Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2015
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1974
1Ajit Kumar Seth (UP)24.11.1951
Allotment Year 1977
2Alok Rawat (SK)15.07.1955
3Naved Masood (MT)14.02.1955
4Madhav Lal (JK)04.06.1955
5Radha Krishna Mathur (MT)25.11.1953
6Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
7Bidhu Bhushan Mohanty (RJ)01.07.1955
Allotment Year 1978
8Jawed Usmani (UP)09.01.1956
9J M Phatak (MH)26.03.1955
10Saurabh Chandra (UP)11.04.1955
11Alok Ranjan (UP)09.03.1956
12Lov Verma (UP)09.01.1956
13Gokul Chandra Pati (OR)15.11.1955
14Kishore Kumar Sinha (UP)27.01.1955
15Arvind Mayaram (RJ)13.10.1955
16T S Sridhar (TN)23.06.1955
17S K Nanda (GJ)01.02.1956
18Rakesh Singh (PB)08.09.1955
19R Vijaykumar (TN)23.09.1955
20Anoop Mishra (UP)16.05.1955
21Sudhir Kumar (UP)31.05.1955
22Anil Goswami (JK)14.01.1955
23Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
24Kaushik Mukherjee (KN)08.09.1955
25Sudripta Roy (HP)16.02.1955
26Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
27T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
28V Chhiber (MT)12.12.1955
29Ram Sewak Sharma (JH)01.10.1955
30Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
31Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
32Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
33Devendra Singhai (MP)01.09.1955
34C S Rajan (RJ)03.12.1955
35K N Desiraju (UD)11.05.1955
36R P Watal (AP)08.02.1956
37Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
38Ashish Bahuguna (RJ)16.02.1955
39H M Cairae (AM)17.04.1956
40Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
41Mohammad Iqbal Khanday (JK)15.11.1955
42Sujata Dass (PB)05.05.1956
43Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
44Hrusikesh Panda (OR)01.05.1955
45Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
46Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
47Deepak Mohan Spolia (UT)03.01.1955
48Rajiv Takru (GJ)26.09.1955
49Kush Verma (UP)09.01.1956
50Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
51Alok Kumar Sinha (BH)17.04.1956
52Sudhir Bhargava (RJ)12.01.1955
53Siraj Hussain (UP)31.01.1956
54L V Nagarajan (KN)13.07.1955
55Nilanjan Sanyal (OR)03.08.1955
56Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
57Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
58Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
59Jitesh Khosla (AM)29.05.1955
60Ravindra Singh (UP)20.04.1955
61Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
62Swadeep Singh (MP)24.04.1955
63Gauri Kumar (GJ)16.08.1955
64Anup Kumar Thakur (AM)20.02.1955
65Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
66G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
67L C Goyal (KL)10.05.1955
68Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
69E K Bharat Bhushan (KL)14.01.1955
70I V Subba Rao (AP)12.08.1955
71Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
72I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
73V Somasundaran (KL)27.05.1956
74Arun Kumar (JK)15.12.1956
75Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
76Vandana Kumari Jena (OR)10.07.1955
77Bimal Julka (MP)27.08.1955
78Sonali Kumar (JK)06.11.1955
79Lalit K Panwar (RJ)11.07.1955
80Net Ram (UP)25.01.1956
81Anand Prakash (UT)11.12.1956
82Sneh Lata Kumar (MP)26.04.1955
83Ashok Sampatram (RJ)08.10.1955
84Balvanta K. Dev Varma (AM)02.02.1955
85Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
86Rinchen Ongmu (SK)25.01.1955
87P C Lawmkunga (MT)01.10.1955
Allotment Year 1980
88Manoj Kumar Srivastava (BH)01.08.1955
89Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
90Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
91Rajesh Kishore (GJ)28.04.1955
92Shishir Priyadarshi (UP)23.10.1957
93Indraneel S Dani (MP)28.06.1955
94Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
95Vidya Nand Garg (UP)19.03.1955
96Anup K Pujari (KN)01.02.1956
97Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
98Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
99Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
100Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
101Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
102Satish Balram Agnihotri (OR)02.01.1955
103Himmat Singh (PB)24.08.1957
104Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
105Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
106Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
107Gurdial Singh Sandhu (RJ)11.09.1955
108Aradhana Johri (UP)04.08.1956
109V K Subburaj (TN)05.05.1956
110Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
111Rajeev Kher (UP)28.06.1955
112Amitabh Kant (KL)01.03.1956
113Anthony De Sa (MP)09.10.1956
114Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
115Rakesh Garg (UP)24.11.1956
116Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
117Sunil Arora (RJ)13.04.1956
118Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
119Smita Chugh (JH)28.03.1958
120Jiji Thomson (KL)23.02.1956
121Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
122Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
123D Lakshmi P Bhaskar (TG)25.02.1955
124Sanjay Kumar Panda (MT)07.12.1955
125Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
126Asok Kumar Chauhan (BH)09.11.1955
127Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
128N Ravi Shanker (UD)04.07.1955
129Amita Paul (BH)26.11.1956
130Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
131Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
132Hara Krushna Dash (GJ)18.04.1955
133Pravin Srivastava (MT)22.05.1957
134Vijay Laxmi Joshi (GJ)01.08.1958
135Swarnamala Rawla (MP)27.09.1955
136Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
137Surjit Kr Chaudhary (TN)15.12.1955
138Devarapalli Kishore Rao (GJ)16.06.1955
139Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
140Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
141Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
142Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
143Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
144Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
145Anil Swarup (UP)01.07.1958
146Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
147S M Vijayanand (KL)15.03.1957
148Ashok Jain (RJ)01.01.1958
149Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
150Subhash Chandra Das (AM)25.12.1955
151Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
152Anand Misra (UP)05.09.1955
153R Kannan (TN)21.09.1955
154Ravinder Kumar Jain (HP)26.11.1955
155Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
156Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
157Sunil Soni (MH)08.04.1956
158Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
159Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
160Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
161Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
162Madan Mohan Upadhyay (MP)21.07.1955
163Nalini Netto (KL)19.08.1957
164Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
165Balvender Kumar (UP)14.02.1957
166Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
167Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
168Arun Jha (BH)15.08.1958
169Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
170Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
171Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
172Subash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
173K Ganesan (TN)13.04.1955
174Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
175Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
176Ajita Bajpai Pande (MP)06.08.1955
177Ashutosh Bhargava (RJ)13.01.1957
178Suresh Chandra Panda (AM)06.02.1955
179Rakesh Sharma (UD)11.10.1955
180Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
181Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
182Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
183C J Ponraj (NL)09.02.1955
184Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
185Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
186Tuk Tuk Kumar (WB)06.08.1955
187Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
188Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
189Vijay Prakash (BH)18.09.1956
190Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
191D Jagatheesa Pandian (GJ)11.05.1955
192Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
193Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
194V Umesh (KN)17.05.1956
195Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
196M N Vijaykumar (KN)05.04.1955
197Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
198Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
199Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
200K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
201Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
202Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
203Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
204Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
205C Lalsawta (BH)30.09.1955
206Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
207Ameising Luikham (MT)08.12.1958
Allotment Year 1982
208Khurshid Ahmed Ganai (JK)20.10.1955
209Tapan Ray (GJ)09.09.1957
210Subesh Kumar Das (WB)28.12.1955
211Girish Shankar (BH)01.09.1957
212Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
213C B Venkataramana (TG)29.09.1955
214Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
215Aruna Sharma (MP)19.08.1958
216Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
217Sudhir Kumar Goel (MH)13.06.1955
218Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
219Rohit Nandan (UP)27.01.1957
220Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
221Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
222Pravir Kumar (UP)16.07.1959
223J S Deepak (UP)16.07.1958
224Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
225K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
226G Elias (KL)16.10.1956
227Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
228Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
229Pravesh Sharma (MP)07.07.1959
230Surya Pratap Singh (UP)01.01.1956
231Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
232Deepak Singhal (UP)25.05.1959
233Amitabh Verma (BH)16.09.1959
234Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
235Trilochan Singh (WB)01.02.1956
236Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
237Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
238Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
239Vidyadhar K Kanade (MH)01.10.1955
240Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
241K M Abraham (KL)30.12.1957
242Sishir Sinha (BH)20.07.1958
243Deepak Sanan (HP)02.01.1957
244G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
245Ajay Nath (MP)10.09.1955
246Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
247K Skandan (TN)08.12.1956
248Rashmi Verma (BH)28.11.1958
249Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
250Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
251Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
252Rajendra M. Srivastava (UP)17.06.1955
253Pradeep Sen (RJ)30.01.1955
254Raghav Chandra (MP)31.10.1958
255Navin Verma (BH)06.02.1959
256Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
257Susheel Kumar (UP)21.04.1958
258Ramesh Chandra Sinha (CG)15.07.1955
259Dinesh Singh (UP)18.06.1958
260Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
261Vinod Kumar Thakral (MT)02.07.1956
262Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
263Vyasji (BH)02.09.1956
264Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
265Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
266G Gurucharan (KN)09.12.1956
267Ajay Narayan Jha (MT)15.01.1959
268Ajay Mittal (HP)24.02.1958
269Suranjana Ray (MP)11.07.1956
270Alok Sheel (KL)06.05.1956
271Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
272C V Sankar (TN)02.07.1956
273Shiv Shankar Gupta (AM)08.01.1955
274Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
275Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
276Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
277Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
278Leena Nair (TN)30.06.1958
279Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
280Vineet Chaudhary (HP)23.09.1958
281Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
282Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
283Sumit Mallick (MH)13.04.1958
284Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
285M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
286Rajesh Gupta (BH)08.06.1955
287Dalip Singh (HY)09.04.1956
288T Prabhakara Rao (TN)25.12.1955
289K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
290K Suresh (MP)26.08.1955
291Chandra Prakash (UP)01.07.1959
292Dev Raj Birdi (MP)14.01.1955
293Navtej Singh (UP)26.08.1957
294T Y Das (AM)13.08.1958
295Brij Mohan Meena (UP)10.07.1955
296Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
297Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
298Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
299Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
300Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
301Sudhir Kumar Rakesh (BH)25.08.1957
302T Vijayakumar (AP)09.09.1956
303Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
304Medha Gadgil (MH)04.08.1959
305Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
306Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
307Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
308Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
309L V Subramanyam (AP)22.04.1960
310Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
311T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
312Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
313Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
314Upma Chaudhary (HP)28.12.1959
315R Sridharan (KN)16.09.1957
316Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
317S K Shrivastava (MH)20.10.1958
318Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
319Bharti Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
320Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
321Anjali Prasad (UD)03.05.1957
322Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
323Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
324K P Krishnan (KN)29.12.1959
325Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
326Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
327Thomas Mathew (KL)09.05.1956
328V J Kurian (KL)23.02.1957
329Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
330Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
331Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
332Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
333Preeti Sudan (AP)30.04.1960
334Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
335Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
336Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
337Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
338Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
339Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
340Biresh Kumar (UP)19.01.1957
341Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
342Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
343Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
344Suresh Kumar (PB)04.04.1956
345Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
346Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
347Randeep Sudan (AP)05.08.1959
348Santosh Kumar Mishra (OR)01.09.1955
349Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
350Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
351Atul Bagai (UP)05.03.1959
352Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
353Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
354Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
355Arun Kumar (AM)19.03.1958
356Binoy Kumar (TG)05.05.1960
357Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
358Paul Antony (KL)27.06.1958
359Ajay Singh (CG)12.02.1960
360Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
361Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
362Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
363Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
364Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
365Rajani Ranjan Rashmi (MT)23.09.1957
366Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
367Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
368Shanthini Kapoor (TN)03.09.1960
369Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
370Chanchal Mal Bachhawat (WB)07.06.1958
371Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
372Sunil Porwal (MH)16.12.1958
373Sada Kant (UP)05.01.1958
374Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
375Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
376Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
377Siddharth (WB)20.11.1955
378Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
379Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
380Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
381Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
382Alka Panda (OR)18.07.1957
383Upendra Nath Behera (OR)23.07.1957
384G Kameswara Rao (MT)05.03.1955
385Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
386Taradatt (OR)15.06.1956
387Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
388V B Pyarelal (AM)09.02.1959
389Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
390Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
391Upamanyu Chatterjee (MH)19.12.1959
392Gopal Krishna (WB)14.04.1960
393T Radha (TG)23.01.1956
394N S Palaniappan (TN)04.06.1956
395Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
396Jagpal Singh (PB)03.02.1957
397O Ravi (GJ)31.10.1955
398S Raju (UD)23.03.1956
399Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
400Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
401Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
402Lalmalsawma (UT)01.03.1958
403Harbhajan Singh (UP)23.11.1955
404Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
405Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
406Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
407Lalit Varma (UP)01.03.1959
408Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
409Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
410V Nagi Reddy (TG)08.08.1955
411Karan A Singh (PB)04.08.1960
412Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
413Govind Sharma (RJ)12.02.1956
414Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
415J Raymond Peter (TG)15.08.1956
416Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
417Deepak Kumar (BH)03.02.1960
418Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
419Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
420P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
421Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
422Ravi Kant (BH)02.06.1961
423Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
424Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
425Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
426D Satya Murty (KN)15.01.1960
427Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
428Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
429R Rajagopal (TN)16.06.1961
430Kanchan Jain (MP)15.08.1958
431Arvind Mehta (HP)16.11.1960
432Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
433Reena Ray (UT)06.03.1961
434Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
435Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
436Roshan Lal (HY)10.05.1956
437Malini V Shankar (MH)22.12.1958
438Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
439Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
440Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
441Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
442Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
443Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
444Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
445D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
446Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
447Rajkishor Swain (MP)13.08.1955
448A R Sukumar (AP)09.08.1958
449Pritam Singh (RJ)02.04.1960
450Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
451Anand Kumar (KL)11.08.1961
452M Madan Gopal (KN)17.12.1955
453Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
454Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
455Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
456A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
457Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
458Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
459Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
460T Jacob (TN)29.05.1958
461Subhas Sharma (BH)20.08.1959
462Ravindra Km Srivastava (JH)31.05.1957
463Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
464R Balakrishnan (OR)06.11.1958
465Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
466Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
467Shailesh Kumar Sharma (MH)31.12.1955
468Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
469Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
470V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
471Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
472Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
473Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
474Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
475Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
476Alok Kumar (AM)01.01.1960
477Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
478Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
479Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
480Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
481Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
482D V Prasad (KN)15.11.1960
483Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
484Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
485Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
486Ajay Mishra (TG)16.07.1960
487Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
488Oinam Nabakishore Singh (MT)01.12.1959
489Prashant Naik (AM)31.01.1956
490Rajpal Singh Kahlon (WB)13.04.1958
491Ramesh Negi (UT)10.07.1956
492Yashpal Singh (MT)05.01.1957
493K V Eapen (AM)09.09.1959
494Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
495P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
496V S Senthil (KL)30.09.1957
497Davinder Kumar (AM)02.12.1955
498A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
499Nikhilesh Jha (MT)26.02.1958
500Jaideep Govind (MP)04.09.1960
501Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
502Ram Paul Chander (HY)01.04.1955
503Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
504Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
505Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
506Tom Jos (KL)30.05.1960
507Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
508Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
509Arvind Ray (UT)08.01.1960
510Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
511Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
512Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
513Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
514Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
515Satish M Gavai (MH)30.08.1959
516Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
517Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
518Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
519P Marapandiyan (KL)12.05.1957
520Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
521Dharam Vir (PB)20.12.1957
522Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
523Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
524Surina Rajan (HY)16.08.1959
525Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
526Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
527Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
528Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
529Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
530Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
531Amit Khare (JH)14.09.1961
532Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
533Ram Niwas (HY)14.02.1959
534Arun Goel (PB)07.12.1962
535Sameer Sharma (AP)15.11.1961
536Arun Goyal (UT)03.08.1959
537Parimal Rai (UT)05.01.1962
538Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
539Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
540R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
541Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
542Ajay Kumar (KL)02.10.1962
543N Sivasailam (KN)23.04.1960
544Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
545Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
546Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
547Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
548Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
549Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
550Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
551Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
552P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
553Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
554Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
555Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
556Malay Kumar De (WB)22.09.1959
557Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
558Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
559Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
560Amita Prasad (KN)14.01.1962
561M M Kutty (UT)12.04.1960
562V S Bhaskar (AM)28.07.1961
563Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
564P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
565K Shanmugam (TN)07.07.1960
566Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
567Sanjeev Ranjan (MT)21.01.1963
568Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
569Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
570Debashis Sen (WB)02.01.1960
571Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
572Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
573Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
574Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
575Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
576Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
577Sailesh (AM)28.09.1961
578Vandana Krishna (MH)25.02.1962
579C Chandramouli (TN)28.09.1960
580Mahendra Jain (KN)27.03.1961
581Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
582Veena Ish (AP)18.05.1959
583A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
584Sutirtha Bhattacharya (TG)02.08.1957
585Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
586Shreeranjan (AM)19.08.1957
587P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
588Sheela Thomas (KL)16.03.1957
589J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
590K Arulmozhi (TN)26.03.1958
591Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
592Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
593Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
594Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
595V Giriraj (MH)02.10.1957
596Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
597Mohan Pyare (TN)21.09.1959
598Manmohan Singh (AP)02.10.1959
599Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
600Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
601Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
602Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
603Suresh Chanda (TG)25.03.1961
604Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
605Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
606Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
607Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
608Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
609Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
610Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
611Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
612Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
613Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
614Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
615M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
616Arvind Kumar (MH)08.10.1961
617Kavita Gupta (MH)05.09.1960
618Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
619Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
620Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
621Manisha Nanda (HP)26.05.1959
622Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
623Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
624Shalini Prasad (UP)01.12.1962
625Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
626Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
627Usha Sharma (RJ)26.06.1963
628Satish Chandra (PB)30.09.1960
629Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
630Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
631Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
632M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
633Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
634Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
635Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
636Hector Marwein (AM)03.08.1960
637Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
638N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
639P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
640Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
641Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
642Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
643Subrata Biswas (KL)13.04.1959
644Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
645Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
646Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
647Ujjval Uke (MH)17.12.1957
648Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
649Pradip Ramdas Baviskar (WB)22.08.1955
650K Vidyasagar (JH)14.11.1956
651Arun Arya (UD)29.09.1961
652Janak Digal (UT)14.04.1957
653Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
654Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
655Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
656Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
657Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
658W. L. Hangshing (MT)15.10.1958
659Sushil Km Bhim S. Negi (HP)11.09.1955
660Ramnganing Muivah (MT)01.03.1960
661Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
662Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
663Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
664Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
665Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
666Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
667Vandita Sharma (KN)10.11.1963
668Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
669Anshu Prakash (UT)20.09.1961
670Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
671Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
672Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
673Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
674Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
675Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
676Alok Shukla (CG)01.06.1960
677Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
678Bijay Kumar (MH)12.08.1958
679S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
680Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
681Alok Tandon (UP)22.09.1962
682Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
683Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
684Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
685Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
686W R Reddy (KL)01.06.1960
687Mridula Sinha (JH)16.08.1957
688I S N Prasad (KN)15.06.1963
689Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
690Subash Chandra (KN)22.12.1959
691D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
692Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
693Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
694James Varghese (KL)28.11.1957
695Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
696Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
697Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
698Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
699R S Shukla (WB)04.04.1961
700Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
701Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
702Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
703P H Kurian (KL)20.01.1959
704Mukul Singhal (UP)30.04.1962
705Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
706Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
707G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
708Shreekant Singh (MH)13.04.1960
709Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
710Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
711Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
712Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
713Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
714Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
715Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
716Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
717Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
718Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
719Shambhu Singh (MT)28.12.1959
720Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
721Ravi Mittal (BH)13.09.1961
722S Ramaswamy (UD)22.04.1960
723P W C Davidar (TN)03.10.1958
724G Vajralingam (PB)10.10.1958
725Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
726Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
727Satish Chandra (AP)20.11.1961
728E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
729Suhel Akhtar (MT)15.08.1960
730Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
731Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
732Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
733Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
734Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
735Alok Nigam (HY)18.11.1961
736Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
737Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
738Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
739Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
740Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
741Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
742Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
743Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
744Saleena Singh (MP)29.07.1960
745Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
746Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
747Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
748J Suresh Babu (MT)18.07.1960
749Umesh Sinha (UP)01.01.1960
750Arun Mishra (WB)26.06.1962
751P D Vaghela (GJ)22.09.1960
752Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
753Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
754Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
755Suresh Kumar (JK)27.05.1959
756Peter W Ingty (AM)11.05.1959
757Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
758Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
759Har Saran Das (UP)15.06.1955
760Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
761Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
762Usurupati Venkateswarlu (MT)01.12.1959
763Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
764Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
765Swaran Singh (TN)24.02.1955
766Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
767Ranbir Singh (UD)23.03.1959
768M R Kamble (KN)01.06.1956
769Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
770Amir Subhani (BH)10.04.1964
771T. V Somanathan (TN)10.05.1965
772Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
773Arun Singhal (UP)15.04.1965
774Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
775Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
776V P Joy (KL)30.06.1963
777Sunil Kumar (UP)15.10.1963
778J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
779Atul Prasad (BH)13.02.1962
780Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
781Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
782Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
783Talleen Kumar (WB)20.07.1963
784Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
785Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
786Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
787Jyoti Arora (HY)15.10.1961
788G Kalpana (KN)25.04.1962
789Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
790Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
791Ajai Srivastava (MT)04.02.1964
792Raj Kumar (GJ)06.01.1965
793Raj Gopal (GJ)29.01.1959
794Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
795K. Satyagopal (TN)07.09.1959
796V Manjula (KN)18.05.1964
797Devender Singh (HY)31.07.1962
798Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
799Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
800Vini Mahajan (PB)21.10.1964
801Manoj Saunik (MH)02.12.1963
802Barun Mitra (MT)06.03.1962
803B Anand (TN)27.08.1962
804B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
805Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
806S K Sandhu (PB)23.05.1959
807Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
808Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
809Sujata Saunik (MH)15.06.1965
810Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
811Praveen Kumar (TN)23.06.1961
812Rajiv Arora (HY)22.07.1962
813Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
814Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
815Naveen Prakash (WB)17.08.1961
816Ajay Seth (KN)30.06.1965
817Lalit Kumar Gupta (MT)01.10.1960
818Trilok Chand Gupta (HY)28.05.1961
819Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
820Leena Nandan (UP)19.12.1964
821Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
822Naresh Kumar (UT)18.11.1963
823Gauri Singh (MP)18.11.1963
824R A Rajeev (MH)01.03.1961
825Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
826Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
827Shikha Dubey (MP)27.11.1959
828Amit Jha (HY)30.06.1962
829Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
830M C Jauhari (AM)02.08.1962
831Pravir Krishna (MP)07.12.1961
832Renuka Kumar (UP)26.06.1963
833Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
834Nisha Singh (HP)02.11.1964
835Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
836Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
837Apurva Varma (TN)10.10.1961
838Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
839Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
840Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
841Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
842Om Prakash (UD)14.05.1962
843Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
844Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
845Debasish Panda (UP)05.01.1962
846Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
847Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
848Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
849Gomatham S. G. Ayyangar (MT)02.07.1961
850Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
851Rama Raman (UP)04.05.1961
852Sandeep Dave (KN)18.07.1961
853Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
854Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
855Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
856Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
857Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
858Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
859Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
860Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
861Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
862K Jayakumar (SK)02.03.1962
863T K Manojkumar (KL)30.10.1961
864Rajesh Verma (OR)01.09.1964
865Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
866Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
867Sushil Kumar (MT)25.09.1961
868Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
869Hemant Rao (UP)25.02.1964
870M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
871Otem Dai (TN)30.01.1962
872Hari Ramulu (WB)28.10.1960
873Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
874Pochister Kharkongor (AM)25.11.1955
875Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
876Ashok Dongre (TN)22.02.1960
877Avtar Singh (HY)22.10.1955
878Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
879Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
880B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
881M Mohana Rao (MP)04.12.1958
882S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
883P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
884R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
885Alok Kumar I (UP)28.06.1963
886Narendra Kumar (UT)10.07.1957
887Prashant (WB)22.07.1964
888Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
889Rajan Shukla (UP)28.11.1962
890V Iraianbu (TN)16.06.1963
891S Aparna (GJ)14.10.1963
892Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
893Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
894Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
895Rakesh Sarwal (MT)30.10.1964
896Rajesh Kumar (MT)15.06.1962
897Vikram Kapur (TN)25.12.1965
898Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
899Renu Sharma (UT)19.10.1964
900Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
901T K Jose (KL)07.06.1962
902Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
903Rajesh Kumar Khullar (HY)31.08.1963
904Apurva Chandra (MH)19.09.1964
905Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
906Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
907Radha S Raturi (UD)06.03.1964
908Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
909Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
910Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
911Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
912C J Venugopal (OR)27.11.1964
913Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
914Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
915Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
916Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
917Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
918E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
919Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
920Upma Srivastava (SK)09.07.1963
921Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
922M V Jayanthi (KN)25.11.1962
923Mamnoon Hasan Khan (MT)01.06.1964
924Anita Karwal (GJ)26.11.1962
925Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
926S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
927Arvind Singh (MH)14.05.1963
928Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
929Indevar Pandey (WB)10.02.1964
930Satya Gopal (UT)11.07.1962
931Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
932Rajiv Omkarnath Jalota (MH)29.09.1964
933T V S N Prasad (HY)14.10.1964
934Jishnu Barua (AM)01.09.1962
935Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
936Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
937Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
938Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
939Asha Thomas (KL)18.04.1963
940Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
941Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
942Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
943Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
944Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
945Atulya Mishra (TN)13.12.1965
946I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
947Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
948D Sabitha (TN)15.10.1959
949M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
950K Rajeswara Rao (MT)01.07.1962
951Praveen Garg (MP)21.10.1961
952Manoj Kumar (HP)02.10.1961
953Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
954Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
955M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
956Shalini Mishra (TG)08.11.1962
957Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
958Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
959Parag Gupta (OR)22.01.1962
960Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
961Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
962Adhar Sinha (TG)11.05.1962
963Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
964Vijay Kumar (AP)03.08.1956
965Juthika Patankar (UP)15.01.1964
966Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
967Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
968Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
969Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
970T Venkatesh (UP)10.01.1962
971Veera Rana (MP)26.03.1964
972Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
973Dharam Pal (UT)25.10.1963
974I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
975Arvind Kumar (UP)18.03.1963
976Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
977Shailendra Singh (MP)20.12.1962
978Alka Tiwari (JH)06.09.1965
979Anil Kumar (HY)05.06.1959
980Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
981S. K. Dev Verman (MT)12.01.1963
982Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
983Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
984Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
985Letkhogin Haokip (MT)25.02.1963
986B Basavaraaju (KN)24.06.1959
987K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
988Manjit Singh (RJ)16.03.1958
989Laima Chozah (WB)01.03.1959
990Anil Sant (UP)27.02.1959
991Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
992Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
993S Krishnan (TN)29.06.1967
994Govind Mohan (SK)21.09.1965
995Amitabh Jain (CG)21.06.1965
996Atal Dulloo (JK)24.10.1966
997Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
998Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
999K Rajaraman (TN)24.10.1963
1000Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
1001S K Prabakar (TN)15.01.1966
1002Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
1003S Kishore (WB)23.01.1963
1004Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
1005Somesh Kumar (AP)22.12.1963
1006Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
1007V Srinivas (RJ)01.09.1966
1008Umang Narula (JK)14.06.1965
1009Anurag Jain (MP)11.08.1965
1010Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
1011A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
1012Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
1013Ansuli Arya (BH)17.09.1966
1014Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
1015Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
1016Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
1017Lok Ranjan (MT)22.01.1964
1018Manoj Joshi (KL)13.01.1967
1019Vivek Joshi (HY)21.05.1966
1020Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
1021Rakesh Singh (KN)20.05.1964
1022Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
1023Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
1024Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
1025Mona Sharma (OR)22.03.1963
1026Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
1027Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
1028Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
1029Samir Singh Chandel (RJ)29.12.1964
1030Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
1031Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
1032Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
1033Dimple Verma (UP)24.09.1962
1034Maninder Singh (AM)28.07.1963
1035Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
1036Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
1037Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
1038Chandan Sinha (WB)16.03.1963
1039Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
1040Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
1041Nand Kumar (MH)09.05.1963
1042Harmander Singh (TN)06.10.1962
1043Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
1044Lungmuana Lakher (MT)01.03.1958
1045Anita Praveen (TN)14.11.1964
1046Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
1047Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
1048G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
1049Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
1050Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
1051Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
1052Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
1053Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
1054Anil Verma (WB)28.12.1965
1055Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
1056Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
1057Vinod Kumar (MP)27.05.1965
1058Manoj Singh (UP)03.12.1964
1059Vinod Kumar (OR)25.01.1964
1060Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
1061Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
1062N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
1063Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
1064Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
1065Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
1066Mahavir Singh (HY)15.02.1963
1067Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
1068Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
1069Vandana Kini (BH)15.06.1963
1070R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
1071C T M Suguna (OR)13.01.1958
1072Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
1073Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
1074Arun Kumar (HY)15.02.1963
1075Suresh Chandra (UP)06.01.1963
1076Deepak Prasad (BH)01.09.1960
1077Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
1078Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
1079Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
1080Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
1081Dharmendra (UT)17.09.1965
1082K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
1083Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
1084Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
1085Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
1086Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
1087Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
1088Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
1089Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
1090J C Ramthanga (MT)07.05.1962
Allotment Year 1990
1091Subrata Gupta (WB)31.05.1965
1092Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
1093Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
1094Kapil Mohan (KN)17.09.1963
1095Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
1096Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
1097Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
1098Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
1099Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
1100Sumita Misra Singh (HY)30.01.1967
1101Ankur Gupta (HY)13.12.1964
1102Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
1103Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
1104Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
1105Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
1106Sudhir Garg (UP)11.02.1964
1107Niten Chandra (OR)25.10.1965
1108Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
1109Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
1110Pankaj Jain (AM)28.12.1965
1111Vivek Kumar (WB)21.02.1966
1112Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
1113Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
1114Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
1115Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
1116Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
1117Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
1118Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
1119Shashank Goel (TG)05.09.1966
1120Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
1121Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
1122V Venu (KL)20.08.1964
1123Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
1124Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
1125Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
1126Sanjay Bhatia (UP)06.03.1964
1127Anoop Kumar (MH)15.08.1964
1128Manoj Kumar (MT)08.08.1964
1129Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
1130Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
1131Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
1132Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
1133K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1134Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1135Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1136Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1137Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1138Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1139Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1140Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1141Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1142Sanjay Kumar Rakesh (MT)05.11.1967
1143Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1144Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1145Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1146Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1147Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1148Chandra Vanu Som (GJ)19.01.1967
1149Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1150Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1151G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1152C Umashankar (TN)21.05.1964
1153Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1154Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1155Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1156K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1157M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1158Alok Kumar (MT)21.07.1965
1159Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1160Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1161Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1162Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1163R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1164Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1165R Venkata Ratnam (PB)05.11.1960
1166Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1167Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1168Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1169Anita Singh (UP)12.05.1964
1170K Moses Chalai (MT)01.02.1968
1171Arun Baroka (UT)28.08.1963
1172Manisha Prasad Panwar (UD)03.03.1967
1173Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1174Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1175Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1176S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1177G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1178P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1179Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1180Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1181T S Jawahar (TN)07.06.1965
1182Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1183Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1184Alok Goyal (JH)18.06.1965
1185Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1186Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1187Manoj Govil (MP)20.03.1969
1188Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1189Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1190Anu Garg (OR)01.03.1969
1191T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1192Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1193Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1194Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1195Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1196Arnab Roy (WB)16.04.1966
1197Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1198Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1199L K Atheeq (KN)14.01.1965
1200Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1201K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1202Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1203Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1204Vineet Garg (HY)14.09.1967
1205Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1206G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1207Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1208Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1209Amit Kumar Jain (SK)26.01.1969
1210A Jayathilak (KL)16.06.1966
1211V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1212A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1213Ashok Kumar Barnwal (MP)27.01.1967
1214Ishita Roy (KL)13.03.1965
1215Manoj Pant (WB)30.06.1965
1216S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1217Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1218Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1219Anil Malik (HY)04.04.1968
1220Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1221Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1222N Muruganandam (TN)23.12.1967
1223Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1224Jan E Alam (NL)01.08.1965
1225Shantmanu (JK)28.12.1965
1226Debashri Mukherjee (UT)19.11.1968
1227Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1228G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1229Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1230Amit Yadav (UT)02.11.1965
1231Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1232Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1233Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1234Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1235Rachna Shah (KL)29.11.1967
1236Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1237Seema Jain (PB)01.01.1967
1238Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1239Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1240Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1241B Srinivas (KL)13.08.1962
1242S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1243Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1244Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1245S Sidhartha (BH)11.11.1965
1246Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1247Ajay Jain (AP)30.07.1966
1248Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1249V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1250Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1251Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1252Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1253Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1254Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1255Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1256Vijay Arora (OR)07.05.1965
1257G Anupama (HY)07.11.1967
1258Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1259Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1260Vijayendra (AM)17.03.1963
1261Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1262Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1263Shamrao A Tagade (MH)04.12.1962
1264Senti Yanger Imchen (NL)29.01.1967
1265Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1266Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1267Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1268S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1269Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1270Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1271Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1272Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1273K Narasimha (UT)25.11.1963
1274Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1275Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1276Paulunthang Vaiphei (MT)21.07.1969
1277S M Raju (BH)03.07.1960
1278Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1279Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1280Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1281Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1282Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1283Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1284Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1285J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1286Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1287Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1288Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1289Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1290K Vijayanand (AP)18.11.1965
1291Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1292Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1293Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1294Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1295Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1296Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1297Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1298Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1299Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1300Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1301Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1302Sriram Taranikanti (MT)11.07.1966
1303Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1304Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1305Vineet Joshi (MT)02.11.1968
1306Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1307Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1308Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1309Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1310Alok Khare (AM)01.01.1968
1311Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1312Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1313Shashi Ranjan Kumar (MT)12.04.1964
1314Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1315Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1316Rakesh Ranjan (MT)20.08.1966
1317Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1318Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1319Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1320K Ellangovan (KL)12.01.1962
1321Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1322Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1323Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1324K. A. Prasad Sinha (PB)19.12.1967
1325Manisha Arun Patankar (MH)16.03.1969
1326Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1327Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1328Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1329Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1330Barun Kumar Sahu (MT)21.04.1969
1331Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1332Seema Vyas (MH)03.04.1966
1333Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1334Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1335Vikas Raj (TG)31.03.1968
1336Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1337Vumlunmang Vualnam (MT)20.07.1968
1338A Subbiah (WB)30.05.1963
1339P Annamalai (TN)05.05.1960
1340Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1341Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1342Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1343Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1344V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1345Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1346Kalpana Srivastava (MP)02.02.1964
1347A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1348Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1349Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1350Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1351K Gopal (TN)10.08.1966
1352Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1353Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1354Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1355Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1356Usha Titus (KL)30.01.1961
1357Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1358Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1359M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1360Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1361Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1362Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1363Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1364Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1365Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1366Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1367Anurag Verma (PB)17.07.1969
1368Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1369Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1370Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1371K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1372Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1373V Umashankar (HY)01.07.1968
1374Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1375Roshni Sen (WB)28.06.1966
1376Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1377Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1378Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1379Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1380Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1381Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1382Ravi Kota (AM)12.04.1966
1383Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1384Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1385Manisha Verma (MH)08.06.1967
1386Prashant Kumar Singh (MT)20.06.1970
1387Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1388Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1389Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1390Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1391Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1392Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1393Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1394Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1395Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1396Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1397Vivek Kumar Dewangen (MT)14.04.1967
1398Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1399Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1400Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1401S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1402Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1403Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1404Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1405Abha Shukla (MH)02.09.1969
1406A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1407Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1408Alok (RJ)15.11.1966
1409S R Umashankar (KN)05.04.1965
1410Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1411K Manivasan (TN)02.07.1967
1412Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1413Nagaraju Maddirala (MT)08.02.1966
1414Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1415Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1416Surendra Singh (JH)01.07.1964
1417Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1418Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1419Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1420Neerja (HY)24.09.1970
1421Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1422Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1423Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1424Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1425Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1426Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1427Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1428Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1429Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1430Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1431Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1432Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1433Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1434Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1435Rajesh Agarwal (MT)05.01.1970
1436Richa Sharma (CG)26.03.1969
1437Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1438Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1439P Amudha (TN)19.07.1970
1440Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1441Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1442Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1443Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1444Manish Jain (WB)25.03.1970
1445Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1446Atul Anand (TN)19.07.1969
1447Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1448Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1449Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1450Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1451Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1452Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1453Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1454Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1455Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1456Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1457Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1458B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1459Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1460Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1461Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1462Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1463Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1464Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1465Leena Johri (UP)28.12.1968
1466Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1467Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1468A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1469Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1470Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1471Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1472Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1473Niraj Verma (AM)06.07.1969
1474Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1475Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1476Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1477Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1478Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1479Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1480Atish Chandra (BH)03.12.1969
1481Dhirendra Kr Tiwari (PB)30.12.1968
1482Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1483Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1484Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1485Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1486Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1487Roli Singh (RJ)10.03.1969
1488G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1489L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1490Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1491Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1492J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1493Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1494Amar Nath (UT)30.03.1966
1495K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1496Apoorva (TN)18.01.1965
1497Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1498Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1499Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1500N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1501Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1502Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1503Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1504Ashutosh Jindal (MT)11.12.1971
1505M A Siddique (TN)08.09.1971
1506Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1507Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1508Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1509Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1510Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1511Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1512Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1513Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1514Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1515B Venkatesham (TG)10.04.1968
1516Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1517Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1518Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1519Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1520Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1521R Jaya (TN)10.06.1969
1522Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1523P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1524Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1525M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1526Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1527Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1528Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1529Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1530M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1531Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1532Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1533Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1534T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1535Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1536Hussan Lal (PB)01.08.1962
1537Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1538K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1539Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1540Ajay Kumar Singh (JH)04.03.1970
1541B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1542Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1543Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1544Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1545Amod Kumar (UP)25.07.1971
1546Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1547Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1548Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1549G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1550B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1551Archana Varma (AM)16.02.1970
1552Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1553Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1554Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1555Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1556T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1557Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1558D Thara (GJ)03.07.1971
1559Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1560Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1561Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1562Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1563B Rajender (BH)25.06.1967
1564Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1565Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1566Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1567Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1568Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1569Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1570H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1571Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1572Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1573Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1574Satendra Singh (JH)28.08.1971
1575D Suresh (HY)12.08.1966
1576John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1577R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1578Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1579Thaithuilung Panmei (MT)15.08.1967
1580Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1581R Ranjit (WB)03.09.1972
1582Navin Mittal (TG)01.10.1973
1583Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1584Anurag Goel (AM)24.08.1971
1585Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1586Anand Kishor (BH)06.11.1971
1587Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1588Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1589Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1590Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1591Yatendra Kumar (MT)13.12.1967
1592Rahul Singh (BH)15.08.1971
1593Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1594Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1595V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1596Sanjay Agarwal (MH)31.07.1973
1597Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1598Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1599Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1600Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1601Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1602Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1603A Anbarasu (UT)07.06.1970
1604Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1605V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1606Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1607T Natarajan (GJ)05.05.1971
1608Binod Kumar (WB)06.02.1974
1609Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1610Anil Garg (UP)06.08.1971
1611Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1612Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1613Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1614Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1615Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1616Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1617Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1618Vinita Ved (MH)07.07.1970
1619M Devaraj (UP)27.05.1970
1620Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1621Usha Padhee (OR)01.06.1969
1622Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1623Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1624Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1625B Suman (KL)24.12.1970
1626Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1627Jitendra Kumar Sinha (MT)25.09.1970
1628S Chokalingam (MH)13.05.1967
1629Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1630M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1631Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1632Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1633A Karthik (TN)07.07.1974
1634Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1635Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1636Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1637Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1638Amit Rathore (MP)22.01.1972
1639Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1640Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1641Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1642Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1643Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1644Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1645Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1646Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1647Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1648V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1649Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1650Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1651Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1652Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1653H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1654Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1655Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1656Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1657Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1658Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1659Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1660Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1661Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1662Rita Singh (UP)20.10.1969
1663Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1664Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1665Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1666Rajneesh (HP)23.11.1973
1667Subhashish Panda (HP)27.10.1968
1668Manish Singh (MP)16.03.1971
1669D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1670Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1671Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1672Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1673Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1674Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1675S Swarna (TN)26.07.1971
1676Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1677Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1678Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1679Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1680Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1681Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1682Niharika Barik (CG)23.04.1970
1683Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1684Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1685Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1686Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1687Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1688Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1689Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1690Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1691Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1692Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1693Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1694Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1695Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1696Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1697Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1698Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1699M Geetha (CG)09.05.1971
1700Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1701Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1702S Selvakumar (KN)10.07.1968
1703Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1704Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1705Shantanu (MT)27.08.1972
1706Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1707M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1708Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1709Hari Om (UP)15.07.1971
1710Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1711Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1712Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1713Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1714Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1715Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1716Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1717Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1718A N Safeena (BH)27.05.1968
1719Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1720P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1721Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1722Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1723Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1724Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1725Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1726N Sridhar (TG)01.06.1971
1727V Candavelou (UT)26.10.1971
1728Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1729Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1730Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1731Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1732Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1733Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1734Himani Pande (JH)04.04.1971
1735Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1736Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1737Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1738Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1739Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1740Puneet Agarwal (MT)23.07.1974
1741Vikas Garg (PB)02.08.1970
1742Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1743Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1744Ashok B (KL)27.02.1973
1745Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1746Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1747Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1748Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1749Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1750Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1751Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1752Manish Thakur (AM)03.02.1976
1753Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1754Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1755Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1756Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1757G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1758P Manivannan (KN)27.09.1972
1759Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1760Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1761Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1762Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1763Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1764C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1765Neena Sharma (UP)10.02.1970
1766Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1767Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1768Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1769Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1770Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1771Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1772Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1773Sirra Kauna Raju (PB)24.07.1970
1774Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1775Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1776Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1777Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1778Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1779Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1780Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1781R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1782Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1783Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1784Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1785Ajay Kumar Singh (UP)05.02.1970
1786Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1787Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1788S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1789Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1790M S Srikar (KN)18.04.1975
1791Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1792Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1793Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1794V Sheshadari (TG)27.04.1973
1795Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1796Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1797Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1798Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1799Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1800Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1801M Beena (KL)07.02.1974
1802Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1803Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1804S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1805Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1806Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1807Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1808Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1809Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1810Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1811Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1812Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1813P Guruprasad (UP)04.06.1972
1814Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1815Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1816Richa Bagla (MH)04.04.1976
1817N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1818Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1819Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1820Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1821Ravinder (UP)09.07.1973
1822N Gulzar (AP)29.05.1974
1823Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1824Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1825Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1826Arun Kumar Sinha (MT)08.09.1973
1827E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1828Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1829Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1830Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1831Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1832Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1833Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1834Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1835Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1836Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1837Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1838Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1839Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1840Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1841Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1842S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1843Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1844Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1845Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1846D Anandan (SK)09.02.1976
1847G Prakash (TN)14.02.1976
1848Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1849Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1850Santanu Basu (WB)11.09.1974
1851Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1852V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1853Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1854Anand Singh (KL)01.01.1974
1855Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1856M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1857Raj Kumar Dinesh Singh (MT)08.02.1975
1858Sonali N. Vayangankar (MP)27.07.1975
1859Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1860Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1861N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1862Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1863Amit Gupta (UP)01.07.1976
1864Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1865Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1866Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1867P Hemalatha (KN)05.05.1976
1868Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1869Anupam P. Bhagat (GJ)05.07.1976
1870Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1871Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1872Prem Singh (MT)16.03.1973
1873Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1874N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1875Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1876Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1877Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1878V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1879Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1880Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1881Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1882Anil Meshram (TN)18.07.1971
1883Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1884Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1885Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1886Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1887Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1888Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1889Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1890Piyush Singh (MH)26.10.1976
1891Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1892Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1893Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1894Vijayalakshmi P Bidari (MH)10.07.1977
1895Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1896Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1897Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1898Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1899Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1900Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1901Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1902Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1903Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1904Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1905Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1906Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1907Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1908Darpan Jain (KN)30.08.1977
1909Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1910Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1911T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1912Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1913Ankita Mishra (UT)05.01.1976
1914P Umanath (TN)02.12.1974
1915Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1916Nidhi Mani Tripathi (MT)01.07.1973
1917Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1918Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1919Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1920Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1921Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1922Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1923Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1924Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1925R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1926Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1927Aparna U (UP)10.11.1975
1928Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1929Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1930Prajakta R. Lavangare (MH)02.09.1974
1931Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1932J Ravi Shankar (KN)05.08.1970
1933Salim P B (WB)15.03.1973
1934Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1935Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1936R Selvam (HP)01.07.1971
1937Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1938Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1939S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1940R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1941Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1942Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1943Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1944Swamy D V (OR)31.03.1976
1945R Lalvena (TN)25.10.1977
1946Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1947Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1948Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1949S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1950Mohan Lal Meena (MT)20.04.1972
Allotment Year 2002
1951Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1952Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1953Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1954Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1955Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1956Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1957Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1958Padmini Singla (UT)23.12.1976
1959Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1960Girish S. N. (OR)12.05.1977
1961Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1962Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1963Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1964M Selvendran (MP)13.12.1973
1965P Velrasu (MH)22.12.1973
1966Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1967Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1968Radhika Jha (UD)09.12.1976
1969Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1970N Manjula (KN)21.08.1975
1971C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1972Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1973Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1974Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1975Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1976Sameer Verma (UP)21.09.1972
1977Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1978B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1979Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1980M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1981Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1982Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1983Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1984Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1985Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1986Archana (WB)30.09.1977
1987Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1988Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1989Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1990D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1991Vikas Anand (UT)12.01.1975
1992Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1993Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1994Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1995Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1996Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1997Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1998Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1999Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
2000Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
2001M Angamuthu (AM)28.04.1975
2002Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
2003Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
2004Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
2005Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
2006Avanindra Singh (WB)15.11.1971
2007Saravanan M (BH)03.06.1971
2008Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
2009Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
2010Ankur Garg (UT)14.06.1980
2011Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
2012Aswathy S (OR)15.05.1977
2013Swati Sharma (UT)19.12.1977
2014Ministhy S (UP)27.05.1973
2015Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
2016Arun Roy V (TN)11.03.1979
2017Anu George (TN)15.04.1976
2018Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
2019Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
2020Avinash Champawat (CG)15.12.1977
2021Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
2022Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
2023Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
2024Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
2025Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
2026Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
2027Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
2028Sanjay Goel (MP)09.03.1974
2029Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
2030Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
2031Babu A. (AP)14.07.1975
2032Ritu Sain (CG)22.07.1978
2033Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
2034M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
2035Sumant Singh (MT)07.07.1975
2036R.Anandakumar (TN)06.09.1975
2037Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
2038Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
2039Amit Singla (UT)27.08.1978
2040Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
2041Amrita Soni (UP)24.08.1975
2042Saurabh Rao (MH)20.04.1975
2043Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
2044Anupam Kumar (BH)14.11.1974
2045Sowjanya (UD)11.10.1978
2046P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
2047Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
2048Sripriya Rengarajan (WB)19.04.1972
2049J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
2050Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
2051Sudha Devi M (HP)01.12.1975
2052Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
2053Vivek Pandey (UT)22.07.1979
2054Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
2055Swaroop P (GJ)25.04.1978
2056Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
2057Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
2058Nishant Warwade (MP)25.04.1976
2059Abhishek Chandra (MT)27.11.1975
2060Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
2061Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
2062P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
2063Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
2064Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
2065Pinky Jowel (UP)25.09.1974
2066Shaila A (MH)23.05.1975
2067Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
2068Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
2069K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
2070Yogita Rana (TG)17.01.1973
2071Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
2072Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
2073Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
2074Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
2075Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
2076Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
2077Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
2078Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
2079Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
2080Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
2081Roopa Mishra (OR)09.06.1977
2082Ashima Brar (HY)19.09.1979
2083Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
2084Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
2085Palka Sahni (BH)08.10.1981
2086Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
2087Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
2088R Vishal (KN)28.05.1977
2089Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
2090Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
2091Anamika Singh (UP)29.03.1978
2092Raghuraj M R (MP)18.05.1979
2093Prashant Kumar (JH)06.08.1977
2094Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
2095D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
2096Raman Ravinath Mvap (UD)29.11.1973
2097Shurbir Singh (UT)16.12.1976
2098Saumya Gupta (MT)02.10.1978
2099Ravi Jain (RJ)02.07.1974
2100Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
2101Brijesh Panday (MT)27.06.1977
2102Anshul Mishra (TN)05.06.1977
2103R Lakshmanan (BH)23.07.1980
2104Nidhi Kesarwani (MT)24.01.1979
2105B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
2106Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
2107Samit Sharma (RJ)21.02.1972
2108J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
2109P. M. K. C. Gandhi (WB)01.06.1978
2110Balkar Singh (UP)02.07.1975
2111Sangeetha P (CG)06.10.1976
2112Mamta (JH)24.08.1973
2113Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
2114Shruti Singh (PB)09.05.1982
2115S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
2116Vikram Kumar (MH)24.05.1977
2117S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
2118Parimal Singh (MH)15.12.1978
2119Ravikumar N G (UP)03.05.1977
2120Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
2121Sanjay Goel (UT)29.03.1976
2122Kundan Kumar (BH)28.07.1975
2123Garima Gupta (UT)14.01.1981
2124Roshan Jacob (UP)25.09.1978
2125Ramaswami N (MH)15.05.1973
2126Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
2127Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
2128Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
2129Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
2130Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
2131Varun Roojam (PB)27.07.1978
2132Prasanna R (CG)21.11.1977
2133Sreekanth T (UT)29.04.1974
2134C Paulrasu (HP)23.05.1978
2135Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
2136Pradyumna P S (AP)04.03.1980
2137Kavita Singh (PB)11.09.1977
2138M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2139Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2140Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2141Amit Kataria (CG)15.10.1979
2142Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2143Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2144N Ashok Kumar (MT)15.11.1978
2145Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2146Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2147Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2148K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2149Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2150C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2151Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2152Devesh Deval (MT)06.02.1976
2153Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2154Anbalagan P (CG)07.04.1979
2155Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2156Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2157Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2158Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2159Anbukkumar V (KN)17.06.1974
2160John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2161C Shikha (KN)27.05.1977
2162Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2163A Sreenivas (HY)25.08.1977
2164N V Prasad (KN)09.09.1978
2165Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2166S Nagarajan (TN)08.02.1979
2167Basant Garg (PB)11.12.1981
2168Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2169Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2170Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2171Niharika Rai (UT)15.08.1981
2172Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2173Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2174Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2175Saket Kumar (HY)20.11.1974
2176Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2177Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2178Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2179R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2180Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2181Surendra Singh (UP)15.08.1978
2182Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2183Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2184Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2185Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2186Manish Kumar (BH)21.09.1975
2187Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2188Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2189Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2190K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2191Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2192Smita Pandey (WB)01.03.1976
2193R Shangeetha (CG)27.09.1977
2194Rahul Jain (MP)08.05.1980
2195Joga Ram (RJ)17.01.1981
2196Jacintha Lazarus (MT)18.04.1980
2197Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2198Gitte Kirankumar Dinkarrao (MT)05.09.1975
2199Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2200Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2201M S Manivannan (AM)24.04.1972
2202Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2203Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2204N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2205Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2206Sibin C (PB)15.03.1977
2207K Srinivasan (JH)30.07.1979
2208Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2209Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2210Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2211Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2212Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2213M Raju (JK)29.10.1977
2214Amjad Tak (UT)05.07.1978
2215Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2216M T Reju (KN)25.05.1976
2217Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2218Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2219Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2220M Janaki (AP)13.09.1975
2221K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2222Lokesh M (UP)03.04.1976
2223Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2224Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2225Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2226G V Rashmi (MP)30.05.1977
2227Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2228Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2229Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2230Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2231Balamurugan D (BH)08.04.1975
2232Akash Deep (AM)15.07.1979
2233Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2234Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2235Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2236Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2237Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2238Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2239M Balaji (TN)29.05.1979
2240Kunal (UT)22.12.1979
2241Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2242More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2243Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2244Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2245S A Murugesan (UD)01.06.1978
2246Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2247Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2248S Prakash (CG)18.06.1974
2249Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2250Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2251Punam (RJ)05.08.1976
2252Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2253Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2254Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2255A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2256Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2257Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2258J Ganesan (HY)25.08.1980
2259Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2260Pradeep Kumar Jha (MT)10.04.1979
2261Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2262Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2263Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2264Abhinav (PB)20.06.1979
2265Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2266Prerna Puri (UT)26.02.1981
2267Manoj Jain (KN)16.05.1978
2268Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2269Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2270Puru Gupta (AM)05.09.1978
2271Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2272Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2273Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2274Ankit Anand (CG)11.09.1983
2275Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2276Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2277Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2278Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2279D Randeep (KN)03.07.1979
2280Abhishek Singh (MT)23.06.1979
2281Pradeep Kumar Agrawal (PB)21.11.1979
2282Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2283Virendra Singh (MH)23.11.1974
2284Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2285Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2286Akshat Gupta (UD)27.02.1977
2287Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2288Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2289Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2290Shruti Singh (CG)03.11.1977
2291Antara Acharya (WB)24.04.1976
2292Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2293Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2294Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2295Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2296Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2297Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2298R Sudhan (MT)22.02.1978
2299Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2300P. Dayanand (CG)17.06.1976
2301Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2302Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2303Deependra S Kushwah (MH)01.07.1978
2304Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2305P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2306Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2307Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2308Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2309Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2310Biju K (KL)14.06.1976
2311V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2312Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2313Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2314Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2315Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2316D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2317Om Prakash (AM)08.04.1974
2318Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2319C R Prasanna (CG)04.06.1976
2320Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2321Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2322Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2323Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2324Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2325Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2326Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2327Tanusree Deb Barma (MT)07.10.1982
2328Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2329Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2330Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2331Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2332Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2333S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2334Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2335Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2336Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2337Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2338S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2339Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2340Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2341Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2342Amit Saini (MH)06.09.1977
2343Prasanth N (KL)30.11.1979
2344Shashank Misra (MP)16.03.1983
2345Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2346Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2347Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2348Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2349Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2350Vysan R (NL)25.07.1978
2351Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2352Anandhi (RJ)01.03.1982
2353Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2354Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2355Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2356K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2357Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2358Udit Prakash (UT)23.12.1983
2359Parshant Kumar Goyal (MT)23.09.1979
2360Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2361K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2362Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2363Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2364Atul Kumar (HY)02.05.1977
2365Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2366Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2367Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2368Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2369Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2370Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2371R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2372Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2373Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2374Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2375Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2376Ningthoujam Geoffrey (MT)03.02.1980
2377Gopal Meena (BH)01.07.1977
2378Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2379Jawahar P. (UT)22.04.1980
2380Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2381Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2382Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2383Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2384Jai Singh (BH)01.02.1977
2385Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2386Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2387Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2388Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2389Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2390Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2391Shainamol A (HP)11.05.1982
2392Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2393C. Murugan (WB)07.05.1976
2394Balwant Singh (OR)15.07.1977
2395K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2396Ashwini Mudgal (MH)15.07.1978
2397V Shanmugam (UD)15.10.1976
2398Shailesh Kumar Chourasia (MT)22.03.1974
2399Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2400Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2401Swati Meena (MP)09.12.1984
2402Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2403Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2404Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2405Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2406Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2407Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2408Sachin R. Jadav (OR)02.04.1975
2409Chiphang Arthur Worchuiyo (MT)22.07.1979
2410Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2411Deepak Anand (BH)01.10.1982
2412Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2413Sanket S. Bhoindve (MP)24.10.1979
2414Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2415Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2416Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2417Abhay (UP)28.06.1983
2418K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2419Chaitra V (UP)26.06.1981
2420Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2421Prabhakar (SK)15.10.1975
2422Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2423Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2424Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2425Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2426Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2427Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2428Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2429Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2430Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2431Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2432Ravi Prakash Gupta (CG)30.12.1971
Allotment Year 2008
2433Surpreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2434Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2435Ashima Jain (BH)27.07.1983
2436Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2437Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2438Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2439Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2440V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2441Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2442Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2443Harikishore S (KL)14.10.1980
2444Bhim Singh (CG)16.04.1975
2445Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2446Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2447Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2448Mariam Farzhana Sadhiq (TN)07.08.1979
2449Sonal Goel (MT)05.11.1982
2450Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2451Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2452Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2453Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2454S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2455Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2456Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2457Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2458Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2459Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2460Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2461Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2462Viswanathan S (AM)07.11.1979
2463Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2464Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2465Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2466Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2467Parameswaran B (OR)26.09.1982
2468Amit Satija (UT)07.08.1978
2469Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2470Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2471Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2472Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2473Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2474Ram Singh (AM)20.01.1976
2475Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2476Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2477Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2478Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2479Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2480Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2481Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2482Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2483Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2484Hrisheekesh Arvind Modak (MT)13.10.1981
2485Archana Singh (RJ)26.09.1981
2486Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2487Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2488P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2489Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2490Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2491P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2492Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2493Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2494Neelima (PB)10.04.1979
2495Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2496Poonam Tapaskumar Guha (OR)11.09.1980
2497Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2498Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2499Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2500K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2501Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2502Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2503Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2504Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2505Mukta Arya (WB)08.06.1981
2506Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2507Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2508Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2509Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2510Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2511Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2512M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2513Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2514Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2515Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2516K Vasuki (KL)13.11.1981
2517E Ravendiran (MH)15.06.1975
2518M Muthukumar (OR)05.04.1979
2519Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2520Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2521Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2522Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2523Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2524Deepa M (KN)02.01.1980
2525Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2526V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2527Zubair Ali Hashmi (MT)03.02.1978
2528Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2529Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2530Surabhi Sinha (MP)11.04.1981
2531Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2532Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2533Amit Kumar (PB)02.08.1979
2534Kajal (UP)30.11.1979
2535Joram Beda (PB)11.06.1981
2536Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2537B. John Tlangtinkhuma (MT)16.05.1978
2538Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2539B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2540Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2541Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2542Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2543Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2544Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2545Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2546Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2547Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2548Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2549Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2550Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2551Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2552Yash Garg (HY)06.09.1983
2553N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2554T Mithra (KL)09.12.1982
2555Priyanka Das (MP)19.04.1984
2556Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2557Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2558Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2559Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2560Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2561Saket Kumar (BH)25.10.1980
2562Raghav Langer (UD)16.05.1982
2563Aditi Singh (UP)16.08.1983
2564Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2565Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2566Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2567Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2568Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2569Varnali Deka (AM)15.02.1979
2570Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2571Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2572G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2573Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2574G Veerapandian (AP)01.02.1982
2575Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2576D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2577Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2578Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2579M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2580Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2581Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2582Savin Bansal (UD)23.08.1984
2583Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2584Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2585Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2586Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2587Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2588Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2589Ramvir (PB)15.07.1982
2590Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2591Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2592Kowsigan A (KL)18.01.1976
2593T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2594Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2595Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2596Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2597S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2598Gauri Parasher (OR)21.04.1981
2599Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2600Pankaj (HY)29.01.1982
2601A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2602Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2603Sonali Giri (PB)01.07.1983
2604Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2605S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2606A Muthamma (UT)06.10.1982
2607Vaibhav Shrivastava (WB)01.07.1981
2608Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2609Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2610Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2611Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2612Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2613Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2614Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2615Tamboli Ayyaj Fakirbhai (CG)23.12.1981
2616D K Ravi (KN)10.06.1979
2617Isha (PB)09.05.1983
2618Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2619Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2620Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2621Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2622Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2623Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2624Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2625Raman Kumar (BH)31.03.1982
2626T.Anand (TN)09.10.1977
2627Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2628Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2629Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2630Rathod Sandeep Rewaji (MT)28.11.1980
2631Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2632Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2633Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2634Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2635C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2636M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2637Pradeep P (MH)03.04.1981
2638Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2639Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2640Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2641Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2642M Nagarajan (GJ)06.11.1979
2643Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2644Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2645Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2646Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2647S Rajalingam (UP)08.01.1982
2648Vivek (UP)29.08.1976
2649Milind Dharmrao Ramteke (MT)02.10.1975
2650Amit Tomar (MP)02.02.1983
2651Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2652Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2653V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2654G Sreekanth (MH)18.06.1985
2655Armstrong Pame (MT)23.09.1984
2656Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2657Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2658S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2659Ajit Kumar (MT)07.10.1973
2660Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2661Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2662Mani Ram Sharma (MT)15.03.1975
Allotment Year 2010
2663Shah Faesal (JK)17.05.1983
2664Anupama T V (KL)17.10.1986
2665Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2666Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2667D Divya (TG)13.12.1983
2668Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2669Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2670Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2671Lalitha R (TN)20.12.1983
2672Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2673Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2674Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2675Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2676Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2677Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2678Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2679Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2680S S Nakul (KN)04.12.1983
2681Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2682Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2683P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2684Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2685Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2686D Manikandan (UT)15.06.1979
2687Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2688Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2689Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2690Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2691Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2692Tanvi Sundriyal Bahuguna (MP)08.11.1984
2693J Nivas (AP)20.02.1982
2694Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2695Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2696Garima Mittal (HY)31.07.1984
2697M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2698Amit Kumar (JH)01.01.1985
2699Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2700Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2701K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2702K Balaji (UP)09.07.1984
2703Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2704Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2705Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2706Suman Rawat (MH)10.05.1984
2707Kamlesh Kumar Joshi (UT)15.08.1983
2708V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2709Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2710Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2711Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2712Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2713Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2714Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2715Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2716Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2717Neha Bansal (UT)31.10.1981
2718Laya Madduri (AM)14.04.1985
2719Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2720Brundha D. (OR)15.05.1982
2721Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2722Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2723Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2724Kumar Amit (PB)21.06.1983
2725Neha Sharma (UP)13.02.1984
2726Monika Rani (UP)01.03.1982
2727Kadambari Bhagat (NL)14.10.1983
2728Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2729Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2730Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2731Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2732Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2733R Vimala (WB)16.06.1978
2734Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2735Yunus (HP)06.11.1978
2736Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2737Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2738Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2739Shyam Lal Poonia (MT)06.04.1983
2740Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2741Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2742Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2743Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2744Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2745Veena N M (KL)14.04.1981
2746Manjushree N (KN)24.07.1982
2747R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2748Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2749Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2750Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2751Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2752R Vinothpriya (KN)25.07.1977
2753Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2754Sonika (UD)06.09.1980
2755Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2756Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2757Vikas Singh (MT)17.07.1981
2758Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2759R Arjun (WB)21.09.1984
2760Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2761Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2762Neha Giri (RJ)11.01.1985
2763Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2764Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2765Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2766Ranjana (UD)12.01.1981
2767Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2768Vishwanath (WB)02.11.1982
2769Rachana Patil (BH)17.08.1981
2770Preeti Meena (TG)19.01.1979
2771Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2772Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2773Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2774Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2775Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2776Kapil Meena (SK)10.07.1983
2777Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2778Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2779Mahatme Sandeep Namdeo (MT)07.06.1984
2780Abu Imran (JH)24.05.1983
2781Robert Singh Kshetrinayum (MT)13.03.1984
2782Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2783Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2784Raj Kumar (BH)01.03.1978
2785Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2786Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2787Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2788Arti Lal (UT)02.01.1981
2789Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2790Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2791Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2792Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2793Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2794Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2795S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2796Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2797Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2798Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2799Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2800M Arvind (TN)28.05.1983
2801Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2802Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2803Amit Khatri (HY)01.01.1987
2804K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2805Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2806Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2807Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2808Shruti (PB)26.04.1985
2809Sindhu B (KN)04.07.1986
2810Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2811Gokul G R (KL)06.10.1988
2812Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2813Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2814K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2815Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2816Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2817V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2818V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2819Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2820Ragapriya R (KN)01.02.1986
2821R Menaka (UT)20.08.1982
2822Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2823Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2824Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2825Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2826Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2827Tarig Thomas (UT)12.07.1984
2828Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2829Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2830Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2831Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2832Lalit Jain (HP)19.03.1983
2833Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2834Isha Khosla (UT)31.01.1985
2835Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2836Amit Kishore (UP)14.01.1982
2837Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2838Ravi Jha (UT)24.01.1986
2839Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2840Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2841Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2842Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2843Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2844P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2845P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2846Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2847Saurav Kumar Suman (MP)15.02.1985
2848Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2849Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2850Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2851Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2852Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2853Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2854Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2855Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2856Kunal Silku (UP)30.09.1984
2857Pooja Jain (UT)23.10.1985
2858Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2859Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2860Samarth Verma (OR)15.10.1987
2861Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2862Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2863Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2864Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2865Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2866Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2867Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2868Nileshkumar M. Kshirsagar (CG)29.01.1984
2869Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2870Vishak G (UP)16.04.1987
2871Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2872Reghu G (OR)25.02.1981
2873Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2874Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2875Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2876Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2877Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2878Neha Marvya (MP)22.08.1986
2879Sharat B (KN)19.05.1976
2880Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2881B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2882Anugraha P (MP)29.12.1986
2883Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2884Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2885Deepak Soni (CG)01.01.1985
2886Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2887Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2888Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2889B Srinivasan (PB)27.03.1989
2890Parthiban P (UT)15.07.1983
2891Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2892Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2893Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2894K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2895Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2896Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2897Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2898Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2899Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2900Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2901Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2902Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2903Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2904Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2905Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2906Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2907Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2908Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2909Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2910Adil Khan (AM)11.12.1979
2911Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2912Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2913Raval Hamendra Kumar (MT)18.08.1984
2914Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2915Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2916Rajesh S (NL)21.12.1984
2917Hungyo Worshang (MT)25.03.1983
2918M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2919Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2920Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2921Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2922Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2923S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2924Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2925Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2926U Swaroop (WB)21.07.1984
2927Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2928Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2929Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2930Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2931Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2932Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2933Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2934Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2935Mitali Namchoom (UT)18.04.1980
2936Deepak Meena (UP)15.07.1986
2937Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2938Amit Meena (KL)22.02.1985
2939Killu Siva Kumar Naidu (MT)29.02.1984
2940K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2941Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2942Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2943Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2944Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2945Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2946Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2947S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2948Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2949Harshika Singh (MP)29.11.1986
2950D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2951Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2952Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2953Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2954Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2955Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2956Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2957Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2958Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2959Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2960Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2961Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2962Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2963Neha Prakash (UP)14.06.1983
2964Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2965Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2966Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2967Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2968Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2969Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2970Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2971Amit Arora (GJ)10.12.1986
2972Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2973Vishnu V (TN)08.04.1986
2974Anupam Saha (OR)06.05.1985
2975Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2976Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2977Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2978Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2979Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2980Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2981Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2982Nooh P B (KL)29.05.1979
2983Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2984Rohit Singh (MP)04.12.1985
2985Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2986Debapriya Bardhan (MT)02.02.1986
2987Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2988Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2989Surabhi Malik (GJ)22.06.1986
2990Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2991Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2992Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2993Deepak Singla (MH)16.11.1985
2994Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2995Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2996Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2997Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2998Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2999Manish Agarwal (OR)19.12.1984
3000Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
3001Harleen Kaur (UT)25.09.1984
3002Sandeep Singh (JH)04.05.1984
3003Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
3004G S Sameeran (TN)25.01.1986
3005Shantanu Goel (MH)12.06.1982
3006Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
3007Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
3008Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
3009Shekhar Singh (MH)28.10.1986
3010Charulata Somal (KN)07.03.1988
3011Amna Tasneem (HY)04.12.1978
3012Swati Srivastava (CG)23.08.1987
3013Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
3014Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
3015Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
3016Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
3017Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
3018Vibhu Goel (WB)20.06.1984
3019Shaleen (HY)13.05.1986
3020Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
3021Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
3022Piyush Singla (JK)01.11.1986
3023Rajat Bansal (CG)25.07.1988
3024Priyanka Singla (WB)26.01.1985
3025Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
3026Ajay Singh Tomer (AM)24.08.1982
3027Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
3028Suhas S (KL)09.03.1988
3029Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
3030Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
3031Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
3032Navjot Khosa (KL)13.06.1983
3033Bijin Krishna (WB)18.04.1983
3034Neha Arora (JH)01.10.1985
3035Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
3036Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
3037Balamurali D (KL)06.12.1985
3038Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
3039Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
3040Ramachandran R (KN)10.06.1986
3041Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
3042Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
3043Kundan Kumar (BH)25.12.1981
3044Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
3045Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
3046Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
3047Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
3048Anurag Verma (MP)07.05.1983
3049Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
3050Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
3051C Indhumathy (UP)01.10.1984
3052Nitesh Patil (KN)01.10.1986
3053R V Karnan (TG)30.09.1984
3054Pratibha Pal (MP)15.04.1988
3055Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
3056Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
3057Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
3058Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
3059Inayat Khan (BH)17.05.1987
3060Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
3061Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
3062Richa Verma (HP)10.09.1986
3063Aarthi M (TN)22.04.1985
3064Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
3065Vibha Chahal (UP)19.08.1983
3066Ponnambalam S (WB)10.03.1985
3067Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
3068Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
3069Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
3070K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
3071Amit Kumar (BH)25.04.1982
3072Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
3073Ragul K (SK)18.09.1986
3074Amar Kushawha (TN)15.08.1985
3075Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
3076Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
3077Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
3078Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
3079Shanavas C (NL)08.11.1988
3080Kulwant Singh (PB)03.08.1976
3081Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
3082Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
3083Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
3084Sridhar P N (TN)01.08.1982
3085Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
3086K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
3087Abhishek Singh (UP)02.02.1983
3088Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
3089Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
3090Deepak Arya (MP)08.02.1984
3091Nongmaithem Bandana Devi (MT)16.10.1987
3092Arun Kumar (UP)08.08.1984
3093Rajesh Meena (BH)15.08.1987
3094Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
3095Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
3096A Dineshkumar (UP)25.07.1977
3097Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
3098Naveen S L (UT)25.03.1982
3099T K Shibu (UP)21.06.1981
3100Harikesh Meena (HP)14.08.1981
3101Girisha P S (AM)12.10.1984
3102Ashish Bhargava (MT)14.02.1980
3103Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
3104Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
3105Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
3106K Thavaseelan (NL)17.09.1985
3107Brahmneet Kaur (MT)13.08.1985
3108Poma Tudu (OR)25.10.1979
3109Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
3110M J Pradip Chandren (MT)23.09.1985
3111Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
3112Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
3113Sriram V (KL)28.11.1986
3114Stuti Charan (GJ)27.10.1985
3115Alby John Varghese (TN)04.05.1988
3116Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
3117Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
3118T Prabhushankar (TN)11.06.1983
3119Vandana (UD)04.04.1989
3120Chandni Singh (UP)06.09.1989
3121Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
3122Mayur Dixit (UD)12.03.1987
3123Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
3124Rahul Singh (UT)19.09.1982
3125Debasweta Banik (HP)16.11.1990
3126Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
3127K Shashanka (TG)25.05.1985
3128Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
3129Apurva Dubey (UP)23.09.1988
3130Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
3131Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
3132Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
3133Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
3134Aswathi S (KN)24.08.1986
3135Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
3136Ajit (UT)25.02.1983
3137Yogendra Singh (BH)10.04.1987
3138Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
3139Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
3140Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
3141Rajendra K V (KN)01.05.1985
3142Vijaya K (AP)09.04.1980
3143Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3144Sonia Meena (MP)14.05.1989
3145Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3146Selvamani R (KN)04.02.1986
3147Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3148Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3149Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3150Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3151Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3152Srijana G (TG)24.04.1985
3153Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3154Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3155Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3156Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3157Rishi Garg (MP)13.11.1985
3158Rajani Singh (MP)13.12.1985
3159Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3160Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3161Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3162Kana Ram (RJ)01.07.1986
3163J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3164Vineeth S (TN)12.05.1983
3165Aman Gupta (UT)06.10.1983
3166Parth Gupta (UT)29.06.1987
3167Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3168Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3169Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3170K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3171Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3172Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3173Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3174Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3175Divya Mittal (UP)23.11.1983
3176Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3177Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3178Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3179Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3180Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3181Anuj Singh (UP)11.05.1988
3182Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3183Snehal R (KN)26.10.1984
3184Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3185Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3186Kriti Garg (UT)01.11.1988
3187Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3188Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3189Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3190Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3191Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3192Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3193J. Keerthi (AM)30.03.1989
3194Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3195Gangataran D. (MH)18.04.1983
3196Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3197Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3198Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3199Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3200Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3201Jafar Malik (KL)10.02.1989
3202Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3203Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3204Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3205Kritika Batra (JK)14.01.1989
3206Anshul Garg (JK)22.12.1988
3207Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3208Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3209Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3210Nidhi (WB)31.03.1990
3211M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3212Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3213Kesavan R (UT)06.05.1980
3214Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3215Abhijit Rajendra Raut (MH)07.01.1988
3216Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3217Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3218Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3219Arun T. (UT)23.02.1984
3220S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3221Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3222Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3223Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3224Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3225Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3226Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3227Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3228Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3229S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3230Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3231Frank Noble A (MP)18.06.1985
3232Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3233Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3234Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3235Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3236Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3237Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3238Neilenthang Telien (MT)26.05.1985
3239Shama Parveen (WB)04.04.1983
3240Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3241Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3242Ramkumar S (AM)19.09.1987
3243Amrith S P (TN)28.03.1988
3244Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3245Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3246Shailesh (MT)23.06.1979
3247Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3248Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3249Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3250Smitha Mol M S (MT)25.06.1985
3251Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3252Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3253Dinesh Kumar A S (MT)29.08.1982
3254Krishna Kumar (MT)23.10.1981
3255Shivam Verma (NL)14.08.1985
3256Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3257Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3258Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3259Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3260Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3261Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3262Anand Sharma (AM)06.07.1987
3263Aditya Negi (HP)26.05.1986
3264Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3265Arun Mahesh Babu Ms (GJ)30.08.1984
3266Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3267Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3268Sandeep G R (MP)14.12.1983
3269Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3270Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3271Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3272Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3273Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3274Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3275Ranjita (BH)20.08.1980
3276Richa (PB)11.07.1986
3277Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3278Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3279Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3280Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3281Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3282Jeevan B (AM)04.10.1984
3283Jaspreet Kaur (MT)05.10.1985
3284Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3285Venkat Raja (KN)22.02.1988
3286Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3287Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3288Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3289Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3290Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3291Munish Sharma (HY)01.01.1986
3292Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3293Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3294Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3295Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
3296Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3297Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3298Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3299Medha Roopam (UT)21.10.1990
3300Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3301Neha Jain (UP)24.07.1987
3302Avi Prasad (MP)09.04.1986
3303Itankar Vipin Vithoba (MH)01.10.1984
3304Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3305Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3306Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3307Roman Saini (MP)27.07.1991
3308Komal Mittal (PB)22.02.1989
3309Saket Malviya (MP)03.01.1987
3310Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3311Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3312Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3313Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3314Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3315Himanshu Aggarwal (UP)06.04.1988
3316Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3317Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3318Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3319Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3320Bhavya Mittal (MH)29.05.1990
3321Manisha Khatri (KN)20.01.1989
3322Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3323Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3324Varun Ranjan (UP)04.06.1987
3325Nalini Atul (KN)30.09.1986
3326Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3327Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3328Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3329Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3330Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3331Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3332Udita Singh (BH)04.12.1989
3333Aditya Singh (MP)03.08.1990
3334Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3335Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3336Nima Arora (MH)29.01.1989
3337Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3338Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3339Manish Bansal (UP)14.01.1990
3340Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3341Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3342Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3343Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3344Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3345Isha Duhan (UP)19.02.1990
3346Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3347Aanchal Sood (UD)01.07.1990
3348Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3349Akash P (TN)18.07.1991
3350Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3351Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3352Swadha Dev (SK)24.03.1987
3353Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3354Jangid L Km Ramchandra (MP)16.02.1986
3355Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3356Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3357Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3358Angel Bhati (KL)27.11.1989
3359Archana Verma (UP)17.09.1987
3360Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3361Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3362Riju Bafna (CG)28.09.1988
3363Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3364Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3365Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3366Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3367Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3368Rathod Vijay Chandrakant (MH)10.06.1988
3369Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3370Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3371Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3372Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3373Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3374Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3375Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3376Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3377Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3378Neha Meena (MP)13.12.1986
3379Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3380Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3381Chithra S (KL)09.03.1987
3382Jincy R William (GJ)25.04.1989
3383Vikram (HY)02.01.1990
3384Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3385Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3386Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3387Anish Yadav (HY)01.03.1988
3388Soumya (UT)11.05.1990
3389Gautham V P (AP)11.04.1991
3390Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3391Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3392Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3393Rani Nagar (HY)19.12.1981
3394Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3395Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3396Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3397Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3398Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3399Kinny Singh (UT)12.02.1986
3400Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3401Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3402Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3403Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3404S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3405Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3406Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3407Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3408Arvind V (GJ)26.05.1985
3409Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3410Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3411Amrit Singh (PB)23.12.1985
3412Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3413Yedage Amol Jagannath (MH)28.04.1990
3414Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3415Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3416Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3417Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3418Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3419Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3420Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3421Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3422Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3423Siyad N (WB)02.12.1989
3424Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3425Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3426Nagesh Kumar B (MT)01.06.1987
3427Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3428Monika Gupta (AM)09.04.1989
3429Swetika Sachan (MT)22.05.1987
3430Pawan Yadav (MT)28.07.1984
3431Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3432Afsana Perween (JK)22.02.1988
3433Ravinder Singh (MT)18.03.1991
3434Sachin Rana (UT)06.03.1984
3435Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3436Vishwasree B (MT)06.05.1983
3437Govekar Mayur Ratilal (MT)30.06.1990
3438Ashish Modi (NL)27.07.1987
3439Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3440Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3441Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3442Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3443Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3444Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3445Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3446Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3447Jaspreet Singh (UT)22.01.1985
3448Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3449Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3450Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3451Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3452Ranavasiya Anil Km. Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3453Omprakash (WB)01.07.1985
3454Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3455Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3456Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3457Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3458Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3459Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3460Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3461Rohit Meena (KL)21.09.1991
3462Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3463Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3464Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3465Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3466Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3467Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu