Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
65Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
66Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
67Amita Paul (BH)26.11.1956
68Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
69Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
70Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
71Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
72Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
73Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
74Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
75Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
76Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
77Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
78Anil Swarup (UP)01.07.1958
79Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
80S M Vijayanand (KL)15.03.1957
81Ashok Jain (RJ)01.01.1958
82Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
83Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
84Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
85Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
86Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
87Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
88Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
89Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
90Nalini Netto (KL)19.08.1957
91Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
92Balvender Kumar (UP)14.02.1957
93Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
94Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
95Arun Jha (BH)15.08.1958
96Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
97Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
98Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
99Subash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
100Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
101Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
102Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
103Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
104Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
105Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
106Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
107Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
108Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
109Vijay Prakash (BH)18.09.1956
110Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
111Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
112Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
113V Umesh (KN)17.05.1956
114Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
115Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
116Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
117Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
118K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
119Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
120Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
121Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
122Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
123Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
124Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
125Tapan Ray (GJ)09.09.1957
126Girish Shankar (BH)01.09.1957
127Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
128Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
129Aruna Sharma (MP)19.08.1958
130Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
131Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
132Rohit Nandan (UP)27.01.1957
133Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
134Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
135Pravir Kumar (UP)16.07.1959
136J S Deepak (UP)16.07.1958
137Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
138K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
139G Elias (KL)16.10.1956
140Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
141Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
142Pravesh Sharma (MP)07.07.1959
143Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
144Deepak Singhal (UP)25.05.1959
145Amitabh Verma (BH)16.09.1959
146Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
147Trilochan Singh (WB)01.02.1956
148Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
149Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
150Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
151Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
152K M Abraham (KL)30.12.1957
153Sishir Sinha (BH)20.07.1958
154Deepak Sanan (HP)02.01.1957
155G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
156Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
157K Skandan (TN)08.12.1956
158Rashmi Verma (BH)28.11.1958
159Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
160Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
161Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
162Raghav Chandra (MP)31.10.1958
163Navin Verma (BH)06.02.1959
164Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
165Susheel Kumar (UP)21.04.1958
166Dinesh Singh (UP)18.06.1958
167Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
168Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
169Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
170Vyasji (BH)02.09.1956
171Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
172Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
173G Gurucharan (KN)09.12.1956
174Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
175Ajay Mittal (HP)24.02.1958
176Suranjana Ray (MP)11.07.1956
177Alok Sheel (KL)06.05.1956
178Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
179C V Sankar (TN)02.07.1956
180Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
181Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
182Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
183Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
184Leena Nair (TN)30.06.1958
185Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
186Vineet Chaudhary (HP)23.09.1958
187Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
188Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
189Sumit Mallick (MH)13.04.1958
190Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
191M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
192Dalip Singh (HY)09.04.1956
193K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
194Chandra Prakash (UP)01.07.1959
195Navtej Singh (UP)26.08.1957
196T Y Das (AM)13.08.1958
197Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
198Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
199Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
200Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
201Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
202Sudhir Kumar Rakesh (BH)25.08.1957
203T Vijayakumar (AP)09.09.1956
204Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
205Medha Gadgil (MH)04.08.1959
206Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
207Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
208Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
209Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
210L V Subramanyam (AP)22.04.1960
211Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
212T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
213Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
214Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
215Upma Chaudhary (HP)28.12.1959
216R Sridharan (KN)16.09.1957
217Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
218S K Shrivastava (MH)20.10.1958
219Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
220Bharti Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
221Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
222Anjali Prasad (UD)03.05.1957
223Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
224Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
225K P Krishnan (KN)29.12.1959
226Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
227Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
228Thomas Mathew (KL)09.05.1956
229V J Kurian (KL)23.02.1957
230Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
231Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
232Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
233Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
234Preeti Sudan (AP)30.04.1960
235Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
236Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
237Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
238Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
239Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
240Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
241Biresh Kumar (UP)19.01.1957
242Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
243Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
244Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
245Suresh Kumar (PB)04.04.1956
246Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
247Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
248Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
249Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
250Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
251Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
252Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
253Arun Kumar (AM)19.03.1958
254Binoy Kumar (TG)05.05.1960
255Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
256Paul Antony (KL)27.06.1958
257Ajay Singh (CG)12.02.1960
258Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
259Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
260Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
261Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
262Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
263Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
264Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
265Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
266Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
267Chanchal Mal Bachhawat (WB)07.06.1958
268Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
269Sunil Porwal (MH)16.12.1958
270Sada Kant (UP)05.01.1958
271Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
272Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
273Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
274Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
275Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
276Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
277Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
278Alka Panda (OR)18.07.1957
279Upendra Nath Behera (OR)23.07.1957
280Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
281Taradatt (OR)15.06.1956
282Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
283V B Pyarelal (AM)09.02.1959
284Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
285Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
286Gopal Krishna (WB)14.04.1960
287T Radha (TG)23.01.1956
288N S Palaniappan (TN)04.06.1956
289Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
290Jagpal Singh (PB)03.02.1957
291S Raju (UD)23.03.1956
292Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
293Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
294Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
295Lalmalsawma (UT)01.03.1958
296Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
297Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
298Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
299Lalit Varma (UP)01.03.1959
300Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
301Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
302Karan A Singh (PB)04.08.1960
303Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
304Govind Sharma (RJ)12.02.1956
305Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
306J Raymond Peter (TG)15.08.1956
307Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
308Deepak Kumar (BH)03.02.1960
309Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
310Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
311P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
312Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
313Ravi Kant (BH)02.06.1961
314Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
315Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
316Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
317Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
318Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
319R Rajagopal (TN)16.06.1961
320Kanchan Jain (MP)15.08.1958
321Arvind Mehta (HP)16.11.1960
322Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
323Reena Ray (UT)06.03.1961
324Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
325Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
326Roshan Lal (HY)10.05.1956
327Malini V Shankar (MH)22.12.1958
328Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
329Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
330Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
331Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
332Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
333Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
334Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
335D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
336Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
337A R Sukumar (AP)09.08.1958
338Pritam Singh (RJ)02.04.1960
339Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
340Anand Kumar (KL)11.08.1961
341Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
342Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
343Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
344A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
345Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
346Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
347Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
348T Jacob (TN)29.05.1958
349Subhas Sharma (BH)20.08.1959
350Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
351R Balakrishnan (OR)06.11.1958
352Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
353Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
354Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
355Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
356V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
357Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
358Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
359Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
360Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
361Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
362Alok Kumar (AM)01.01.1960
363Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
364Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
365Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
366Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
367Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
368D V Prasad (KN)15.11.1960
369Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
370Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
371Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
372Ajay Mishra (TG)16.07.1960
373Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
374Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
375Prashant Naik (AM)31.01.1956
376Rajpal Singh Kahlon (WB)13.04.1958
377Ramesh Negi (UT)10.07.1956
378Yashpal Singh (TR)05.01.1957
379K V Eapen (AM)09.09.1959
380Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
381P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
382V S Senthil (KL)30.09.1957
383A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
384Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
385Jaideep Govind (MP)04.09.1960
386Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
387Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
388Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
389Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
390Tom Jose (KL)30.05.1960
391Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
392Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
393Arvind Ray (UT)08.01.1960
394Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
395Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
396Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
397Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
398Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
399Satish M Gavai (MH)30.08.1959
400Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
401Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
402Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
403P Marapandiyan (KL)12.05.1957
404Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
405Dharam Vir (PB)20.12.1957
406Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
407Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
408Surina Rajan (HY)16.08.1959
409Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
410Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
411Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
412Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
413Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
414Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
415Amit Khare (JH)14.09.1961
416Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
417Ram Niwas (HY)14.02.1959
418Arun Goel (PB)07.12.1962
419Sameer Sharma (AP)15.11.1961
420Arun Goyal (UT)03.08.1959
421Parimal Rai (UT)05.01.1962
422Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
423Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
424R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
425Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
426Ajay Kumar (KL)02.10.1962
427N Sivasailam (KN)23.04.1960
428Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
429Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
430Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
431Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
432Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
433Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
434Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
435Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
436P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
437Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
438Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
439Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
440Malay Kumar De (WB)22.09.1959
441Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
442Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
443Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
444Amita Prasad (KN)14.01.1962
445M M Kutty (UT)12.04.1960
446V S Bhaskar (AM)28.07.1961
447Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
448P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
449K Shanmugam (TN)07.07.1960
450Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
451Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
452Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
453Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
454Debashis Sen (WB)02.01.1960
455Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
456Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
457Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
458Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
459Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
460Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
461Sailesh (AM)28.09.1961
462Vandana Krishna (MH)25.02.1962
463C Chandramouli (TN)28.09.1960
464Mahendra Jain (KN)27.03.1961
465Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
466Veena Ish (AP)18.05.1959
467A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
468Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
469Shreeranjan (AM)19.08.1957
470P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
471Sheela Thomas (KL)16.03.1957
472J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
473Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
474Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
475Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
476Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
477V Giriraj (MH)02.10.1957
478Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
479Mohan Pyare (TN)21.09.1959
480Manmohan Singh (AP)02.10.1959
481Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
482Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
483Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
484Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
485Suresh Chanda (TG)25.03.1961
486Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
487Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
488Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
489Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
490Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
491Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
492Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
493Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
494Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
495Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
496Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
497M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
498Arvind Kumar (MH)08.10.1961
499Kavita Gupta (MH)05.09.1960
500Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
501Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
502Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
503Manisha Nanda (HP)26.05.1959
504Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
505Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
506Shalini Prasad (UP)01.12.1962
507Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
508Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
509Usha Sharma (RJ)26.06.1963
510Satish Chandra (PB)30.09.1960
511Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
512Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
513Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
514M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
515Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
516Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
517Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
518Hector Marwein (AM)03.08.1960
519Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
520N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
521P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
522Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
523Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
524Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
525Subrata Biswas (KL)13.04.1959
526Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
527Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
528Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
529Ujjval Uke (MH)17.12.1957
530Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
531K Vidyasagar (JH)14.11.1956
532Janak Digal (UT)14.04.1957
533Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
534Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
535Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
536Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
537Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
538W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
539Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
540Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
541Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
542Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
543Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
544Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
545Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
546Vandita Sharma (KN)10.11.1963
547Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
548Anshu Prakash (UT)20.09.1961
549Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
550Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
551Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
552Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
553Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
554Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
555Alok Shukla (CG)01.06.1960
556Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
557Bijay Kumar (MH)12.08.1958
558S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
559Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
560Alok Tandon (UP)22.09.1962
561Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
562Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
563Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
564Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
565W R Reddy (KL)01.06.1960
566Mridula Sinha (JH)16.08.1957
567I S N Prasad (KN)15.06.1963
568Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
569Subash Chandra (KN)22.12.1959
570D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
571Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
572Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
573James Varghese (KL)28.11.1957
574Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
575Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
576Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
577Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
578R S Shukla (WB)04.04.1961
579Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
580Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
581Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
582P H Kurian (KL)20.01.1959
583Mukul Singhal (UP)30.04.1962
584Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
585Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
586G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
587Shreekant Singh (MH)13.04.1960
588Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
589Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
590Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
591Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
592Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
593Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
594Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
595Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
596Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
597Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
598Shambhu Singh (MN)28.12.1959
599Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
600Ravi Mittal (BH)13.09.1961
601S Ramaswamy (UD)22.04.1960
602P W C Davidar (TN)03.10.1958
603G Vajralingam (PB)10.10.1958
604Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
605Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
606Satish Chandra (AP)20.11.1961
607E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
608Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
609Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
610Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
611Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
612Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
613Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
614Alok Nigam (HY)18.11.1961
615Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
616Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
617Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
618Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
619Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
620Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
621Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
622Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
623Saleena Singh (MP)29.07.1960
624Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
625Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
626Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
627J Suresh Babu (MN)18.07.1960
628Umesh Sinha (UP)01.01.1960
629Arun Mishra (WB)26.06.1962
630P D Vaghela (GJ)22.09.1960
631Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
632Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
633Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
634Suresh Kumar (JK)27.05.1959
635Peter W Ingty (AM)11.05.1959
636Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
637Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
638Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
639Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
640Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
641Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
642Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
643Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
644Ranbir Singh (UD)23.03.1959
645M R Kamble (KN)01.06.1956
646Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
647Amir Subhani (BH)10.04.1964
648T. V Somanathan (TN)10.05.1965
649Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
650Arun Singhal (UP)15.04.1965
651Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
652Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
653V P Joy (KL)30.06.1963
654Sunil Kumar (UP)15.10.1963
655J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
656Atul Prasad (BH)13.02.1962
657Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
658Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
659Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
660Talleen Kumar (WB)20.07.1963
661Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
662Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
663Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
664Jyoti Arora (HY)15.10.1961
665G Kalpana (KN)25.04.1962
666Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
667Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
668Raj Kumar (GJ)06.01.1965
669Raj Gopal (GJ)29.01.1959
670Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
671K. Satyagopal (TN)07.09.1959
672V Manjula (KN)18.05.1964
673Devender Singh (HY)31.07.1962
674Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
675Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
676Vini Mahajan (PB)21.10.1964
677Manoj Saunik (MH)02.12.1963
678Barun Mitra (MN)06.03.1962
679B Anand (TN)27.08.1962
680B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
681Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
682S K Sandhu (PB)23.05.1959
683Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
684Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
685Sujata Saunik (MH)15.06.1965
686Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
687Praveen Kumar (TN)23.06.1961
688Rajiv Arora (HY)22.07.1962
689Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
690Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
691Naveen Prakash (WB)17.08.1961
692Ajay Seth (KN)30.06.1965
693Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
694Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
695Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
696Leena Nandan (UP)19.12.1964
697Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
698Naresh Kumar (UT)18.11.1963
699Gauri Singh (MP)18.11.1963
700R A Rajeev (MH)01.03.1961
701Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
702Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
703Shikha Dubey (MP)27.11.1959
704Amit Jha (HY)30.06.1962
705Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
706M C Jauhari (AM)02.08.1962
707Pravir Krishna (MP)07.12.1961
708Renuka Kumar (UP)26.06.1963
709Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
710Nisha Singh (HP)02.11.1964
711Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
712Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
713Apurva Varma (TN)10.10.1961
714Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
715Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
716Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
717Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
718Om Prakash (UD)14.05.1962
719Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
720Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
721Debasish Panda (UP)05.01.1962
722Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
723Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
724Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
725Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
726Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
727Rama Raman (UP)04.05.1961
728Sandeep Dave (KN)18.07.1961
729Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
730Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
731Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
732Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
733Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
734Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
735Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
736Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
737Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
738K Jayakumar (SK)02.03.1962
739T K Manojkumar (KL)30.10.1961
740Rajesh Verma (OR)01.09.1964
741Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
742Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
743Sushil Kumar (TR)25.09.1961
744Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
745Hemant Rao (UP)25.02.1964
746M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
747Otem Dai (TN)30.01.1962
748Hari Ramulu (WB)28.10.1960
749Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
750Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
751Ashok Dongre (TN)22.02.1960
752Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
753Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
754B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
755M Mohana Rao (MP)04.12.1958
756S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
757P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
758R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
759Alok Kumar I (UP)28.06.1963
760Narendra Kumar (UT)10.07.1957
761Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
762Rajan Shukla (UP)28.11.1962
763V Iraianbu (TN)16.06.1963
764S Aparna (GJ)14.10.1963
765Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
766Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
767Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
768Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
769Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
770Vikram Kapur (TN)25.12.1965
771Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
772Renu Sharma (UT)19.10.1964
773Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
774T K Jose (KL)07.06.1962
775Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
776Rajesh Kumar Khullar (HY)31.08.1963
777Apurva Chandra (MH)19.09.1964
778Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
779Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
780Radha S Raturi (UD)06.03.1964
781Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
782Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
783Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
784Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
785C J Venugopal (OR)27.11.1964
786Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
787Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
788Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
789Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
790Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
791E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
792Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
793Upma Srivastava (SK)09.07.1963
794Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
795M V Jayanthi (KN)25.11.1962
796Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
797Anita Karwal (GJ)26.11.1962
798Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
799S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
800Arvind Singh (MH)14.05.1963
801Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
802Indevar Pandey (WB)10.02.1964
803Satya Gopal (UT)11.07.1962
804Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
805Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
806T V S N Prasad (HY)14.10.1964
807Jishnu Barua (AM)01.09.1962
808Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
809Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
810Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
811Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
812Asha Thomas (KL)18.04.1963
813Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
814Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
815Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
816Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
817Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
818Atulya Mishra (TN)13.12.1965
819I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
820Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
821D Sabitha (TN)15.10.1959
822M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
823K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
824Praveen Garg (MP)21.10.1961
825Manoj Kumar (HP)02.10.1961
826Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
827Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
828M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
829Shalini Mishra (TG)08.11.1962
830Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
831Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
832Parag Gupta (OR)22.01.1962
833Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
834Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
835Adhar Sinha (TG)11.05.1962
836Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
837Vijay Kumar (AP)03.08.1956
838Juthika Patankar (UP)15.01.1964
839Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
840Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
841Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
842Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
843T Venkatesh (UP)10.01.1962
844Veera Rana (MP)26.03.1964
845Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
846Dharam Pal (UT)25.10.1963
847I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
848Arvind Kumar (UP)18.03.1963
849Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
850Shailendra Singh (MP)20.12.1962
851Alka Tiwari (JH)06.09.1965
852Anil Kumar (HY)05.06.1959
853Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
854S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
855Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
856Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
857Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
858Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
859B Basavaraaju (KN)24.06.1959
860K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
861Manjit Singh (RJ)16.03.1958
862Laima Chozah (WB)01.03.1959
863Anil Sant (UP)27.02.1959
864Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
865Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
866S Krishnan (TN)29.06.1967
867Govind Mohan (SK)21.09.1965
868Amitabh Jain (CG)21.06.1965
869Atal Dulloo (JK)24.10.1966
870Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
871Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
872K Rajaraman (TN)24.10.1963
873Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
874S K Prabakar (TN)15.01.1966
875Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
876S Kishore (WB)23.01.1963
877Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
878Somesh Kumar (AP)22.12.1963
879Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
880V Srinivas (RJ)01.09.1966
881Umang Narula (JK)14.06.1965
882Anurag Jain (MP)11.08.1965
883Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
884A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
885Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
886Ansuli Arya (BH)17.09.1966
887Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
888Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
889Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
890Lok Ranjan (TR)22.01.1964
891Manoj Joshi (KL)13.01.1967
892Vivek Joshi (HY)21.05.1966
893Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
894Rakesh Singh (KN)20.05.1964
895Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
896Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
897Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
898Mona Sharma (OR)22.03.1963
899Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
900Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
901Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
902Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
903Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
904Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
905Dimple Verma (UP)24.09.1962
906Maninder Singh (AM)28.07.1963
907Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
908Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
909Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
910Chandan Sinha (WB)16.03.1963
911Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
912Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
913Nand Kumar (MH)09.05.1963
914Harmander Singh (TN)06.10.1962
915Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
916Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
917Anita Praveen (TN)14.11.1964
918Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
919Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
920G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
921Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
922Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
923Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
924Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
925Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
926Anil Verma (WB)28.12.1965
927Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
928Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
929Vinod Kumar (MP)27.05.1965
930Manoj Singh (UP)03.12.1964
931Vinod Kumar (OR)25.01.1964
932Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
933Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
934N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
935Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
936Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
937Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
938Mahavir Singh (HY)15.02.1963
939Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
940Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
941Vandana Kini (BH)15.06.1963
942R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
943C T M Suguna (OR)13.01.1958
944Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
945Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
946Arun Kumar (HY)15.02.1963
947Suresh Chandra (UP)06.01.1963
948Deepak Prasad (BH)01.09.1960
949Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
950Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
951Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
952Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
953Dharmendra (UT)17.09.1965
954K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
955Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
956Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
957Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
958Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
959Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
960Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
961Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
962J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
963Subrata Gupta (WB)31.05.1965
964Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
965Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
966Kapil Mohan (KN)17.09.1963
967Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
968Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
969Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
970Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
971Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
972Sumita Misra (HY)30.01.1967
973Ankur Gupta (HY)13.12.1964
974Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
975Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
976Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
977Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
978Sudhir Garg (UP)11.02.1964
979Niten Chandra (OR)25.10.1965
980Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
981Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
982Pankaj Jain (AM)28.12.1965
983Vivek Kumar (WB)21.02.1966
984Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
985Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
986Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
987Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
988Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
989Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
990Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
991Shashank Goel (TG)05.09.1966
992Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
993Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
994V Venu (KL)20.08.1964
995Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
996Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
997Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
998Anoop Kumar (MH)15.08.1964
999Manoj Kumar (TR)08.08.1964
1000Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
1001Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
1002Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
1003Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
1004K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1005Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1006Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1007Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1008Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1009Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1010Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1011Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1012Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1013Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1014Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1015Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1016Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1017Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1018Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1019Chandra Vanu Som (GJ)19.01.1967
1020Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1021Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1022G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1023C Umashankar (TN)21.05.1964
1024Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1025Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1026Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1027K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1028M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1029Alok Kumar (TR)21.07.1965
1030Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1031Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1032Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1033Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1034R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1035Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1036R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1037Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1038Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1039Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1040Anita Singh (UP)12.05.1964
1041K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1042Arun Baroka (UT)28.08.1963
1043Manisha Prasad Panwar (UD)03.03.1967
1044Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1045Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1046Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1047S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1048G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1049P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1050Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1051Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1052T S Jawahar (TN)07.06.1965
1053Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1054Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1055Alok Goyal (JH)18.06.1965
1056Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1057Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1058Manoj Govil (MP)20.03.1969
1059Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1060Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1061Anu Garg (OR)01.03.1969
1062T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1063Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1064Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1065Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1066Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1067Arnab Roy (WB)16.04.1966
1068Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1069Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1070L K Atheeq (KN)14.01.1965
1071Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1072K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1073Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1074Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1075Vineet Garg (HY)14.09.1967
1076Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1077G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1078Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1079Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1080A Jayathilak (KL)16.06.1966
1081V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1082A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1083Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1084Ishita Roy (KL)13.03.1965
1085Manoj Pant (WB)30.06.1965
1086S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1087Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1088Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1089Anil Malik (HY)04.04.1968
1090Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1091Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1092N Muruganandam (TN)23.12.1967
1093Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1094Jan E Alam (NL)01.08.1965
1095Shantmanu (JK)28.12.1965
1096Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1097Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1098G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1099Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1100Amit Yadav (UT)02.11.1965
1101Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1102Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1103Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1104Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1105Rachna Shah (KL)29.11.1967
1106Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1107Seema Jain (PB)01.01.1967
1108Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1109Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1110Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1111B Srinivas (KL)13.08.1962
1112S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1113Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1114Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1115S Sidhartha (BH)11.11.1965
1116Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1117Ajay Jain (AP)30.07.1966
1118Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1119V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1120Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1121Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1122Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1123Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1124Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1125Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1126Vijay Arora (OR)07.05.1965
1127G Anupama (HY)07.11.1967
1128Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1129Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1130Vijayendra (AM)17.03.1963
1131Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1132Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1133Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1134Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1135Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1136Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1137Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1138S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1139Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1140Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1141Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1142Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1143K Narasimha (UT)25.11.1963
1144Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1145Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1146Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1147S M Raju (BH)03.07.1960
1148Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1149Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1150Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1151Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1152Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1153Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1154Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1155J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1156Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1157Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1158Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1159Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1160K Vijayanand (AP)18.11.1965
1161Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1162Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1163Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1164Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1165Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1166Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1167Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1168Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1169Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1170Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1171Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1172Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1173Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1174Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1175Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1176Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1177Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1178Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1179Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1180Alok Khare (AM)01.01.1968
1181Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1182Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1183Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1184Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1185Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1186Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1187Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1188Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1189Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1190K Ellangovan (KL)12.01.1962
1191Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1192Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1193Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1194K. A. Prasad Sinha (PB)19.12.1967
1195Manisha Patankar Mhaiskar (MH)16.03.1969
1196Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1197Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1198Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1199Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1200Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1201Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1202Seema Vyas (MH)03.04.1966
1203Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1204Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1205Vikas Raj (TG)31.03.1968
1206Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1207Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1208A Subbiah (WB)30.05.1963
1209P Annamalai (TN)05.05.1960
1210Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1211Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1212Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1213Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1214V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1215Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1216Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1217A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1218Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1219Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1220Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1221K Gopal (TN)10.08.1966
1222Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1223Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1224Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1225Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1226Usha Titus (KL)30.01.1961
1227Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1228Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1229M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1230Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1231Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1232Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1233Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1234Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1235Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1236Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1237Anurag Verma (PB)17.07.1969
1238Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1239Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1240Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1241K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1242Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1243V Umashankar (HY)01.07.1968
1244Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1245Roshni Sen (WB)28.06.1966
1246Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1247Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1248Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1249Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1250Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1251Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1252Ravi Kota (AM)12.04.1966
1253Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1254Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1255Manisha Verma (MH)08.06.1967
1256Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1257Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1258Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1259Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1260Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1261Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1262Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1263Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1264Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1265Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1266Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1267Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1268Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1269Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1270Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1271S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1272Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1273Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1274Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1275Abha Shukla (MH)02.09.1969
1276A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1277Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1278Alok (RJ)15.11.1966
1279S R Umashankar (KN)05.04.1965
1280Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1281K Manivasan (TN)02.07.1967
1282Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1283Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1284Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1285Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1286Surendra Singh (JH)01.07.1964
1287Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1288Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1289Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1290Neerja (HY)24.09.1970
1291Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1292Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1293Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1294Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1295Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1296Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1297Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1298Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1299Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1300Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1301Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1302Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1303Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1304Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1305Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1306Richa Sharma (CG)26.03.1969
1307Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1308Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1309P Amudha (TN)19.07.1970
1310Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1311Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1312Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1313Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1314Manish Jain (WB)25.03.1970
1315Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1316Atul Anand (TN)19.07.1969
1317Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1318Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1319Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1320Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1321Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1322Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1323Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1324Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1325Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1326Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1327Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1328B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1329Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1330Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1331Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1332Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1333Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1334Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1335Leena Johri (UP)28.12.1968
1336Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1337Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1338A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1339Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1340Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1341Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1342Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1343Niraj Verma (AM)06.07.1969
1344Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1345Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1346Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1347Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1348Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1349Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1350Atish Chandra (BH)03.12.1969
1351Dhirendra Kr Tiwari (PB)30.12.1968
1352Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1353Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1354Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1355Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1356Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1357Roli Singh (RJ)10.03.1969
1358G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1359L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1360Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1361Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1362J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1363Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1364Amar Nath (UT)30.03.1966
1365K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1366Apoorva (TN)18.01.1965
1367Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1368Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1369Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1370N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1371Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1372Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1373Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1374Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1375M A Siddique (TN)08.09.1971
1376Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1377Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1378Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1379Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1380Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1381Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1382Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1383Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1384Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1385B Venkatesham (TG)10.04.1968
1386Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1387Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1388Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1389Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1390Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1391R Jaya (TN)10.06.1969
1392Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1393P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1394Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1395M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1396Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1397Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1398Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1399Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1400M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1401Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1402Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1403Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1404T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1405Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1406Hussan Lal (PB)01.08.1962
1407Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1408K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1409Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1410Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1411B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1412Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1413Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1414Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1415Amod Kumar (UP)25.07.1971
1416Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1417Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1418Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1419G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1420B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1421Archana Varma (AM)16.02.1970
1422Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1423Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1424Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1425Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1426T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1427Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1428D Thara (GJ)03.07.1971
1429Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1430Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1431Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1432Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1433B Rajender (BH)25.06.1967
1434Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1435Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1436Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1437Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1438Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1439Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1440H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1441Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1442Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1443Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1444Satendra Singh (JH)28.08.1971
1445D Suresh (HY)12.08.1966
1446John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1447R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1448Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1449Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1450Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1451R Ranjit (WB)03.09.1972
1452Navin Mittal (TG)01.10.1973
1453Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1454Anurag Goel (AM)24.08.1971
1455Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1456Anand Kishor (BH)06.11.1971
1457Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1458Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1459Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1460Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1461Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1462Rahul Singh (BH)15.08.1971
1463Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1464Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1465V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1466Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1467Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1468Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1469Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1470Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1471Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1472A Anbarasu (UT)07.06.1970
1473Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1474V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1475Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1476T Natarajan (GJ)05.05.1971
1477Binod Kumar (WB)06.02.1974
1478Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1479Anil Garg (UP)06.08.1971
1480Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1481Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1482Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1483Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1484Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1485Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1486Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1487Vinita Ved (MH)07.07.1970
1488M Devaraj (UP)27.05.1970
1489Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1490Usha Padhee (OR)01.06.1969
1491Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1492Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1493Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1494B Suman (KL)24.12.1970
1495Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1496Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1497S Chockalingam (MH)13.05.1967
1498Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1499M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1500Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1501Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1502A Karthik (TN)07.07.1974
1503Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1504Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1505Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1506Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1507Amit Rathore (MP)22.01.1972
1508Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1509Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1510Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1511Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1512Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1513Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1514Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1515Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1516Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1517V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1518Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1519Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1520Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1521Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1522H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1523Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1524Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1525Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1526Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1527Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1528Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1529Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1530Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1531Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1532Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1533Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1534Rajneesh (HP)23.11.1973
1535Subhashish Panda (HP)27.10.1968
1536Manish Singh (MP)16.03.1971
1537D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1538Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1539Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1540Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1541Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1542Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1543S Swarna (TN)26.07.1971
1544Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1545Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1546Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1547Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1548Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1549Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1550Niharika Barik (CG)23.04.1970
1551Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1552Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1553Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1554Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1555Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1556Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1557Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1558Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1559Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1560Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1561Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1562Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1563Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1564Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1565Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1566Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1567M Geetha (CG)09.05.1971
1568Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1569Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1570S Selvakumar (KN)10.07.1968
1571Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1572Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1573Shantanu (TR)27.08.1972
1574Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1575M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1576Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1577Hari Om (UP)15.07.1971
1578Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1579Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1580Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1581Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1582Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1583Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1584Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1585Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1586A N Safeena (BH)27.05.1968
1587Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1588P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1589Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1590Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1591Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1592Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1593Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1594N Sridhar (TG)01.06.1971
1595V Candavelou (UT)26.10.1971
1596Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1597Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1598Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1599Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1600Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1601Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1602Himani Pande (JH)04.04.1971
1603Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1604Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1605Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1606Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1607Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1608Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1609Vikas Garg (PB)02.08.1970
1610Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1611Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1612Ashok B (KL)27.02.1973
1613Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1614Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1615Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1616Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1617Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1618Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1619Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1620Manish Thakur (AM)03.02.1976
1621Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1622Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1623Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1624Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1625G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1626P Manivannan (KN)27.09.1972
1627Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1628Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1629Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1630Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1631Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1632C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1633Neena Sharma (UP)10.02.1970
1634Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1635Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1636Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1637Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1638Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1639Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1640Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1641Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1642Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1643Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1644Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1645Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1646Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1647Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1648Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1649R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1650Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1651Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1652Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1653Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1654Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1655Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1656S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1657Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1658M S Srikar (KN)18.04.1975
1659Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1660Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1661Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1662V Sheshadari (TG)27.04.1973
1663Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1664Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1665Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1666Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1667Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1668Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1669M Beena (KL)07.02.1974
1670Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1671Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1672S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1673Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1674Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1675Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1676Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1677Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1678Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1679Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1680Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1681P Guruprasad (UP)04.06.1972
1682Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1683Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1684Richa Bagla (MH)04.04.1976
1685N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1686Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1687Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1688Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1689Ravinder (UP)09.07.1973
1690N Gulzar (AP)29.05.1974
1691Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1692Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1693Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1694Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1695E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1696Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1697Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1698Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1699Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1700Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1701Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1702Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1703Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1704Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1705Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1706Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1707Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1708Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1709Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1710S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1711Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1712Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1713Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1714D Anandan (SK)09.02.1976
1715G Prakash (TN)14.02.1976
1716Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1717Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1718Santanu Basu (WB)11.09.1974
1719Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1720V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1721Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1722Anand Singh (KL)01.01.1974
1723Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1724M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1725Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1726Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1727Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1728Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1729N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1730Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1731Amit Gupta (UP)01.07.1976
1732Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1733Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1734Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1735P Hemalatha (KN)05.05.1976
1736Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1737Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1738Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1739Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1740Prem Singh (MN)16.03.1973
1741Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1742N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1743Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1744Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1745Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1746V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1747Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1748Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1749Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1750Anil Meshram (TN)18.07.1971
1751Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1752Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1753Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1754Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1755Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1756Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1757Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1758Piyush Singh (MH)26.10.1976
1759Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1760Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1761Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1762Vijayalakshmi Prasanna Bidari (MH)10.07.1977
1763Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1764Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1765Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1766Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1767Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1768Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1769Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1770Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1771Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1772Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1773Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1774Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1775Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1776Darpan Jain (KN)30.08.1977
1777Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1778Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1779T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1780Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1781Ankita Mishra (UT)05.01.1976
1782P Umanath (TN)02.12.1974
1783Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1784Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1785Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1786Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1787Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1788Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1789Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1790Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1791Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1792Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1793R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1794Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1795Aparna U (UP)10.11.1975
1796Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1797Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1798Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1799Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1800J Ravishankar (KN)05.08.1970
1801Salim P B (WB)15.03.1973
1802Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1803Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1804R Selvam (HP)01.07.1971
1805Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1806Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1807S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1808R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1809Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1810Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1811Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1812Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1813R Lalvena (TN)25.10.1977
1814Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1815Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1816Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1817S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1818Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1819Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1820Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1821Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1822Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1823Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1824Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1825Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1826Padmini Singla (UT)23.12.1976
1827Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1828Girish S. N. (OR)12.05.1977
1829Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1830Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1831Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1832M Selvendran (MP)13.12.1973
1833P Velrasu (MH)22.12.1973
1834Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1835Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1836Radhika Jha (UD)09.12.1976
1837Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1838N Manjula (KN)21.08.1975
1839C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1840Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1841Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1842Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1843Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1844Sameer Verma (UP)21.09.1972
1845Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1846B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1847Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1848M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1849Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1850Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1851Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1852Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1853Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1854Archana (WB)30.09.1977
1855Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1856Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1857Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1858D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1859Vikas Anand (UT)12.01.1975
1860Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1861Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1862Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1863Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1864Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1865Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1866Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1867Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1868Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1869M Angamuthu (AM)28.04.1975
1870Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1871Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1872Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1873Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1874Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1875Saravanan M (BH)03.06.1971
1876Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1877Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1878Ankur Garg (UT)14.06.1980
1879Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1880Aswathy S (OR)15.05.1977
1881Swati Sharma (UT)19.12.1977
1882Ministhy S (UP)27.05.1973
1883Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1884Arun Roy V (TN)11.03.1979
1885Anu George (TN)15.04.1976
1886Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1887Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1888Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1889Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1890Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1891Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1892Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1893Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1894Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1895Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1896Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1897Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1898Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1899Babu A. (AP)14.07.1975
1900Ritu Sain (CG)22.07.1978
1901Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1902M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1903Sumant Singh (MN)07.07.1975
1904R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1905Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1906Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1907Amit Singla (UT)27.08.1978
1908Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1909Amrita Soni (UP)24.08.1975
1910Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1911Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1912Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1913Sowjanya (UD)11.10.1978
1914P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1915Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1916J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1917Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1918Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1919Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1920Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1921Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1922Swaroop P (GJ)25.04.1978
1923Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1924Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1925Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1926Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1927Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1928Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1929P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1930Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1931Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1932Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1933Shaila A (MH)23.05.1975
1934Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1935Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1936K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1937Yogita Rana (TG)17.01.1973
1938Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1939Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1940Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1941Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1942Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1943Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1944Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1945Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1946Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1947Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1948Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1949Ashima Brar (HY)19.09.1979
1950Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1951Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1952Palka Sahni (BH)08.10.1981
1953Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1954Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1955R Vishal (KN)28.05.1977
1956Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1957Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1958Anamika Singh (UP)29.03.1978
1959Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1960Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1961Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1962D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1963Raman Ravinath Mvap (UD)29.11.1973
1964Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1965Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1966Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1967Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1968Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1969Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1970R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1971Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1972B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1973Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1974Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1975J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1976P. M. K.C. Gandhi (WB)01.06.1978
1977Balkar Singh (UP)02.07.1975
1978Sangeetha P (CG)06.10.1976
1979Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1980Shruti Singh (PB)09.05.1982
1981S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1982Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1983S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1984Parimal Singh (MH)15.12.1978
1985Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1986Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1987Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1988Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1989Garima Gupta (UT)14.01.1981
1990Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1991Ramaswami N (MH)15.05.1973
1992Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1993Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1994Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1995Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1996Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1997Varun Roojam (PB)27.07.1978
1998Prasanna R (CG)21.11.1977
1999Sreekanth T (UT)29.04.1974
2000C Paulrasu (HP)23.05.1978
2001Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
2002Pradyumna P S (AP)04.03.1980
2003Kavita Singh (PB)11.09.1977
2004M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2005Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2006Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2007Amit Kataria (CG)15.10.1979
2008Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2009Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2010N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
2011Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2012Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2013Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2014K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2015Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2016C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2017Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2018Devesh Deval (MN)06.02.1976
2019Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2020Anbalagan P (CG)07.04.1979
2021Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2022Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2023Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2024Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2025Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2026John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2027C Shikha (KN)27.05.1977
2028Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2029A Sreenivas (HY)25.08.1977
2030N V Prasad (KN)09.09.1978
2031Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2032S Nagarajan (TN)08.02.1979
2033Basant Garg (PB)11.12.1981
2034Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2035Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2036Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2037Niharika Rai (UT)15.08.1981
2038Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2039Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2040Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2041Saket Kumar (HY)20.11.1974
2042Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2043Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2044Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2045R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2046Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2047Surendra Singh (UP)15.08.1978
2048Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2049Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2050Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2051Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2052Manish Kumar (BH)21.09.1975
2053Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2054Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2055Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2056K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2057Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2058Smita Pandey (WB)01.03.1976
2059R Shangeetha (CG)27.09.1977
2060Rahul Jain (MP)08.05.1980
2061Joga Ram (RJ)17.01.1981
2062Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2063Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2064Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2065Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2066Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2067M S Manivannan (AM)24.04.1972
2068Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2069Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2070N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2071Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2072Sibin C (PB)15.03.1977
2073K Srinivasan (JH)30.07.1979
2074Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2075Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2076Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2077Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2078Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2079M Raju (JK)29.10.1977
2080Amjad Tak (UT)05.07.1978
2081Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2082M T Reju (KN)25.05.1976
2083Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2084Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2085Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2086M Janaki (AP)13.09.1975
2087K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2088Lokesh M (UP)03.04.1976
2089Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2090Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2091Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2092G V Rashmi (MP)30.05.1977
2093Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2094Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2095Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2096Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2097Balamurugan D (BH)08.04.1975
2098Akash Deep (AM)15.07.1979
2099Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2100Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2101Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2102Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2103Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2104Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2105M Balaji (TN)29.05.1979
2106Kunal (UT)22.12.1979
2107Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2108More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2109Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2110Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2111S A Murugesan (UD)01.06.1978
2112Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2113Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2114S Prakash (CG)18.06.1974
2115Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2116Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2117Punam (RJ)05.08.1976
2118Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2119Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2120Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2121A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2122Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2123Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2124J Ganesan (HY)25.08.1980
2125Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2126Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2127Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2128Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2129Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2130Abhinav (PB)20.06.1979
2131Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2132Prerna Puri (UT)26.02.1981
2133Manoj Jain (KN)16.05.1978
2134Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2135Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2136Puru Gupta (AM)05.09.1978
2137Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2138Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2139Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2140Ankit Anand (CG)11.09.1983
2141Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2142Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2143Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2144Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2145D Randeep (KN)03.07.1979
2146Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2147Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2148Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2149Virendra Singh (MH)23.11.1974
2150Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2151Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2152Akshat Gupta (UD)27.02.1977
2153Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2154Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2155Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2156Shruti Singh (CG)03.11.1977
2157Antara Acharya (WB)24.04.1976
2158Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2159Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2160Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2161Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2162Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2163Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2164R Sudhan (MN)22.02.1978
2165Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2166P. Dayanand (CG)17.06.1976
2167Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2168Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2169Deependra S Kushwah (MH)01.07.1978
2170Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2171P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2172Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2173Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2174Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2175Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2176Biju K (KL)14.06.1976
2177V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2178Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2179Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2180Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2181Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2182D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2183Om Prakash (AM)08.04.1974
2184Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2185C R Prasanna (CG)04.06.1976
2186Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2187Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2188Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2189Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2190Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2191Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2192Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2193Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2194Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2195Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2196Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2197Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2198Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2199S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2200Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2201Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2202Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2203Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2204S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2205Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2206Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2207Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2208Amit Saini (MH)06.09.1977
2209Prasanth N (KL)30.11.1979
2210Shashank Misra (MP)16.03.1983
2211Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2212Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2213Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2214Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2215Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2216Vyasan R (NL)25.07.1978
2217Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2218Anandhi (RJ)01.03.1982
2219Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2220Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2221Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2222K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2223Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2224Udit Prakash (UT)23.12.1983
2225Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2226Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2227K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2228Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2229Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2230Atul Kumar (HY)02.05.1977
2231Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2232Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2233Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2234Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2235Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2236Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2237R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2238Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2239Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2240Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2241Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2242Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2243Gopal Meena (BH)01.07.1977
2244Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2245Jawahar P. (UT)22.04.1980
2246Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2247Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2248Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2249Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2250Jai Singh (BH)01.02.1977
2251Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2252Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2253Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2254Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2255Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2256Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2257Shainamol A (HP)11.05.1982
2258Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2259C. Murugan (WB)07.05.1976
2260Balwant Singh (OR)15.07.1977
2261K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2262Ashwini Mudgal (MH)15.07.1978
2263V Shanmugam (UD)15.10.1976
2264Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2265Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2266Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2267Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2268Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2269Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2270Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2271Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2272Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2273Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2274Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2275Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2276Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2277Deepak Anand (BH)01.10.1982
2278Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2279Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2280Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2281Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2282Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2283Abhay (UP)28.06.1983
2284K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2285Chaitra V (UP)26.06.1981
2286Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2287Prabhakar (SK)15.10.1975
2288Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2289Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2290Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2291Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2292Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2293Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2294Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2295Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2296Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2297Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2298Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2299Surpreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2300Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2301Ashima Jain (BH)27.07.1983
2302Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2303Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2304Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2305Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2306V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2307Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2308Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2309Harikishore S (KL)14.10.1980
2310Bhim Singh (CG)16.04.1975
2311Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2312Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2313Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2314Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2315Sonal Goel (TR)05.11.1982
2316Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2317Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2318Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2319Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2320S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2321Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2322Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2323Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2324Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2325Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2326Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2327Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2328Viswanathan S (AM)07.11.1979
2329Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2330Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2331Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2332Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2333Parameswaran B (OR)26.09.1982
2334Amit Satija (UT)07.08.1978
2335Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2336Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2337Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2338Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2339Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2340Ram Singh (AM)20.01.1976
2341Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2342Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2343Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2344Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2345Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2346Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2347Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2348Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2349Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2350Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2351Archana Singh (RJ)26.09.1981
2352Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2353Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2354P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2355Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2356Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2357P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2358Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2359Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2360Neelima (PB)10.04.1979
2361Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2362Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2363Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2364Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2365Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2366K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2367Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2368Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2369Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2370Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2371Mukta Arya (WB)08.06.1981
2372Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2373Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2374Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2375Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2376Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2377Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2378M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2379Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2380Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2381Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2382K Vasuki (KL)13.11.1981
2383E Ravendiran (MH)15.06.1975
2384M Muthukumar (OR)05.04.1979
2385Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2386Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2387Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2388Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2389Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2390Deepa M (KN)02.01.1980
2391Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2392V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2393Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2394Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2395Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2396Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2397Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2398Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2399Amit Kumar (PB)02.08.1979
2400Kajal (UP)30.11.1979
2401Joram Beda (PB)11.06.1981
2402Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2403B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2404Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2405B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2406Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2407Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2408Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2409Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2410Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2411Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2412Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2413Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2414Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2415Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2416Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2417Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2418Yash Garg (HY)06.09.1983
2419N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2420T Mithra (KL)09.12.1982
2421Priyanka Das (MP)19.04.1984
2422Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2423Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2424Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2425Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2426Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2427Saket Kumar (BH)25.10.1980
2428Raghav Langer (UD)16.05.1982
2429Aditi Singh (UP)16.08.1983
2430Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2431Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2432Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2433Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2434Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2435Varnali Deka (AM)15.02.1979
2436Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2437Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2438G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2439Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2440G Veerapandian (AP)01.02.1982
2441Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2442D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2443Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2444Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2445M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2446Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2447Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2448Savin Bansal (UD)23.08.1984
2449Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2450Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2451Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2452Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2453Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2454Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2455Rambir (PB)15.07.1982
2456Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2457Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2458Kowsigan A (KL)18.01.1976
2459T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2460Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2461Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2462Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2463S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2464Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2465Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2466Pankaj (HY)29.01.1982
2467A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2468Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2469Sonali Giri (PB)01.07.1983
2470Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2471S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2472A Muthamma (UT)06.10.1982
2473Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2474Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2475Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2476Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2477Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2478Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2479Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2480Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2481Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2482Isha (PB)09.05.1983
2483Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2484Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2485Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2486Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2487Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2488Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2489Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2490Raman Kumar (BH)31.03.1982
2491T.Anand (TN)09.10.1977
2492Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2493Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2494Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2495Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2496Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2497Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2498Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2499Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2500C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2501M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2502Pradeep P (MH)03.04.1981
2503Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2504Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2505Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2506Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2507Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2508Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2509Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2510Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2511Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2512S Rajalingam (UP)08.01.1982
2513Vivek (UP)29.08.1976
2514Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2515Amit Tomar (MP)02.02.1983
2516Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2517Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2518V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2519G Sreekanth (MH)18.06.1985
2520Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2521Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2522Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2523S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2524Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2525Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2526Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2527Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2528Shah Faesal (JK)17.05.1983
2529Anupama T V (KL)17.10.1986
2530Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2531Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2532D Divya (TG)13.12.1983
2533Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2534Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2535Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2536Lalitha R (TN)20.12.1983
2537Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2538Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2539Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2540Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2541Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2542Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2543Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2544Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2545S S Nakul (KN)04.12.1983
2546Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2547Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2548P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2549Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2550Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2551D Manikandan (UT)15.06.1979
2552Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2553Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2554Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2555Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2556Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2557Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2558J Nivas (AP)20.02.1982
2559Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2560Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2561Garima Mittal (HY)31.07.1984
2562M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2563Amit Kumar (JH)01.01.1985
2564Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2565Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2566K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2567K Balaji (UP)09.07.1984
2568Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2569Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2570Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2571Suman Rawat (MH)10.05.1984
2572V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2573Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2574Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2575Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2576Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2577Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2578Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2579Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2580Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2581Neha Bansal (UT)31.10.1981
2582Laya Madduri (AM)14.04.1985
2583Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2584Brundha D. (OR)15.05.1982
2585Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2586Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2587Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2588Kumar Amit (PB)21.06.1983
2589Neha Sharma (UP)13.02.1984
2590Monika Rani (UP)01.03.1982
2591Kadambari Bhagat (MH)18.09.1962
2592Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2593Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2594Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2595Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2596Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2597R Vimala (WB)16.06.1978
2598Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2599Yunus (HP)06.11.1978
2600Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2601Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2602Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2603Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2604Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2605Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2606Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2607Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2608Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2609Veena N M (KL)14.04.1981
2610Manjushree N (KN)24.07.1982
2611R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2612Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2613Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2614Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2615Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2616R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2617Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2618Sonika (UD)06.09.1980
2619Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2620Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2621Vikas Singh (TR)17.07.1981
2622Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2623R Arjun (WB)21.09.1984
2624Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2625Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2626Neha Giri (RJ)11.01.1985
2627Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2628Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2629Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2630Ranjana (UD)12.01.1981
2631Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2632Vishwanath (WB)02.11.1982
2633Rachana Patil (BH)17.08.1981
2634Preeti Meena (TG)19.01.1979
2635Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2636Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2637Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2638Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2639Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2640Kapil Meena (SK)10.07.1983
2641Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2642Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2643Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2644Abu Imran (JH)24.05.1983
2645Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2646Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2647Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2648Raj Kumar (BH)01.03.1978
2649Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2650Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2651Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2652Arti Lal (UT)02.01.1981
2653Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2654Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2655Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2656Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2657Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2658Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2659S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2660Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2661Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2662Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2663Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2664M Arvind (TN)28.05.1983
2665Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2666Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2667Amit Khatri (HY)01.01.1987
2668K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2669Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2670Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2671Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2672Shruti (PB)26.04.1985
2673Sindhu B (KN)04.07.1986
2674Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2675Gokul G R (KL)06.10.1988
2676Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2677Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2678K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2679Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2680Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2681V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2682V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2683Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2684Ragapriya R (KN)01.02.1986
2685R Menaka (UT)20.08.1982
2686Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2687Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2688Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2689Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2690Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2691Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2692Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2693Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2694Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2695Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2696Lalit Jain (HP)19.03.1983
2697Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2698Isha Khosla (UT)31.01.1985
2699Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2700Amit Kishore (UP)14.01.1982
2701Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2702Ravi Jha (UT)24.01.1986
2703Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2704Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2705Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2706Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2707Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2708P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2709P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2710Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2711Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2712Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2713Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2714Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2715Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2716Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2717Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2718Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2719Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2720Kunal Silku (UP)30.09.1984
2721Pooja Jain (UT)23.10.1985
2722Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2723Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2724Samarth Verma (OR)15.10.1987
2725Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2726Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2727Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2728Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2729Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2730Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2731Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2732Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2733Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2734Vishak G (UP)16.04.1987
2735Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2736Reghu G (OR)25.02.1981
2737Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2738Aravind Kumar M K (PB)19.12.1983
2739Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2740Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2741Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2742Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2743Sharat B (KN)19.05.1976
2744Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2745B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2746Anugraha P (MP)29.12.1986
2747Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2748Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2749Deepak Soni (CG)01.01.1985
2750Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2751Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2752Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2753B Srinivasan (PB)27.03.1989
2754Parthiban P (UT)15.07.1983
2755Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2756Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2757Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2758K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2759Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2760Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2761Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2762Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2763Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2764Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2765Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2766Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2767Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2768Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2769Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2770Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2771Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2772Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2773Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2774Adil Khan (AM)11.12.1979
2775Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2776Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2777Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2778Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2779Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2780Rajesh S (NL)21.12.1984
2781Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2782M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2783Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2784Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2785Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2786Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2787S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2788Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2789Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2790U Swaroop (WB)21.07.1984
2791Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2792Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2793Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2794Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2795Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2796Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2797Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2798Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2799Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2800Deepak Meena (UP)15.07.1986
2801Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2802Amit Meena (KL)22.02.1985
2803Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2804K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2805Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2806Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2807Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2808Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2809Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2810Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2811S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2812Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2813Harshika Singh (MP)29.11.1986
2814D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2815Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2816Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2817Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2818Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2819Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2820Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2821Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2822Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2823Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2824Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2825Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2826Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2827Neha Prakash (UP)14.06.1983
2828Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2829Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2830Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2831Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2832Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2833Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2834Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2835Amit Arora (GJ)10.12.1986
2836Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2837Vishnu V (TN)08.04.1986
2838Anupam Saha (OR)06.05.1985
2839Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2840Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2841Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2842Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2843Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2844Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2845Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2846Nooh P B (KL)29.05.1979
2847Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2848Rohit Singh (MP)04.12.1985
2849Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2850Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2851Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2852Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2853Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2854Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2855Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2856Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2857Deepak Singla (MH)16.11.1985
2858Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2859Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2860Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2861Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2862Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2863Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2864Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2865Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2866Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2867Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2868G S Sameeran (TN)25.01.1986
2869Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2870Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2871Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2872Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2873Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2874Charulata Somal (KN)07.03.1988
2875Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2876Swati Srivastava (UD)23.08.1987
2877Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2878Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2879Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2880Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2881Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2882Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2883Shaleen (HY)13.05.1986
2884Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2885Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2886Piyush Singla (JK)01.11.1986
2887Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2888Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2889Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2890Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2891Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2892Suhas S (KL)09.03.1988
2893Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2894Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2895Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2896Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2897Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2898Neha Arora (JH)01.10.1985
2899Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2900Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2901Balamurali D (KL)06.12.1985
2902Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2903Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2904Ramachandran R (KN)10.06.1986
2905Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2906Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2907Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2908Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2909Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2910Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2911Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2912Anurag Verma (MP)07.05.1983
2913Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2914Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2915C Indhumathy (UP)01.10.1984
2916Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2917R V Karnan (TG)30.09.1984
2918Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2919Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2920Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2921Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2922Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2923Inayat Khan (BH)17.05.1987
2924Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2925Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2926Richa Verma (HP)10.09.1986
2927Aarthi M (TN)22.04.1985
2928Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2929Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2930Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2931Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2932Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2933Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2934K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2935Amit Kumar (BH)25.04.1982
2936Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2937Ragul K (SK)18.09.1986
2938Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2939Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2940Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2941Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2942Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2943Shanavas C (NL)08.11.1988
2944Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2945Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2946Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2947Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2948Sridhar P N (TN)01.08.1982
2949Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2950K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2951Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2952Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2953Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2954Deepak Arya (MP)08.02.1984
2955Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2956Arun Kumar (UP)08.08.1984
2957Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2958Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2959Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2960A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2961Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2962Naveen S L (UT)25.03.1982
2963T K Shibu (UP)21.06.1981
2964Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2965Girisha P S (AP)12.10.1984
2966Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2967Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2968Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2969Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2970K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2971Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2972Poma Tudu (OR)25.10.1979
2973Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2974M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2975Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2976Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2977Sriram V (KL)28.11.1986
2978Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2979Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2980Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2981Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2982T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2983Vandana (UD)04.04.1989
2984Chandni Singh (UP)06.09.1989
2985Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2986Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2987Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2988Rahul Singh (UT)19.09.1982
2989Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2990Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2991K Shashanka (TG)25.05.1985
2992Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2993Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2994Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2995Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2996Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2997Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2998Aswathi S (KN)24.08.1986
2999Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
3000Ajit (UT)25.02.1983
3001Yogendra Singh (BH)10.04.1987
3002Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
3003Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
3004Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
3005Rajendra K V (KN)01.05.1985
3006Vijaya K (AP)09.04.1980
3007Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3008Sonia Meena (MP)14.05.1989
3009Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3010Selvamani R (KN)04.02.1986
3011Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3012Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3013Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3014Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3015Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3016Srijana G (TG)24.04.1985
3017Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3018Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3019Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3020Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3021Rishi Garg (MP)13.11.1985
3022Rajani Singh (MP)13.12.1985
3023Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3024Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3025Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3026Kana Ram (RJ)01.07.1986
3027J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3028Vineeth S (TN)12.05.1983
3029Aman Gupta (UT)06.10.1983
3030Parth Gupta (HY)29.06.1987
3031Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3032Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3033Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3034K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3035Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3036Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3037Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3038Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3039Divya Mittal (UP)23.11.1983
3040Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3041Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3042Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3043Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3044Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3045Anuj Singh (UP)11.05.1988
3046Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3047Snehal R (KN)26.10.1984
3048Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3049Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3050Kriti Garg (UT)03.11.1988
3051Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3052Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3053Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3054Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3055Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3056Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3057J. Keerthi (AM)30.03.1989
3058Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3059Gangataran D. (MH)18.04.1983
3060Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3061Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3062Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3063Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3064Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3065Jafar Malik (KL)10.02.1989
3066Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3067Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3068Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3069Kritika Batra (AP)14.01.1989
3070Anshul Garg (JK)22.12.1988
3071Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3072Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3073Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3074Nidhi (WB)31.03.1990
3075M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3076Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3077Kesavan R (UT)06.05.1980
3078Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3079Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3080Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3081Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3082Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3083Arun T. (UT)23.02.1984
3084S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3085Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3086Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3087Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3088Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3089Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3090Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3091Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3092Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3093S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3094Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3095Frank Noble A (MP)18.06.1985
3096Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3097Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3098Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3099Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3100Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3101Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3102Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3103Shama Parveen (WB)04.04.1983
3104Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3105Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3106Ramkumar S (AM)19.09.1987
3107Amrith S P (TN)28.03.1988
3108Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3109Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3110Shailesh (TR)23.06.1979
3111Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3112Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3113Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3114Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3115Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3116Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3117Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3118Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3119Shivam Verma (NL)14.08.1985
3120Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3121Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3122Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3123Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3124Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3125Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3126Anand Sharma (BH)06.07.1987
3127Aditya Negi (HP)26.05.1986
3128Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3129Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3130Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3131Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3132Sandeep G R (MP)14.12.1983
3133Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3134Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3135Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3136Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3137Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3138Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3139Ranjita (BH)20.08.1980
3140Richa (PB)11.07.1986
3141Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3142Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3143Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3144Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3145Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3146Jeevan B (AM)04.10.1984
3147Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3148Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3149Venkat Raja (KN)22.02.1988
3150Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3151Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3152Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3153Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3154Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3155Munish Sharma (HY)01.01.1986
3156Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3157Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3158Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3159Sakshi Sawhney (PB)01.09.2014
3160Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3161Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3162Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3163Medha Roopam (UP)21.10.1990
3164Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3165Neha Jain (UP)24.07.1987
3166Avi Prasad (MP)09.04.1986
3167Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3168Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3169Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3170Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3171Roman Saini (MP)27.07.1991
3172Komal Mittal (PB)22.02.1989
3173Saket Malviya (MP)03.01.1987
3174Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3175Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3176Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3177Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3178Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3179Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3180Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3181Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3182Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3183Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3184Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3185Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3186Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3187Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3188Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3189Nalini Atul (KN)30.09.1986
3190Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3191Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3192Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3193Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3194Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3195Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3196Udita Singh (BH)04.12.1989
3197Aditya Singh (MP)03.08.1990
3198Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3199Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3200Nima Arora (MH)29.01.1989
3201Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3202Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3203Manish Bansal (UP)14.01.1990
3204Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3205Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3206Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3207Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3208Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3209Isha Duhan (UP)19.02.1990
3210Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3211Aanchal Sood (MH)01.07.1990
3212Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3213Akash P (TN)18.07.1991
3214Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3215Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3216Swadha Dev (OR)24.03.1987
3217Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3218Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3219Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3220Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3221Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3222Angel Bhati (KL)27.11.1989
3223Archana Verma (UP)17.09.1987
3224Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3225Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3226Riju Bafna (MP)28.09.1988
3227Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3228Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3229Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3230Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3231Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3232Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3233Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3234Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3235Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3236Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3237Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3238Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3239Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3240Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3241Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3242Neha Meena (MP)13.12.1986
3243Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3244Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3245Chithra S (KL)09.03.1987
3246Jincy R William (GJ)25.04.1989
3247Vikram (HY)02.01.1990
3248Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3249Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3250Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3251Anish Yadav (HY)01.03.1988
3252Soumya (UT)11.05.1990
3253Gautham V P (AP)11.04.1991
3254Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3255Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3256Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3257Rani Nagar (HY)19.12.1981
3258Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3259Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3260Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3261Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3262Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3263Kinny Singh (UT)12.02.1986
3264Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3265Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3266Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3267Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3268S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3269Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3270Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3271Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3272Arvind V (GJ)26.05.1985
3273Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3274Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3275Amrit Singh (PB)23.12.1985
3276Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3277Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3278Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3279Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3280Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3281Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3282Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3283Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3284Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3285Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3286Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3287Siyad N (WB)02.12.1989
3288Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3289Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3290Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3291Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3292Monika Gupta (HY)09.04.1989
3293Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3294Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3295Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3296Afsana Perween (KL)22.02.1988
3297Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3298Sachin Rana (UT)06.03.1984
3299Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3300Vishwasree B (TR)06.05.1983
3301Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3302Ashish Modi (NL)27.08.1987
3303Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3304Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3305Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3306Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3307Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3308Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3309Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3310Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3311Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3312Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3313Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3314Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3315Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3316Ranavasiya Anil Km. Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3317Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3318Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3319Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3320Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3321Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3322Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3323Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3324Rohit Meena (KL)21.09.1991
3325Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3326Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3327Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3328Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3329Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3330Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3331Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3332Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3333Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3334Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3335P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3336Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3337Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3338Suchin K V (AM)08.01.1988
3339C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3340Balaji D K (AP)07.01.1990
3341M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3342Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3343Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3344Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3345Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3346Aman Samir (BH)05.02.1987
3347Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3348Sajjan R (BH)03.03.1987
3349Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3350Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3351J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3352Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3353Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3354Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3355Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3356D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3357Haris S (CG)06.11.1987
3358Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3359Ananya Das (GJ)17.07.1990
3360Neha (GJ)21.03.1989
3361Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3362Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3363Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3364Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3365Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3366Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3367Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3368Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3369Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3370Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3371Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3372Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3373Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3374Uttam Singh (HY)20.01.1987
3375Preeti (HY)13.10.1991
3376Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3377Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3378Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3379Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3380Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3381R Ronita (JH)25.03.1989
3382Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3383Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3384Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3385Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3386Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3387Renu Raj (KL)21.05.1987
3388Asha Ajith (KL)26.06.1989
3389V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3390Geromic George (KL)04.06.1989
3391Umesh N S K (KL)13.01.1991
3392Inbasekar K (KL)04.05.1988
3393Nitish K (KN)07.06.1989
3394Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3395B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3396Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3397Gargi Jain (KN)30.11.1989
3398Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3399Raja P (KN)18.01.1983
3400K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3401Susheela B (KN)30.05.1979
3402Aman Mittal (MH)19.10.1991
3403Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3404Vanmathi C (MH)03.06.1989
3405Ombase Sachin Chhaganlal (MH)05.06.1985
3406Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3407Buveneswari S (MH)29.12.1989
3408Kumbhar Ajit Balaso (MH)19.12.1987
3409Kardile Rahul Kashinath (MH)21.03.1984
3410Ashwin S (MN)06.01.1990
3411Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3412Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3413Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3414Harsh Singh (MP)09.04.1985
3415Aditi Garg (MP)15.12.1983
3416Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3417Rani Bansal (MP)14.07.1989
3418Ritu Raj (MP)01.02.1990
3419Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3420Balaguru K (MP)27.07.1987
3421J Reebha (MP)01.05.1992
3422Arpit Verma (MP)18.05.1987
3423Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3424Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3425Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3426Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3427Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3428Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3429Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3430Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3431Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3432Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3433Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3434Parul Patawari (OR)13.10.1987
3435Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3436Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3437Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3438Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3439Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3440Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3441Palavi (PB)18.01.1985
3442Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3443Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3444Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3445Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3446Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3447Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3448Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3449Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3450Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3451Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3452Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3453Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3454Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3455Charusree T (TN)25.12.1990
3456Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3457Arunraj S (TN)25.09.1992
3458Prasanth M S (TN)03.08.1988
3459Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3460Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3461Priyanka B (TN)22.12.1984
3462Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3463Sarayu K M (TN)03.05.1992
3464Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3465Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3466Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3467Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3468Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3469Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3470Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3471Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3472Arvind Singh (UP)26.02.1983
3473Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3474Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3475Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3476Pranay Singh (UP)27.06.1989
3477Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3478Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3479Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3480Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3481Alok Yadav (UP)10.05.1990
3482Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3483Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3484Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3485Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3486Asmita Lal (UP)17.12.1989
3487Nisha (UP)08.10.1986
3488Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3489Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3490Ira Singhal (UT)31.08.1983
3491Vandana Rao (UT)02.09.1990
3492Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3493Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3494Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3495Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3496Aashika Jain (UT)21.11.1991
3497Purva Garg (UT)18.04.1989
3498Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3499Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3500Ankita Anand (UT)03.01.1990
3501Manish Mishra (WB)21.08.1984
3502Raju Mishra (WB)02.10.1989
3503Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3504Tushar Singla (WB)03.06.1990
3505Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3506Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3507Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3508Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3509Dhivya L (WB)29.08.1989
3510Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu