Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
65Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
66Amita Paul (BH)26.11.1956
67Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
68Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
69Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
70Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
71Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
72Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
73Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
74Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
75Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
76Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
77Anil Swarup (UP)01.07.1958
78Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
79S M Vijayanand (KL)15.03.1957
80Ashok Jain (RJ)01.01.1958
81Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
82Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
83Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
84Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
85Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
86Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
87Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
88Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
89Nalini Netto (KL)19.08.1957
90Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
91Balvender Kumar (UP)14.02.1957
92Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
93Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
94Arun Jha (BH)15.08.1958
95Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
96Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
97Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
98Subhash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
99Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
100Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
101Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
102Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
103Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
104Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
105Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
106Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
107Vijay Prakash (BH)18.09.1956
108Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
109Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
110Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
111V Umesh (KN)17.05.1956
112Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
113Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
114Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
115Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
116K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
117Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
118Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
119Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
120Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
121Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
122Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
123Tapan Ray (GJ)09.09.1957
124Girish Shankar (BH)01.09.1957
125Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
126Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
127Aruna Sharma (MP)19.08.1958
128Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
129Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
130Rohit Nandan (UP)27.01.1957
131Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
132Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
133Pravir Kumar (UP)16.07.1959
134J S Deepak (UP)16.07.1958
135Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
136K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
137G Elias (KL)16.10.1956
138Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
139Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
140Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
141Deepak Singhal (UP)25.05.1959
142Amitabh Verma (BH)16.09.1959
143Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
144Trilochan Singh (WB)01.02.1956
145Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
146Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
147Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
148Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
149K M Abraham (KL)30.12.1957
150Sishir Sinha (BH)20.07.1958
151Deepak Sanan (HP)02.01.1957
152G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
153Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
154K Skandan (TN)08.12.1956
155Rashmi Verma (BH)28.11.1958
156Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
157Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
158Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
159Raghav Chandra (MP)31.10.1958
160Navin Verma (BH)06.02.1959
161Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
162Susheel Kumar (UP)21.04.1958
163Dinesh Singh (UP)18.06.1958
164Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
165Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
166Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
167Vyasji (BH)02.09.1956
168Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
169Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
170G Gurucharan (KN)09.12.1956
171Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
172Ajay Mittal (HP)24.02.1958
173Suranjana Ray (MP)11.07.1956
174Alok Sheel (KL)06.05.1956
175Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
176C V Sankar (TN)02.07.1956
177Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
178Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
179Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
180Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
181Leena Nair (TN)30.06.1958
182Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
183Vineet Chawdhry (HP)23.09.1958
184Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
185Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
186Sumit Mallick (MH)13.04.1958
187Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
188M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
189Dalip Singh (HY)09.04.1956
190K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
191Chandra Prakash (UP)01.07.1959
192Navtej Singh (UP)26.08.1957
193T Y Das (AM)13.08.1958
194Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
195Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
196Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
197Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
198Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
199T Vijayakumar (AP)09.09.1956
200Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
201Medha Gadgil (MH)04.08.1959
202Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
203Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
204Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
205Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
206L V Subramanyam (AP)22.04.1960
207Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
208T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
209Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
210Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
211Upma Chawdhry (HP)28.12.1959
212R Sridharan (KN)16.09.1957
213Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
214S K Shrivastava (MH)20.10.1958
215Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
216Bharathi Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
217Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
218Anjali Prasad (UD)03.05.1957
219Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
220Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
221K P Krishnan (KN)29.12.1959
222Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
223Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
224Thomas Mathew (KL)09.05.1956
225V J Kurian (KL)23.02.1957
226Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
227Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
228Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
229Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
230Preeti Sudan (AP)30.04.1960
231Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
232Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
233Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
234Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
235Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
236Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
237Biresh Kumar (UP)19.01.1957
238Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
239Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
240Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
241Suresh Kumar (PB)04.04.1956
242Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
243Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
244Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
245Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
246Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
247Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
248Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
249Arun Kumar (AM)19.03.1958
250Binoy Kumar (TG)05.05.1960
251Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
252Paul Antony (KL)27.06.1958
253Ajay Singh (CG)12.02.1960
254Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
255Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
256Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
257Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
258Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
259Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
260Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
261Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
262Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
263Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
264Sunil Porwal (MH)16.12.1958
265Sada Kant (UP)05.01.1958
266Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
267Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
268Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
269Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
270Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
271Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
272Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
273Alka Panda (OR)18.07.1957
274Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
275Taradatt (OR)15.06.1956
276Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
277V B Pyarelal (AM)09.02.1959
278Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
279Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
280Gopal Krishna (WB)14.04.1960
281T Radha (TG)23.01.1956
282N S Palaniappan (TN)04.06.1956
283Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
284S Raju (UD)23.03.1956
285Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
286Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
287Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
288Lalmalsawma (UT)01.03.1958
289Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
290Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
291Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
292Lalit Varma (UP)01.03.1959
293Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
294Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
295Karan A Singh (PB)04.08.1960
296Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
297Govind Sharma (RJ)12.02.1956
298Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
299J Raymond Peter (TG)15.08.1956
300Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
301Deepak Kumar (BH)03.02.1960
302Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
303Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
304P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
305Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
306Ravi Kant (BH)02.06.1961
307Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
308Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
309Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
310Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
311Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
312R Rajagopal (TN)16.06.1961
313Kanchan Jain (MP)15.08.1958
314Arvind Mehta (HP)16.11.1960
315Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
316Reena Ray (UT)06.03.1961
317Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
318Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
319Roshan Lal (HY)10.05.1956
320Malini V Shankar (MH)22.12.1958
321Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
322Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
323Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
324Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
325Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
326Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
327Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
328D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
329Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
330A R Sukumar (AP)09.08.1958
331Pritam Singh (RJ)02.04.1960
332Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
333Anand Kumar (KL)11.08.1961
334Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
335Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
336Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
337A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
338Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
339Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
340Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
341T Jacob (TN)29.05.1958
342Subhas Sharma (BH)20.08.1959
343Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
344R Balakrishnan (OR)06.11.1958
345Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
346Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
347Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
348Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
349V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
350Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
351Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
352Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
353Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
354Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
355Alok Kumar (AM)01.01.1960
356Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
357Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
358Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
359Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
360Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
361D V Prasad (KN)15.11.1960
362Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
363Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
364Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
365Ajay Mishra (TG)16.07.1960
366Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
367Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
368Prashant Naik (AM)31.01.1956
369Ramesh Negi (UT)10.07.1956
370Yashpal Singh (TR)05.01.1957
371K V Eapen (AM)09.09.1959
372Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
373P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
374V S Senthil (KL)30.09.1957
375A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
376Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
377Jaideep Govind (MP)04.09.1960
378Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
379Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
380Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
381Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
382Tom Jose (KL)30.05.1960
383Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
384Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
385Arvind Ray (UT)08.01.1960
386Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
387Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
388Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
389Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
390Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
391Satish M Gavai (MH)30.08.1959
392Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
393Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
394Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
395P Marapandiyan (KL)12.05.1957
396Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
397Dharam Vir (PB)20.12.1957
398Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
399Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
400Surina Rajan (HY)16.08.1959
401Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
402Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
403Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
404Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
405Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
406Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
407Amit Khare (JH)14.09.1961
408Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
409Ram Niwas (HY)14.02.1959
410Arun Goel (PB)07.12.1962
411Sameer Sharma (AP)15.11.1961
412Arun Goyal (UT)03.08.1959
413Parimal Rai (UT)05.01.1962
414Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
415Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
416R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
417Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
418Ajay Kumar (KL)02.10.1962
419N Sivasailam (KN)23.04.1960
420Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
421Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
422Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
423Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
424Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
425Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
426Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
427Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
428P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
429Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
430Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
431Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
432Malay Kumar De (WB)22.09.1959
433Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
434Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
435Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
436Amita Prasad (KN)14.01.1962
437M M Kutty (UT)12.04.1960
438V S Bhaskar (AM)28.07.1961
439Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
440P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
441K Shanmugam (TN)07.07.1960
442Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
443Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
444Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
445Debashis Sen (WB)02.01.1960
446Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
447Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
448Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
449Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
450Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
451Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
452Sailesh (AM)28.09.1961
453Vandana Krishna (MH)25.02.1962
454C Chandramouli (TN)28.09.1960
455Mahendra Jain (KN)27.03.1961
456Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
457Veena Ish (AP)18.05.1959
458A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
459Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
460Shreeranjan (AM)19.08.1957
461P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
462Sheela Thomas (KL)16.03.1957
463J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
464Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
465Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
466Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
467Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
468V Giriraj (MH)02.10.1957
469Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
470Mohan Pyare (TN)21.09.1959
471Manmohan Singh (AP)02.10.1959
472Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
473Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
474Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
475Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
476Suresh Chanda (TG)25.03.1961
477Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
478Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
479Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
480Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
481Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
482Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
483Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
484Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
485Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
486Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
487Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
488M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
489Arvind Kumar (MH)08.10.1961
490Kavita Gupta (MH)05.09.1960
491Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
492Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
493Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
494Manisha Nanda (HP)26.05.1959
495Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
496Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
497Shalini Prasad (UP)01.12.1962
498Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
499Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
500Usha Sharma (RJ)26.06.1963
501Satish Chandra (PB)30.09.1960
502Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
503Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
504Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
505M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
506Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
507Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
508Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
509Hector Marwein (AM)03.08.1960
510Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
511N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
512P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
513Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
514Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
515Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
516Subrata Biswas (KL)13.04.1959
517Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
518Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
519Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
520Ujjval Uke (MH)17.12.1957
521Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
522K Vidyasagar (JH)14.11.1956
523Janak Digal (UT)14.04.1957
524Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
525Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
526Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
527Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
528Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
529W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
530Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
531Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
532Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
533Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
534Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
535Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
536Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
537Vandita Sharma (KN)10.11.1963
538Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
539Anshu Prakash (UT)20.09.1961
540Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
541Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
542Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
543Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
544Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
545Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
546Alok Shukla (CG)01.06.1960
547Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
548Bijay Kumar (MH)12.08.1958
549S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
550Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
551Alok Tandon (UP)22.09.1962
552Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
553Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
554Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
555Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
556W R Reddy (KL)01.06.1960
557Mridula Sinha (JH)16.08.1957
558I S N Prasad (KN)15.06.1963
559Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
560Subash Chandra (KN)22.12.1959
561D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
562Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
563Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
564James Varghese (KL)28.11.1957
565Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
566Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
567Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
568Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
569R S Shukla (WB)04.04.1961
570Alok Sinha (UP)16.04.1962
571Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
572Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
573P H Kurian (KL)19.01.1959
574Mukul Singhal (UP)30.04.1962
575Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
576Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
577G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
578Shreekant Singh (MH)13.04.1960
579Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
580Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
581Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
582Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
583Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
584Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
585Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
586Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
587Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
588Shambhu Singh (MN)28.12.1959
589Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
590Ravi Mittal (BH)13.09.1961
591S Ramaswamy (UD)22.04.1960
592P W C Davidar (TN)03.10.1958
593G Vajralingam (PB)10.10.1958
594Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
595Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
596Satish Chandra (AP)20.11.1961
597E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
598Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
599Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
600Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
601Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
602Jayashree Mukherjee (MH)25.09.1962
603Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
604Alok Nigam (HY)18.11.1961
605Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
606Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
607Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
608Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
609Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
610Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
611Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
612Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
613Saleena Singh (MP)29.07.1960
614Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
615Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
616Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
617J Suresh Babu (MN)18.07.1960
618Umesh Sinha (UP)01.01.1960
619Arun Mishra (WB)26.06.1962
620P D Vaghela (GJ)22.09.1960
621Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
622Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
623Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
624Suresh Kumar (JK)27.05.1959
625Peter W Ingty (AM)11.05.1959
626Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
627Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
628Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
629Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
630Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
631Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
632Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
633Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
634Ranbir Singh (UD)23.03.1959
635M R Kamble (KN)01.06.1956
636Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
637Amir Subhani (BH)10.04.1964
638T. V Somanathan (TN)10.05.1965
639Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
640Arun Singhal (UP)15.04.1965
641Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
642Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
643V P Joy (KL)30.06.1963
644Sunil Kumar (UP)15.10.1963
645J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
646Atul Prasad (BH)13.02.1962
647Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
648Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
649Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
650Talleen Kumar (WB)20.07.1963
651Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
652Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
653Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
654Jyoti Arora (HY)15.10.1961
655G Kalpana (KN)25.04.1962
656Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
657Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
658Raj Kumar (GJ)06.01.1965
659Raj Gopal (GJ)29.01.1959
660Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
661K. Satyagopal (TN)07.09.1959
662V Manjula (KN)18.05.1964
663Devender Singh (HY)31.07.1962
664Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
665Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
666Vini Mahajan (PB)21.10.1964
667Manoj Saunik (MH)02.12.1963
668Barun Mitra (MN)06.03.1962
669B Anand (TN)27.08.1962
670B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
671Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
672S K Sandhu (PB)23.05.1959
673Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
674Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
675Sujata Saunik (MH)15.06.1965
676Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
677Praveen Kumar (TN)23.06.1961
678Rajiv Arora (HY)22.07.1962
679Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
680Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
681Naveen Prakash (WB)17.08.1961
682Ajay Seth (KN)30.06.1965
683Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
684Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
685Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
686Leena Nandan (UP)19.12.1964
687Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
688Naresh Kumar (UT)18.11.1963
689Gauri Singh (MP)18.11.1963
690R A Rajeev (MH)01.03.1961
691Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
692Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
693Shikha Dubey (MP)27.11.1959
694Amit Jha (HY)30.06.1962
695Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
696M C Jauhari (AM)02.08.1962
697Pravir Krishna (MP)07.12.1961
698Renuka Kumar (UP)26.06.1963
699Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
700Nisha Singh (HP)02.11.1964
701Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
702Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
703Apurva Varma (TN)10.10.1961
704Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
705Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
706Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
707Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
708Om Prakash (UD)14.05.1962
709Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
710Debasish Panda (UP)05.01.1962
711Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
712Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
713Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
714Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
715Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
716Rama Raman (UP)04.05.1961
717Sandeep Dave (KN)18.07.1961
718Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
719Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
720Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
721Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
722Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
723Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
724Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
725Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
726Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
727K Jayakumar (SK)02.03.1962
728T K Manojkumar (KL)30.10.1961
729Rajesh Verma (OR)01.09.1964
730Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
731Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
732Sushil Kumar (TR)25.09.1961
733Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
734Hemant Rao (UP)25.02.1964
735M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
736Otem Dai (TN)30.01.1962
737Hari Ramulu (WB)28.10.1960
738Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
739Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
740Ashok Dongre (TN)22.02.1960
741Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
742Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
743B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
744M Mohana Rao (MP)04.12.1958
745S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
746P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
747R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
748Alok Kumar I (UP)28.06.1963
749Narendra Kumar (UT)10.07.1957
750Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
751Rajan Shukla (UP)28.11.1962
752V Iraianbu (TN)16.06.1963
753S Aparna (GJ)14.10.1963
754Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
755Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
756Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
757Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
758Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
759Vikram Kapur (TN)25.12.1965
760Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
761Renu Sharma (UT)19.10.1964
762Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
763T K Jose (KL)07.06.1962
764Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
765Rajesh Khullar (HY)31.08.1963
766Apurva Chandra (MH)19.09.1964
767Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
768Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
769Radha S Raturi (UD)06.03.1964
770Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
771Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
772Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
773Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
774C J Venugopal (OR)27.11.1964
775Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
776Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
777Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
778Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
779Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
780E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
781Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
782Upma Srivastava (SK)09.07.1963
783Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
784M V Jayanthi (KN)25.11.1962
785Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
786Anita Karwal (GJ)26.11.1962
787Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
788S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
789Arvind Singh (MH)14.05.1963
790Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
791Indevar Pandey (WB)10.02.1964
792Satya Gopal (UT)11.07.1962
793Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
794Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
795T V S N Prasad (HY)14.10.1964
796Jishnu Barua (AM)01.09.1962
797Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
798Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
799Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
800Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
801Asha Thomas (KL)18.04.1963
802Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
803Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
804Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
805Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
806Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
807Atulya Mishra (TN)13.12.1965
808I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
809Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
810D Sabitha (TN)15.10.1959
811M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
812K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
813Praveen Garg (MP)21.10.1961
814Manoj Kumar (HP)02.10.1961
815Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
816Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
817M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
818Shalini Mishra (TG)08.11.1962
819Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
820Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
821Parag Gupta (OR)22.01.1962
822Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
823Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
824Adhar Sinha (TG)11.05.1962
825Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
826Vijay Kumar (AP)03.08.1956
827Juthika Patankar (UP)15.01.1964
828Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
829Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
830Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
831Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
832T Venkatesh (UP)10.01.1962
833Veera Rana (MP)26.03.1964
834Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
835Dharam Pal (UT)25.10.1963
836I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
837Arvind Kumar (UP)18.03.1963
838Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
839Shailendra Singh (MP)20.12.1962
840Alka Tiwari (JH)06.09.1965
841Anil Kumar (HY)05.06.1959
842Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
843S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
844Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
845Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
846Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
847Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
848B Basavaraaju (KN)24.06.1959
849K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
850Manjit Singh (RJ)16.03.1958
851Laima Chozah (WB)01.03.1959
852Anil Sant (UP)27.02.1959
853Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
854Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
855S Krishnan (TN)29.06.1967
856Govind Mohan (SK)21.09.1965
857Amitabh Jain (CG)21.06.1965
858Atal Dulloo (JK)24.10.1966
859Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
860Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
861K Rajaraman (TN)24.10.1963
862Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
863S K Prabakar (TN)15.01.1966
864Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
865S Kishore (WB)23.01.1963
866Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
867Somesh Kumar (AP)22.12.1963
868Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
869V Srinivas (RJ)01.09.1966
870Umang Narula (JK)14.06.1965
871Anurag Jain (MP)11.08.1965
872Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
873A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
874Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
875Ansuli Arya (BH)17.09.1966
876Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
877Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
878Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
879Lok Ranjan (TR)22.01.1964
880Manoj Joshi (KL)13.01.1967
881Vivek Joshi (HY)21.05.1966
882Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
883Rakesh Singh (KN)20.05.1964
884Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
885Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
886Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
887Mona Sharma (OR)22.03.1963
888Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
889Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
890Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
891Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
892Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
893Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
894Dimple Verma (UP)24.09.1962
895Maninder Singh (AM)28.07.1963
896Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
897Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
898Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
899Chandan Sinha (WB)16.03.1963
900Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
901Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
902Nand Kumar (MH)09.05.1963
903Harmander Singh (TN)06.10.1962
904Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
905Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
906Anita Praveen (TN)14.11.1964
907Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
908Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
909G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
910Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
911Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
912Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
913Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
914Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
915Anil Verma (WB)28.12.1965
916Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
917Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
918Vinod Kumar (MP)27.05.1965
919Manoj Singh (UP)03.12.1964
920Vinod Kumar (OR)25.01.1964
921Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
922Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
923N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
924Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
925Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
926Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
927Mahavir Singh (HY)15.02.1963
928Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
929Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
930Vandana Kini (BH)15.06.1963
931R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
932C T M Suguna (OR)13.01.1958
933Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
934Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
935Arun Kumar (HY)15.02.1963
936Suresh Chandra (UP)06.01.1963
937Deepak Prasad (BH)01.09.1960
938Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
939Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
940Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
941Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
942Dharmendra (UT)17.09.1965
943K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
944Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
945Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
946Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
947Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
948Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
949Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
950Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
951J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
952Subrata Gupta (WB)31.05.1965
953Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
954Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
955Kapil Mohan (KN)17.09.1963
956Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
957Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
958Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
959Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
960Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
961Sumita Misra (HY)30.01.1967
962Ankur Gupta (HY)13.12.1964
963Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
964Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
965Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
966Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
967Sudhir Garg (UP)11.02.1964
968Niten Chandra (OR)25.10.1965
969Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
970Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
971Pankaj Jain (AM)28.12.1965
972Vivek Kumar (WB)21.02.1966
973Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
974Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
975Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
976Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
977Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
978Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
979Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
980Shashank Goel (TG)05.09.1966
981Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
982Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
983V Venu (KL)20.08.1964
984Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
985Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
986Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
987Anoop Kumar (MH)15.08.1964
988Manoj Kumar (TR)08.08.1964
989Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
990Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
991Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
992Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
993K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
994Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
995Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
996Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
997Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
998Arti Ahuja (OR)28.02.1964
999Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1000Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1001Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1002Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1003Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1004Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1005Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1006Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1007Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1008Chandra Venu Som (GJ)19.01.1967
1009Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1010Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1011G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1012C Umashankar (TN)21.05.1964
1013Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1014Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1015Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1016K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1017M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1018Alok Kumar (TR)21.07.1965
1019Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1020Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1021Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1022Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1023R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1024Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1025R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1026Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1027Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1028Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1029Anita Singh (UP)12.05.1964
1030K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1031Arun Baroka (UT)28.08.1963
1032Manisha Panwar (UD)03.03.1967
1033Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1034Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1035Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1036S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1037G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1038P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1039Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1040Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1041T S Jawahar (TN)07.06.1965
1042Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1043Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1044Alok Goyal (JH)18.06.1965
1045Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1046Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1047Manoj Govil (MP)20.03.1969
1048Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1049Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1050Anu Garg (OR)01.03.1969
1051T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1052Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1053Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1054Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1055Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1056Arnab Roy (WB)16.04.1966
1057Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1058Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1059L K Atheeq (KN)14.01.1965
1060Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1061K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1062Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1063Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1064Vineet Garg (HY)14.09.1967
1065Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1066G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1067Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1068Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1069A Jayathilak (KL)16.06.1966
1070V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1071A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1072Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1073Ishita Roy (KL)13.03.1965
1074Manoj Pant (WB)30.06.1965
1075S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1076Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1077Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1078Anil Malik (HY)04.04.1968
1079Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1080Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1081N Muruganandam (TN)23.12.1967
1082Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1083Jan E Alam (NL)01.08.1965
1084Shantmanu (JK)28.12.1965
1085Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1086Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1087G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1088Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1089Amit Yadav (UT)02.11.1965
1090Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1091Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1092Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1093Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1094Rachna Shah (KL)29.11.1967
1095Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1096Seema Jain (PB)01.01.1967
1097Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1098Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1099Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1100B Srinivas (KL)13.08.1962
1101S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1102Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1103Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1104S Sidhartha (BH)11.11.1965
1105Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1106Ajay Jain (AP)30.07.1966
1107Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1108V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1109Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1110Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1111Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1112Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1113Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1114Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1115Vijay Arora (OR)07.05.1965
1116G Anupama (HY)07.11.1967
1117Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1118Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1119Vijayendra (AM)17.03.1963
1120Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1121Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1122Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1123Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1124Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1125Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1126Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1127S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1128Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1129Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1130Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1131Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1132Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1133Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1134Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1135S M Raju (BH)03.07.1960
1136Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1137Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1138Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1139Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1140Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1141Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1142Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1143J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1144Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1145Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1146Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1147Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1148K Vijayanand (AP)18.11.1965
1149Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1150Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1151Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1152Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1153Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1154Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1155Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1156Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1157Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1158Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1159Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1160Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1161Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1162Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1163Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1164Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1165Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1166Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1167Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1168Alok Khare (AM)01.01.1968
1169Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1170Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1171Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1172Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1173Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1174Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1175Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1176Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1177Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1178K Ellangovan (KL)12.01.1962
1179Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1180Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1181Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1182K.A.P. Sinha (PB)19.12.1967
1183Manisha Patankar Mhaiskar (MH)16.03.1969
1184Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1185Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1186Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1187Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1188Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1189Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1190Seema Vyas (MH)03.04.1966
1191Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1192Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1193Vikas Raj (TG)31.03.1968
1194Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1195Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1196A Subbiah (WB)30.05.1963
1197P Annamalai (TN)05.05.1960
1198Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1199Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1200Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1201Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1202V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1203Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1204Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1205A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1206Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1207Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1208Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1209K Gopal (TN)10.08.1966
1210Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1211Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1212Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1213Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1214Usha Titus (KL)30.01.1961
1215Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1216Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1217M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1218Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1219Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1220Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1221Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1222Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1223Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1224Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1225Anurag Verma (PB)17.07.1969
1226Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1227Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1228Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1229K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1230Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1231V Umashankar (HY)01.07.1968
1232Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1233Roshni Sen (WB)28.06.1966
1234Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1235Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1236Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1237Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1238Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1239Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1240Ravi Kota (AM)12.04.1966
1241Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1242Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1243Manisha Verma (MH)08.06.1967
1244Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1245Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1246Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1247Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1248Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1249Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1250Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1251Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1252Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1253Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1254Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1255Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1256Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1257Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1258Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1259S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1260Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1261Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1262Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1263Abha Shukla (MH)02.09.1969
1264A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1265Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1266Alok (RJ)15.11.1966
1267S R Umashankar (KN)05.04.1965
1268Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1269K Manivasan (TN)02.07.1967
1270Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1271Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1272Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1273Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1274Surendra Singh (JH)01.07.1964
1275Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1276Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1277Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1278Neerja (HY)24.09.1970
1279Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1280Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1281Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1282Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1283Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1284Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1285Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1286Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1287Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1288Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1289Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1290Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1291Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1292Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1293Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1294Richa Sharma (CG)26.03.1969
1295Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1296Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1297P Amudha (TN)19.07.1970
1298Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1299Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1300Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1301Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1302Manish Jain (WB)25.03.1970
1303Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1304Atul Anand (TN)19.07.1969
1305Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1306Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1307Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1308Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1309Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1310Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1311Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1312Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1313Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1314Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1315Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1316B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1317Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1318Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1319Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1320Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1321Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1322Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1323Leena Johri (UP)28.12.1968
1324Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1325Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1326A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1327Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1328Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1329Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1330Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1331Niraj Verma (AM)06.07.1969
1332Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1333Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1334Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1335Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1336Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1337Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1338Atish Chandra (BH)03.12.1969
1339Dhirendra Kumar Tiwari (PB)30.12.1968
1340Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1341Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1342Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1343Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1344Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1345Roli Singh (RJ)10.03.1969
1346G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1347L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1348Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1349Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1350J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1351Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1352Amar Nath (UT)30.03.1966
1353K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1354Apoorva (TN)18.01.1965
1355Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1356Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1357Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1358N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1359Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1360Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1361Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1362Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1363M A Siddique (TN)08.09.1971
1364Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1365Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1366Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1367Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1368Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1369Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1370Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1371Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1372Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1373B Venkatesham (TG)10.04.1968
1374Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1375Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1376Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1377Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1378Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1379R Jaya (TN)10.06.1969
1380Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1381P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1382Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1383M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1384Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1385Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1386Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1387Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1388M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1389Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1390Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1391Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1392T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1393Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1394Hussan Lal (PB)01.08.1962
1395Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1396K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1397Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1398Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1399B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1400Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1401Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1402Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1403Amod Kumar (UP)25.07.1971
1404Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1405Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1406Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1407G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1408B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1409Archana Varma (AM)16.02.1970
1410Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1411Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1412Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1413Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1414T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1415Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1416D Thara (GJ)03.07.1971
1417Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1418Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1419Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1420Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1421B Rajender (BH)25.06.1967
1422Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1423Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1424Chandra Bhushan Kumar (UT)28.08.1967
1425Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1426Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1427Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1428H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1429Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1430Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1431Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1432Satendra Singh (JH)28.08.1971
1433D Suresh (HY)12.08.1966
1434John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1435R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1436Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1437Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1438Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1439R Ranjit (WB)03.09.1972
1440Navin Mittal (TG)01.10.1973
1441Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1442Anurag Goel (AM)24.08.1971
1443Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1444Anand Kishor (BH)06.11.1971
1445Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1446Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1447Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1448Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1449Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1450Rahul Singh (BH)15.08.1971
1451Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1452Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1453V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1454Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1455Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1456Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1457Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1458Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1459Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1460A Anbarasu (UT)07.06.1970
1461Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1462V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1463Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1464T Natarajan (GJ)05.05.1971
1465Binod Kumar (WB)06.02.1974
1466Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1467Anil Garg (UP)06.08.1971
1468Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1469Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1470Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1471Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1472Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1473Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1474Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1475Vinita Ved (MH)07.07.1970
1476M Devaraj (UP)27.05.1970
1477Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1478Usha Padhee (OR)01.06.1969
1479Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1480Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1481Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1482B Suman (KL)24.12.1970
1483Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1484Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1485S Chockalingam (MH)13.05.1967
1486Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1487M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1488Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1489Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1490A Karthik (TN)07.07.1974
1491Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1492Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1493Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1494Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1495Amit Rathore (MP)22.01.1972
1496Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1497Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1498Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1499Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1500Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1501Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1502Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1503Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1504Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1505V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1506Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1507Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1508Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1509Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1510H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1511Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1512Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1513Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1514Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1515Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1516Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1517Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1518Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1519Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1520Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1521Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1522Rajneesh (HP)23.11.1973
1523Subhasish Panda (HP)27.10.1968
1524Manish Singh (MP)16.03.1971
1525D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1526Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1527Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1528Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1529Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1530Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1531S Swarna (TN)26.07.1971
1532Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1533Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1534Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1535Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1536Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1537Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1538Niharika Barik (CG)23.04.1970
1539Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1540Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1541Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1542Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1543Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1544Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1545Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1546Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1547Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1548Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1549Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1550Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1551Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1552Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1553Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1554Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1555M Geetha (CG)09.05.1971
1556Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1557Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1558S Selvakumar (KN)10.07.1968
1559Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1560Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1561Shantanu (TR)27.08.1972
1562Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1563M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1564Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1565Hari Om (UP)15.07.1971
1566Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1567Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1568Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1569Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1570Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1571Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1572Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1573Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1574A N Safeena (BH)27.05.1968
1575Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1576P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1577Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1578Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1579Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1580Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1581Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1582N Sridhar (TG)01.06.1971
1583V Candavelou (UT)26.10.1971
1584Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1585Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1586Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1587Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1588Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1589Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1590Himani Pande (JH)04.04.1971
1591Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1592Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1593Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1594Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1595Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1596Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1597Vikas Garg (PB)02.08.1970
1598Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1599Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1600Ashok B (KL)27.02.1973
1601Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1602Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1603Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1604Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1605Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1606Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1607Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1608Manish Thakur (AM)03.02.1976
1609Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1610Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1611Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1612Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1613G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1614P Manivannan (KN)27.09.1972
1615Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1616Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1617Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1618Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1619Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1620C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1621Neena Sharma (UP)10.02.1970
1622Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1623Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1624Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1625Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1626Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1627Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1628Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1629Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1630Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1631Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1632Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1633Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1634Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1635Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1636Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1637R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1638Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1639Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1640Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1641Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1642Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1643Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1644S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1645Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1646M S Srikar (KN)18.04.1975
1647Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1648Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1649Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1650V Sheshadari (TG)27.04.1973
1651Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1652Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1653Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1654Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1655Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1656Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1657M Beena (KL)07.02.1974
1658Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1659Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1660S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1661Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1662Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1663Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1664Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1665Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1666Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1667Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1668Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1669P Guruprasad (UP)04.06.1972
1670Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1671Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1672Richa Bagla (MH)04.04.1976
1673N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1674Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1675Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1676Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1677Ravinder (UP)09.07.1973
1678N Gulzar (AP)29.05.1974
1679Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1680Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1681Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1682Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1683E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1684Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1685Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1686Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1687Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1688Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1689Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1690Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1691Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1692Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1693Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1694Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1695Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1696Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1697Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1698S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1699Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1700Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1701Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1702D Anandan (SK)09.02.1976
1703G Prakash (TN)14.02.1976
1704Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1705Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1706Santanu Basu (WB)11.09.1974
1707Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1708V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1709Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1710Anand Singh (KL)01.01.1974
1711Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1712M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1713Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1714Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1715Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1716Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1717N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1718Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1719Amit Gupta (UP)01.07.1976
1720Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1721Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1722Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1723P Hemalatha (KN)05.05.1976
1724Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1725Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1726Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1727Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1728Prem Singh (MN)16.03.1973
1729Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1730N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1731Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1732Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1733Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1734V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1735Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1736Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1737Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1738Anil Meshram (TN)18.07.1971
1739Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1740Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1741Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1742Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1743Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1744Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1745Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1746Piyush Singh (MH)26.10.1976
1747Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1748Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1749Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1750Vijayalakshmi Prasanna Bidari (MH)10.07.1977
1751Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1752Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1753Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1754Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1755Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1756Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1757Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1758Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1759Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1760Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1761Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1762Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1763Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1764Darpan Jain (KN)30.08.1977
1765Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1766Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1767T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1768Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1769Ankita Mishra Bundela (UT)05.01.1976
1770P Umanath (TN)02.12.1974
1771Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1772Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1773Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1774Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1775Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1776Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1777Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1778Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1779Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1780Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1781R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1782Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1783Aparna U (UP)10.11.1975
1784Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1785Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1786Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1787Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1788J Ravishankar (KN)05.08.1970
1789Salim P B (WB)15.03.1973
1790Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1791Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1792R Selvam (HP)01.07.1971
1793Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1794Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1795S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1796R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1797Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1798Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1799Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1800Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1801R Lalvena (TN)25.10.1977
1802Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1803Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1804Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1805S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1806Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1807Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1808Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1809Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1810Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1811Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1812Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1813Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1814Padmini Singla (UT)23.12.1976
1815Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1816Girish S. N. (OR)12.05.1977
1817Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1818Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1819Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1820M Selvendran (MP)13.12.1973
1821P Velrasu (MH)22.12.1973
1822Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1823Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1824Radhika Jha (UD)09.12.1976
1825Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1826N Manjula (KN)21.08.1975
1827C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1828Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1829Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1830Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1831Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1832Sameer Verma (UP)21.09.1972
1833Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1834B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1835Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1836M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1837Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1838Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1839Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1840Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1841Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1842Archana (WB)30.09.1977
1843Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1844Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1845Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1846D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1847Vikas Anand (UT)12.01.1975
1848Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1849Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1850Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1851Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1852Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1853Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1854Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1855Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1856Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1857M Angamuthu (AM)28.04.1975
1858Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1859Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1860Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1861Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1862Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1863Saravanan M (BH)03.06.1971
1864Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1865Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1866Ankur Garg (UT)14.06.1980
1867Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1868Aswathy S (OR)15.05.1977
1869Swati Sharma (UT)19.12.1977
1870Ministhy S (UP)27.05.1973
1871Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1872Arun Roy V (TN)11.03.1979
1873Anu George (TN)15.04.1976
1874Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1875Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1876Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1877Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1878Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1879Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1880Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1881Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1882Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1883Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1884Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1885Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1886Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1887Babu A. (AP)14.07.1975
1888Ritu Sain (CG)22.07.1978
1889Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1890M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1891Sumant Singh (MN)07.07.1975
1892R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1893Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1894Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1895Amit Singla (UT)27.08.1978
1896Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1897Amrita Soni (UP)24.08.1975
1898Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1899Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1900Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1901Sowjanya (UD)11.10.1978
1902P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1903Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1904J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1905Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1906Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1907Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1908Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1909Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1910Swaroop P (GJ)25.04.1978
1911Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1912Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1913Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1914Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1915Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1916Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1917P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1918Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1919Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1920Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1921Shaila A (MH)23.05.1975
1922Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1923Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1924K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1925Yogita Rana (TG)17.01.1973
1926Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1927Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1928Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1929Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1930Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1931Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1932Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1933Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1934Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1935Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1936Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1937Ashima Brar (HY)19.09.1979
1938Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1939Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1940Palka Sahni (BH)08.10.1981
1941Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1942Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1943R Vishal (KN)28.05.1977
1944Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1945Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1946Anamika Singh (UP)29.03.1978
1947Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1948Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1949Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1950D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1951Raman Ravinath (UD)29.11.1973
1952Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1953Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1954Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1955Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1956Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1957Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1958R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1959Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1960B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1961Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1962Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1963J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1964P M K C Gandhi (WB)01.06.1978
1965Balkar Singh (UP)02.07.1975
1966Sangeetha P (CG)06.10.1976
1967Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1968Shruti Singh (PB)09.05.1982
1969S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1970Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1971S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1972Parimal Singh (MH)15.12.1978
1973Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1974Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1975Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1976Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1977Garima Gupta (UT)14.01.1981
1978Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1979Ramaswami N (MH)15.05.1973
1980Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1981Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1982Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1983Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1984Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1985Varun Roojam (PB)27.07.1978
1986Prasanna R (CG)21.11.1977
1987Sreekanth T (UT)29.04.1974
1988C Paulrasu (HP)23.05.1978
1989Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
1990Pradyumna P S (AP)04.03.1980
1991Kavita Singh (PB)11.09.1977
1992M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
1993Raj Shekhar (UP)06.01.1977
1994Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
1995Amit Kataria (CG)15.10.1979
1996Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
1997Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
1998N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
1999Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2000Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2001Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2002K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2003Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2004C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2005Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2006Devesh Deval (MN)06.02.1976
2007Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2008Anbalagan P (CG)07.04.1979
2009Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2010Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2011Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2012Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2013Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2014John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2015C Shikha (KN)27.05.1977
2016Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2017A Sreenivas (HY)25.08.1977
2018N V Prasad (KN)09.09.1978
2019Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2020S Nagarajan (TN)08.02.1979
2021Basant Garg (PB)11.12.1981
2022Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2023Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2024Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2025Niharika Rai (UT)15.08.1981
2026Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2027Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2028Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2029Saket Kumar (HY)20.11.1974
2030Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2031Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2032Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2033R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2034Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2035Surendra Singh (UP)15.08.1978
2036Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2037Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2038Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2039Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2040Manish Kumar (BH)21.09.1975
2041Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2042Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2043Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2044K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2045Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2046Smita Pandey (WB)01.03.1976
2047R Shangeetha (CG)27.09.1977
2048Rahul Jain (MP)08.05.1980
2049Joga Ram (RJ)17.01.1981
2050Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2051Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2052Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2053Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2054Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2055M S Manivannan (AM)24.04.1972
2056Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2057Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2058N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2059Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2060Sibin C (PB)15.03.1977
2061K Srinivasan (JH)30.07.1979
2062Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2063Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2064Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2065Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2066Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2067M Raju (JK)29.10.1977
2068Amjad Tak (UT)05.07.1978
2069Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2070M T Reju (KN)25.05.1976
2071Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2072Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2073Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2074M Janaki (AP)13.09.1975
2075K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2076Lokesh M (UP)03.04.1976
2077Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2078Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2079Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2080G V Rashmi (MP)30.05.1977
2081Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2082Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2083Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2084Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2085Balamurugan D (BH)08.04.1975
2086Akash Deep (AM)15.07.1979
2087Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2088Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2089Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2090Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2091Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2092Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2093M Balaji (TN)29.05.1979
2094Kunal (UT)22.12.1979
2095Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2096More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2097Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2098Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2099S A Murugesan (UD)01.06.1978
2100Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2101Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2102S Prakash (CG)18.06.1974
2103Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2104Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2105Punam (RJ)05.08.1976
2106Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2107Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2108Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2109A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2110Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2111Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2112J Ganesan (HY)25.08.1980
2113Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2114Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2115Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2116Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2117Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2118Abhinav (PB)20.06.1979
2119Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2120Prerna Puri (UT)26.02.1981
2121Manoj Jain (KN)16.05.1978
2122Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2123Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2124Puru Gupta (AM)05.09.1978
2125Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2126Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2127Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2128Ankit Anand (CG)11.09.1983
2129Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2130Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2131Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2132Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2133D Randeep (KN)03.07.1979
2134Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2135Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2136Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2137Virendra Singh (MH)23.11.1974
2138Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2139Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2140Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2141Brahm Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2142Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2143Shruti Singh (CG)03.11.1977
2144Antara Acharya (WB)24.04.1976
2145Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2146Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2147Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2148Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2149Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2150Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2151R Sudhan (MN)22.02.1978
2152Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2153P. Dayanand (CG)17.06.1976
2154Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2155Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2156Deependra Singh Kushwah (MH)01.07.1978
2157Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2158P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2159Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2160Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2161Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2162Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2163Biju K (KL)14.06.1976
2164V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2165Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2166Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2167Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2168Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2169D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2170Om Prakash (AM)08.04.1974
2171Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2172C R Prasanna (CG)04.06.1976
2173Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2174Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2175Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2176Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2177Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2178Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2179Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2180Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2181Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2182Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2183Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2184Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2185Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2186S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2187Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2188Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2189Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2190Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2191S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2192Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2193Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2194Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2195Amit Saini (MH)06.09.1977
2196Prasanth N (KL)30.11.1979
2197Shashank Misra (MP)16.03.1983
2198Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2199Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2200Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2201Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2202Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2203Vyasan R (NL)25.07.1978
2204Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2205Anandhi (RJ)01.03.1982
2206Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2207Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2208Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2209K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2210Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2211Udit Prakash (UT)23.12.1983
2212Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2213Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2214K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2215Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2216Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2217Atul Kumar (HY)02.05.1977
2218Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2219Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2220Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2221Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2222Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2223Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2224R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2225Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2226Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2227Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2228Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2229Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2230Gopal Meena (BH)01.07.1977
2231Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2232Jawahar P. (UT)22.04.1980
2233Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2234Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2235Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2236Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2237Jai Singh (BH)01.02.1977
2238Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2239Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2240Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2241Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2242Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2243Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2244Shainamol A (HP)11.05.1982
2245Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2246C. Murugan (WB)07.05.1976
2247Balwant Singh (OR)15.07.1977
2248K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2249Ashwin Ashok Mudgal (MH)15.07.1978
2250V Shanmugam (UD)15.10.1976
2251Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2252Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2253Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2254Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2255Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2256Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2257Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2258Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2259Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2260Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2261Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2262Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2263Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2264Deepak Anand (BH)01.10.1982
2265Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2266Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2267Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2268Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2269Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2270Abhay (UP)28.06.1983
2271K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2272Chaitra V (UP)26.06.1981
2273Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2274Prabhakar (SK)15.10.1975
2275Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2276Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2277Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2278Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2279Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2280Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2281Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2282Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2283Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2284Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2285Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2286Supreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2287Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2288Ashima Jain (BH)27.07.1983
2289Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2290Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2291Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2292Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2293V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2294Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2295Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2296Harikishore S (KL)14.10.1980
2297Bhim Singh (CG)16.04.1975
2298Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2299Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2300Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2301Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2302Sonal Goel (TR)05.11.1982
2303Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2304Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2305Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2306Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2307S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2308Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2309Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2310Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2311Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2312Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2313Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2314Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2315Viswanathan S (AM)07.11.1979
2316Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2317Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2318Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2319Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2320Parameswaran B (OR)26.09.1982
2321Amit Satija (UT)07.08.1978
2322Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2323Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2324Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2325Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2326Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2327Ram Singh (AM)20.01.1976
2328Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2329Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2330Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2331Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2332Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2333Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2334Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2335Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2336Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2337Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2338Archana Singh (RJ)26.09.1981
2339Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2340Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2341P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2342Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2343Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2344P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2345Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2346Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2347Neelima (PB)10.04.1979
2348Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2349Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2350Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2351Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2352Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2353K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2354Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2355Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2356Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2357Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2358Mukta Arya (WB)08.06.1981
2359Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2360Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2361Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2362Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2363Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2364Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2365M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2366Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2367Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2368Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2369K Vasuki (KL)13.11.1981
2370E Ravendiran (MH)15.06.1975
2371M Muthukumar (OR)05.04.1979
2372Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2373Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2374Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2375Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2376Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2377Deepa M (KN)02.01.1980
2378Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2379V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2380Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2381Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2382Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2383Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2384Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2385Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2386Amit Kumar (PB)02.08.1979
2387Kajal (UP)30.11.1979
2388Joram Beda (PB)11.06.1981
2389Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2390B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2391Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2392B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2393Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2394Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2395Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2396Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2397Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2398Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2399Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2400Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2401Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2402Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2403Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2404Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2405Yash Garg (HY)06.09.1983
2406N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2407T Mithra (KL)09.12.1982
2408Priyanka Das (MP)19.04.1984
2409Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2410Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2411Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2412Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2413Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2414Saket Kumar (BH)25.10.1980
2415Raghav Langer (UD)16.05.1982
2416Aditi Singh (UP)16.08.1983
2417Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2418Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2419Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2420Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2421Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2422Varnali Deka (AM)15.02.1979
2423Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2424Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2425G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2426Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2427G Veerapandian (AP)01.02.1982
2428Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2429D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2430Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2431Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2432M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2433Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2434Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2435Savin Bansal (UD)23.08.1984
2436Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2437Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2438Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2439Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2440Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2441Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2442Rambir (PB)15.07.1982
2443Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2444Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2445Kowsigan A (KL)18.01.1976
2446T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2447Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2448Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2449Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2450S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2451Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2452Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2453Pankaj (HY)29.01.1982
2454A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2455Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2456Sonali Giri (PB)01.07.1983
2457Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2458S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2459A Muthamma (UT)06.10.1982
2460Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2461Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2462Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2463Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2464Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2465Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2466Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2467Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2468Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2469Isha (PB)09.05.1983
2470Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2471Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2472Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2473Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2474Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2475Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2476Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2477Raman Kumar (BH)31.03.1982
2478T.Anand (TN)09.10.1977
2479Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2480Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2481Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2482Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2483Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2484Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2485Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2486Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2487C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2488M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2489Pradeep P (MH)03.04.1981
2490Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2491Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2492Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2493Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2494Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2495Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2496Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2497Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2498Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2499S Rajalingam (UP)08.01.1982
2500Vivek (UP)29.08.1976
2501Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2502Amit Tomar (MP)02.02.1983
2503Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2504Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2505V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2506G Sreekanth (MH)18.06.1985
2507Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2508Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2509Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2510S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2511Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2512Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2513Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2514Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2515Shah Faesal (JK)17.05.1983
2516Anupama T V (KL)17.10.1986
2517Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2518Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2519D Divya (TG)13.12.1983
2520Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2521Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2522Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2523Lalitha R (TN)20.12.1983
2524Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2525Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2526Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2527Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2528Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2529Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2530Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2531Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2532S S Nakul (KN)04.12.1983
2533Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2534Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2535P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2536Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2537Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2538D Manikandan (UT)15.06.1979
2539Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2540Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2541Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2542Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2543Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2544Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2545J Nivas (AP)20.02.1982
2546Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2547Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2548Garima Mittal (HY)31.07.1984
2549M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2550Amit Kumar (JH)01.01.1985
2551Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2552Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2553K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2554K Balaji (UP)09.07.1984
2555Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2556Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2557Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2558Suman Chandra (MH)10.05.1984
2559V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2560Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2561Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2562Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2563Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2564Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2565Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2566Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2567Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2568Neha Bansal (UT)31.10.1981
2569Laya Madduri (AM)14.04.1985
2570Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2571Brundha D. (OR)15.05.1982
2572Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2573Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2574Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2575Kumar Amit (PB)21.06.1983
2576Neha Sharma (UP)13.02.1984
2577Monika Rani (UP)01.03.1982
2578Kadambari Balkawade (MH)14.10.1983
2579Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2580Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2581Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2582Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2583Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2584R Vimala (WB)16.06.1978
2585Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2586Yunus (HP)06.11.1978
2587Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2588Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2589Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2590Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2591Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2592Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2593Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2594Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2595Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2596Veena N M (KL)14.04.1981
2597Manjushree N (KN)24.07.1982
2598R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2599Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2600Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2601Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2602Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2603R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2604Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2605Sonika (UD)06.09.1980
2606Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2607Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2608Vikas Singh (TR)17.07.1981
2609Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2610R Arjun (WB)21.09.1984
2611Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2612Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2613Neha Giri (RJ)11.01.1985
2614Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2615Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2616Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2617Ranjana (UD)12.01.1981
2618Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2619Vishwanath (WB)02.11.1982
2620Rachana Patil (BH)17.08.1981
2621Preeti Meena (TG)19.01.1979
2622Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2623Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2624Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2625Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2626Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2627Kapil Meena (SK)10.07.1983
2628Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2629Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2630Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2631Abu Imran (JH)24.05.1983
2632Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2633Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2634Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2635Raj Kumar (BH)01.03.1978
2636Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2637Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2638Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2639Arti Lal (UT)02.01.1981
2640Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2641Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2642Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2643Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2644Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2645Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2646S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2647Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2648Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2649Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2650Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2651M Arvind (TN)28.05.1983
2652Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2653Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2654Amit Khatri (HY)01.01.1987
2655K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2656Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2657Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2658Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2659Shruti (PB)26.04.1985
2660Sindhu B (KN)04.07.1986
2661Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2662Gokul G R (KL)06.10.1988
2663Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2664Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2665K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2666Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2667Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2668V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2669V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2670Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2671Ragapriya R (KN)01.02.1986
2672R Menaka (UT)20.08.1982
2673Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2674Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2675Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2676Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2677Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2678Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2679Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2680Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2681Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2682Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2683Lalit Jain (HP)19.03.1983
2684Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2685Isha Khosla (UT)31.01.1985
2686Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2687Amit Kishore (UP)14.01.1982
2688Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2689Ravi Jha (UT)24.01.1986
2690Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2691Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2692Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2693Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2694Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2695P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2696P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2697Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2698Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2699Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2700Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2701Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2702Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2703Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2704Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2705Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2706Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2707Kunal Silku (UP)30.09.1984
2708Pooja Jain (UT)23.10.1985
2709Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2710Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2711Samarth Verma (OR)15.10.1987
2712Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2713Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2714Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2715Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2716Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2717Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2718Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2719Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2720Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2721Vishak G (UP)16.04.1987
2722Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2723Reghu G (OR)25.02.1981
2724Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2725Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2726Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2727Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2728Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2729Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2730Sharat B (KN)19.05.1976
2731Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2732B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2733Anugraha P (MP)29.12.1986
2734Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2735Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2736Deepak Soni (CG)01.01.1985
2737Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2738Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2739Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2740B Srinivasan (PB)27.03.1989
2741Parthiban P (UT)15.07.1983
2742Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2743Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2744Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2745K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2746Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2747Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2748Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2749Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2750Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2751Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2752Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2753Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2754Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2755Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2756Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2757Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2758Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2759Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2760Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2761Adil Khan (AM)11.12.1979
2762Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2763Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2764Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2765Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2766Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2767Rajesh S (NL)21.12.1984
2768Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2769M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2770Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2771Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2772Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2773Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2774S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2775Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2776Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2777U Swaroop (WB)21.07.1984
2778Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2779Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2780Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2781Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2782Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2783Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2784Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2785Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2786Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2787Deepak Meena (UP)15.07.1986
2788Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2789Amit Meena (KL)22.02.1985
2790Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2791K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2792Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2793Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2794Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2795Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2796Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2797Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2798S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2799Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2800Harshika Singh (MP)29.11.1986
2801D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2802Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2803Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2804Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2805Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2806Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2807Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2808Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2809Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2810Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2811Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2812Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2813Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2814Neha Prakash (UP)14.06.1983
2815Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2816Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2817Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2818Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2819Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2820Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2821Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2822Amit Arora (GJ)12.10.1986
2823Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2824Vishnu V (TN)08.04.1986
2825Anupam Saha (OR)06.05.1985
2826Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2827Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2828Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2829Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2830Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2831Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2832Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2833Nooh P B (KL)29.05.1979
2834Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2835Rohit Singh (MP)04.12.1985
2836Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2837Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2838Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2839Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2840Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2841Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2842Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2843Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2844Deepak Singla (MH)16.11.1985
2845Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2846Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2847Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2848Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2849Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2850Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2851Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2852Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2853Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2854Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2855G S Sameeran (TN)25.01.1986
2856Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2857Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2858Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2859Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2860Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2861Charulata Somal (KN)07.03.1988
2862Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2863Swati Srivastava Bhadauria (UD)23.08.1987
2864Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2865Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2866Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2867Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2868Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2869Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2870Shaleen (HY)13.05.1986
2871Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2872Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2873Piyush Singla (JK)01.11.1986
2874Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2875Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2876Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2877Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2878Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2879Suhas S (KL)09.03.1988
2880Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2881Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2882Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2883Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2884Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2885Neha Arora (JH)01.10.1985
2886Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2887Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2888Balamurali D (KL)06.12.1985
2889Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2890Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2891Ramachandran R (KN)10.06.1986
2892Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2893Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2894Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2895Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2896Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2897Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2898Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2899Anurag Verma (MP)07.05.1983
2900Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2901Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2902C Indhumathy (UP)01.10.1984
2903Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2904R V Karnan (TG)30.09.1984
2905Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2906Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2907Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2908Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2909Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2910Inayat Khan (BH)17.05.1987
2911Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2912Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2913Richa Verma (HP)10.09.1986
2914Aarthi M (TN)22.04.1985
2915Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2916Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2917Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2918Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2919Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2920Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2921K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2922Amit Kumar (BH)25.04.1982
2923Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2924Ragul K (SK)18.09.1986
2925Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2926Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2927Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2928Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2929Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2930Shanavas C (NL)08.11.1988
2931Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2932Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2933Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2934Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2935Sridhar P N (TN)01.08.1982
2936Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2937K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2938Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2939Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2940Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2941Deepak Arya (MP)08.02.1984
2942Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2943Arun Kumar (UP)08.08.1984
2944Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2945Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2946Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2947A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2948Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2949Naveen S L (UT)25.03.1982
2950T K Shibu (UP)21.06.1981
2951Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2952Girisha P S (AP)12.10.1984
2953Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2954Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2955Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2956Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2957K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2958Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2959Poma Tudu (OR)25.10.1979
2960Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2961M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2962Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2963Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2964Sriram V (KL)28.11.1986
2965Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2966Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2967Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2968Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2969T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2970Vandana (UD)04.04.1989
2971Chandni Singh (UP)06.09.1989
2972Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2973Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2974Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2975Rahul Singh (UT)19.09.1982
2976Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2977Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2978K Shashanka (TG)25.05.1985
2979Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2980Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2981Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2982Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2983Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2984Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2985Aswathi S (KN)24.08.1986
2986Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
2987Ajit Roy (UT)25.02.1983
2988Yogendra Singh (BH)10.04.1987
2989Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)27.05.1988
2990Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
2991Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
2992Rajendra K V (KN)01.05.1985
2993Vijaya K (AP)09.04.1980
2994Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
2995Sonia Meena (MP)14.05.1989
2996Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
2997Selvamani R (KN)04.02.1986
2998Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
2999Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3000Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3001Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3002Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3003Srijana G (TG)24.04.1985
3004Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3005Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3006Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3007Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3008Rishi Garg (MP)13.11.1985
3009Rajani Singh (MP)13.12.1985
3010Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3011Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3012Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3013Kana Ram (RJ)01.07.1986
3014J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3015Vineeth S (TN)12.05.1983
3016Aman Gupta (UT)06.10.1983
3017Parth Gupta (HY)29.06.1987
3018Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3019Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3020Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3021K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3022Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3023Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3024Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3025Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3026Divya Mittal (UP)23.11.1983
3027Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3028Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3029Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3030Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3031Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3032Anuj Singh (UP)11.05.1988
3033Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3034Snehal R (KN)26.10.1984
3035Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3036Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3037Kriti Garg (UT)03.11.1988
3038Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3039Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3040Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3041Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3042Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3043Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3044J. Keerthi (AM)30.03.1989
3045Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3046Gangataran D. (MH)18.04.1983
3047Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3048Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3049Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3050Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3051Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3052Jafar Malik (KL)10.02.1989
3053Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3054Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3055Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3056Kritika Batra (AP)14.01.1989
3057Anshul Garg (JK)22.12.1988
3058Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3059Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3060Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3061Nidhi (WB)31.03.1990
3062M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3063Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3064Kesavan R (UT)06.05.1980
3065Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3066Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3067Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3068Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3069Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3070Arun T. (UT)23.02.1984
3071S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3072Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3073Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3074Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3075Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3076Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3077Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3078Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3079Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3080S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3081Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3082Frank Noble A (MP)18.06.1985
3083Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3084Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3085Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3086Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3087Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3088Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3089Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3090Shama Parveen (WB)04.04.1983
3091Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3092Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3093Ramkumar S (AM)19.09.1987
3094Amrith S P (TN)28.03.1988
3095Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3096Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3097Shailesh (TR)23.06.1979
3098Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3099Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3100Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3101Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3102Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3103Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3104Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3105Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3106Shivam Verma (NL)14.08.1985
3107Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3108Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3109Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3110Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3111Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3112Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3113Anand Sharma (BH)06.07.1987
3114Aditya Negi (HP)26.05.1986
3115Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3116Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3117Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3118Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3119Sandeep G R (MP)14.12.1983
3120Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3121Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3122Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3123Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3124Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3125Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3126Ranjita (BH)20.08.1980
3127Richa (PB)11.07.1986
3128Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3129Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3130Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3131Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3132Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3133Jeevan B (AM)04.10.1984
3134Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3135Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3136Venkat Raja (KN)22.02.1988
3137Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3138Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3139Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3140Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3141Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3142Munish Sharma (HY)01.01.1986
3143Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3144Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3145Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3146Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
3147Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3148Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3149Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3150Medha Roopam (UP)21.10.1990
3151Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3152Neha Jain (UP)24.07.1987
3153Avi Prasad (MP)09.04.1986
3154Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3155Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3156Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3157Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3158Roman Saini (MP)27.07.1991
3159Komal Mittal (PB)22.02.1989
3160Saket Malviya (MP)03.01.1987
3161Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3162Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3163Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3164Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3165Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3166Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3167Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3168Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3169Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3170Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3171Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3172Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3173Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3174Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3175Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3176Nalini Atul (KN)30.09.1986
3177Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3178Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3179Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3180Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3181Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3182Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3183Udita Singh (BH)04.12.1989
3184Aditya Singh (MP)03.08.1990
3185Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3186Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3187Nima Arora (MH)29.01.1989
3188Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3189Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3190Manish Bansal (UP)14.01.1990
3191Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3192Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3193Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3194Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3195Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3196Isha Duhan (UP)19.02.1990
3197Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3198Aanchal Goyal (MH)01.07.1990
3199Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3200Akash P (TN)18.07.1991
3201Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3202Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3203Swadha Dev (OR)24.03.1987
3204Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3205Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3206Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3207Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3208Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3209Angel Bhati (KL)27.11.1989
3210Archana Verma (UP)17.09.1987
3211Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3212Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3213Riju Bafna (MP)28.09.1988
3214Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3215Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3216Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3217Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3218Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3219Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3220Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3221Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3222Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3223Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3224Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3225Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3226Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3227Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3228Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3229Neha Meena (MP)13.12.1986
3230Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3231Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3232Chithra S (KL)09.03.1987
3233Jincy R William (GJ)25.04.1989
3234Vikram (HY)02.01.1990
3235Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3236Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3237Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3238Anish Yadav (HY)01.03.1988
3239Soumya (UT)11.05.1990
3240Gautham V P (AP)11.04.1991
3241Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3242Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3243Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3244Rani Nagar (HY)19.12.1981
3245Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3246Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3247Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3248Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3249Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3250Kinny Singh (UT)12.02.1986
3251Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3252Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3253Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3254Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3255S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3256Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3257Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3258Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3259Arvind V (GJ)26.05.1985
3260Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3261Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3262Amrit Singh (PB)23.12.1985
3263Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3264Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3265Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3266Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3267Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3268Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3269Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3270Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3271Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3272Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3273Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3274Siyad N (WB)02.12.1989
3275Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3276Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3277Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3278Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3279Monika Gupta (HY)09.04.1989
3280Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3281Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3282Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3283Afsana Perween (KL)22.02.1988
3284Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3285Sachin Rana (UT)06.03.1984
3286Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3287Vishwasree B (TR)06.05.1983
3288Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3289Ashish Modi (NL)27.08.1987
3290Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3291Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3292Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3293Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3294Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3295Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3296Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3297Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3298Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3299Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3300Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3301Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3302Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3303Ranavasiya Anilkumar Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3304Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3305Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3306Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3307Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3308Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3309Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3310Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3311Rohit Meena (KL)21.09.1991
3312Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3313Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3314Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3315Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3316Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3317Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3318Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3319Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3320Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3321Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3322P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3323Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3324Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3325Suchin K V (AM)08.01.1988
3326C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3327Balaji D K (AP)07.01.1990
3328M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3329Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3330Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3331Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3332Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3333Aman Samir (BH)05.02.1987
3334Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3335Sajjan R (BH)03.03.1987
3336Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3337Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3338J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3339Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3340Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3341Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3342Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3343D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3344Haris S (CG)06.11.1987
3345Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3346Ananya Das (GJ)17.07.1990
3347Neha (GJ)21.03.1989
3348Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3349Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3350Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3351Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3352Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3353Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3354Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3355Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3356Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3357Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3358Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3359Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3360Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3361Uttam Singh (HY)20.01.1987
3362Preeti (HY)13.10.1991
3363Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3364Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3365Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3366Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3367Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3368R Ronita (JH)25.03.1989
3369Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3370Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3371Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3372Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3373Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3374Renu Raj (KL)21.05.1987
3375Asha Ajith (KL)26.06.1989
3376V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3377Geromic George (KL)04.06.1989
3378Umesh N S K (KL)13.01.1991
3379Inbasekar K (KL)04.05.1988
3380Nitish K (KN)07.06.1989
3381Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3382B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3383Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3384Gargi Jain (KN)30.11.1989
3385Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3386Raja P (KN)18.01.1983
3387K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3388Susheela B (KN)30.05.1979
3389Aman Mittal (MH)19.10.1991
3390Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3391Vanmathi C (MH)03.06.1989
3392Sachin Chhaganlal Ombase (MH)05.06.1985
3393Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3394Buveneswari S. (MH)29.12.1989
3395Ajit Balaso Kumbhar (MH)19.12.1987
3396Rahul Kashinath Kardile (MH)21.09.1984
3397Ashwin S (MN)06.01.1990
3398Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3399Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3400Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3401Harsh Singh (MP)09.04.1985
3402Aditi Garg (MP)15.12.1983
3403Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3404Rani Bansal (MP)14.07.1989
3405Ritu Raj (MP)01.02.1990
3406Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3407Balaguru K (MP)27.07.1987
3408J Reebha (MP)01.05.1992
3409Arpit Verma (MP)18.05.1987
3410Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3411Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3412Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3413Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3414Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3415Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3416Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3417Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3418Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3419Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3420Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3421Parul Patawari (OR)13.10.1987
3422Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3423Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3424Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3425Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3426Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3427Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3428Palavi (PB)18.01.1985
3429Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3430Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3431Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3432Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3433Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3434Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3435Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3436Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3437Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3438Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3439Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3440Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3441Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3442Charusree T (TN)25.12.1990
3443Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3444Arunraj S (TN)25.09.1992
3445Prasanth M S (TN)03.08.1988
3446Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3447Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3448Priyanka B (TN)22.12.1984
3449Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3450Sarayu K M (TN)03.05.1992
3451Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3452Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3453Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3454Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3455Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3456Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3457Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3458Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3459Arvind Singh (UP)26.02.1983
3460Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3461Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3462Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3463Pranay Singh (UP)27.06.1989
3464Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3465Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3466Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3467Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3468Alok Yadav (UP)10.05.1990
3469Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3470Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3471Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3472Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3473Asmita Lal (UP)17.12.1989
3474Nisha (UP)08.10.1986
3475Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3476Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3477Ira Singhal (UT)31.08.1983
3478Vandana Rao (UT)02.09.1990
3479Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3480Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3481Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3482Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3483Aashika Jain (UT)21.11.1991
3484Purva Garg (UT)18.04.1989
3485Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3486Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3487Ankita Anand (UT)03.01.1990
3488Manish Mishra (WB)21.08.1984
3489Raju Mishra (WB)02.10.1989
3490Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3491Tushar Singla (WB)03.06.1990
3492Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3493Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3494Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3495Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3496Dhivya L (WB)29.08.1989
3497Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu