Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1980
2Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
3Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
4Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
5Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
6Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
7Smita Chugh (JH)28.03.1958
8Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
9Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
Allotment Year 1981
10Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
11Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
12Anil Swarup (UP)01.07.1958
13Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
14Ashok Jain (RJ)01.01.1958
15Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
16Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
17Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
18Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
19Balvender Kumar (UP)14.02.1957
20Arun Jha (BH)15.08.1958
21Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
22Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
23Subhash Ch Khuntia (KN)21.11.1957
24Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
25Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
26Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
27Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
28Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
29Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
30K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
31Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
32Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
33Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
34Girish Shankar (BH)01.09.1957
35Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
36Aruna Sharma (MP)19.08.1958
37Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
38Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
39Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
40Pravir Kumar (UP)16.07.1959
41J S Deepak (UP)16.07.1958
42Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
43K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
44Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
45Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
46Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
47Deepak Singhal (UP)25.05.1959
48Amitabh Verma (BH)16.09.1959
49Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
50Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
51Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
52Sishir Sinha (BH)20.07.1958
53G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
54Rashmi Verma (BH)28.11.1958
55Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
56Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
57Raghav Chandra (MP)31.10.1958
58Navin Verma (BH)06.02.1959
59Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
60Susheel Kumar (UP)21.04.1958
61Dinesh Singh (UP)18.06.1958
62Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
63Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
64Ajay Mittal (HP)24.02.1958
65Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
66Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
67Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
68Leena Nair (TN)30.06.1958
69Vineet Chawdhry (HP)23.09.1958
70Sumit Mallick (MH)13.04.1958
71Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
72M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
73Chandra Prakash (UP)01.07.1959
74Navtej Singh (UP)26.08.1957
75T Y Das (AM)13.08.1958
76Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
Allotment Year 1983
77Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
78Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
79Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
80Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
81Medha Gadgil (MH)04.08.1959
82Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
83Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
84L V Subramanyam (AP)22.04.1960
85Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
86T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
87Devendra B Gupta (RJ)11.09.1960
88Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
89Upma Chawdhry (HP)28.12.1959
90R Sridharan (KN)16.09.1957
91Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
92S K Shrivastava (MH)20.10.1958
93Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
94Bharathi Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
95Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
96K P Krishnan (KN)29.12.1959
97Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
98Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
99Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
100Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
101Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
102Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
103Preeti Sudan (AP)30.04.1960
104Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
105Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
106Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
107Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
108Biresh Kumar (UP)19.01.1957
109Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
110Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
111Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
112Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
113Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
114Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
115Arun Kumar (AM)19.03.1958
116Binoy Kumar (TG)05.05.1960
117Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
118Paul Antony (KL)27.06.1958
119Ajay Singh (CG)12.02.1960
120Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
121Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
122Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
123Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
124Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
125Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
126Sunil Porwal (MH)16.12.1958
127Sada Kant (UP)05.01.1958
128Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
129Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
130Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
131Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
132Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
133Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
134V B Pyarelal (AM)09.02.1959
135Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
136Gopal Krishna (WB)14.04.1960
137Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
138Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
139Lalmalsawma (UT)01.03.1958
140Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
141Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
142Lalit Varma (UP)01.03.1959
143Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
144Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
145Karan A Singh (PB)04.08.1960
146Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
147Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
148Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
149Deepak Kumar (BH)03.02.1960
150Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
151Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
152Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
153Ravi Kant (BH)02.06.1961
154Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
155Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
156Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
157R Rajagopal (TN)16.06.1961
158Kanchan Jain (MP)15.08.1958
159Arvind Mehta (HP)16.11.1960
160Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
161Reena Ray (UT)06.03.1961
162Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
163Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
164Malini V Shankar (MH)22.12.1958
165Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
166Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
167Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
168Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
169Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
170Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
171Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
172A R Sukumar (AP)09.08.1958
173Pritam Singh (RJ)02.04.1960
174Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
175Anand Kumar (KL)11.08.1961
176Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
177Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
178A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
179Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
180T Jacob (TN)29.05.1958
181Subhas Sharma (BH)20.08.1959
182Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
183R Balakrishnan (OR)06.11.1958
184Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
185Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
186Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
187Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
188V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
189Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
190Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
191Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
192Alok Kumar (AM)01.01.1960
193Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
194Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
195Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
196Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
197D V Prasad (KN)15.11.1960
198Ajeet P Shrivastava (MP)07.03.1961
199Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
200Ajay Mishra (TG)16.07.1960
201Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
202Oinam Nabakishore S (MN)01.12.1959
203Rajpal Singh Kahlon (WB)13.04.1958
204K V Eapen (AM)09.09.1959
205P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
206Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
207Jaideep Govind (MP)04.09.1960
208Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
209Tom Jose (KL)30.05.1960
210Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
211Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
212Arvind Ray (UT)08.01.1960
213Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
214Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
215Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
216Satish M Gavai (MH)30.08.1959
217Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
218Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
219Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
220Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
221Parmarsan S Thangkhiew (AM)01.12.1959
Allotment Year 1985
222Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
223Surina Rajan (HY)16.08.1959
224Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
225Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
226Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
227Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
228Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
229Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
230Amit Khare (JH)14.09.1961
231Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
232Ram Niwas (HY)14.02.1959
233Arun Goel (PB)07.12.1962
234Sameer Sharma (AP)15.11.1961
235Arun Goyal (UT)03.08.1959
236Parimal Rai (UT)05.01.1962
237Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
238Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
239R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
240Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
241Ajay Kumar (KL)02.10.1962
242N Sivasailam (KN)23.04.1960
243Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
244Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
245Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
246Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
247Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
248Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
249Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
250Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
251P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
252Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
253Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
254Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
255Malay Kumar De (WB)22.09.1959
256Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
257Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
258Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
259Amita Prasad (KN)14.01.1962
260M M Kutty (UT)12.04.1960
261V S Bhaskar (AM)28.07.1961
262Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
263P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
264K Shanmugam (TN)07.07.1960
265Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
266Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
267Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
268Debashis Sen (WB)02.01.1960
269Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
270Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
271Prasanta Kr Mahapatra (HY)20.09.1958
272Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
273Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
274Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
275Sailesh (AM)28.09.1961
276Vandana Krishna (MH)25.02.1962
277C Chandramouli (TN)28.09.1960
278Mahendra Jain (KN)27.03.1961
279Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
280Veena Ish (AP)18.05.1959
281A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
282Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
283Shreeranjan (AM)19.08.1957
284J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
285Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
286Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
287Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
288Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
289Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
290Mohan Pyare (TN)21.09.1959
291Manmohan Singh (AP)02.10.1959
292Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
293Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
294Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
295Krishan Kr Khandelwal (HY)30.09.1958
296Suresh Chanda (TG)25.03.1961
297Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
298Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
299Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
300Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
301Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
302Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
303Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
304Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
305Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
306Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
307M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
308Arvind Kumar (MH)08.10.1961
309Kavita Gupta (MH)05.09.1960
310Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
311Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
312Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
313Manisha Nanda (HP)26.05.1959
314Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
315Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
316Shalini Prasad (UP)01.12.1962
317Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
318Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
319Usha Sharma (RJ)26.06.1963
320Satish Chandra (PB)30.09.1960
321Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
322Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
323Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
324M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
325Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
326Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
327Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
328Hector Marwein (AM)03.08.1960
329Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
330N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
331P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
332Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
333Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
334Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
335Subrata Biswas (KL)13.04.1959
336Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
337Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
338Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
339Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
340Janak Digal (UT)14.04.1957
341Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
342Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
343Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
344Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
345Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
346W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
347Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
348Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
349Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
350Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
351Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
352Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
353Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
354Vandita Sharma (KN)10.11.1963
355Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
356Anshu Prakash (UT)20.09.1961
357Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
358Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
359Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
360Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
361Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
362Alok Shukla (CG)01.06.1960
363Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
364Bijay Kumar (MH)12.08.1958
365S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
366Suresh C Mahapatra (OR)04.02.1962
367Alok Tandon (UP)22.09.1962
368Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
369Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
370Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
371Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
372W R Reddy (KL)01.06.1960
373I S N Prasad (KN)15.06.1963
374Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
375Subash Chandra (KN)22.12.1959
376D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
377Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
378Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
379Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
380Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
381Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
382Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
383R S Shukla (WB)04.04.1961
384Alok Sinha (UP)16.04.1962
385Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
386Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
387P H Kurian (KL)19.01.1959
388Mukul Singhal (UP)30.04.1962
389Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
390Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
391G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
392Shreekant Singh (MH)13.04.1960
393Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
394Shailendra Kr Aggarwal (RJ)25.01.1959
395Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
396Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
397Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
398Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
399Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
400Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
401Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
402Shambhu Singh (MN)28.12.1959
403Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
404Ravi Mittal (BH)13.09.1961
405S Ramaswamy (UD)22.04.1960
406P W C Davidar (TN)03.10.1958
407G Vajralingam (PB)10.10.1958
408Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
409Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
410Satish Chandra (AP)20.11.1961
411E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
412Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
413Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
414Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
415Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
416Jayashree Mukherjee (MH)25.09.1962
417Santosh Kr. Satapathy (JH)13.02.1958
418Alok Nigam (HY)18.11.1961
419Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
420Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
421Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
422Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
423Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
424Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
425Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
426Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
427Saleena Singh (MP)29.07.1960
428Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
429Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
430Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
431J Suresh Babu (MN)18.07.1960
432Umesh Sinha (UP)01.01.1960
433Arun Mishra (WB)26.06.1962
434P. D. Vaghela (GJ)22.09.1960
435Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
436Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
437Suresh Kumar (JK)27.05.1959
438Peter W Ingty (AM)11.05.1959
439Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
440Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
441Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
442Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
443Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
444Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
445Ranbir Singh (UD)23.03.1959
Allotment Year 1987
446Amir Subhani (BH)10.04.1964
447T. V Somanathan (TN)10.05.1965
448Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
449Arun Singhal (UP)15.04.1965
450Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
451Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
452V P Joy (KL)30.06.1963
453Sunil Kumar (UP)15.10.1963
454J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
455Atul Prasad (BH)13.02.1962
456Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
457Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
458Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
459Talleen Kumar (WB)20.07.1963
460Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
461Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
462Manoj Kr Shrivastava (MP)07.04.1961
463Jyoti Arora (HY)15.10.1961
464G Kalpana (KN)25.04.1962
465Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
466Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
467Raj Kumar (GJ)06.01.1965
468Raj Gopal (GJ)29.01.1959
469Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
470K. Satyagopal (TN)07.09.1959
471V Manjula (KN)18.05.1964
472Devender Singh (HY)31.07.1962
473Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
474Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
475Vini Mahajan (PB)21.10.1964
476Manoj Saunik (MH)02.12.1963
477Barun Mitra (MN)06.03.1962
478B Anand (TN)27.08.1962
479B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
480Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
481S K Sandhu (PB)23.05.1959
482Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
483Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
484Sujata Saunik (MH)15.06.1965
485Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
486Praveen Kumar (TN)23.06.1961
487Rajiv Arora (HY)22.07.1962
488Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
489Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
490Naveen Prakash (WB)17.08.1961
491Ajay Seth (KN)30.06.1965
492Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
493Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
494Gyan P Upadhyaya (SK)29.10.1964
495Leena Nandan (UP)19.12.1964
496Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
497Naresh Kumar (UT)18.11.1963
498Gauri Singh (MP)18.11.1963
499R A Rajeev (MH)01.03.1961
500Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
501Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
502Shikha Dubey (MP)27.11.1959
503Amit Jha (HY)30.06.1962
504Nikunja K Sundaray (OR)02.03.1963
505M C Jauhari (AM)02.08.1962
506Pravir Krishna (MP)07.12.1961
507Renuka Kumar (UP)26.06.1963
508Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
509Nisha Singh (HP)02.11.1964
510Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
511Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
512Apurva Varma (TN)10.10.1961
513Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
514Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
515Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
516Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
517Om Prakash (UD)14.05.1962
518Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
519Debasish Panda (UP)05.01.1962
520Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
521Rajneesh Kr. Mahajan (BH)05.08.1960
522Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
523G S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
524Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
525Rama Raman (UP)04.05.1961
526Sandeep Dave (KN)18.07.1961
527Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
528Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
529Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
530Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
531Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
532Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
533Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
534Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
535K Jayakumar (SK)02.03.1962
536T K Manojkumar (KL)30.10.1961
537Rajesh Verma (OR)01.09.1964
538Rajesh Kr Chaturvedi (MP)01.07.1962
539Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
540Sushil Kumar (TR)25.09.1961
541Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
542Hemant Rao (UP)25.02.1964
543M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
544Otem Dai (TN)30.01.1962
545Hari Ramulu (WB)28.10.1960
546Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
547Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
548Ashok Dongre (TN)22.02.1960
549Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
550B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
551M Mohan Rao (MP)04.12.1958
552S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
553P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
554R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
555Alok Kumar I (UP)28.06.1963
556Narendra Kumar (UT)10.07.1957
557Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
558Rajan Shukla (UP)28.11.1962
559V Iraianbu (TN)16.06.1963
560S Aparna (GJ)14.10.1963
561Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
562Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
563Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
564Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
565Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
566Vikram Kapur (TN)25.12.1965
567Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
568Renu Sharma (UT)19.10.1964
569Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
570T K Jose (KL)07.06.1962
571Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
572Rajesh Khullar (HY)31.08.1963
573Apurva Chandra (MH)19.09.1964
574Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
575Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
576Radha S Raturi (UD)06.03.1964
577Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
578Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
579Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
580C J Venugopal (OR)27.11.1964
581Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
582Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
583Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
584Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
585Pradipta Kr Mohapatra (OR)25.05.1964
586E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
587Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
588Upma Srivastava (SK)09.07.1963
589Praveen Kr. Srivastava (AM)07.01.1962
590M V Jayanthi (KN)25.11.1962
591Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
592Anita Karwal (GJ)26.11.1962
593Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
594S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
595Arvind Singh (MH)14.05.1963
596Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
597Indevar Pandey (WB)10.02.1964
598Satya Gopal (UT)11.07.1962
599Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
600Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
601T V S N Prasad (HY)14.10.1964
602Jishnu Barua (AM)01.09.1962
603Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
604Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
605Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
606Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
607Asha Thomas (KL)18.04.1963
608Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
609Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
610Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
611Dharmendra S Gangwar (BH)01.07.1963
612Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
613Atulya Mishra (TN)13.12.1965
614I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
615Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
616D Sabitha (TN)15.10.1959
617M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
618K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
619Praveen Garg (MP)21.10.1961
620Manoj Kumar (HP)02.10.1961
621Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
622Kailash Kr. Khandelwal (JH)27.07.1962
623M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
624Shalini Mishra (TG)08.11.1962
625Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
626Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
627Parag Gupta (OR)22.01.1962
628Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
629Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
630Adhar Sinha (TG)11.05.1962
631Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
632Juthika Patankar (UP)15.01.1964
633Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
634Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
635Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
636Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
637T Venkatesh (UP)10.01.1962
638Veera Rana (MP)26.03.1964
639Sanjay A Chahande (MH)11.05.1962
640Dharam Pal (UT)25.10.1963
641I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
642Arvind Kumar (UP)18.03.1963
643Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
644Shailendra Singh (MP)20.12.1962
645Alka Tiwari (JH)06.09.1965
646Anil Kumar (HY)05.06.1959
647Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
648S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
649Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
650Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
651Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
652Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
653B Basavaraaju (KN)24.06.1959
654Koppala Durgananda Prasad Rao (CG)25.10.1959
655Manjit Singh (RJ)16.03.1958
656Laima Chozah (WB)01.03.1959
657Anil Sant (UP)27.02.1959
658Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
659Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
660S Krishnan (TN)29.06.1967
661Govind Mohan (SK)21.09.1965
662Amitabh Jain (CG)21.06.1965
663Atal Dulloo (JK)24.10.1966
664Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
665Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
666K Rajaraman (TN)24.10.1963
667Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
668S K Prabakar (TN)15.01.1966
669Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
670S Kishore (WB)23.01.1963
671Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
672Somesh Kumar (AP)22.12.1963
673Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
674V Srinivas (RJ)01.09.1966
675Umang Narula (JK)14.06.1965
676Anurag Jain (MP)11.08.1965
677Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
678A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
679Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
680Ansuli Arya (BH)17.09.1966
681Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
682Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
683Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
684Lok Ranjan (TR)22.01.1964
685Manoj Joshi (KL)13.01.1967
686Vivek Joshi (HY)21.05.1966
687Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
688Rakesh Singh (KN)20.05.1964
689Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
690Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
691Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
692Mona Sharma (OR)22.03.1963
693Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
694Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
695Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
696Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
697Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
698Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
699Dimple Verma (UP)24.09.1962
700Maninder Singh (AM)28.07.1963
701Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
702Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
703Bhagwati Pd Gopalika (WB)01.06.1964
704Chandan Sinha (WB)16.03.1963
705Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
706Ram K Khandelwal (BH)19.05.1964
707Nand Kumar (MH)09.05.1963
708Harmander Singh (TN)06.10.1962
709Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
710Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
711Anita Praveen (TN)14.11.1964
712Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
713Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
714G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
715Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
716Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
717Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
718Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
719Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
720Anil Verma (WB)28.12.1965
721Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
722Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
723Vinod Kumar (MP)27.05.1965
724Vinod Kumar (OR)25.01.1964
725Manoj Singh (UP)03.12.1964
726Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
727Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
728N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
729Amrendra Kr. Rakesh (GJ)21.07.1964
730Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
731Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
732Mahavir Singh (HY)15.02.1963
733Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
734Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
735Vandana Kini (BH)15.06.1963
736R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
737C T M Suguna (OR)13.01.1958
738Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
739Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
740Arun Kumar (HY)15.02.1963
741Suresh Chandra (UP)06.01.1963
742Deepak Prasad (BH)01.09.1960
743Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
744Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
745Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
746Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
747Dharmendra (UT)17.09.1965
748K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
749Sanjay K Thade (WB)29.05.1959
750Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
751Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
752Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
753Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
754Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
755Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
756J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
757Subrata Gupta (WB)31.05.1965
758Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
759Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
760Kapil Mohan (KN)17.09.1963
761Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
762Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
763Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
764Bhushan A Gagarani (MH)25.03.1966
765Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
766Sumita Misra (HY)30.01.1967
767Ankur Gupta (HY)13.12.1964
768Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
769Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
770Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
771Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
772Sudhir Garg (UP)11.02.1964
773Niten Chandra (OR)25.10.1965
774Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
775Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
776Pankaj Jain (AM)28.12.1965
777Vivek Kumar (WB)21.02.1966
778Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
779Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
780Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
781Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
782Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
783Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
784Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
785Shashank Goel (TG)05.09.1966
786Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
787Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
788V Venu (KL)20.08.1964
789Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
790Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
791Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
792Anoop Kumar (MH)15.08.1964
793Manoj Kumar (TR)08.08.1964
794Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
795Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
796Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
797Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
798K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
799Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
800Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
801Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
802Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
803Arti Ahuja (OR)28.02.1964
804Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
805Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
806Deepak Kumar (UP)04.10.1966
807Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
808Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
809Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
810Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
811Ajit Kesari (MP)03.02.1965
812Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
813Chandra Venu Som (GJ)19.01.1967
814Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
815Sunil Sharma (TG)08.05.1964
816G Kumar Naik (KN)12.09.1963
817C Umashankar (TN)21.05.1964
818Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
819Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
820Pankaj Rag (MP)30.10.1964
821K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
822M Sai Kumar (TN)31.08.1966
823Alok Kumar (TR)21.07.1965
824Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
825Archana Agrawal (UP)10.09.1966
826Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
827Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
828R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
829Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
830R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
831Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
832Ganji Kamala V Rao (KL)02.08.1963
833Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
834Anita Singh (UP)12.05.1964
835K Moses Chalai (MN)01.02.1968
836Arun Baroka (UT)28.08.1963
837Manisha Panwar (UD)03.03.1967
838Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
839Ashok Shah (MP)11.01.1963
840Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
841S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
842G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
843P Sivasankaran (TN)29.12.1962
844Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
845Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
846T S Jawahar (TN)07.06.1965
847Subrata Biswas (WB)20.01.1963
848Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
849Alok Goyal (JH)18.06.1965
850T N Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
851Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
852Manoj Govil (MP)20.03.1969
853Saurabh Garg (OR)28.07.1964
854Ashok Khemka (HY)30.04.1965
855Anu Garg (OR)01.03.1969
856T K Ramachandran (TN)07.09.1965
857Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
858Aariz Aftab (WB)24.12.1964
859Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
860Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
861Arnab Roy (WB)16.04.1966
862Jayanti S. Ravi (GJ)17.08.1967
863Rajat Kumar (TG)12.11.1963
864L K Atheeq (KN)14.01.1965
865Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
866K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
867Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
868Harpreet Singh (TG)18.07.1962
869Vineet Garg (HY)14.09.1967
870Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
871G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
872Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
873Anju Sharma (GJ)15.07.1969
874A Jayathilak (KL)16.06.1966
875V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
876A Venu Prasad (PB)15.07.1963
877Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
878Ishita Roy (KL)13.03.1966
879Manoj Pant (WB)30.06.1965
880S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
881Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
882Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
883Anil Malik (HY)04.04.1968
884Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
885Sumita Dawra (AP)21.03.1965
886N Muruganandam (TN)23.12.1967
887Rajit Punhani (BH)01.07.1967
888Jan E Alam (NL)01.08.1965
889Shantmanu (JK)28.12.1965
890Debashri Mukherjee (UT)19.11.1968
891Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
892G Sai Prasad (AP)06.05.1966
893Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
894Amit Yadav (UT)02.11.1965
895Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
896Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
897Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
898Renu Gonela Pillay (CG)16.02.1968
899Rachna Shah (KL)29.11.1967
900Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
901Seema Jain (PB)01.01.1967
902Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
903Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
904Sandeep Garg (HY)10.10.1964
905B Srinivas (KL)13.08.1962
906S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
907Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
908Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
909S Sidhartha (BH)11.11.1965
910Aravind Kumar (TG)26.10.1966
911Ajay Jain (AP)30.07.1966
912Supriya Sahu (TN)27.07.1968
913V. Vidyavathi (KN)03.11.1967
914Krishna Gupta (WB)22.06.1966
915Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
916Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
917Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
918Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
919Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
920Vijay Arora (OR)07.05.1965
921G Anupama (HY)07.11.1967
922Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
923Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
924Vijayendra (AM)17.03.1963
925Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
926Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
927Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
928Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
929Jagdish Chander (HP)27.01.1962
930Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
931S Kumarswamy (UT)25.05.1959
932Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
933Ranbir Singh (UT)17.08.1963
934Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
935Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
936Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
937Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
938Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
939S M Raju (BH)03.07.1960
940Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
941Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
942Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
943Arunish Chawla (BH)26.07.1968
944Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
945Vijay Kumar (UT)16.07.1970
946Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
947J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
948Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
949Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
950Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
951Rajeev Verma (UT)12.12.1966
952K Vijayanand (AP)18.11.1965
953Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
954Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
955Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
956Sarvjit Singh (PB)15.07.1966
957Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
958Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
959Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
960Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
961Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
962Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
963Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
964Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
965Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
966Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
967Vineet Joshi (MN)02.11.1968
968Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
969Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
970Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
971Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
972Alok Khare (AM)01.01.1968
973Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
974Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
975Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
976Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
977Smita Bharadwaj (MP)16.03.1966
978Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
979Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
980Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
981Bipul Pathak (JK)23.02.1969
982K Ellangovan (KL)12.01.1962
983Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
984Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
985Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
986K.A.P. Sinha (PB)19.12.1967
987Manisha P Mhaiskar (MH)16.03.1969
988Anand Bardhan (UD)12.06.1967
989Kumar Jayant (TN)22.12.1967
990Nidhi Khare (JH)12.02.1968
991Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
992Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
993Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
994Seema Vyas (MH)03.04.1966
995Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
996Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
997Vikas Raj (TG)31.03.1968
998Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
999Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1000A Subbiah (WB)30.05.1963
1001P Annamalai (TN)05.05.1960
1002Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1003Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1004Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1005V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1006Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1007Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1008A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1009Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1010Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1011Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1012K Gopal (TN)10.08.1966
1013Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1014Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1015Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1016Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1017Usha Titus (KL)31.01.1961
1018Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1019Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1020M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1021Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1022Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1023Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1024Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1025Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1026Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1027Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1028Anurag Verma (PB)17.07.1969
1029Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1030Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1031Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1032K R Jyothilal (KL)31.05.1969
1033Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1034V Umashankar (HY)01.07.1968
1035Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1036Roshni Sen (WB)28.06.1966
1037Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1038Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1039Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1040Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1041Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1042Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1043Ravi Kota (AM)12.04.1966
1044Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1045Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1046Manisha Verma (MH)08.06.1967
1047Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1048Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1049Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1050Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1051Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1052Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1053Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1054Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1055Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1056Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1057Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1058Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1059Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1060Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1061Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1062S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1063Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1064Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1065Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1066Abha Shukla (MH)02.09.1969
1067A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1068Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1069Alok (RJ)15.11.1966
1070S R Umashankar (KN)05.04.1965
1071Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1072K Manivasan (TN)02.07.1967
1073Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1074Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1075Davendra Kr Dhodawat (KL)02.02.1967
1076Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1077Surendra Singh (JH)01.07.1964
1078Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1079Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1080Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1081Neerja (HY)24.09.1970
1082Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1083Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1084Rajan N Khobragade (KL)27.06.1966
1085Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1086Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1087Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1088Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1089Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1090Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1091Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1092Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1093Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1094Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1095Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1096Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1097Richa Sharma (CG)26.03.1969
1098Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1099Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1100P Amudha (TN)19.07.1970
1101Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1102Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1103Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1104Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1105Manish Jain (WB)25.03.1970
1106Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1107Atul Anand (TN)19.07.1969
1108Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1109Nidhi Chhibber (CG)24.06.1969
1110Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1111Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1112Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1113Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1114Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1115Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1116Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1117Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1118Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1119B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1120Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1121Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1122Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1123Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1124Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1125Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1126Leena Johri (UP)28.12.1968
1127Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1128Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1129A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1130Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1131Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1132Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1133Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1134Niraj Verma (AM)06.07.1969
1135Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1136Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1137Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1138Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1139Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1140Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1141Atish Chandra (BH)03.12.1969
1142Dhirendra Kumar Tiwari (PB)30.12.1968
1143Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1144Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1145Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1146Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1147Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1148Roli Singh (RJ)10.03.1969
1149G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1150L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1151Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1152Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1153J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1154Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1155Amar Nath (UT)30.03.1966
1156K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1157Apoorva (TN)18.01.1965
1158Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1159Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1160Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1161N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1162Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1163Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1164Mary N Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1165Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1166M A Siddique (TN)08.09.1971
1167Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1168Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1169Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1170Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1171Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1172Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1173Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1174Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1175Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1176B Venkatesham (TG)10.04.1968
1177Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1178Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1179Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1180Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1181Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1182R Jaya (TN)10.06.1969
1183Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1184P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1185Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1186M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1187Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1188Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1189Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1190Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1191M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1192Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1193Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1194Arvind Kr. Chaudhary (BH)21.11.1970
1195T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1196Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1197Hussan Lal (PB)01.08.1962
1198Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1199K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1200Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1201Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1202B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1203Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1204Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1205Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1206Amod Kumar (UP)25.07.1971
1207Sawant B Atmaram (RJ)05.06.1969
1208Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1209Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1210G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1211B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1212Archana Varma (AM)16.02.1970
1213Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1214Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1215Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1216Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1217T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1218Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1219D Thara (GJ)03.07.1971
1220Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1221Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1222Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1223Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1224B Rajender (BH)25.06.1967
1225Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1226Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1227Chandra Bhushan Kumar (UT)28.08.1967
1228Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1229Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1230Hitesh Kr S Makwana (TN)28.04.1966
1231H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1232Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1233Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1234Benhur Mahesh D Ekka (TG)04.10.1970
1235Satendra Singh (JH)28.08.1971
1236D Suresh (HY)12.08.1966
1237John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1238R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1239Khatravath R Naik (UP)12.05.1965
1240Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1241Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1242R Ranjit (WB)03.09.1972
1243Navin Mittal (TG)01.10.1973
1244Sanjay Ajoy Kr Mukerjee (MH)07.03.1972
1245Anurag Goel (AM)24.08.1971
1246Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1247Anand Kishor (BH)06.11.1971
1248Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1249Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1250Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1251Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1252Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1253Rahul Singh (BH)15.08.1971
1254Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1255Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1256V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1257Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1258Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1259Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1260Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1261Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1262Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1263A Anbarasu (UT)07.06.1970
1264Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1265V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1266Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1267T Natarajan (GJ)05.05.1971
1268Binod Kumar (WB)06.02.1974
1269Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1270Anil Garg (UP)06.08.1971
1271Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1272Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1273Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1274Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1275Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1276Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1277Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1278Vinita Vaid Singal (MH)07.07.1970
1279M Devaraj (UP)27.05.1970
1280Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1281Usha Padhee (OR)01.06.1969
1282Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1283Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1284Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1285Suman Billa (KL)24.12.1970
1286Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1287Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1288S Chockalingam (MH)13.05.1967
1289Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1290M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1291Mohammed Hanish A P M (KL)17.02.1969
1292Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1293A Karthik (TN)07.07.1974
1294Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1295Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1296Dharmendra P Yadav (TN)05.09.1968
1297Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1298Amit Rathore (MP)22.01.1972
1299Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1300Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1301Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1302Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1303Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1304Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1305Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1306Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1307Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1308V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1309Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1310Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1311Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1312Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1313H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1314Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1315Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1316Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1317Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1318Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1319Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1320Mahendra Pd Agarwal (UP)18.11.1972
1321Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1322Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1323Sharmila Mary Joseph (KL)22.09.1970
1324Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1325Rajneesh (HP)23.11.1973
1326Subhasish Panda (HP)27.10.1968
1327Manish Singh (MP)16.03.1971
1328D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1329Bhupinder K Aulakh (UD)31.01.1970
1330Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1331Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1332Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1333Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1334S Swarna (TN)26.07.1971
1335Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1336Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1337Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1338Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1339Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1340Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1341Niharika Barik (CG)23.04.1970
1342Raghwendra Kr Singh (MP)14.11.1968
1343Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1344Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1345Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1346Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1347Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1348Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1349Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1350Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1351Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1352Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1353Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1354Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1355Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1356Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1357Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1358M Geetha (CG)09.05.1971
1359Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1360Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1361S Selvakumar (KN)10.07.1968
1362Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1363Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1364Shantanu (TR)27.08.1972
1365Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1366M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1367Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1368Hari Om (UP)15.07.1971
1369Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1370K S Srinivas (KL)29.01.1965
1371Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1372Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1373Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1374Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1375Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1376Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1377A N Safeena (BH)27.05.1968
1378Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1379P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1380Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1381Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1382Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1383Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1384Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1385N Sridhar (TG)01.06.1971
1386V Candavelou (UT)26.10.1971
1387Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1388Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1389Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1390Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1391Harshdeep S Kamble (MH)18.05.1970
1392Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1393Himani Pande (JH)04.04.1971
1394Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1395Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1396Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1397Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1398Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1399Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1400Vikas Garg (PB)02.08.1970
1401Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1402Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1403Ashok B (KL)27.02.1973
1404Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1405Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1406Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1407Santosh D Vaidya (UT)14.04.1974
1408Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1409Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1410Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1411Manish Thakur (AM)03.02.1976
1412Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1413Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1414Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1415Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1416Gyanendra D Tripathi (AM)15.07.1971
1417P Manivannan (KN)27.09.1972
1418Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1419Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1420Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1421Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1422Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1423C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1424Neena Sharma (UP)10.02.1970
1425Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1426Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1427Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1428Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1429Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1430Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1431Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1432Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1433Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1434Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1435Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1436Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1437Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1438Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1439Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1440R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1441Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1442Neelam Meena (WB)05.02.1970
1443Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1444Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1445Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1446Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1447S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1448Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1449M S Srikar (KN)18.04.1975
1450Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1451Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1452Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1453V Sheshadari (TG)27.04.1973
1454Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1455Vinay Kumar Choubey (JH)27.10.1975
1456Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1457Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1458Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1459Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1460M Beena (KL)07.02.1974
1461Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1462Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1463Nilkanth S. Avhad (PB)23.02.1972
1464Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1465Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1466Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1467Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1468Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1469Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1470Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1471Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1472P Guruprasad (UP)04.06.1972
1473Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1474Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1475Richa Bagla (MH)04.04.1976
1476N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1477Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1478Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1479Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1480Ravinder (UP)09.07.1973
1481N Gulzar (AP)29.05.1974
1482Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1483Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1484Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1485Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1486E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1487Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1488Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1489Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1490Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1491Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1492Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1493Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1494Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1495Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1496Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1497Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1498Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1499Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1500Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1501S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1502Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1503Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1504Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1505D Anandan (SK)09.02.1976
1506G Prakash (TN)14.02.1976
1507Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1508Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1509Santanu Basu (WB)11.09.1974
1510Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1511V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1512Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1513Anand Singh (KL)01.01.1974
1514Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1515M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1516Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1517Sonali P Vayangankar (MP)27.07.1975
1518Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1519Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1520N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1521Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1522Amit Gupta (UP)01.07.1976
1523Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1524Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1525Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1526P Hemalatha (KN)05.05.1976
1527Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1528Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1529Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1530Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1531Prem Singh (MN)16.03.1973
1532Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1533N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1534Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1535Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1536Frederick R Kharkongor (AM)11.07.1974
1537V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1538Milind S. Torawane (GJ)30.08.1972
1539Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1540Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1541Anil Meshram (TN)18.07.1971
1542Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1543Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1544Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1545Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1546Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1547Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1548Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1549Piyush Singh (MH)26.10.1976
1550Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1551Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1552Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1553Vijayalakshmi P Bidari (MH)10.07.1977
1554Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1555Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1556Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1557Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1558Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1559Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1560Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1561Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1562Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1563Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1564Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1565Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1566Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1567Darpan Jain (KN)30.08.1977
1568Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1569Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1570T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1571Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1572Ankita Mishra Bundela (UT)05.01.1976
1573P Umanath (TN)02.12.1974
1574Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1575Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1576Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1577Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1578Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1579Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1580Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1581Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1582Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1583Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1584R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1585Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1586Aparna U (UP)10.11.1975
1587Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1588Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1589Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1590J Ravishankar (KN)05.08.1970
1591Salim P B (WB)15.03.1973
1592Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1593Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1594R Selvam (HP)01.07.1971
1595Sanjay M Kaul (KL)15.08.1969
1596Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1597S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1598R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1599Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1600Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1601Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1602Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1603R Lalvena (TN)25.10.1977
1604Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1605Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1606Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1607S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1608Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1609Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1610Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1611Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1612Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1613Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1614Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1615Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1616Padmini Singla (UT)23.12.1976
1617Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1618Girish S. N. (OR)12.05.1977
1619Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1620Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1621Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1622M Selvendran (MP)13.12.1973
1623P Velrasu (MH)22.12.1973
1624Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1625Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1626Radhika Jha (UD)09.12.1976
1627Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1628N Manjula (KN)21.08.1975
1629C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1630Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1631Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1632Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1633Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1634Sameer Verma (UP)21.09.1972
1635Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1636B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1637Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1638M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1639Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1640Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1641Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1642Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1643Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1644Archana (WB)30.09.1977
1645Gouri S Priyadarshi (UP)10.07.1972
1646Pratima Satish Kr. (BH)27.08.1976
1647Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1648D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1649Vikas Anand (UT)12.01.1975
1650Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1651Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1652Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1653Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1654Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1655Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1656Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1657Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1658Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1659M Angamuthu (AM)28.04.1975
1660Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1661Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1662Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1663Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1664Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1665Saravanan M (BH)03.06.1971
1666Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1667Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1668Ankur Garg (UT)14.06.1980
1669Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1670Aswathy S (OR)15.05.1977
1671Swati Sharma (UT)19.12.1977
1672Ministhy S (UP)27.05.1973
1673Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1674Arun Roy V (TN)11.03.1979
1675Anu George (TN)15.04.1976
1676Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1677Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1678Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1679Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1680Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1681Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1682Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1683Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1684Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1685Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1686Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1687Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1688Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1689Babu A. (AP)14.07.1975
1690Ritu Sain (CG)22.07.1978
1691Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1692M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1693Sumant Singh (MN)07.07.1975
1694R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1695Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1696Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1697Amit Singla (UT)27.08.1978
1698Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1699Amrita Soni (UP)24.08.1975
1700Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1701Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1702Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1703Sowjanya (UD)11.10.1978
1704Pardeshi Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1705Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1706J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1707Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1708Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1709Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1710Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1711Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1712Swaroop P (GJ)25.04.1978
1713Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1714Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1715Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1716Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1717Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1718Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1719P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1720Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1721Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1722Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1723Shaila A (MH)23.05.1975
1724Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1725Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1726Kangale Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1727Yogita Rana (TG)17.01.1973
1728Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1729Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1730Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1731Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1732Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1733Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1734Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1735Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1736Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1737Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1738Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1739Ashima Brar (HY)19.09.1979
1740Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1741Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1742Palka Sahni (BH)08.10.1981
1743Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1744Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1745R Vishal (KN)28.05.1977
1746Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1747Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1748Anamika Singh (UP)29.03.1978
1749Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1750Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1751Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1752D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1753Raman Ravinath (UD)29.11.1973
1754Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1755Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1756Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1757Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1758Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1759Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1760R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1761Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1762B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1763Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1764Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1765J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1766P.Mohangandhi (WB)01.06.1978
1767Balkar Singh (UP)02.07.1975
1768Sangeetha P (CG)06.10.1976
1769Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1770Shruti Singh (PB)09.05.1982
1771S S Meenakshi S (AM)03.05.1972
1772Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1773S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1774Parimal Singh (MH)15.12.1978
1775Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1776Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1777Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1778Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1779Garima Gupta (UT)14.01.1981
1780Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1781Ramaswami N (MH)15.05.1973
1782Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1783Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1784Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1785Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1786Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1787Varun Roojam (PB)27.07.1978
1788Prasanna R (CG)21.11.1977
1789Sreekanth T (UT)29.04.1974
1790C Paulrasu (HP)23.05.1978
1791Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
1792Pradyumna P S (AP)04.03.1980
1793Kavita Singh (PB)11.09.1977
1794M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
1795Raj Shekhar (UP)06.01.1977
1796Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
1797Amit Kataria (CG)15.10.1979
1798Pandurang Kondbarao Pole (JK)30.12.1976
1799Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
1800N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
1801Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
1802Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
1803Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
1804K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
1805Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
1806C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
1807Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
1808Devesh Deval (MN)06.02.1976
1809Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
1810Anbalagan P (CG)07.04.1979
1811Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
1812Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
1813Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
1814Nitin Km Shivdas Khade (AM)04.08.1978
1815Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
1816John Kingsly A R (MP)27.05.1974
1817C Shikha (KN)27.05.1977
1818Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
1819A Sreenivas (HY)25.08.1977
1820N V Prasad (KN)09.09.1978
1821Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
1822S Nagarajan (TN)08.02.1979
1823Basant Garg (PB)11.12.1981
1824Shravan P Hardikar (MH)12.08.1978
1825Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
1826Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
1827Niharika Rai (UT)15.08.1981
1828Meera Mohanty (HP)08.08.1977
1829Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
1830Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
1831Saket Kumar (HY)20.11.1974
1832Vipin Sharma (MH)25.05.1979
1833Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
1834Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
1835R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
1836Ilambarithi K (TG)12.07.1979
1837Surendra Singh (UP)15.08.1978
1838Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
1839Harshadkumar R. Patel (GJ)13.11.1976
1840Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
1841Sameer Shukla (KN)08.03.1979
1842Manish Kumar (BH)21.09.1975
1843Darez Ahamed (TN)05.02.1977
1844Kanchan Verma (UP)03.09.1977
1845Kumar Ravi (BH)12.06.1979
1846K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
1847Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
1848Smita Pandey (WB)01.03.1976
1849R Shangeetha (CG)27.09.1977
1850Rahul Jain (MP)08.05.1980
1851Joga Ram (RJ)17.01.1981
1852Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
1853Ashish Kumar (TN)09.01.1980
1854Gitte K Dinkarrao (TR)05.09.1975
1855Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
1856Vipul Bansal (KN)10.07.1977
1857M S Manivannan (AM)24.04.1972
1858Ajay Yadav (BH)31.12.1976
1859Siddharth Singh (AM)17.02.1980
1860N Yuvaraj (AP)12.07.1976
1861Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
1862Sibin C (PB)15.03.1977
1863K Srinivasan (JH)30.07.1979
1864Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
1865Rajat Kumar (CG)18.06.1982
1866Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
1867Divesh Sehara (BH)07.01.1979
1868Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
1869M Raju (JK)29.10.1977
1870Amjad Tak (UT)05.07.1978
1871Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
1872M T Reju (KN)25.05.1976
1873Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
1874Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
1875Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
1876M Janaki (AP)13.09.1975
1877K Manicka Raj (TG)04.05.1975
1878Lokesh M (UP)03.04.1976
1879Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
1880Vijay Bharti (WB)07.02.1976
1881Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
1882G V Rashmi (MP)30.05.1977
1883Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
1884Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
1885Alice Vaz R (WB)16.08.1979
1886Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
1887Balamurugan D (BH)08.04.1975
1888Akash Deep (AM)15.07.1979
1889Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
1890Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
1891Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
1892Diprava Lakra (PB)16.07.1976
1893Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
1894Govindaraju N S (UP)05.12.1977
1895M Balaji (TN)29.05.1979
1896Kunal (UT)22.12.1979
1897Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
1898More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
1899Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
1900Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
1901S A Murugesan (UD)01.06.1978
1902Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
1903Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
1904S Prakash (CG)18.06.1974
1905Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
1906Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
1907Punam (RJ)05.08.1976
1908Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
1909Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
1910Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
1911A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
1912Gurneet Tej (KN)15.09.1981
1913Randhir Kumar (WB)05.07.1978
1914J Ganesan (HY)25.08.1980
1915Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
1916Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
1917Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
1918Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
1919Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
1920Abhinav (PB)20.06.1979
1921Ashwini M Joshi (MH)07.02.1980
1922Prerna Puri (UT)26.02.1981
1923Manoj Jain (KN)16.05.1978
1924Manoj Kumar (JH)10.02.1979
1925Sujata Sharma (AP)15.07.1976
1926Puru Gupta (AM)05.09.1978
1927Pravin Kumar (AP)20.09.1979
1928Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
1929Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
1930Ankit Anand (CG)11.09.1983
1931Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
1932Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
1933Khade S Pandharinath (MP)01.07.1977
1934Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
1935D Randeep (KN)03.07.1979
1936Abhishek Singh (TR)23.06.1979
1937Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
1938Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
1939Virendra Singh (MH)23.11.1974
1940Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
1941Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
1942Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
1943Brahm Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
1944Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
1945Shruti Singh (CG)03.11.1977
1946Antara Acharya (WB)24.04.1976
1947Sarika Mohan (UP)01.06.1979
1948Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
1949Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
1950Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
1951Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
1952Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
1953R Sudhan (MN)22.02.1978
1954Dhananjay S Bhadoria (MP)05.06.1976
1955P. Dayanand (CG)17.06.1976
1956Ashwini D Thakre (BH)29.09.1979
1957Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
1958Deependra S Kushwah (MH)01.07.1978
1959Arti Dogra (RJ)18.07.1979
1960P Ulaganathan (WB)09.04.1976
1961Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
1962Amit Dhaka (PB)24.01.1975
1963Dharmenda Singh (BH)01.01.1979
1964Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
1965Biju K (KL)14.06.1976
1966V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
1967Ajay Yadav (TN)10.06.1978
1968Ashok Kumar (UT)25.03.1981
1969Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
1970Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
1971D Ronald Rose (AP)24.06.1980
1972Om Prakash (AM)08.04.1974
1973Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
1974C R Prasanna (CG)04.06.1976
1975Jenu Devan (GJ)01.01.1984
1976Selva Kumari J (UP)16.05.1977
1977Alex V F Paul Menon V (CG)05.02.1980
1978Saugat Biswas (JK)02.01.1975
1979Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
1980Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
1981Ajit Kumar (KL)11.11.1977
1982Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
1983Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
1984Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
1985Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
1986Hrishikesh B Yashod (UP)28.08.1979
1987Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
1988S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
1989Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
1990Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
1991Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
1992Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
1993Solai Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
1994Salma K Fahim (KN)15.12.1981
1995Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
1996Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
1997Amit Saini (MH)06.09.1977
1998Prasanth N (KL)30.11.1979
1999Shashank Misra (MP)16.03.1983
2000Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2001Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2002Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2003Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2004Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2005Vyasan R (NL)25.07.1978
2006Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2007Anandhi (RJ)01.03.1982
2008Tina Soni (RJ)21.09.1979
2009Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2010Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2011K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2012Madhavi Khode Chaware (MH)25.04.1978
2013Udit Prakash (UT)23.12.1983
2014Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2015Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2016K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2017Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2018Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2019Atul Kumar (HY)02.05.1977
2020Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2021Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2022Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2023Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2024Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2025Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2026R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2027Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2028Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2029Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2030Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2031Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2032Gopal Meena (BH)01.07.1977
2033Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2034Jawahar P. (UT)22.04.1980
2035Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2036Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2037Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2038Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2039Jai Singh (BH)01.02.1977
2040Remya M. Moothadath (GJ)14.04.1980
2041Dilip Kr. Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2042Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2043Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2044Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2045Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2046Shainamol A (HP)11.05.1982
2047Suchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2048C. Murugan (WB)07.05.1976
2049Balwant Singh (OR)15.07.1977
2050K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2051Ashwin Ashok Mudgal (MH)15.07.1978
2052V Shanmugam (UD)15.10.1976
2053Shailesh Kr Chourasia (MN)22.03.1974
2054Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2055Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2056Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2057Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2058Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2059Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2060Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2061Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2062Mohammad Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2063Sachin R Jadhav (OR)02.04.1975
2064Chiphang A Worchuiyo (MN)22.07.1979
2065Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2066Deepak Anand (BH)01.10.1982
2067Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2068Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2069Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2070Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2071Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2072Abhay (UP)28.06.1983
2073K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2074Chaitra V (UP)26.06.1981
2075Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2076Prabhakar (SK)15.10.1975
2077Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2078Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2079Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2080Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2081Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2082Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2083Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2084Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2085Rajesh Singh (JH)01.01.1977
2086Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2087Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2088Supreet Singh Gulati (GJ)19.02.1981
2089Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2090Ashima Jain (BH)27.07.1983
2091Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2092Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2093Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2094Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2095V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2096Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2097Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2098Harikishore S (KL)14.10.1980
2099Bhim Singh (CG)16.04.1975
2100Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2101Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2102Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2103Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2104Sonal Goel (TR)05.11.1982
2105Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2106Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2107Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2108Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2109S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2110Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2111Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2112Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2113Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2114Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2115Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2116Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2117Viswanathan S (AM)07.11.1979
2118Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2119Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2120Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2121Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2122Parameswaran B (OR)26.09.1982
2123Amit Satija (UT)07.08.1978
2124Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2125Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2126Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2127Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2128Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2129Ram Singh (AM)20.01.1976
2130Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2131Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2132Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2133Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2134Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2135Radhakrishnan B (MH)26.09.1982
2136Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2137Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2138Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2139Hrisheekesh A Modak (MN)13.10.1981
2140Archana Singh (RJ)26.09.1981
2141Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2142Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2143P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2144K. D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2145Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2146P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2147Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2148Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2149Neelima (PB)10.04.1979
2150Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2151Guha Poonam Tapas Kr (OR)11.09.1980
2152Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2153Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2154Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2155K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2156Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2157Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2158Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2159Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2160Mukta Arya (WB)08.06.1981
2161Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2162Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2163Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2164Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2165Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2166Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2167M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2168Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2169Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2170Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2171K Vasuki (KL)13.11.1981
2172E Ravendiran (MH)15.06.1975
2173M Muthukumar (OR)05.04.1979
2174Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2175Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2176Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2177Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2178Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2179Deepa M (KN)02.01.1980
2180Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2181V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2182Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2183Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2184Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2185Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2186Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2187Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2188Amit Kumar (PB)02.08.1979
2189Kajal (UP)30.11.1979
2190Joram Beda (PB)11.06.1981
2191Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2192B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2193Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2194B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2195Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2196Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2197Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2198Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2199Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2200Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2201Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2202Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2203Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2204Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2205Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2206Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2207Yash Garg (HY)06.09.1983
2208N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2209T Mithra (KL)09.12.1982
2210Priyanka Das (MP)19.04.1984
2211Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2212Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2213Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2214Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2215Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2216Saket Kumar (BH)25.10.1980
2217Raghav Langer (UD)16.05.1982
2218Aditi Singh (UP)16.08.1983
2219Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2220Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2221Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2222Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2223Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2224Varnali Deka (AM)15.02.1979
2225Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2226Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2227G.K. Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2228J V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2229G Veerapandian (AP)01.02.1982
2230Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2231D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2232Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2233Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2234M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2235Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2236Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2237Savin Bansal (UD)23.08.1984
2238Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2239Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2240Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2241Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2242Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2243Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2244Rambir (PB)15.07.1982
2245Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2246Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2247A Kowsigan (KL)18.01.1976
2248T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2249Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2250Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2251Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2252S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2253Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2254Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2255Pankaj (HY)29.01.1982
2256A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2257Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2258Sonali Giri (PB)01.07.1983
2259Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2260S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2261A Muthamma (UT)06.10.1982
2262Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2263Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2264Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2265Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2266Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2267Bhanu C Goswami (UP)20.08.1984
2268Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2269Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2270Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2271Isha (PB)09.05.1983
2272Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2273Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2274Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2275Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2276Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2277Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2278Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2279Raman Kumar (BH)31.03.1982
2280T.Anand (TN)09.10.1977
2281Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2282Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2283Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2284Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2285Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2286Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2287Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2288Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2289C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2290M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2291Pradeep P (MH)03.04.1981
2292Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2293Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2294Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2295Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2296Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2297Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2298Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2299Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2300Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2301S Rajalingam (UP)08.01.1982
2302Vivek (UP)29.08.1976
2303Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2304Amit Tomar (MP)02.02.1983
2305Jyoti Yadav (UD)12.05.1981
2306Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2307V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2308G Sreekanth (MH)18.06.1985
2309Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2310Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2311Noonsavath T Naik (OR)01.08.1980
2312S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2313Ajit Kumar (UP)07.10.1973
2314Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2315Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2316Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2317Shah Faesal (JK)17.05.1983
2318Anupama T V (KL)17.10.1986
2319Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2320Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2321D Divya (TG)13.12.1983
2322Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2323Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2324Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2325Lalitha R (TN)20.12.1983
2326Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2327Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2328Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2329Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2330Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2331Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2332Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2333Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2334S S Nakul (KN)04.12.1983
2335Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2336Jitendra Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2337P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2338Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2339Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2340D Manikandan (UT)15.06.1979
2341Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2342Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2343Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2344Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2345Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2346Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2347J Nivas (AP)20.02.1982
2348Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2349B S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2350Garima Mittal (HY)31.07.1984
2351M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2352Amit Kumar (JH)01.01.1985
2353Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2354Cyril V D Diengdoh (AM)01.11.1984
2355K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2356K Balaji (UP)09.07.1984
2357Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2358Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2359Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2360Suman Chandra (MH)10.05.1984
2361V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2362Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2363Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2364Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2365Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2366Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2367Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2368Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2369Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2370Neha Bansal (UT)31.10.1981
2371Laya Madduri (AM)14.04.1985
2372Vasireddi V Jyothsna (KN)01.06.1979
2373Brundha D. (OR)15.05.1982
2374Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2375Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2376Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2377Kumar Amit (PB)21.06.1983
2378Neha Sharma (UP)13.02.1984
2379Monika Rani (UP)01.03.1982
2380Kadambari Balkawade (MH)14.10.1983
2381Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2382Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2383Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2384Sujeet Kumar (GJ)26.02.1984
2385Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2386R Vimala (WB)16.06.1978
2387Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2388Yunus (HP)06.11.1978
2389Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2390Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2391Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2392Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2393Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2394Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2395Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2396Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2397Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2398Veena N Madhavan (KL)14.04.1981
2399Manjushree N (KN)24.07.1982
2400R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2401Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2402Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2403Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2404Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2405R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2406Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2407Sonika (UD)06.09.1980
2408Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2409Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2410Vikas Singh (TR)17.07.1981
2411Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2412R Arjun (WB)21.09.1984
2413Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2414Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2415Neha Giri (RJ)11.01.1985
2416Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2417Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2418Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2419Ranjana (UD)12.01.1981
2420Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2421Vishwanath (WB)02.11.1982
2422Rachana Patil (BH)17.08.1981
2423Preeti Meena (TG)19.01.1979
2424Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2425Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2426Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2427Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2428Bhawani S Khagrawat (UP)02.04.1985
2429Kapil Meena (SK)10.07.1983
2430Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2431Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2432Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2433Abu Imran (JH)24.05.1983
2434Robert S Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2435Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2436Animesh Kr. Parashar (BH)01.03.1982
2437Raj Kumar (BH)01.03.1978
2438Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2439Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2440Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2441Arti Lal (UT)02.01.1981
2442Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2443Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2444Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2445Himanshu Kumar Rai (BH)10.07.1972
2446Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2447Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2448S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2449Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2450Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2451Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2452Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2453M Arvind (TN)28.05.1983
2454Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2455Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2456Amit Khatri (HY)01.01.1987
2457K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2458Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2459Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2460Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2461Shruti (PB)26.04.1985
2462Sindhu B (KN)04.07.1986
2463Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2464Gokul G R (KL)06.10.1988
2465Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2466Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2467K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2468Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2469Chandra Sekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2470V Jaya Chandra Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2471V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2472Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2473Ragapriya R (KN)01.02.1986
2474R Menaka (UT)20.08.1982
2475Deepa Vishwas Mudhol Munde (MH)27.11.1985
2476Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2477Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2478Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2479Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2480Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2481Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2482Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2483Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2484Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2485Lalit Jain (HP)19.03.1983
2486Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2487Isha Khosla (UT)31.01.1985
2488Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2489Amit Kishore (UP)14.01.1982
2490Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2491Ravi Jha (UT)24.01.1986
2492Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2493Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2494Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2495Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2496Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2497P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2498P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2499Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2500Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2501Lathkar S Balajirao (AP)07.08.1984
2502Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2503Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2504Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2505Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2506Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2507Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2508Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2509Kunal Silku (UP)30.09.1984
2510Pooja Jain (UT)23.10.1985
2511Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2512Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2513Samarth Verma (OR)15.10.1987
2514Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2515Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2516Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2517Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2518Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2519Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2520Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2521Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2522Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2523Vishak G (UP)16.04.1987
2524Deepti Uppal (PB)15.08.1984
2525Reghu G (OR)25.02.1981
2526Aravind M Bangari (UP)30.03.1981
2527Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2528Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2529Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2530Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2531Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2532Sharat B (KN)19.05.1976
2533Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2534B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2535Anugraha P (MP)29.12.1986
2536Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2537Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2538Deepak Soni (CG)01.01.1985
2539Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2540Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2541Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2542B Srinivasan (PB)27.03.1989
2543Parthiban P (UT)15.07.1983
2544Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2545Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2546Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2547K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2548Mahendra B Singh (UP)10.01.1983
2549Ravindra Kumar (UP)10.04.1981
2550Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2551Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2552Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2553Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2554Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2555Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2556Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2557Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2558Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2559Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2560Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2561Bhure Sarveshwar Narendra (CG)12.09.1984
2562Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2563Adil Khan (AM)11.12.1979
2564Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2565Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2566Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2567Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2568Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2569Rajesh S (NL)21.12.1984
2570Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2571M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2572Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2573Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2574Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2575Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2576S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2577Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2578Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2579U Swaroop (WB)21.07.1984
2580Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2581Arun Kr Kembhavi (AM)19.07.1985
2582Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2583Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2584Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2585Waghmare Pd Krishna (JH)06.07.1986
2586Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2587Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2588Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2589Deepak Meena (UP)15.07.1986
2590Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2591Amit Meena (KL)22.02.1985
2592Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2593K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2594Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2595Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2596Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2597Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2598Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2599Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2600S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2601Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2602Harshika Singh (MP)29.11.1986
2603D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2604Amrutesh Kalidas Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2605Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2606Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2607Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2608Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2609Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2610Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2611Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2612Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2613Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2614Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2615Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2616Neha Prakash (UP)14.06.1983
2617Syed Abid R Shah (JK)22.10.1981
2618Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2619Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2620Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2621Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2622Ravindra L Binwade (MH)22.08.1982
2623Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2624Amit Arora (GJ)12.10.1986
2625Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2626Vishnu V (TN)08.04.1986
2627Anupam Saha (OR)06.05.1985
2628Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2629Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2630Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2631Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2632Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2633Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2634Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2635Nooh P B (KL)29.05.1979
2636Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2637Rohit Singh (MP)04.12.1985
2638Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2639Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2640Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2641Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2642Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2643Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2644Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2645Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2646Deepak Singla (MH)16.11.1985
2647Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2648Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2649Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2650Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2651Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2652Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2653Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2654Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2655Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2656Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2657G S Sameeran (TN)25.01.1986
2658Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2659Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2660Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2661Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2662Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2663Charulata Somal (KN)07.03.1988
2664Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2665Swati S Bhadauria (UD)23.08.1987
2666Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2667Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2668Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2669Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2670Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2671Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2672Shaleen (HY)13.05.1986
2673Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2674Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2675Piyush Singla (JK)01.11.1986
2676Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2677Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2678Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2679Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2680Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2681Suhas S (KL)09.03.1988
2682Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2683Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2684Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2685Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2686Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2687Neha Arora (JH)01.10.1985
2688Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2689Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2690Balamurali D (KL)06.12.1985
2691Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2692Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2693Ramachandran R (KN)10.06.1986
2694Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2695Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2696Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2697Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2698Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2699Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2700Rajeevgandhi H (TG)16.06.1987
2701Anurag Verma (MP)07.05.1983
2702Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2703Oinam Sarankumar S (AM)03.02.1985
2704C Indhumathy (UP)01.10.1984
2705Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2706R V Karnan (TG)30.09.1984
2707Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2708Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2709Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2710Satyendra S Dursawat (UT)04.10.1981
2711Rakesh Kr. Prajapati (HP)19.01.1987
2712Inayat Khan (BH)17.05.1987
2713Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2714Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2715Richa Verma (HP)10.09.1986
2716Aarthi M (TN)22.04.1985
2717Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2718Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2719Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2720Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2721Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2722Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2723K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2724Amit Kumar (BH)25.04.1982
2725Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2726Ragul K (SK)18.09.1986
2727Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2728Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2729Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2730Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2731Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2732Shanavas C (NL)08.11.1988
2733Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2734Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2735Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2736Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2737Sridhar P N (TN)01.08.1982
2738Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2739K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2740Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2741Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2742Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2743Deepak Arya (MP)08.02.1984
2744Nongmaithem B Devi (MN)16.10.1987
2745Arun Kumar (UP)08.08.1984
2746Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2747Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2748Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2749A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2750Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2751Naveen S L (UT)25.03.1982
2752T K Shibu (UP)21.06.1981
2753Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2754Girisha P S (AP)12.10.1984
2755Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2756Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2757Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2758Pushpendra Kr Meena (CG)05.03.1988
2759K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2760Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2761Poma Tudu (OR)25.10.1979
2762Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2763M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2764Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2765Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2766Sriram V (KL)28.11.1986
2767Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2768Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2769Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2770Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2771T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2772Vandana (UD)04.04.1989
2773Chandni Singh (UP)06.09.1989
2774Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2775Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2776Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2777Rahul Singh (UT)19.09.1982
2778Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2779Kaustabh C. D (MH)14.08.1988
2780K Shashanka (TG)25.05.1985
2781Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2782Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2783Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2784Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2785Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2786Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2787Aswathi S (KN)24.08.1986
2788Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
2789Ajit Roy (UT)25.02.1983
2790Yogendra Singh (BH)10.04.1987
2791Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)27.05.1988
2792Avinash M Rajendran (KN)11.03.1984
2793Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
2794Rajendra K V (KN)01.05.1985
2795Vijaya K (AP)09.04.1980
2796Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
2797Sonia Meena (MP)14.05.1989
2798Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
2799Selvamani R (KN)04.02.1986
2800Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
2801Manish Kumar (GJ)05.07.1984
2802Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
2803Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
2804Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
2805Srijana G (TG)24.04.1985
2806Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
2807Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
2808Pattanshetti R. Subash (AP)14.04.1985
2809Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
2810Rishi Garg (MP)13.11.1985
2811Rajani Singh (MP)13.12.1985
2812Nitin Singhania (WB)14.02.1986
2813Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
2814Somesh Mishra (MP)30.12.1986
2815Kana Ram (RJ)01.07.1986
2816J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
2817Vineeth S (TN)12.05.1983
2818Aman Gupta (UT)06.10.1983
2819Parth Gupta (HY)29.06.1987
2820Km. S Tetarwal (HY)08.04.1986
2821Priyank Mishra (MP)11.05.1989
2822Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
2823K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
2824Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
2825Suraj Kumar (JH)26.12.1987
2826Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
2827Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
2828Divya Mittal (UP)23.11.1983
2829Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
2830Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
2831Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
2832Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
2833Raghav Sharma (HP)12.11.1986
2834Anuj Singh (UP)11.05.1988
2835Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
2836Snehal R (KN)26.10.1984
2837Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
2838Vikas Kundal (JK)03.01.1987
2839Kriti Garg (UT)03.11.1988
2840Shubham Saxena (OR)20.03.1983
2841Shruti Ojha (TG)08.12.1989
2842Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
2843Shreya P Singh (TN)11.04.1987
2844Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
2845Avny Lavasa (JK)30.04.1985
2846J. Keerthi (AM)30.03.1989
2847Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
2848Gangataran D. (MH)18.04.1983
2849Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
2850Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
2851Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
2852Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
2853Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
2854Jafar Malik (KL)10.02.1989
2855Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
2856Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
2857Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
2858Kritika Batra (AP)14.01.1989
2859Anshul Garg (JK)22.12.1988
2860Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
2861Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
2862Rajat Nanda (WB)27.08.1985
2863Nidhi (WB)31.03.1990
2864M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
2865Anshul Gupta (WB)15.04.1985
2866Kesavan R (UT)06.05.1980
2867Harshita Mathur (UP)18.09.1988
2868Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
2869Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
2870Preeti Goyal (WB)20.06.1985
2871Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
2872Arun T. (UT)23.02.1984
2873S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
2874Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
2875Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
2876Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
2877Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
2878Ajay Kumar (HY)26.10.1983
2879Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
2880Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
2881Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
2882S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
2883Mrityunjay Kr. Baranwal (JH)27.01.1984
2884Frank Noble A (MP)18.06.1985
2885Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
2886Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
2887Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
2888Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
2889Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
2890Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
2891Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
2892Shama Parveen (WB)04.04.1983
2893Umamaheswari R (UP)08.04.1989
2894Balasubramanian T (WB)02.11.1980
2895Ramkumar S (AM)19.09.1987
2896Amrith S P (TN)28.03.1988
2897Reena Niranjan (WB)02.03.1984
2898Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
2899Shailesh (TR)23.06.1979
2900Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
2901Avinash Kumar (UP)05.07.1983
2902Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
2903Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
2904Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
2905Samuel Paul N (UP)23.08.1985
2906Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
2907Krishna Kumar (MN)23.10.1981
2908Shivam Verma (MP)14.08.1985
2909Lakshmisha G (AP)05.06.1984
2910Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
2911Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
2912Chandrakala J U (TN)06.07.1982
2913Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
2914Anand Sharma (BH)06.07.1987
2915Aditya Negi (HP)26.05.1986
2916Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
2917Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
2918Vineet Kumar (UD)13.01.1984
2919Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
2920Sandeep G R (MP)14.12.1983
2921Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
2922Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
2923Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
2924Chandrashekhar N L (KN)04.08.1988
2925Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
2926Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
2927Ranjita (BH)20.08.1980
2928Richa (PB)11.07.1986
2929Ansh Deep (RJ)16.08.1989
2930Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
2931Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
2932Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
2933Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
2934Jeevan B (AM)04.10.1984
2935Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
2936Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
2937Venkat Raja (KN)22.02.1988
2938Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
2939Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
2940Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
2941Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
2942Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
2943Munish Sharma (HY)01.01.1986
2944Rachit Raj (GJ)20.09.1989
2945Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
2946Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
2947Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
2948Chanchal Rana (OR)23.11.1988
2949Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
2950Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
2951Medha Roopam (UP)21.10.1990
2952Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
2953Neha Jain (UP)24.07.1987
2954Avi Prasad (MP)09.04.1986
2955Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
2956Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
2957Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
2958Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
2959Roman Saini (MP)27.07.1991
2960Komal Mittal (PB)22.02.1989
2961Saket Malviya (MP)03.01.1987
2962Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
2963Sheetla Patle (MP)29.05.1988
2964Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
2965Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
2966Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
2967Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
2968Nipun Jindal (HP)17.01.1985
2969Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
2970Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
2971Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
2972Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
2973Manisha Khatri (MH)20.01.1989
2974Nancy Sahay (JH)05.04.1989
2975Rishav Gupta (MP)12.10.1988
2976Varun Ranjan (JH)04.06.1987
2977Nalini Atul (KN)30.09.1986
2978Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
2979Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
2980Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
2981Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
2982Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
2983Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
2984Udita Singh (BH)04.12.1989
2985Aditya Singh (MP)03.08.1990
2986Divya S Iyer (KL)16.10.1984
2987Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
2988Nima Arora (MH)29.01.1989
2989Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
2990Rahul Pandey (UP)08.06.1986
2991Manish Bansal (UP)14.01.1990
2992Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
2993Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
2994Vineet Tomar (UD)02.04.1987
2995Deepak Jacob (TN)01.06.1987
2996Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
2997Isha Duhan (UP)19.02.1990
2998Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
2999Aanchal Goyal (MH)01.07.1990
3000Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3001Akash P (TN)18.07.1991
3002Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3003Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3004Swadha Dev (OR)24.03.1987
3005Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3006Lokesh Kr R. Jangid (MP)16.02.1986
3007Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3008Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3009Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3010Angel Bhati (UT)27.11.1989
3011Archana Verma (UP)17.09.1987
3012Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3013Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3014Riju Bafna (MP)28.09.1988
3015Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3016Md Musharraf A. Faruqui (AP)30.07.1988
3017Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3018Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3019Kshitij Singhal (MP)25.10.1988
3020Vijay C Rathod (MH)10.06.1988
3021Chakravarti S Rathore (OR)19.03.1988
3022Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3023Abhilasha Km Sharma (BH)26.01.1989
3024Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3025Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3026Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3027Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3028Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3029Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3030Neha Meena (MP)13.12.1986
3031Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3032Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3033Chithra S (KL)09.03.1987
3034Jincy R William (GJ)25.04.1989
3035Vikram (HY)02.01.1990
3036Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3037Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3038Arun Kr Vishwakarma (MP)15.04.1988
3039Anish Yadav (HY)01.03.1988
3040Soumya (UT)11.05.1990
3041Gautham V P (AP)11.04.1991
3042Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3043Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3044Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3045Rani Nagar (HY)19.12.1981
3046Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3047Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3048Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3049Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3050Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3051Kinny Singh (UT)12.02.1986
3052Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3053Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3054Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3055Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3056S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3057Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3058Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3059Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3060Arvind V (GJ)26.05.1985
3061Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3062Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3063Amrit Singh (PB)23.12.1985
3064Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3065Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3066Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3067Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3068Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3069Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3070Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3071Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3072Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3073Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3074Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3075Siyad N (WB)02.12.1989
3076Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3077Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3078Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3079Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3080Monika Gupta (HY)09.04.1989
3081Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3082Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3083Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3084Afsana Perween (KL)22.02.1988
3085Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3086Sachin Rana (UT)06.03.1984
3087Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3088Vishwasree B (TR)06.05.1983
3089Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3090Ashish Modi (RJ)27.08.1987
3091Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3092Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3093Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3094Siddharth S Swain (OR)25.06.1989
3095Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3096Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3097Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3098Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3099Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3100Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3101Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3102Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3103Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3104Ranavasiya Anilkumar Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3105Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3106Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3107Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3108Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3109Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3110Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3111Rohit Meena (KL)21.09.1991
3112Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3113Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3114Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3115Qummer Ul Z Ch (RJ)11.03.1987
3116Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3117Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3118Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3119Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3120Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3121Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3122P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3123Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3124Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3125Suchin K V (AM)08.01.1988
3126C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3127Balaji D K (AP)07.01.1990
3128M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3129Muttimbaku A Kishore (AP)03.09.1992
3130Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3131Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3132Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3133Aman Samir (BH)05.02.1987
3134Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3135Sajjan R (BH)03.03.1987
3136Mohite T Shantaram (BH)15.07.1982
3137Prashanth Kumar Ch (BH)21.07.1985
3138J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3139Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3140Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3141Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3142Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3143D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3144Haris S (CG)06.11.1987
3145Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3146Ananya Das (GJ)17.07.1990
3147Neha (GJ)21.03.1989
3148Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3149Neha Kumari (GJ)08.07.1989
3150Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3151Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3152Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3153Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3154Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3155Rahul Hooda (HY)12.08.1982
3156Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3157Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3158Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3159Nidhi Gupta (UP)13.08.1987
3160Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3161Uttam Singh (HY)20.01.1987
3162Preeti (HY)13.10.1991
3163Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3164Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3165Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3166Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3167Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3168Ronita Ramaiam (JH)25.03.1989
3169Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3170Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3171Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3172Prashant Panwar (HY)12.01.1985
3173Ch Mohammad Yasin (JK)25.08.1990
3174Renu Raj (KL)21.05.1987
3175Asha Ajith (KL)26.06.1989
3176V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3177Geromic George (KL)04.06.1989
3178Umesh N S K (KL)13.01.1991
3179Inbasekar K (KL)04.05.1988
3180Nitish K (KN)07.06.1989
3181Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3182B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3183Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3184Gargi Jain (KN)30.11.1989
3185Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3186Raja P (KN)18.01.1983
3187K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3188Susheela B (KN)30.05.1979
3189Aman Mittal (MH)19.10.1991
3190Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3191Vanmathi C (MH)03.06.1989
3192Sachin C Ombase (MH)05.06.1985
3193Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3194Buveneswari S. (MH)29.12.1989
3195Ajit Balaso Kumbhar (MH)19.12.1987
3196Rahul Kashinath Kardile (MH)21.09.1984
3197Ashwin S (MN)06.01.1990
3198Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3199Mayanglambam Rajkumar S (MN)01.07.1992
3200Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3201Harsh Singh (MP)09.04.1985
3202Aditi Garg (MP)15.12.1983
3203Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3204Rani Bansal (MP)14.07.1989
3205Ritu Raj (MP)01.02.1990
3206Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3207Balaguru K (MP)27.07.1987
3208J Reebha (MP)01.05.1992
3209Arpit Verma (MP)18.05.1987
3210Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3211Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3212Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3213Anjali Yadav (JH)26.05.1985
3214Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3215Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3216Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3217Md. Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3218Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3219Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3220Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3221Parul Patawari (OR)13.10.1987
3222Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3223Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3224Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3225Aditya Uppal (PB)29.03.1988
3226Paramvir Singh (PB)17.06.1989
3227Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3228Palavi (PB)18.01.1985
3229Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3230Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3231Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3232Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3233Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3234Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3235Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3236Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3237Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3238Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3239Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3240Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3241Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3242Charusree T (TN)25.12.1990
3243Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3244Arunraj S (TN)25.09.1992
3245Prasanth M S (TN)03.08.1988
3246Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3247Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3248Priyanka B (TN)22.12.1984
3249Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3250Sarayu K M (TN)03.05.1992
3251Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3252Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3253Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3254Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3255Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3256Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3257Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3258Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3259Arvind Singh (UP)26.02.1983
3260Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3261Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3262Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3263Pranay Singh (UP)27.06.1989
3264Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3265Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3266Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3267Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3268Alok Yadav (UP)10.05.1990
3269Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3270Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3271Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3272Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3273Asmita Lal (UP)17.12.1989
3274Nisha (UP)08.10.1986
3275Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3276Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3277Ira Singhal (UT)31.08.1983
3278Vandana Rao (UT)02.09.1990
3279Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3280Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3281Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3282Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3283Aashika Jain (UT)21.11.1991
3284Purva Garg (UT)18.04.1989
3285Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3286Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3287Ankita Anand (UT)03.01.1990
3288Manish Mishra (WB)21.08.1984
3289Raju Mishra (WB)02.10.1989
3290Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3291Tushar Singla (WB)03.06.1990
3292Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3293Lakshmi B Tanneeru (WB)08.08.1990
3294Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3295Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3296Dhivya L (WB)29.08.1989
3297Srikanth Palli (WB)26.06.1988
Allotment Year 2016
3298Tina Dabi (RJ)09.11.1993
3299Athar Aamir Ul S Khan (RJ)05.09.1992
3300Jasmeet Singh Sandhu (RJ)23.09.1987
3301Artika Shukla (UT)05.09.1990
3302Shashank Tripathi (UP)01.07.1991
3303Ashish Tiwari (MP)10.02.1989
3304Sharanya Ari (TN)12.02.1990
3305Yogesh V. Kumbhejkar (MH)11.05.1991
3306Karn Satyarthi (JH)20.02.1991
3307Anupam Shukla (UP)11.11.1986
3308Anurag Chander (HP)10.02.1992
3309Ashish Sangwan (MP)13.01.1987
3310Siddharth Jain (MP)12.02.1993
3311Kirthi Chekuri (AP)24.05.1990
3312Pratap Singh (RJ)22.11.1989
3313Shrikrishnanath B. Panchal (MH)12.03.1989
3314Amit Pal (UP)04.09.1991
3315Anshul Gupta (MP)21.11.1983
3316Sweta Agarwal (WB)26.06.1987
3317Vipin Garg (GJ)12.08.1991
3318Shalini Duhan (GJ)21.11.1990
3319Saloni Rai (UT)11.11.1990
3320Prathamesh Kumar (UP)04.08.1992
3321Khumanthem Diana Devi (MN)30.03.1992
3322Chandra Mohan Garg (UP)25.09.1990
3323Dibya Jyoti Parida (OR)19.03.1988
3324Pulkit Garg (UP)16.08.1992
3325Nitin Sangwan (GJ)12.04.1984
3326Pankaj Ashiya (MH)21.01.1989
3327Indurani Jakhar (MH)26.08.1991
3328Abhishek Pandey (UP)14.01.1991
3329Megha Bhardwaj (JH)19.12.1986
3330Anand O (AP)04.02.1992
3331Ashwini Kumar Pandey (UP)23.11.1983
3332Kumar Ashirwad (MH)03.10.1988
3333Abhinav Goel (MH)20.04.1991
3334Vaithinathan R (TN)25.09.1984
3335Sarneet Kaur Broca (MP)21.09.1989
3336Gazal Bharadwaj (UP)11.09.1989
3337Shailesh Kumar (UP)05.01.1988
3338Jatin Lal (HP)25.11.1987
3339Kumar Harsh (UP)03.08.1993
3340Lokesh Mishra (BH)04.08.1991
3341Saurabh Gaharwar (UD)10.07.1985
3342Anshul Agarwal (BH)20.01.1989
3343Darshan H V (KN)15.03.1990
3344Torul S Raveesh (HP)19.04.1986
3345Zendage H Kondiba (TG)06.08.1988
3346Amit Yadav (RJ)29.08.1990
3347Richie Pandey (BH)14.02.1988
3348Ashish Dahiya (JK)15.01.1986
3349Ravi Prakash (BH)22.08.1989
3350Garima Singh (JH)14.02.1987
3351Srikanth H S (TN)30.03.1987
3352Abhishek Goyal (UP)15.07.1993
3353Nazuk Kumar (UT)02.11.1991
3354Manju (RJ)10.07.1986
3355Atul Vats (UP)03.04.1991
3356Ravi Mittal (CG)13.06.1993
3357Anuradha Pal (UD)17.07.1987
3358Aayush Garg (AM)10.09.1991
3359Misha Singh (AP)03.08.1988
3360Valluru Kranthi (TG)25.08.1991
3361Varsha Singh (BH)01.01.1900
3362Sandeep Kumar Ghosh (WB)14.11.1986
3363Annapurna Garg (UP)05.04.1990
3364Nitin Gaur (CG)20.11.1984
3365Vishu Mahajan (TN)12.09.1990
3366Kumar Abhishek (UT)16.08.1988
3367Sibi Adhithya Senthil Kumar (TN)29.12.1992
3368Vishal Singh (OR)12.09.1991
3369Aneesh Dasgupta (WB)03.09.1988
3370Eesha Priya (KL)03.06.1989
3371Vipin Kumar Jain (AM)01.07.1991
3372Ankur Lather (TN)13.12.1989
3373Simranjeet Singh Kahlon (TN)26.12.1986
3374Vinay Goyal (KL)13.10.1988
3375Vivek Kumar (WB)12.08.1987
3376Anupam Mishra (KL)25.12.1989
3377P Pravinya (KN)21.11.1992
3378Bandana Pokhriyal (WB)05.04.1989
3379Ramakrishna Chitturi (AM)31.08.1987
3380Alankrita Pandey (WB)29.10.1992
3381Narendra Kumar Shah (AM)23.07.1988
3382Mukul Kumar Gupta (BH)10.07.1988
3383Vaibhav Chaudhary (WB)28.09.1988
3384Sumant Sahay (WB)17.01.1988
3385Harsimran Singh (WB)03.11.1992
3386Rakesh Kumar (AM)15.11.1983
3387Gandharva Rathore (WB)13.09.1990
3388Jayati Singh (MP)20.12.1988
3389Vishal Kumar (TR)04.02.1984
3390Charchit Gaur (MN)18.08.1993
3391Amarpreet Kaur Sandhu (PB)07.05.1984
3392Mohammed Ikramulla S (KN)04.03.1990
3393Elambahavath K (TN)28.07.1981
3394Bondar S Baliram (OR)18.03.1987
3395Swapnil G Wankhade (MP)14.10.1984
3396Preeti Yadav (MP)25.12.1991
3397Ravindra Goswami (RJ)11.02.1985
3398Anandh K (KN)15.04.1988
3399S Asker Ali (UT)25.03.1992
3400Poovitha S (KN)23.06.1988
3401Bhavya Verma (GJ)13.11.1988
3402Mahesh Kumar Ravirala (AP)10.08.1987
3403Chetan T S (AP)19.04.1989
3404Pandve Rahul Tukaram (KN)25.12.1985
3405Asif K Yusuf (KL)27.08.1988
3406Venkateswar Salijamala (AP)04.04.1989
3407Gavhane Navnath Kondiba (GJ)15.07.1985
3408Narender S Bhandari (UD)15.11.1991
3409Bhoyar H Narayanrao (KN)19.02.1986
3410P Uday Kumar (TG)20.05.1985
3411Satya Prakash (UP)12.04.1987
3412Akriti Sagar (KN)18.12.1991
3413Devansh Yadav (UT)10.07.1990
3414Kirodi Lal Meena (MP)10.01.1988
3415Gaurav Benal (MP)08.12.1990
3416Harendra Narayan (MP)10.01.1983
3417Devi Lal (GJ)15.08.1990
3418Arun K Vijayan (KL)21.09.1990
3419Amit Kumar Panchal (PB)29.03.1986
3420Rahul Deo (CG)16.05.1993
3421Abhishek Meena (HY)26.07.1994
3422Khatale Ravindra Dnyaneshwar (GJ)01.01.1990
3423Yogesh Choudhary (GJ)20.02.1990
3424Anshul Kumar (BH)13.01.1991
3425Parmar Tejas Dilipbhai (GJ)20.01.1990
3426Om Prakash (GJ)01.04.1985
3427Rahul Kumar (HP)10.08.1987
3428Gyanendra Kr Gangwar (KN)10.12.1985
3429Jitesh V Patil (TG)25.05.1989
3430Saurabh Katiyar (MH)03.05.1992
3431Gopi B (TG)01.05.1984
3432Sridhar Chamakuri (KL)09.04.1983
3433Kishore K Lakshman (UT)17.08.1989
3434Shaikh Ansar Ahamad (WB)01.06.1994
3435Jitendra Dudi (JH)26.05.1990
3436Saravanan S (TN)20.05.1990
3437Chandan Kumar (JH)21.02.1990
3438Rahul Narwal (HY)11.02.1985
3439Shinde D Bhausaheb (OR)10.01.1990
3440Jitin Yadav (WB)16.02.1988
3441Bhasme Vivek Dattatraya (WB)01.04.1989
3442Dhiman Barai (WB)28.12.1986
3443S Shrikant Balasaheb (JK)21.09.1991
3444Aaditya Dachalwal (PB)13.05.1987
3445Siddharth Shiv Jaiswal (TR)13.04.1986
3446Pavankumar G Giriyappanavar (TN)18.03.1992
3447Abhinav Shivam (NL)21.03.1983
3448Shashank Pratap Singh (NL)13.10.1985
3449Ajit Kumar Verma (NL)25.07.1986
3450Vaibhav Chaudhary (BH)08.12.1992
3451Kavita Meena (UP)11.07.1987
3452Vinay Kumar Langeh (CG)13.12.1988
3453Swapnil Dinkar Pundkar (AP)20.10.1985
3454Amit Aasery (UP)25.10.1988
3455Himanshu Mohan (JH)24.11.1988
3456Ajay Arora (MN)30.11.1984
3457Ranjeeet Singh (TN)15.04.1992
3458Badhavath Santhosh (TG)24.03.1991
3459Priyanka Ala (TG)06.01.1987
3460Inderjit Singh (UP)19.01.1980
3461Neha Meena (UD)15.05.1991
3462Vivek H P (UT)06.05.1984
3463Narnaware Manish Shankarrao (TN)31.08.1990
3464Vishal Sagar (JH)20.09.1984
3465Snehil Kumar Singh (KL)08.02.1993
3466Vijay Prakash Meena (BH)08.09.1987
3467Basharat Qayoom (JH)10.01.1984
3468P Uday Praveen (AM)28.01.1988
3469Shashvat Saurabh (SK)28.10.1987
3470Preeti Gehlot (KN)31.10.1992
3471Amit Kumar Sharma (HP)12.02.1987
3472Rohitashva Singh Tomar (TR)21.07.1985
3473Sonakshi Singh Tomar (TR)28.08.1990
3474Mali Rahul Bhanudas (NL)01.01.1900
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu