Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2014
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1974
1Ajit Kumar Seth (UP)24.11.1951
Allotment Year 1975
2Kiran Dhingra (UT)12.01.1953
3Sindhushree Khullar (UT)24.03.1953
4Rentala Chandrasekhar (AP)18.03.1953
5S V Ranganath (KN)25.04.1953
6Achal Kumar Joti (GJ)23.01.1953
7Raj Kumar Singh (BH)20.12.1952
8Anil Kumar Upadhyay (BH)13.01.1953
9Devender Kumar Sikri (GJ)13.07.1953
Allotment Year 1976
10Asha Singh (RJ)30.05.1953
11Bijay Kumar Patnaik (OR)07.06.1953
12R Balakrishnan (TN)21.07.1953
13Vibha Puri Das (UD)03.12.1953
14Ashok Kumar Sinha (BH)01.07.1954
15Raminder Singh Gujral (HY)17.11.1953
16Debaditya Chakraborti (WB)17.09.1953
17Pradeep Kumar Misra (UP)01.07.1953
18Anup Kumar Chanda (WB)06.08.1953
19Uday Kumar Varma (MP)20.06.1953
20Sumit Bose (MP)29.03.1954
21Subir Hari Singh (KN)30.01.1953
22Priya Brata Patnaik (OR)17.01.1953
23Subrahmanyam Vijay Kumar (HP)30.09.1953
24Rajen Habib Khwaja (AP)17.02.1954
25Sutanu Behuria (HP)02.07.1954
26Arun Kumar Misra (UP)28.02.1954
27Anil Kumar (NL)17.05.1953
28Dhruv Vijai Singh (MT)26.01.1953
29Sheela Balakrishnan (TN)05.03.1954
30Vijay Kumar Verma (BH)01.09.1953
31V Venkateshwara Bhat (UT)08.04.1953
32P Uma Shanker (UP)07.06.1953
33Anil Kumar (BH)01.07.1953
34Naba Kumar Das (AM)15.12.1952
35Minnie Mathew (AP)01.02.1953
Allotment Year 1977
36Dinesh Kumar Mittal Ii (UP)25.01.1953
37Ajay Kumar Joshi (UD)26.12.1953
38Girish Chandra Chaturvedi (UP)17.01.1953
39Alok Rawat (SK)15.07.1955
40Krishna Mohan (HY)06.09.1953
41Naved Masood (MT)14.02.1955
42K Jose Cyriac (KL)17.04.1953
43Madhav Lal (JK)04.06.1955
44Radhakanta Tripathy (GJ)16.05.1953
45Arun Kumar Jain (NL)03.04.1954
46J Sathyanarayana (AP)16.04.1954
47Kumaresh Chandra Mishra (BH)18.06.1954
48Parvez Dewan (JK)13.10.1954
49Sudhir Krishna (KN)01.07.1954
50Prabhakar D Thomas (AP)04.01.1954
51B L Sridhar (KN)06.03.1953
52C S Suranjana (KN)14.05.1953
53Rakesh Kacker (TN)15.04.1953
54Sushil Kumar Choudhary (JH)20.01.1953
55Om Prakash Rawat (MP)02.12.1953
56Geetika Kalha (PB)22.10.1953
57Mrutyunjay Sarangi (TN)22.09.1953
58Pradeep Kumar Chaudhery (HY)08.06.1953
59C K Mathew (RJ)26.07.1954
60Radha Krishna Mathur (MT)25.11.1953
61Shumsher K Sheriff (UT)17.08.1953
62Indrajit Pal (AP)23.09.1954
63Pradeep Kumar Deb (RJ)10.09.1953
64Varesh Sinha (GJ)06.04.1954
65Loretta Mary Vas (UP)15.04.1954
66Rakesh Behari (UT)29.05.1953
67Vishwapati Trivedi (MP)27.11.1954
68Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
69Dileep Raj S Chaudhary (MP)12.08.1953
70Dilsher Singh Kalha (PB)13.10.1953
71Jayant Kumar Banthia (MH)01.06.1953
72Prasanna Kumar Pradhan (WB)15.01.1953
73Bidhu Bhushan Mohanty (RJ)01.07.1955
74Amarjit Singh Lamba (WB)17.03.1953
75Mohammed Shafiquzzaman (AP)15.06.1953
76Sangita Gairola (RJ)08.10.1954
77Jagan Mathews (UP)15.08.1953
78Nita Chowdhury (UP)13.11.1954
79Padamvir Singh (MP)16.02.1954
80Abha Asthana (MP)04.09.1953
81Suneel Kumar Muttoo (UD)26.07.1953
82Tabom Bam (UT)11.04.1954
83Alemtemshi Jamir (NL)08.01.1955
84M Chaya Ratan (AP)26.01.1953
85Winston Mark Simon Pariat (AM)28.12.1953
86Banuo Zopianga Jamir (NL)09.09.1954
87Narayan Singh (CG)28.02.1954
88M Sheela Priya (TN)05.05.1954
89Satish Chandra Choudhary (HY)06.04.1954
90Subhash Kumar (UD)17.04.1954
91Ashok Thakur (HP)10.09.1954
92Phool Singh (BH)01.07.1953
Allotment Year 1978
93Jawed Usmani (UP)09.01.1956
94J M Phatak (MH)26.03.1955
95Saurabh Chandra (UP)11.04.1955
96Alok Ranjan (UP)09.03.1956
97Lov Verma (UP)09.01.1956
98Gokul Chandra Pati (OR)15.11.1955
99Kishore Kumar Sinha (UP)27.01.1955
100Arvind Mayaram (RJ)13.10.1955
101Prem Narain (UP)07.12.1954
102T S Sridhar (TN)23.06.1955
103S K Nanda (GJ)01.02.1956
104Rakesh Singh (PB)08.09.1955
105R Vijaykumar (TN)22.09.1955
106Anoop Mishra (UP)16.05.1955
107S K Srivastava (AM)20.10.1954
108R S Saxena (GJ)02.03.1953
109S R Rao (GJ)09.01.1954
110Sudhir Kumar (UP)31.05.1955
111K S Ganesan (OR)19.06.1953
112Anil Goswami (JK)14.01.1955
113Pankaj Agarwal (UP)16.10.1955
114Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
115Kaushik Mukherjee (KN)08.09.1955
116Gurinderjit Singh Sandhu (PB)23.03.1953
117Sheela Rani Chunkath (TN)27.08.1954
118Sudripto Roy (HP)16.02.1955
119R Parasuram (MP)24.03.1953
120Stuti Narain Kackar (UP)19.12.1954
121Pankaj Jain (JK)02.09.1954
122Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
123T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
124Vivek Rae (UT)20.02.1954
125R Bhattacharya (AP)06.12.1954
126J S Saharia (MH)16.07.1954
127Desh Deepak Verma (UP)26.06.1953
128Lakshmi Venkatachalam (KN)25.09.1953
129Ashok Kumar Mangotra (MT)25.06.1953
130Jaya Das Gupta (WB)23.04.1953
131V Chhiber (MT)12.12.1955
132Ram Sewak Sharma (JH)01.10.1955
133Sudhir Mital (PB)11.11.1953
134Rajnisha Kumar Vaish (MT)15.10.1953
135Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
136Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
137Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
138Rahul Asthana (MH)18.02.1953
139Devendra Singhai (MP)01.09.1955
140C S Rajan (RJ)03.12.1955
141Thanksy Francis Thekkakara (MH)10.11.1953
142Bipin Bihari Srivastva (BH)02.11.1953
143K N Desiraju (UD)11.05.1955
144Gop Bandhu Pattanaik (UP)07.03.1953
145M F Farooqui (TN)28.06.1954
146Dipak Jain (TN)01.04.1953
147R P Watal (AP)08.02.1956
148K N Srivastava (KN)01.01.1954
149D S Poonia (MT)15.04.1953
150Prem Prasad Verma (AM)28.09.1953
151Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
152Ashish Bahuguna (RJ)16.02.1955
153Uma Kant Nanda (BH)02.08.1953
154A P Joshi (KN)09.09.1953
155V Rajagopalan (UP)01.09.1954
156Devashish Gupta (JH)25.02.1953
157H M Cairae (AM)17.04.1956
158P Panneervel (GJ)17.09.1953
159M Samuel (AP)26.03.1954
160Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
161Mohammad Iqbal Khanday (JK)15.11.1955
162Sujata Dass (PB)05.05.1956
163Shakuntala Jakhu (HY)24.09.1954
164G A Rajkumar (TN)23.07.1953
165P B O Warjri (AM)28.02.1956
166Pradipta Ranjan Saha (OR)05.10.1954
167Uttam Kumar Sangma (JH)21.04.1954
168Maken Toshi Aier (NL)13.12.1954
Allotment Year 1979
169Hrusikesh Panda (OR)01.05.1955
170Syamal Kumar Sarkar (WB)18.07.1954
171Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
172Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
173Deepak Mohan Spolia (UT)03.01.1955
174Rajiv Takru (GJ)26.09.1955
175Ravi Mathur (RJ)20.09.1954
176Kush Verma (UP)09.01.1956
177Tinoo Joshi (MP)18.08.1954
178Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
179Shakti Sinha (UT)11.05.1957
180Alok Kumar Sinha (BH)17.04.1956
181Sudhir Bhargava (RJ)12.01.1955
182Prasanna Kumar Mohanty (AP)25.02.1954
183Siraj Hussain (UP)31.01.1956
184C S Kedar (KN)12.04.1953
185Zohra Chatterji (UP)20.07.1954
186L V Nagarajan (KN)13.07.1955
187Nilanjan Sanyal (OR)03.08.1955
188Amitabh Rajan (MH)01.01.1955
189Ram Chandra Srivastava (UP)02.07.1953
190S Machendranathan (TN)07.03.1954
191Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
192Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
193Sunil Kumar (CG)18.02.1954
194Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
195Manjit Singh (UP)01.06.1954
196Arvind Kumar Joshi (MP)03.11.1954
197Ashok Kumar Sarkar (JH)07.10.1953
198Jitesh Khosla (AM)29.05.1955
199Alok Kumar Jain (UD)24.05.1955
200Ravindra Singh (UP)20.04.1955
201Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
202R Ramanujam (MP)01.07.1954
203K Kailashnathan (GJ)25.05.1953
204Swadeep Singh (MP)24.04.1955
205Gauri Kumar (GJ)16.08.1955
206Mira Mehrishi (RJ)22.05.1953
207Anup Kumar Thakur (AM)20.02.1955
208Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
209G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
210L C Goyal (KL)10.05.1955
211T C Benjamin (MH)30.09.1953
212Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
213E K Bharat Bhushan (KL)14.01.1955
214I V Subba Rao (AP)12.08.1955
215Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
216I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
217B Bhamathi (BH)10.08.1953
218V Somasundaran (KL)27.05.1956
219Emily Das Choudhury (AM)28.10.1953
220G C R Subramanian (KN)08.08.1953
221Aditi Mehta (RJ)17.06.1953
222Chandana Khan (AP)23.11.1954
223Arun Kumar (JK)15.12.1956
224Anita Kaul (KN)19.09.1954
225Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
226Vandana Kumari Jena (OR)10.07.1955
227Bimal Julka (MP)27.08.1955
228Ranjit Bannerji (GJ)10.01.1954
229Sonali Kumar (JK)06.11.1955
230Chandrasekhar Srivastava (PB)27.11.1953
231Lalit K Panwar (RJ)11.07.1955
232Net Ram (UP)25.01.1956
233Anand Prakash (UT)11.12.1956
234Sneh Lata Kumar (MP)26.04.1955
235Vinita Kumar (UD)22.04.1953
236Ajoyendra Pyal (AP)05.08.1953
237Ashok Sampatram (RJ)08.10.1955
238J Ramanand (AP)07.06.1954
239Pramod Kumar Chaudhuri (AM)16.01.1953
240B. K. Dev Varma (AM)02.02.1955
241Ramendra Jakhu (HY)15.12.1953
242Om Prakash Meena (RJ)10.06.1957
243Rinchen Ongmu (SK)25.01.1955
244L. T. Tochhawng (UT)18.10.1954
245P C Lawmkunga (MT)01.10.1955
Allotment Year 1980
246Prasanta Mahapatra (AP)20.02.1954
247Manoj Kumar Srivastava (BH)01.08.1955
248Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
249V P Baligar (KN)06.11.1954
250Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
251Rajesh Kishore (GJ)28.04.1955
252Shishir Priyadarshi (UP)23.10.1957
253Indraneel S Dani (MP)28.06.1955
254Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
255M Kutralingam (TN)05.07.1954
256C. Ashok Vardhan (BH)04.11.1953
257Achhru Ram Talwar (PB)28.03.1954
258Vidya Nand Garg (UP)19.03.1955
259Anup K Pujari (KN)01.02.1956
260Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
261Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
262Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
263Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
264Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
265Satish Balram Agnihotri (OR)02.01.1955
266Himmat Singh (PB)24.08.1957
267Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
268Sushil Mohan (UP)13.04.1957
269Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
270Samir Mathur (HY)25.08.1953
271Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
272Gurdial Singh Sandhu (RJ)11.09.1955
273Aradhana Johri (UP)04.08.1956
274V K Subburaj (TN)05.05.1956
275Girija Sankar Patnaik (UT)17.10.1953
276Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
277Rajeev Kher (UP)28.06.1955
278Amitabh Kant (KL)01.03.1956
279Anthony J C Desa (MP)09.10.1956
280Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
281Rakesh Garg (UP)24.11.1956
282Satyanarayan Mohanty (AP)08.06.1957
283Sunil Arora (RJ)13.04.1956
284Maheshwar Sahu (GJ)10.01.1954
285Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
286P G Dhar Chakraborty (JK)14.10.1953
287Smita Chugh (JH)28.03.1958
288Jiji Thomson (KL)23.02.1956
289Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
290Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
291D Lakshmi P Bhaskar (AP)25.02.1955
292Ashok Ghosh (UP)15.08.1954
293Sanjay Kumar Panda (MT)07.12.1955
294Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
295Asok Kumar Chauhan (BH)09.11.1955
296Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
297Amitava Bhattacharya (GJ)02.12.1953
298Majid Ali (UP)05.09.1953
299Rameshram Mishra (TN)14.12.1953
300N Ravi Shanker (UD)04.07.1955
301C V S K Sarma (AP)15.07.1953
302Amita Paul (BH)26.11.1956
303Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
304Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
305Hara Krushna Dash (GJ)18.04.1955
306Pravin Srivastava (MT)22.05.1957
307Vijay Laxmi Joshi (GJ)01.08.1958
308Devinder Pal Singh (UP)04.01.1954
309Swarnamala Rawla (MP)27.09.1955
310Nivedita P Haran (KL)22.11.1954
311Kapil Dev Tripathi (AM)15.11.1958
312Jagan Nath Chamber (UP)15.05.1954
313Chhatar Singh (HY)05.03.1953
314Surjit Kumar Chaudhary (TN)15.12.1955
315Devarapalli Kishore Rao (GJ)16.06.1955
316S Jagadeesan (GJ)15.01.1953
317Yogesh Kumar (UP)18.06.1954
318Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
319Chandra Mohan Meena (RJ)11.04.1954
320Tapendra Kumar (RJ)01.07.1954
321Prem Kumar (HP)15.04.1953
322Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
323Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
324Jai Ram Lal Meena (BH)23.04.1954
Allotment Year 1981
325Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
326Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
327Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
328Anil Swarup (UP)01.07.1958
329Hari Krishna (UP)20.07.1953
330Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
331S M Vijayanand (KL)15.03.1957
332Ashok Jain (RJ)01.01.1958
333Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
334Subhash Chandra Das (AM)25.12.1955
335Chandra Bhushan Paliwal (UP)21.11.1954
336Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
337Prasanna Kumar Dash (MP)03.04.1954
338Jayant Dasgupta (BH)30.09.1954
339Rohit R Brandon (RJ)29.07.1954
340Anand Misra (UP)05.09.1955
341R Kannan (TN)21.09.1955
342Ravinder Kumar Jain (HP)26.11.1955
343Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
344Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
345Sunil Soni (MH)08.04.1956
346Venkataramani Bhaskar (AP)13.09.1953
347Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
348Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
349Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
350Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
351Madan Mohan Upadhyay (MP)21.07.1955
352Nalini Netto (KL)19.08.1957
353Praveen Kumar Gupta (HY)31.12.1954
354Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
355Balvender Kumar (UP)14.02.1957
356Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
357Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
358Mrutyunjay Sahoo (AP)16.03.1954
359Arun Jha (BH)15.08.1958
360Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
361Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
362Asutosh Mishra (AP)10.03.1953
363Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
364Harbaksh Singh (HY)15.04.1957
365Subash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
366Dhanbir Singh Bains (PB)01.03.1954
367K Ganesan (TN)13.04.1955
368K Allaudin (TN)04.03.1953
369Naresh Nandan Prasad (UD)19.03.1957
370Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
371Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
372Ajita Bajpai Pande (MP)06.08.1955
373Ashutosh Bhargava (RJ)13.01.1957
374Suresh Chandra Panda (AM)06.02.1955
375Deverakonda Diptivilasa (UP)16.06.1954
376Dinesh Kumar Goyal (RJ)25.12.1953
377K R Kishore (AP)14.04.1953
378Rakesh Sharma (UD)11.10.1955
379Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
380Shiva Shankar Verma (BH)01.03.1953
381Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
382Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
383Joginder Paul Sharma (UP)15.12.1953
384C J Ponraj (NL)09.02.1955
385Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
386Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
387Tuk Tuk Kumar (WB)06.08.1955
388Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
389Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
390Vijay Prakash (BH)18.09.1956
391Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
392Chandra Prakash Singh (TN)01.07.1954
393D Jagatheesa Pandian (GJ)11.05.1955
394Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
395Amita Sharma (MP)10.08.1954
396Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
397Koppula Raju (AP)10.06.1956
398V Umesh (KN)17.05.1956
399Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
400B V Selvaraj (UT)17.11.1953
401M N Vijaykumar (KN)05.04.1955
402Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
403Sharda Prasad (UP)09.05.1953
404K Sathiavasan (WB)14.04.1954
405Arvind Kumar Pandey (JH)10.08.1954
406Amar Singh (MP)26.05.1953
407Jagdish Rai (UP)09.09.1953
408Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
409Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
410K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
411Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
412Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
413Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
414Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
415C Lalsawta (BH)30.09.1955
416Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
417Ameising Luikham (MT)08.12.1958
Allotment Year 1982
418Prafulla Chandra Mishra (OR)09.01.1954
419Khurshid Ahmed Ganai (JK)20.10.1955
420Malovika Pawar (RJ)23.01.1955
421Tapan Ray (GJ)09.09.1957
422Ramesh Chander Nayyar (PB)04.12.1953
423Subesh Kumar Das (WB)28.12.1955
424Girish Shankar (BH)01.09.1957
425Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
426C B Venkataramana (AP)29.09.1955
427Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
428Sanjiv Nair (UP)28.05.1954
429Aruna Sharma (MP)19.08.1958
430Dillip Kumar Samantaray (MP)15.09.1954
431Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
432Sudhir Kumar Goel (MH)13.06.1955
433Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
434Rohit Nandan (UP)27.01.1957
435Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
436Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
437Pravir Kumar (UP)16.07.1959
438J S Deepak (UP)16.07.1958
439S K Nurul Haque (WB)03.09.1954
440Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
441K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
442G Elias (KL)16.10.1956
443Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
444Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
445Pravesh Sharma (MP)07.07.1959
446Sarwan Singh Channy (PB)05.05.1954
447Surya Pratap Singh (UP)01.01.1956
448Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
449Deepak Singhal (UP)25.05.1959
450Amitabh Verma (BH)16.09.1959
451Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
452Trilochan Singh (WB)01.02.1956
453Ramesh Kumar Nimmagadda (AP)08.03.1956
454Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
455Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
456Vidyadhar K Kanade (MH)01.10.1955
457Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
458K M Abraham (KL)30.12.1957
459Sishir Sinha (BH)20.07.1958
460M N Vidyashankar (KN)29.01.1954
461Deepak Sanan (HP)02.01.1957
462G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
463Ajay Nath (MP)10.09.1955
464Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
465K Skandan (TN)08.12.1956
466Rashmi Verma (BH)28.11.1958
467Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
468Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
469Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
470Rajendra Mohan Srivastava (UP)17.06.1955
471K Deenabandu (TN)23.02.1953
472P Michel Vetha Siromony (KL)08.08.1953
473Pradeep Sen (RJ)30.01.1955
474Raghav Chandra (MP)31.10.1958
475Navin Verma (BH)06.02.1959
476Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
477Susheel Kumar (UP)21.04.1958
478Amrendra Kumar Singh (WB)08.05.1954
479Ramesh Chandra Sinha (CG)15.07.1955
480Dinesh Singh (UP)18.06.1958
481Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
482Ajit Kumar Jain (MH)21.02.1954
483Vinod Kumar Thakral (MT)02.07.1956
484Rajiv Sharma (AP)06.05.1956
485Vyasji (BH)02.09.1956
486Damodar Sharma (RJ)19.08.1953
487Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
488Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
489G Gurucharan (KN)09.12.1956
490Ajay Narayan Jha (MT)15.01.1959
491Ramesh Kumar Khanna (TN)25.11.1954
492B Vijayan (UT)30.09.1954
493Ajay Mittal (HP)24.02.1958
494Kasthala Venkata Satyanarayana (MT)29.04.1954
495H. V. Patel (GJ)02.01.1954
496Suranjana Ray (MP)11.07.1956
497Manoj Kumar (UP)02.02.1954
498Alok Sheel (KL)06.05.1956
499Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
500C V Sankar (TN)02.07.1956
501Shiv Shankar Gupta (AM)08.01.1955
502Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
503Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
504Shyam Kumar Sinha (AP)02.07.1954
505Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
506Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
507Leena Nair (TN)30.06.1958
508Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
509Vineet Chaudhary (HP)23.09.1958
510Aditya Swaroop (JH)01.12.1954
511Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
512G V Krishna Rau (KN)30.07.1954
513Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
514Sumit Mallick (MH)13.04.1958
515Himangshu Sekhar Das (AM)20.09.1955
516Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
517M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
518Rajesh Gupta (BH)08.06.1955
519Dalip Singh (HY)09.04.1956
520T Prabhakara Rao (TN)25.12.1955
521K Pradeep Chandra (AP)15.12.1956
522Ashok Kumar Iii (UP)20.02.1956
523Arun Kumar S Sutaria (GJ)01.06.1953
524K Suresh (MP)26.08.1955
525Chandra Prakash (UP)01.07.1959
526Dev Raj Birdi (MP)14.01.1955
527Navtej Singh (UP)26.08.1957
528H Khekuto Khulu (NL)01.07.1954
529T Y Das (AM)13.08.1958
530Pritam Chand Kapoor (HP)08.04.1954
531Brij Mohan Meena (UP)10.07.1955
532Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
533Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
534Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
535Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
536Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
537Sudhir Kumar Rakesh (BH)25.08.1957
538T Vijayakumar (AP)09.09.1956
539Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
540Medha Gadgil (MH)04.08.1959
541Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
542Pramod Kumar Anand (RJ)26.09.1954
543Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
544Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
545Navneet Singh Kang (PB)12.04.1958
546L V Subramanyam (AP)22.04.1960
547Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
548T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
549Purushottam Aggarwal (RJ)07.11.1954
550Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
551Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
552Upma Chaudhary (HP)28.12.1959
553R Sridharan (KN)16.09.1957
554Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
555S K Shrivastava (MH)20.10.1958
556Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
557Bharti Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
558Ranjan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
559Anjali Prasad (UD)03.05.1957
560Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
561Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
562K P Krishnan (KN)29.12.1959
563Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
564Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
565Thomas Mathew (KL)09.05.1956
566V J Kurian (KL)23.02.1957
567Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
568Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
569Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
570Shekhar Prasad Singh (AP)07.01.1958
571Preeti Sudan (AP)30.04.1960
572Mukkamala G Gopal (AP)02.02.1957
573Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
574K Ashok Vardhan Shetty (TN)31.07.1957
575Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
576Bibhu Prasad Acharya (AP)30.10.1960
577Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
578Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
579Biresh Kumar (UP)19.01.1957
580Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
581Urvinder Pal Singh Madan (MH)08.10.1959
582Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
583Suresh Kumar (PB)04.04.1956
584Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
585Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
586Randeep Sudan (AP)05.08.1959
587Archana Arora (UT)12.09.1954
588Santosh Kumar Mishra (OR)01.09.1955
589Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
590Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
591Atul Bagai (UP)05.03.1959
592Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
593Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
594Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
595Arun Kumar (AM)19.03.1958
596Binoy Kumar (AP)05.05.1960
597Bhaskar Chandra Khulbe (WB)20.03.1959
598Paul Antony (KL)27.06.1958
599Ajay Singh (CG)12.02.1960
600Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
601Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
602Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
603Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
604Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
605Rajani Ranjan Rashmi (MT)23.09.1957
606Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
607Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
608Shanthini Kapoor (TN)03.09.1960
609Bhagwati Prasad Pandey (UD)06.03.1957
610Chanchal Mal Bachhawat (WB)07.06.1958
611Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
612Sunil Porwal (MH)16.12.1958
613Sada Kant (UP)05.01.1958
614Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
615Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
616H. Basker (KN)15.10.1954
617Vinod Kumar Agrawal (AP)09.02.1957
618Siddharth (WB)20.11.1955
619Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
620Ranjeev R Acharya (AP)19.10.1958
621Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
622Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
623Alka Panda (OR)18.07.1957
624Upendra Nath Behera (OR)23.07.1957
625G Kameswara Rao (MT)05.03.1955
626Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
627Taradatt (OR)15.06.1956
628Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
629V B Pyarelal (AM)09.02.1959
630Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
631Raj Rup Fuliya (HY)30.03.1954
632Tapesh Pawar (RJ)20.08.1954
633Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
634Upamanyu Chatterjee (MH)19.12.1959
635Gopal Krishna (WB)14.04.1960
636T Radha (AP)23.01.1956
637N S Palaniappan (TN)04.06.1956
638Sarban Singh (HY)21.12.1954
639Manohar Kant Kalohia (RJ)25.11.1953
640Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
641Jagpal Singh (PB)03.02.1957
642Juvviguntla Sundarasekhar (WB)09.09.1954
643O Ravi (GJ)31.10.1955
644S Raju (UD)23.03.1956
645Raj Bala Verma (JH)15.05.1960
646Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
647Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
648Lalmalsawma (UT)01.03.1958
649Harbhajan Singh (UP)23.11.1955
650Jyoti Bhramar Tubid (JH)14.03.1958
651Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
652Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
653Liangsi Paul Gonmei (MT)01.02.1954
654Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
655Lalit Varma (UP)01.03.1959
656Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
657Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
658V Nagi Reddy (AP)08.08.1955
659Karan A Singh (PB)04.08.1960
660Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
661Govind Sharma (RJ)12.02.1956
662Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
663J Raymond Peter (AP)15.08.1956
664Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
665Deepak Kumar (BH)03.02.1960
666Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
667Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
668P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
669Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
670Ravi Kant (BH)02.06.1961
671Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
672Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
673Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
674D Satya Murty (KN)15.01.1960
675Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
676Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
677R Rajagopal (TN)16.06.1961
678Kanchan Jain (MP)15.08.1958
679Arvind Mehta (HP)16.11.1960
680Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
681Reena Ray (UT)06.03.1961
682Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
683Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
684Roshan Lal (HY)10.05.1956
685Malini V Shankar (MH)22.12.1958
686Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
687Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
688Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
689Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
690Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
691Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
692Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
693D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
694Shailendra Kumar Joshi (AP)20.12.1959
695Rajkishor Swain (MP)13.08.1955
696A R Sukumar (AP)09.08.1958
697Pritam Singh (RJ)02.04.1960
698Rajiv Kumar (JH)19.02.1960
699Anand Kumar (KL)11.08.1961
700M Madan Gopal (KN)17.12.1955
701Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
702Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
703Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
704A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
705Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
706Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
707Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
708T Jacob (TN)29.05.1958
709Subhas Sharma (BH)20.08.1959
710Ravindra Kumar Srivastava (JH)31.05.1957
711Rajani Kant Verma (UT)23.04.1959
712Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
713R Balakrishnan (OR)06.11.1958
714Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
715Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
716Shailesh Kumar Sharma (MH)31.12.1955
717Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
718Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
719V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
720Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
721Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
722Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
723Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
724Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
725Alok Kumar (AM)01.01.1960
726Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
727Diwesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
728Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
729Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
730Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
731D V Prasad (KN)15.11.1960
732Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
733Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
734Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
735Ajay Mishra (AP)16.07.1960
736Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
737Oinam Nabakishore Singh (MT)01.12.1959
738Prashant Naik (AM)31.01.1956
739Rajpal Singh Kahlon (WB)13.04.1958
740Ramesh Negi (UT)10.07.1956
741Yashpal Singh (MT)05.01.1957
742K V Eapen (AM)09.09.1959
743Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
744P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
745V S Senthil (KL)30.09.1957
746Davinder Kumar (AM)02.12.1955
747A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
748Nikhilesh Jha (MT)26.02.1958
749Jaideep Govind (MP)04.09.1960
750Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
751Ram Paul Chander (HY)01.04.1955
752Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
753Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
754Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
755Tom Jos (KL)30.05.1960
756Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
757Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
758N C Muniyappa (KN)02.05.1953
759T Ramachandru (OR)03.04.1953
760Arvind Ray (UT)08.01.1960
761Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
762Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
763Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
764Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
765Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
766Satish M Gavai (MH)30.08.1959
767Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
768Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
769Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
770P Marapandiyan (KL)12.05.1957
771Sudesh Kumar (MP)15.08.1953
772Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
773Dharam Vir (PB)20.12.1957
774Ram Das Meena (WB)04.05.1954
775Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
776Rinchen Tempo (WB)06.07.1953
777Rameswar Prasad Meena (MT)02.09.1954
Allotment Year 1985
778Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
779Surina Rajan (HY)16.08.1959
780Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
781Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
782Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
783Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
784Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
785Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
786Amit Khare (JH)14.09.1961
787Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
788Ram Niwas (HY)14.02.1959
789Arun Goel (PB)07.12.1962
790Sameer Sharma (AP)15.11.1961
791Arun Goyal (UT)03.08.1959
792Parimal Rai (UT)05.01.1962
793Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
794Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
795R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
796Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
797Ajay Kumar (KL)02.10.1962
798N Sivasailam (KN)23.04.1960
799Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
800Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
801Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
802Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
803Pushpa Subramanyam (AP)03.01.1962
804Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
805Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
806Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
807P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
808Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
809Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
810Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
811Malay Kumar De (WB)22.09.1959
812Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
813Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
814Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
815Amita Prasad (KN)14.01.1962
816M M Kutty (UT)12.04.1960
817V S Bhaskar (AM)28.07.1961
818Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
819P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
820K Shanmugam (TN)07.07.1960
821Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
822Sanjeev Ranjan (MT)21.01.1963
823Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
824Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
825Debashis Sen (WB)02.01.1960
826Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
827Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
828Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
829Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
830Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
831Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
832Sailesh (AM)28.09.1961
833Vandana Krishna (MH)25.02.1962
834C Chandramouli (TN)28.09.1960
835Mahendra Jain (KN)27.03.1961
836Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
837Veena Ish (AP)18.05.1959
838A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
839Sutirtha Bhattacharya (AP)02.08.1957
840Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
841Shreeranjan (AM)19.08.1957
842P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
843Sheela Thomas (KL)16.03.1957
844J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
845K Arulmozhi (TN)26.03.1958
846Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
847Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
848Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
849Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
850V Giriraj (MH)02.10.1957
851Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
852Mohan Pyare (TN)21.09.1959
853Manmohan Singh (AP)02.10.1959
854Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
855Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
856Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
857Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
858Suresh Chanda (AP)25.03.1961
859Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
860Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
861Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
862Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
863Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
864Chitra Ramachandran (AP)08.04.1961
865Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
866Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
867Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
868Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
869Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
870M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
871Arvind Kumar (MH)08.10.1961
872Kavita Gupta (MH)05.09.1960
873Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
874Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
875Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
876Manisha Nanda (HP)26.05.1959
877Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
878Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
879Shalini Prasad (UP)01.12.1962
880Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
881Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
882Usha Sharma (RJ)02.06.1963
883Satish Chandra (PB)30.09.1960
884Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
885Hiralal Samariya (AP)14.09.1960
886Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
887M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
888Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
889Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
890Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
891Hector Marwein (AM)03.08.1960
892Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
893N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
894P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
895Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
896Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
897Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
898Subrata Biswas (KL)13.04.1959
899Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
900Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
901Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
902Ujjval Uke (MH)17.12.1957
903Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
904Pradip Ramdas Baviskar (WB)22.08.1955
905K Vidyasagar (JH)14.11.1956
906Arun Arya (UD)29.09.1961
907Tilak Raj Sarangal (PB)15.05.1953
908Janak Digal (UT)14.04.1957
909Kashi Nath Behera (WB)15.09.1954
910Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
911Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
912Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
913Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
914Krishan Pal Singh (MP)20.01.1954
915Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
916Erubothu Venkataiah (KN)01.07.1954
917W. L. Hangshing (MT)15.10.1958
918Satyajit Thakur (UP)06.02.1954
919Sushil Kumar Bhim Sen Negi (HP)11.09.1955
920Ramnganing Muivah (MT)01.03.1960
921Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
922Lian Kunga (BH)01.06.1957
923Sita Ram Meena (UP)01.07.1953
Allotment Year 1986
924Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
925Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
926Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
927Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
928Vandita Sharma (KN)10.11.1963
929Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
930Anshu Prakash (UT)20.09.1961
931Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
932Umesh Kumar Singh Chauhan (KL)09.04.1959
933Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
934Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
935Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
936Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
937S Narsing Rao (AP)03.05.1958
938Alok Shukla (CG)01.06.1960
939Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
940Bijay Kumar (MH)12.08.1958
941S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
942Dhirvir Jhingran (AM)17.12.1961
943Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
944Alok Tandon (UP)22.09.1962
945Vimal Kirti Singh (JH)24.08.1959
946Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
947Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
948Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
949Arun Kumar Bal (WB)04.06.1961
950Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
951W R Reddy (KL)01.06.1960
952Mridula Sinha (JH)16.08.1957
953I S N Prasad (KN)15.06.1963
954Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
955Subash Chandra (KN)22.12.1959
956D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
957Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
958Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
959James Varghese (KL)28.11.1957
960Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
961Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
962Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
963Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
964R S Shukla (WB)04.04.1961
965Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
966Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
967Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
968P H Kurian (KL)20.01.1959
969Mukul Singhal (UP)30.04.1962
970Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
971Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
972G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
973Shreekant Singh (MH)13.04.1960
974Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
975Shailendra Kumar Aggarwal (RJ)25.01.1959
976Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
977Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
978Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
979Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
980Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
981Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
982Nandan Singh Samant (AM)14.08.1959
983Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
984Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
985Shambhu Singh (MT)28.12.1959
986Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
987Ravi Mittal (BH)13.09.1961
988S Ramaswamy (UD)22.04.1960
989P W C Davidar (TN)03.10.1958
990G Vajralingam (PB)10.10.1958
991Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
992Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
993Satish Chandra (AP)20.11.1961
994E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
995Suhel Akhtar (MT)15.08.1960
996Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
997Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
998Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
999Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
1000Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
1001Alok Nigam (HY)18.11.1961
1002Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
1003Balwinder Singh Bhullar (UP)12.02.1959
1004Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
1005Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
1006Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
1007Rajeshwar Tiwari (AP)20.02.1960
1008Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
1009Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
1010Siya Ram Meena (RJ)23.08.1953
1011Saleena Singh (MP)29.07.1960
1012Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
1013Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
1014Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
1015J Suresh Babu (MT)18.07.1960
1016Umesh Sinha (UP)01.01.1960
1017Arun Mishra (WB)26.07.2012
1018P D Vaghela (GJ)22.09.1960
1019Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
1020Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
1021Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
1022Suresh Kumar (JK)27.05.1959
1023Inderjeet Prasad Gautam (GJ)02.04.1953
1024Ramesh Chandra Sagar (MH)08.04.1953
1025Ved Prakash (UT)22.02.1953
1026Peter W Ingty (AM)11.05.1959
1027Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
1028John Telesphore Ekka (MP)05.01.1954
1029Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
1030Har Saran Das (UP)15.06.1955
1031Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
1032Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
1033Usurupati Venkateswarlu (MT)01.12.1959
1034K Shivram (KN)06.04.1953
1035Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
1036K P Ramaiah (BH)15.07.1954
1037Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
1038Swaran Singh (TN)24.02.1955
1039Bhambal Ram Meena (AP)07.07.1959
1040Ranbir Singh (UD)23.03.1959
1041M R Kamble (KN)01.06.1956
1042Mhathung Kithan (HY)01.02.1954
1043Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
1044Amir Subhani (BH)10.04.1964
1045T. V Somanathan (TN)10.05.1965
1046Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
1047Arun Singhal (UP)15.04.1965
1048Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
1049Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
1050V P Joy (KL)30.06.1963
1051Sunil Kumar (UP)15.10.1963
1052J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
1053Atul Prasad (BH)13.02.1962
1054Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
1055Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
1056Tuhin Kant Pandey (OR)08.07.1965
1057Talleen Kumar (WB)20.07.1963
1058Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
1059Rajiv Ranjan Mishra (AP)01.01.1962
1060Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
1061Jyoti Arora (HY)15.10.1961
1062G Kalpana (KN)25.04.1962
1063Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
1064Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
1065Ajay Srivastava (MT)04.02.1964
1066Raj Kumar (GJ)06.01.1965
1067Raj Gopal (GJ)29.01.1959
1068Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
1069K. Satyagopal (TN)07.09.1959
1070V Manjula (KN)18.05.1964
1071Devender Singh (HY)31.07.1962
1072Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
1073Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
1074Vini Mahajan (PB)21.10.1964
1075Manoj Saunik (MH)02.12.1963
1076Barun Mitra (MT)06.03.1962
1077B Anand (TN)27.08.1962
1078B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
1079Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
1080S K Sandhu (PB)23.05.1959
1081Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
1082Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
1083Sujata Saunik (MH)15.06.1965
1084Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
1085Praveen Kumar (TN)23.06.1961
1086Rajiv Arora (HY)22.07.1962
1087Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
1088Vasudha Mishra (AP)11.02.1963
1089Naveen Prakash (WB)17.08.1961
1090Ajai Seth (KN)30.06.1965
1091Lalit Kumar Gupta (MT)01.10.1960
1092Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
1093Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
1094Leena Nandan (UP)19.12.1964
1095K Narayana Kumar (AM)08.01.1961
1096Naresh Kumar (UT)18.11.1963
1097Gauri Singh (MP)18.11.1963
1098R A Rajeev (MH)01.03.1961
1099Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
1100Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
1101Shikha Dubey (MP)27.11.1959
1102Amit Jha (HY)30.06.1962
1103Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
1104M C Jauhari (AM)02.08.1962
1105Pravir Krishna (MP)07.12.1961
1106Renuka Kumar (UP)26.06.1963
1107Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
1108Nisha Singh (HP)02.11.1964
1109Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
1110Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
1111Apurva Varma (TN)10.10.1961
1112Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
1113Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
1114Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
1115Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
1116Om Prakash Ii (UD)14.05.1962
1117Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
1118Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
1119Debasish Panda (UP)05.01.1962
1120Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
1121Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
1122Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
1123Gomatham Srinivasa G. Ayyangar (MT)02.07.1961
1124Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
1125Rama Raman (UP)04.05.1961
1126Sandeep Dave (KN)18.07.1961
1127Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
1128Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
1129Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
1130M Srinivas Rao (AM)27.09.1961
1131Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
1132Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
1133D Sreenivasulu (AP)01.07.1954
1134Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
1135Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
1136Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
1137K Jayakumar (SK)02.03.1962
1138T K Manojkumar (KL)30.10.1961
1139Rajesh Verma (OR)01.09.1964
1140Rajesh Kumar Chaturvedi (MP)01.07.1962
1141Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
1142Sushil Kumar (MT)25.09.1961
1143Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
1144Hemant Rao (UP)25.02.1964
1145M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
1146Otem Dai (TN)30.01.1962
1147Hari Ramulu (WB)28.10.1960
1148Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
1149Pochister Kharkongor (AM)25.11.1955
1150Lalnunmawia Chaungo (GJ)01.03.1962
1151Ashok Dongre (TN)22.02.1960
1152Avtar Singh (HY)22.10.1955
1153Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
1154Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
1155B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
1156M Mohana Rao (MP)04.12.1958
1157S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
1158P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
1159R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
1160Alok Kumar I (UP)28.06.1963
1161Narendra Kumar (UT)10.07.1957
1162Prashant (WB)22.07.1964
1163Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
1164Rajan Shukla (UP)28.11.1962
1165V Iraianbu (TN)16.06.1963
1166S Aparna (GJ)14.10.1963
1167Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
1168Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
1169Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
1170Rakesh Sarwal (MT)30.10.1964
1171Rajesh Kumar (MT)15.06.1962
1172Vikram Kapur (TN)25.12.1965
1173Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
1174Renu Sharma (UT)19.10.1964
1175Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
1176T K Jose (KL)07.06.1962
1177Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
1178Rajesh Kumar Khullar (HY)31.08.1963
1179Apurva Chandra (MH)19.09.1964
1180Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
1181Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
1182Radha S Raturi (UD)06.03.1964
1183Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
1184Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
1185Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
1186Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
1187C J Venugopal (OR)27.11.1964
1188Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
1189Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
1190Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
1191Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
1192Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
1193E V Ramanareddy (KN)18.08.1963
1194Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
1195Upma Srivastava (SK)09.07.1963
1196Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
1197M V Jayanthi (KN)25.11.1962
1198Mamnoon Hasan Khan (MT)01.06.1964
1199Anita Karwal (GJ)26.11.1962
1200Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
1201S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
1202Arvind Singh (MH)14.05.1963
1203Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
1204Indevar Pandey (WB)10.02.1964
1205Satya Gopal (UT)11.07.1962
1206Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
1207Rajiv Omkarnath Jalota (MH)29.09.1964
1208T V S N Prasad (HY)14.10.1964
1209Jishnu Barua (AM)01.09.1962
1210Yerra Srilakshmi (AP)15.06.1966
1211Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
1212Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
1213Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
1214Asha Thomas (KL)18.04.1963
1215Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
1216Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
1217Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
1218Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
1219Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
1220Atulya Mishra (TN)13.12.1965
1221I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
1222Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
1223D Sabitha (TN)15.10.1959
1224M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
1225K Rajeswara Rao (MT)01.07.1962
1226Praveen Garg (MP)21.10.1961
1227Manoj Kumar (HP)02.10.1961
1228Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
1229Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
1230M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
1231Shalini Mishra (AP)08.11.1962
1232Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
1233Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
1234Parag Gupta (OR)22.01.1962
1235Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
1236Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
1237Adhar Sinha (AP)11.05.1962
1238Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
1239Vijay Kumar (AP)03.08.1956
1240Juthika Patankar (UP)15.01.1964
1241Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
1242Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
1243Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
1244Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
1245T Venkatesh (UP)10.01.1962
1246Veera Rana (MP)26.03.1964
1247Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
1248Dharam Pal (UT)25.10.1963
1249I Rani Kumudini (AP)01.07.1963
1250Arvind Kumar (UP)18.03.1963
1251Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
1252Shailendra Singh (MP)20.12.1962
1253Alka Tiwari (JH)06.09.1965
1254Anil Kumar (HY)05.06.1959
1255Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
1256S. K. Dev Verman (MT)12.01.1963
1257Lalbikat Lunga Khiangte (JH)26.10.1964
1258Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
1259Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
1260Letkhogin Haokip (MT)20.02.1963
1261Basavaraju (KN)24.06.1959
1262K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
1263Manjit Singh (RJ)16.03.1958
1264Laima Chozah (WB)01.03.1959
1265Anil Sant (UP)27.02.1959
1266Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
1267Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
1268S Krishnan (TN)29.06.1967
1269Govind Mohan (SK)21.09.1965
1270Amitabh Jain (CG)21.06.1965
1271Atal Dulloo (JK)24.10.1966
1272Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
1273Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
1274K Rajaraman (TN)24.10.1963
1275Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
1276S K Prabakar (TN)15.01.1966
1277Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
1278S Kishore (WB)23.01.1963
1279Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
1280Somesh Kumar (AP)22.12.1963
1281Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
1282V Srinivas (RJ)01.09.1966
1283Umang Narula (JK)14.06.1965
1284Anurag Jain (MP)11.08.1965
1285Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
1286A Santhi Kumari (AP)07.04.1965
1287Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
1288Ansuli Arya (BH)17.09.1966
1289Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
1290Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
1291Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
1292Lok Ranjan (MT)22.01.1964
1293Manoj Joshi (KL)13.01.1967
1294Vivek Joshi (HY)21.05.1966
1295Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
1296Rakesh Singh (KN)20.05.1964
1297Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
1298Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
1299Mona Sharma (OR)22.03.1963
1300Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
1301Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
1302Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
1303Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
1304Samir Singh Chandel (RJ)29.12.1964
1305Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
1306Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
1307Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
1308Dimple Verma (UP)24.09.1962
1309Maninder Singh (AM)28.07.1963
1310Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
1311Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
1312Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
1313Chandan Sinha (WB)16.03.1963
1314Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
1315Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
1316Nand Kumar (MH)09.05.1963
1317Harmander Singh (TN)06.10.1962
1318Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
1319Lungmuana Lakher (MT)01.03.1958
1320Anita Praveen (TN)14.11.1964
1321Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
1322Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
1323G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
1324Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
1325Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
1326Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
1327Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
1328Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
1329Anil Verma (WB)28.12.1965
1330Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
1331Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
1332Vinod Kumar (MP)27.05.1965
1333Vinod Kumar (OR)25.01.1964
1334Manoj Singh (UP)03.12.1964
1335Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
1336Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
1337N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
1338Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
1339Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
1340Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
1341Mahavir Singh (HY)15.02.1963
1342Rebecca Vanessa Suchiang (AM)27.07.1962
1343Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
1344Vandana Kini (BH)15.06.1963
1345T Dharma Rao (MP)12.08.1958
1346R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
1347C T M Suguna (OR)13.01.1958
1348Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
1349Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
1350Arun Kumar (HY)15.02.1963
1351Suresh Chandra (UP)06.01.1963
1352Deepak Prasad (BH)01.09.1960
1353Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
1354Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
1355Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
1356Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
1357Dharmendra (UT)17.09.1965
1358K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
1359Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
1360Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
1361Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
1362Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
1363Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
1364Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
1365Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
1366J C Ramthanga (MT)07.05.1962
Allotment Year 1990
1367Subrata Gupta (WB)31.05.1965
1368Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
1369Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
1370Kapil Mohan (KN)17.09.1963
1371Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
1372Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
1373Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
1374Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
1375Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
1376Sumita Misra Singh (HY)30.01.1967
1377Ankur Gupta (HY)13.12.1964
1378Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
1379Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
1380Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
1381Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
1382Sudhir Garg (UP)11.02.1964
1383Niten Chandra (OR)25.10.1965
1384Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
1385Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
1386Pankaj Jain (AM)28.12.1965
1387Vivek Kumar (WB)21.02.1966
1388Saroj Kumar Jha (OR)08.01.1964
1389Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
1390Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
1391Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
1392Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
1393Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
1394Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
1395Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
1396Shashank Goel (AP)05.09.1966
1397Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
1398Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
1399V Venu (KL)20.08.1964
1400Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
1401Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
1402Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
1403Sanjay Bhatia (UP)06.03.1964
1404Anoop Kumar (MH)15.08.1964
1405Manoj Kumar (MT)08.08.1964
1406Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
1407Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
1408Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
1409Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
1410K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1411Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1412Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1413Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1414Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1415Aarti Ahuja (OR)28.02.1964
1416Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1417Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1418Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1419Sanjay Kumar Rakesh (MT)05.11.1967
1420Atul Kumar Tiwari (KN)03.06.1965
1421Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1422Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1423Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1424Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1425Chandra Vanu Som (GJ)19.01.1967
1426Shyamala M Shukla (MH)05.04.1967
1427Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1428Sunil Sharma (AP)08.05.1964
1429G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1430C Umashankar (TN)21.05.1964
1431Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1432Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1433Rajesh Kumar Gupta (UT)31.03.1966
1434Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1435K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1436M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1437Alok Kumar (MT)21.07.1965
1438Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1439Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1440Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1441Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1442R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1443Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1444R Venkata Ratnam (PB)05.11.1960
1445Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1446Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1447Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1448Anita Singh (UP)12.05.1964
1449K Moses Chalai (MT)01.02.1968
1450Arun Baroka (UT)28.08.1963
1451Manisha Prasad Panwar (UD)03.03.1967
1452Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1453Ashok Kumar Saha (MP)11.01.1963
1454Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1455S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1456G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1457P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1458Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1459Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1460T S Jawahar (TN)07.06.1965
1461Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1462Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1463Alok Goyal (JH)18.06.1965
1464Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1465Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1466Manoj Govil (MP)20.03.1969
1467Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1468Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1469Manoj Sharma (RJ)19.03.1968
1470Anu Garg (OR)01.03.1969
1471T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1472Shailesh Kumar Singh (JH)20.03.1966
1473Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1474Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1475Tajinder Singh (MT)29.11.1966
1476Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1477Arnab Roy (WB)16.04.1966
1478Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1479Rajat Kumar (AP)12.11.1963
1480L K Atheeq (KN)14.01.1965
1481Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1482K Ramakrishna Rao (AP)30.08.1965
1483Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1484Harpreet Singh (AP)18.07.1962
1485Vineet Garg (HY)14.09.1967
1486Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1487G Asok Kumar (AP)07.02.1964
1488Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1489Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1490Amit Kumar Jain (SK)26.01.1969
1491A Jayathilak (KL)16.06.1966
1492V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1493A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1494Ashok Kumar Barnwal (MP)27.01.1967
1495Gyanendra Dhar Bodgaiyan (UT)06.08.1961
1496Ishita Roy (KL)13.03.1965
1497Manoj Pant (WB)30.06.1965
1498S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1499Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1500Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1501Anil Malik (HY)04.04.1968
1502Namita Datta (UT)05.04.1968
1503Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1504Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1505N Muruganandam (TN)23.12.1967
1506Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1507Jan E Alam (NL)01.08.1965
1508Shant Manu (JK)28.12.1965
1509Debashri Mukherjee (UT)19.11.1968
1510Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1511G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1512Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1513Amit Yadav (UT)02.11.1965
1514Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1515Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1516Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1517Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1518Rachna Shah (KL)29.11.1967
1519Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1520Seema Jain (PB)01.01.1967
1521Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1522Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1523Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1524B Srinivas (KL)13.08.1962
1525S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1526Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1527Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1528S Sidhartha (BH)11.11.1965
1529Aravind Kumar (AP)26.10.1966
1530Ajay Jain (AP)30.07.1966
1531Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1532V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1533Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1534Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1535Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1536Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1537Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1538Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1539Vijay Arora (OR)07.05.1965
1540G Anupama (HY)07.11.1967
1541Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1542Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1543Vijayendra (AM)17.03.1963
1544Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1545Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1546Shamrao A Tagade (MH)04.12.1962
1547Senti Yanger Imchen (NL)29.01.1967
1548Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1549Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1550Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1551S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1552Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1553Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1554Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1555Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1556K Narasimha (UT)25.11.1963
1557Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1558Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1559Paulunthang Vaiphei (MT)21.07.1969
1560S M Raju (BH)03.07.1960
1561Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1562Jayesh Ranjan (AP)25.09.1967
1563Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1564Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1565Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1566Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1567Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1568J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1569Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1570Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1571Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1572Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1573K Vijayanand (AP)18.11.1965
1574Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1575Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1576Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1577Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1578Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1579Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1580Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1581Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1582Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1583Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1584Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1585Sriram Taranikanti (MT)11.07.1966
1586Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1587Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1588Vineet Joshi (MT)02.11.1968
1589Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1590Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1591Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1592Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1593V Ramakrishnan (KL)13.03.1967
1594Alok Khare (AM)01.01.1968
1595Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1596Sanjay Jaju (AP)26.02.1969
1597Shashi Ranjan Kumar (MT)12.04.1964
1598Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1599Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1600Rakesh Ranjan (MT)20.08.1966
1601Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1602Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1603Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1604K Ellangovan (KL)12.01.1962
1605Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1606Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1607Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1608K. A. Prasad Sinha (PB)19.12.1967
1609Manisha Arun Patankar (MH)16.03.1969
1610Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1611Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1612Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1613Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1614Barun Kumar Sahu (MT)21.04.1969
1615Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1616Seema Vyas (MH)03.04.1966
1617Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1618Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1619Vikas Raj (AP)31.03.1968
1620Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1621Vumlunmang Vualnam (MT)20.07.1968
1622A Subbiah (WB)30.05.1963
1623P Annamalai (TN)05.05.1960
1624Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1625Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1626Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1627Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1628V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1629Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1630Kalpana Srivastava (MP)02.02.1964
1631A. K. R. Parmar (JK)30.07.1964
1632Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1633Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1634Bipinchandra P. Shrimali (MH)03.11.1963
1635K Gopal (TN)10.08.1966
1636Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1637Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1638Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1639Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1640Usha Titus (KL)30.01.1961
1641Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1642Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1643M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1644Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1645Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1646Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1647Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1648Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1649Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1650Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1651Anurag Verma (PB)17.07.1969
1652Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1653Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1654Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1655K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1656Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1657V Umashankar (HY)01.07.1968
1658Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1659Roshni Sen (WB)28.06.1966
1660Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1661Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1662Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1663Munnambi V Subba Reddy (MT)01.08.1966
1664Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1665Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1666Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1667Ravi Kota (AM)12.04.1966
1668Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1669Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1670Manisha Verma (MH)08.06.1967
1671Prashant Kumar Singh (MT)20.06.1970
1672Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1673Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1674Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1675Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1676Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1677Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1678Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1679Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1680Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1681Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1682Vivek Kumar Dewangen (MT)14.04.1967
1683Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1684Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1685Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1686S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1687Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1688Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1689Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1690Abha Shukla (MH)02.09.1969
1691A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1692Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1693Alok (RJ)15.11.1966
1694S R Umashankar (KN)05.04.1965
1695Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1696K Manivasan (TN)02.07.1967
1697Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1698Nagaraju Maddirala (MT)08.02.1966
1699Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1700Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1701Surendra Singh Meena (JH)01.07.1964
1702Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1703Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1704Chandra Bhanu (UP)22.07.1967
1705Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1706Neerja (HY)24.09.1970
1707Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1708Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1709Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1710Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1711Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1712Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1713Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1714Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1715Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1716Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1717Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1718Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1719Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1720Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1721Rajesh Agarwal (MT)05.01.1970
1722Richa Sharma (CG)26.03.1969
1723Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1724Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1725P Amudha (TN)19.07.1970
1726Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1727Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1728Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1729Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1730Manish Jain (WB)25.03.1970
1731Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1732Atul Anand (TN)19.07.1969
1733Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1734Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1735Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1736Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1737Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1738Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1739Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1740Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1741Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1742Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1743Pawan Kotwal (JK)04.12.1965
1744B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1745Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1746Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1747Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1748Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1749Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1750Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1751Leena Johri (UP)28.12.1968
1752Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1753Amit Kr Ghosh (UP)29.12.1966
1754A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1755Naresh Pal Gangwar (RJ)21.01.1970
1756Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1757Sabyasachi Ghosh (AP)16.04.1967
1758Shiv Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1759Niraj Verma (AM)06.07.1969
1760Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1761Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1762Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1763Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1764Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1765Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1766Atish Chandra (BH)03.12.1969
1767Dhirendra Kr Tiwari (PB)30.12.1968
1768Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1769Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1770Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1771Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1772Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1773Roli Singh (RJ)10.03.1969
1774G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1775L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1776Dinesh Tarachand Waghmare (MH)26.06.1965
1777Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1778J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1779Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1780Amar Nath (UT)30.03.1966
1781K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1782Apoorva (TN)18.01.1965
1783Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1784Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1785Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1786N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1787Katru Rama Mohana Rao (UP)15.03.1963
1788Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1789Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1790Ashutosh Jindal (MT)11.12.1971
1791M A Siddique (TN)08.09.1971
1792Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1793Ashish Kr Goel (UP)12.02.1973
1794Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1795Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1796Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1797Maninder Kaur (CG)28.07.1971
1798Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1799Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1800Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1801B Venkatesham (AP)10.04.1968
1802Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1803Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1804Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1805Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1806Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1807R Jaya (TN)10.06.1969
1808Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1809P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1810Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1811M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1812Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1813Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1814Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1815Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1816M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1817Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1818Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1819Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1820T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1821Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1822Hussan Lal (PB)01.08.1962
1823Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1824K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1825Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1826Ajay Kumar Singh (JH)04.03.1970
1827B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1828Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1829Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1830Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1831Amod Kumar (UP)25.07.1971
1832Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1833Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1834Sanjay Kumar (AP)01.01.1972
1835G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1836B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1837Archana Varma (AM)16.02.1970
1838Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1839Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1840Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1841Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1842T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1843Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1844D Thara (GJ)03.07.1971
1845Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1846Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1847Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1848Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1849B Rajender (BH)25.06.1967
1850Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1851Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1852Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1853Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1854Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1855Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1856H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1857Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1858Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1859Benhur Mahesh Dutt Ekka (AP)04.10.1970
1860Satendra Singh (JH)28.08.1971
1861D Suresh (HY)12.08.1966
1862John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1863R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1864Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1865Thaithuilung Panmei (MT)15.08.1967
1866Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1867R Ranjit (WB)03.09.1972
1868Navin Mittal (AP)01.10.1973
1869Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1870Anurag Goel (AM)24.08.1971
1871Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1872Anand Kishor (BH)06.11.1971
1873Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1874Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1875Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1876Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1877Yatendra Kumar (MT)13.12.1967
1878Rahul Singh (BH)15.08.1971
1879Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1880Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1881V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1882Sanjay Agarwal (MH)31.07.1973
1883Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1884Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1885Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1886Nitishwar Kumar (UP)05.08.1967
1887Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1888Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1889A Anbarasu (UT)07.06.1970
1890Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1891V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1892Mona K.C. Khandar (GJ)15.08.1969
1893T Natarajan (GJ)05.05.1971
1894Binod Kumar (WB)06.02.1974
1895Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1896Anil Garg (UP)06.08.1971
1897Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1898Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1899Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1900Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1901Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1902Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1903Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1904Vinita Ved (MH)07.07.1970
1905M Devaraj (UP)27.05.1970
1906Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1907Usha Padhee (OR)01.06.1969
1908Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1909Rahul Anand (HP)04.11.1972
1910Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1911Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1912B Suman (KL)24.12.1970
1913Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1914Jitendra Kumar Sinha (MT)25.09.1970
1915S Chokalingam (MH)13.05.1967
1916Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1917M Dana Kishore (AP)05.10.1966
1918Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1919Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1920A Karthik (TN)07.07.1974
1921Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1922Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1923Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1924Sanjay Jagannath Khandare (MH)06.02.1968
1925Amit Rathore (MP)22.01.1972
1926Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1927Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1928Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1929Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1930Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1931Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1932Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1933Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1934Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1935V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1936Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1937Caralyn Khongwar Deshmukh (MP)05.04.1970
1938Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1939Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1940H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1941Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1942Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1943Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1944Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1945Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1946Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1947Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1948Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1949Rita Singh (UP)20.10.1969
1950Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1951Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1952Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1953Rajneesh (HP)23.11.1973
1954Subhashish Panda (HP)27.10.1968
1955Manish Singh (MP)16.03.1971
1956D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1957Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1958Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1959Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1960Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1961Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1962S Swarna (TN)26.07.1971
1963Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1964Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1965Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1966Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1967Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1968Shailaja Ramaiyer (AP)10.11.1970
1969Niharika Barik (CG)23.04.1970
1970Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1971Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1972Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1973Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1974Ahmed Nadeem (AP)26.11.1972
1975Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1976Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1977Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1978Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1979Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1980Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1981Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1982Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1983Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1984Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1985Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1986M Geetha (MP)09.05.1971
1987Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1988Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1989S Selvakumar (KN)10.07.1968
1990Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1991Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1992Shantanu (MT)27.08.1972
1993Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1994M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1995Beela Rajesh (JH)15.11.1969
1996Hari Om (UP)15.07.1971
1997Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1998Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1999Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
2000Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
2001Surendra Gupta (WB)05.05.1971
2002Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
2003Harsh Gupta (KN)24.09.1971
2004Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
2005A N Safeena (BH)27.05.1968
2006Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
2007P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
2008Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
2009Pramod Kumar Meherda (OR)11.11.1970
2010Ramesh Kumar Sudhanshu (UD)07.03.1970
2011Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
2012Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
2013N Sridhar (AP)01.06.1971
2014V Candavelou (UT)26.10.1971
2015Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
2016Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
2017Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
2018Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
2019Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
2020Robert Lalchungnunga Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
2021Himani Pande (JH)04.04.1971
2022Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
2023Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
2024Munish Moudgil (KN)19.01.1974
2025Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
2026Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
2027Puneet Agarwal (MT)23.07.1974
2028Vikas Garg (PB)02.08.1970
2029Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
2030Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
2031Ashok B (KL)27.02.1973
2032Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
2033Devesh Kumar (HP)01.07.1974
2034Akash Tripathi (MP)22.06.1975
2035Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
2036Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
2037Brijendra Singh (HY)13.05.1972
2038Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
2039Manish Thakur (AM)03.02.1976
2040Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
2041Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
2042Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
2043Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
2044G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
2045P Manivannan (KN)27.11.1972
2046Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
2047Rahul Sharma (JH)31.01.1972
2048Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
2049Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
2050Vandana Yadav (WB)10.02.1972
2051C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
2052Neena Sharma (UP)10.02.1970
2053Pandhari Yadav (UP)21.11.1971
2054Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
2055Vishal Gagan (OR)24.07.1974
2056Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
2057Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
2058Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
2059Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
2060Sirra Kauna Raju (PB)24.07.1970
2061Sandeep Kumar Sultania (AP)20.11.1971
2062Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
2063Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
2064Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
2065Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
2066Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
2067Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
2068R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
2069Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
2070Neelam Meena. (WB)05.02.1970
2071Subir Kumar (RJ)06.09.1975
2072Ajay Kumar Singh (UP)05.02.1970
2073Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
2074Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
2075S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
2076Bhawna Garg (PB)02.11.1976
2077M S Srikar (KN)18.04.1975
2078Kunal Kumar (MH)25.03.1976
2079Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
2080Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
2081V Sheshadari (AP)27.04.1973
2082Shubha Sharma (OR)20.04.1976
2083Vinay Kumar Choubey (JH)27.10.1975
2084Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
2085Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
2086Puneet Yadav (WB)18.09.1974
2087Syed Ali Murtaza Rizvi (AP)19.09.1975
2088M Beena (KL)07.02.1974
2089Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
2090Amandeep Garg (HP)10.10.1974
2091S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
2092Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
2093Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
2094Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
2095Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
2096Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
2097Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
2098Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
2099Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
2100P Guruprasad (UP)04.06.1972
2101Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
2102Vinay Kumar (BH)03.10.1971
2103Richa Bagla (MH)04.04.1976
2104N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
2105Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
2106Anshu Sinha (MH)07.01.1972
2107Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
2108Ravinder (UP)09.07.1973
2109N Gulzar (AP)29.05.1974
2110Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
2111Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
2112Shunchonngam Jatak Chiru (TN)30.01.1973
2113Arun Kumar Sinha (MT)08.09.1973
2114E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
2115Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
2116Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
2117Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
2118Subodh Yadav (KN)05.08.1972
2119Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
2120Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
2121Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
2122Sunil Kumar (JH)02.06.1970
2123Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
2124Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
2125Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
2126Sorabh Babu (UP)10.11.1976
2127Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
2128Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
2129S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
2130Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
2131Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
2132Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
2133D Anandan (SK)09.02.1976
2134G Prakash (TN)14.02.1976
2135Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
2136Pooja Singhal (JH)07.07.1978
2137Santanu Basu (WB)11.09.1974
2138Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
2139V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
2140Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
2141Anand Singh (KL)01.01.1974
2142Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
2143M Thennarasan (GJ)25.07.1971
2144Raj Kumar Dinesh Singh (MT)08.02.1975
2145Sonali N. Vayangankar (MP)27.07.1975
2146Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
2147Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
2148N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
2149Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
2150Amit Gupta (UP)01.07.1976
2151Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
2152Shobhit Jain (MP)14.09.1973
2153Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
2154P Hemalatha (KN)05.05.1976
2155Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
2156Anupam Punyanand Anand (GJ)05.07.1976
2157Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
2158Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
2159Prem Singh (MT)16.03.1973
2160Kumar Rahul (PB)05.01.1973
2161N Nawin Sona (MH)10.05.1975
2162Rahul Bojja (AP)04.01.1972
2163Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
2164Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
2165V Ponnuraj (KN)15.05.1973
2166Torawane Milind Shivram (GJ)30.08.1972
2167Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
2168Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
2169Anil Meshram (TN)18.07.1971
2170Dhanalakshmi K. (UP)27.10.1972
2171Niranjan Kumar Sudhansu (MH)26.07.1975
2172Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
2173Madhup Vyas (UT)09.10.1974
2174Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
2175Anurag Yadav (UP)16.01.1975
2176Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
2177Piyush Singh (MH)26.10.1976
2178Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
2179Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
Allotment Year 2001
2180Vijayalakshmi Bidari (MH)10.07.1977
2181Shahla Nigar (CG)31.03.1973
2182Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
2183Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
2184Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
2185Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
2186Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
2187Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
2188Smita Sabharwal (AP)19.06.1977
2189Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
2190Naveen Jain (RJ)15.04.1975
2191Vikas Gupta (HY)19.09.1975
2192Shalini Pandit (OR)11.09.1974
2193Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
2194Darpan Jain (KN)30.08.1977
2195Lokhande Prashant Sitaram (UT)20.11.1973
2196Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
2197T N Venkatesh (TN)15.05.1976
2198Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
2199Ankita Mishra (UT)05.01.1976
2200P Umanath (TN)02.12.1974
2201Ekroop Caur (KN)11.01.1975
2202Nidhi Mani Tripathi (MT)01.07.1973
2203Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
2204Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
2205Siddharth Jain (AP)09.03.1976
2206Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
2207Neetu Kumari Prasad (AP)14.02.1974
2208Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
2209Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
2210Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
2211R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
2212Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
2213Aparna U (UP)10.11.1975
2214Mayank Warwade (BH)19.08.1974
2215Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
2216Prajakta R. Lavangare (MH)02.09.1974
2217Anbalagan P. (MH)12.05.1972
2218J Ravi Shankar (KN)05.08.1970
2219Salim P B (WB)15.03.1973
2220Christina Z Chongthu (AP)21.03.1976
2221Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
2222R Selvam (HP)01.07.1971
2223Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
2224Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
2225S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
2226R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
2227Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
2228Nandita Gupta (HP)19.05.1974
2229Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
2230Swamy D V (OR)31.03.1976
2231R Lalvena (TN)25.10.1977
2232Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
2233Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
2234Priyank Bharti (PB)25.08.1974
2235Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
2236S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
2237Mohan Lal Meena (MT)20.04.1972
Allotment Year 2002
2238Manish Ranjan (JH)10.07.1975
2239Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
2240Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
2241Dinesh Arora (KL)23.12.1976
2242Abhishek Jain (HP)04.12.1977
2243Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
2244Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
2245Padmini Singla (UT)23.12.1976
2246Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
2247Girish S. N. (OR)12.05.1977
2248Archana Patnaik (TN)20.04.1974
2249Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
2250Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
2251M Selvendran (MP)13.12.1973
2252P Velrasu (MH)22.12.1973
2253Krishan Kumar (OR)04.09.1976
2254Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
2255Radhika Jha (UD)09.12.1976
2256Teli Ashutosh A (RJ)28.06.1977
2257N Manjula (KN)21.08.1975
2258C Sudharsan Reddy (AP)09.07.1972
2259Rohit Yadav (CG)07.07.1976
2260Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
2261Praveen Nilkanthrao Gedam (MH)11.10.1977
2262Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
2263Sameer Verma (UP)21.09.1972
2264Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
2265B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
2266Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
2267M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
2268Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
2269Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
2270Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
2271Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
2272Saurabh Jain (KL)30.09.1977
2273Archana (WB)30.09.1977
2274Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
2275Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
2276Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
2277D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
2278Vikas Anand (UT)12.01.1975
2279Jyoti Buddha Prakash (AP)01.10.1974
2280Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
2281Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
2282Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
2283Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
2284Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
2285Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
2286Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
2287Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
2288M Angamuthu (AM)28.04.1975
2289Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
2290Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
2291Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
2292Pankaj Kumar Pal (MT)04.07.1972
2293Avanindra Singh (WB)15.11.1971
2294Saravanan M (BH)03.06.1971
2295Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
2296Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
2297Ankur Garg (UT)14.06.1980
2298Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
2299Aswathy S (OR)15.05.1977
2300Swati Sharma (UT)19.12.1977
2301Ministhy S (UP)27.05.1973
2302Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
2303Arun Roy V (TN)11.03.1979
2304Anu George (TN)15.04.1976
2305Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
2306Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
2307Avinash Champawat (CG)15.12.1977
2308Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
2309Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
2310Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
2311Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
2312Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
2313Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
2314Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
2315Sanjay Goel (MP)09.03.1974
2316Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
2317Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
2318Babu A. (AP)14.07.1975
2319Ritu Sain (CG)22.07.1978
2320Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
2321M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
2322Sumant Singh (MT)07.07.1975
2323R.Anandakumar (TN)06.09.1975
2324Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
2325Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
2326Amit Singla (UT)27.08.1978
2327Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
2328Amrita Soni (UP)24.08.1975
2329Saurabh Rao (MH)20.04.1975
2330Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
2331Anupam Kumar (BH)14.11.1974
2332Sowjanya (UD)11.10.1978
2333Pradeshi Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
2334Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
2335Sripriya Rengarajan (WB)19.04.1972
2336J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
2337Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
2338Sudha Devi M (HP)01.12.1975
2339Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
2340Vivek Pandey (UT)22.07.1979
2341Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
2342Swaroop P (GJ)25.04.1978
2343Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
2344Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
2345Nishant Warwade (MP)25.04.1976
2346Abhishek Chandra (MT)27.11.1975
2347Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
2348Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
2349P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
2350Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
2351Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
2352Pinky Jowel (UP)25.09.1974
2353Shaila A (MH)23.05.1975
2354Kurve Sachin Shardchandra (UD)14.01.1977
2355Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
2356Kangale Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
2357Yogita Rana (AP)17.01.1973
2358Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
2359Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
2360Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
2361Lokesh Kumar Ds (AP)02.09.1977
2362Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
2363Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
2364Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
2365Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
2366Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
2367Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
2368Roopa Mishra (OR)09.06.1977
2369Ashima Brar (HY)19.09.1979
2370Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
2371Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
2372Palka Sahni (BH)08.10.1981
2373Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
2374Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
2375R Vishal (KN)28.05.1977
2376Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
2377Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
2378Anamika Singh (UP)29.03.1978
2379Raghuraj M R (MP)18.05.1979
2380Prashant Kumar (JH)06.08.1977
2381Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
2382D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
2383Raman Ravinath Mvap (UD)29.11.1973
2384Shurbir Singh (UT)16.12.1976
2385Ravi Jain (RJ)02.07.1974
2386Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
2387Brijesh Panday (MT)27.06.1977
2388Anshul Mishra (TN)05.06.1977
2389R Lakshmaman (BH)23.07.1980
2390Nidhi Kesarwani (MT)24.01.1979
2391B V R Chandra Purushottam (UD)01.07.1977
2392Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
2393Samit Sharma (RJ)21.02.1972
2394J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
2395P. M. K. C. Gandhi (WB)01.06.1978
2396Balkar Singh (UP)02.07.1975
2397Sangeetha P (CG)06.10.1976
2398Mamta (HP)24.08.1973
2399Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
2400Shruti Singh (PB)09.05.1982
2401S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
2402Vikram Kumar (MH)24.05.1977
2403S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
2404Parimal Singh (MH)15.12.1978
2405Ravikumar N G (UP)03.05.1977
2406Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
2407Sanjay Goel (UT)29.03.1976
2408Kundan Kumar (BH)28.07.1975
2409Garima Gupta (UT)14.01.1981
2410Roshan Jacob (UP)25.09.1978
2411Ramaswami N (MH)15.05.1973
2412Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
2413Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
2414Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
2415Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
2416Vijay Balkrishna Waghmare (MH)20.03.1972
2417Varun Roojam (PB)27.07.1978
2418Prasanna R (CG)21.11.1977
2419Sreekanth T (UT)29.04.1974
2420C Paulrasu (HP)23.05.1978
2421Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
2422Pradyumna P S (AP)04.03.1980
2423Kavita Singh (PB)11.09.1977
2424M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2425Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2426Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2427Amit Kataria (CG)15.10.1979
2428Pandurang Kondbarao Pole (JK)30.12.1976
2429Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2430N Ashok Kumar (MT)15.11.1978
2431Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2432Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2433Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2434K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2435Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2436C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2437Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2438Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2439Anbalagan P (CG)07.04.1979
2440Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2441Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2442Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2443Khade Nitin Kumar Shivdas (AM)04.08.1978
2444Anbukkumar V (KN)17.06.1974
2445John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2446C Shikha (KN)27.05.1977
2447Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2448A Sreenivas (HY)25.08.1977
2449N V Prasad (KN)09.09.1978
2450Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
2451Saumya Gupta (MT)02.10.1978
2452Devesh Deval (MT)06.02.1976
Allotment Year 2005
2453S Nagarajan (TN)08.02.1979
2454Basant Garg (PB)11.12.1981
2455Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2456Gaurav Uppal (AP)17.02.1975
2457Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2458Niharika Rai (UT)15.08.1981
2459Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2460Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2461Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2462Saket Kumar (HY)20.11.1974
2463Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2464Tukaram Haribhau Mundhe (MH)03.06.1975
2465Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2466R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2467Ilambarithi K (AP)12.07.1979
2468Surendra Singh (UP)15.08.1978
2469Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2470Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2471Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2472Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2473Manish Kumar (BH)21.09.1975
2474Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2475Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2476Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2477K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2478Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2479Smita Pandey (WB)01.03.1976
2480R Shangeetha (CG)27.09.1977
2481Rahul Jain (MP)08.05.1980
2482Joga Ram (RJ)17.01.1981
2483Jacintha Lazarus (MT)18.04.1980
2484Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2485Gitte Kirankumar Dinkarrao (MT)05.09.1975
2486Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2487Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2488M S Manivannan (AM)24.04.1972
2489Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2490Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2491N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2492Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2493Sibin C (PB)15.03.1977
2494K Srinivasan (JH)30.07.1979
2495Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2496Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2497Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2498Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2499Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2500M Raju (JK)29.10.1977
2501Amjad Tak (UT)05.07.1978
2502Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2503M T Reju (KN)25.05.1976
2504Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2505Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2506Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2507M Janaki (AP)13.09.1975
2508K Manicka Raj (AP)04.05.1975
2509Lokesh M (UP)03.04.1976
2510Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2511Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2512Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2513G V Rashmi (MP)30.05.1977
2514Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2515Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2516Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2517Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2518Balamurugan D (BH)08.04.1975
2519Akash Deep (AM)15.07.1979
2520Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2521Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2522Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2523Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2524Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2525Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2526M Balaji (TN)29.05.1979
2527Kunal (UT)22.12.1979
2528Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2529More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2530Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2531Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2532S A Murugesan (UD)01.06.1978
2533Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2534Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2535S Prakash (CG)18.06.1974
2536Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2537Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2538Punam (RJ)05.08.1976
2539Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2540Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2541Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2542A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2543Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2544Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2545J Ganesan (HY)25.08.1980
2546Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2547Pradeep Kumar Jha (MT)10.04.1979
2548Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2549Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2550Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2551Abhinav (PB)20.06.1979
2552Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2553Prerna Puri (UT)26.02.1981
2554Manoj Jain (KN)16.05.1978
2555Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2556Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2557Puru Gupta (AM)05.09.1978
2558Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2559Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2560Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2561Ankit Anand (CG)11.09.1983
2562Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2563Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2564Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2565Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2566D Randeep (KN)03.07.1979
2567Abhishek Singh (MT)23.06.1979
2568Pradeep Kumar Agrawal (PB)21.11.1979
2569Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2570Virendra Singh (MH)23.11.1974
2571Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2572Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2573Akshat Gupta (UD)27.02.1977
2574Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2575Brahm Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2576Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2577Shruti Singh (CG)03.11.1977
2578Antara Acharya (WB)24.04.1976
2579Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2580Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2581Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2582Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2583Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2584Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2585R Sudhan (MT)22.02.1978
2586Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2587P. Dayanand (CG)17.06.1976
2588Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2589Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2590Deependra Singh Kushwah (MH)01.07.1978
2591Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2592P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2593Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2594Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2595Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2596Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2597Biju K (KL)14.06.1976
2598V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2599Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2600Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2601Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2602Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2603D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2604Om Prakash (AM)08.04.1974
2605Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2606C R Prasanna (CG)04.06.1976
2607Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2608Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2609Alex V F Paul Menon V (CG)05.02.1980
2610Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2611Gorrela Suvarna Panda Das (AP)29.06.1973
2612Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2613Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2614Tanusree Deb Barma (MT)07.10.1982
2615Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2616Shilpa (UT)19.06.1978
2617Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2618Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2619Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2620S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2621Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2622Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2623Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2624Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2625S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2626Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2627Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2628Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2629Amit Saini (MH)06.09.1977
2630Prasanth N (KL)30.11.1979
2631Shashank Misra (MP)16.03.1983
2632Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2633Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2634Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2635Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2636Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2637Vysan R (NL)25.07.1978
2638Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2639Anandhi (RJ)01.03.1982
2640Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2641Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2642Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2643K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2644Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2645Udit Prakash (UT)23.12.1983
2646Parshant Kumar Goyal (MT)23.09.1979
2647Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2648K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2649Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2650Pausumi Basu (AP)03.10.1980
2651Atul Kumar (HY)02.05.1977
2652Moumita Basu (WB)16.10.1977
2653Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2654Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2655Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2656Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2657Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2658R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2659Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2660Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2661Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2662Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2663Ningthoujam Geoffrey (MT)03.02.1980
2664Gopal Meena (BH)01.07.1977
2665Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2666Jawahar P. (UT)22.04.1980
2667Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2668Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2669Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2670Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2671Jai Singh (BH)01.02.1977
2672Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2673Rana Dilip Kumar Bhuraram (GJ)10.04.1978
2674Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2675Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2676Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2677Nagargoje Madan Bibhishan (MP)04.06.1963
2678Shainamol A (HP)11.05.1982
2679Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2680C. Murugan (WB)07.05.1976
2681Balwant Singh (OR)15.07.1977
2682K C Devasenapathi (CG)17.04.1979
2683Ashwini Mudgal (MH)15.07.1978
2684V Shanmugam (UD)15.10.1976
2685Shailesh Kumar Chourasia (MT)22.03.1974
2686Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2687Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2688Swati Meena (MP)09.12.1984
2689Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2690Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2691Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2692Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2693Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2694Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2695Sachin R. Jadav (OR)02.04.1975
2696Chiphang Arthur Worchuiyo (MT)22.07.1979
2697Khetmalis Makarand Pandurang (HY)04.12.1977
2698Deepak Anand (BH)01.10.1982
2699Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2700Sanket S. Bhoindve (MP)24.10.1979
2701Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2702Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2703Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2704Abhay (UP)28.06.1983
2705K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2706Chaitra V (UP)26.06.1981
2707Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2708Prabhakar (SK)15.10.1975
2709Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2710Rajat Kumar Saini (WB)02.12.1983
2711Govind Jaiswal (NL)08.08.1983
2712Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2713Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2714Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2715Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2716Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2717Ravi Prakash Gupta (CG)30.12.1971
2718Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2719Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
Allotment Year 2008
2720Surpreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2721Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2722Ashima Jain (BH)27.07.1983
2723Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2724Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2725Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2726Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2727V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2728Dhavalkumar Kiritkumar Patel (GJ)02.07.1985
2729Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2730Harikishore S (KL)14.10.1980
2731Bhim Singh (CG)16.04.1975
2732Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2733Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2734Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2735Mariam Farzhana Sadhiq (TN)07.08.1979
2736Sonal Goel (MT)05.11.1982
2737Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2738Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2739Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2740Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2741S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2742Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2743Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2744Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2745Khushboo Goel Chowdhary (KN)30.10.1983
2746Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2747Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2748Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2749Viswanathan S (AM)07.11.1979
2750Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2751Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2752Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2753Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2754Parameswaran B (OR)26.09.1982
2755Amit Satija (UT)07.08.1978
2756Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2757Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2758Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2759Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2760Ram Singh (AM)20.01.1976
2761Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2762Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2763Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2764Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2765Bhupendra Singh Poonia (OR)15.08.1981
2766Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2767Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2768Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2769Dipti Dilip Mehendale (KN)29.05.1983
2770Hrisheekesh Arvind Modak (MT)13.10.1981
2771Archana Singh (RJ)26.09.1981
2772Shilpa (MP)16.03.1984
2773Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2774P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2775Kartikey Dhanji Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2776Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2777P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2778Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2779Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2780Neelima (PB)10.04.1979
2781Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2782Poonam Tapaskumar Guha (OR)11.09.1980
2783Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2784Ramandeep Chowdhary (BH)13.09.1980
2785Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2786K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2787Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2788Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2789Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2790Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2791Mukta Arya (WB)08.06.1981
2792Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2793Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2794Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2795Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2796Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2797Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2798M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2799Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2800Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2801Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2802K Vasuki (MP)13.11.1981
2803E Ravendiran (MH)15.06.1975
2804M Muthukumar (OR)05.04.1979
2805Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2806Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2807Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2808Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2809Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2810Deepa Murty (KN)02.01.1980
2811Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2812V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2813Zubair Ali Hashmi (MT)03.02.1978
2814Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2815Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2816Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2817Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2818Amit Kumar (PB)02.08.1979
2819Kajal (UP)30.11.1979
2820Joram Beda (PB)11.06.1981
2821Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2822B. John Tlangtinkhuma (MT)16.05.1978
2823Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2824B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2825Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2826Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2827Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2828Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2829Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
2830Surabhi Sinha (MP)01.01.1900
Allotment Year 2009
2831Ajit Kumar (MT)07.10.1973
2832Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2833Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2834Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2835Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2836Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2837Yash Garg (HY)06.09.1983
2838Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2839Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2840S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2841T Mithra (KL)09.12.1982
2842Aditi Singh (UP)16.08.1983
2843Saket Kumar (BH)25.10.1980
2844Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2845Ramvir (PB)15.07.1982
2846Varnali Deka (AM)15.02.1979
2847Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2848Hari Kiran Chevvuru (AP)29.04.1982
2849N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2850Sufiyah Faruqui (MP)13.05.1981
2851Raghav Langer (UD)16.05.1982
2852G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2853Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2854Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2855Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2856Sarfaraz Ahmad (AP)19.11.1984
2857Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2858Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2859Savin Bansal (UD)23.08.1984
2860Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2861Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2862D K Ravi (KN)10.06.1979
2863Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2864Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2865Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2866Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2867Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2868Sonali Giri (PB)01.07.1983
2869Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2870Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2871S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2872Shilpa Prabhakar (TN)30.08.1981
2873Priyanka Das (MP)19.04.1984
2874Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2875Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2876T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2877Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2878Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2879G Veerapandian (AP)01.02.1982
2880Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2881Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2882Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2883Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2884Gauri Parasher (OR)21.04.1981
2885Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2886Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2887Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2888D Prasanth Kumar Reddy (OR)17.08.1983
2889Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2890Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2891T.Anand (TN)09.10.1977
2892Kowsigan A (KL)18.01.1976
2893Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2894Javvadi V Naga Subramanyam (AM)16.02.1980
2895Vijaykumar Lalubhai Kharadi (GJ)17.04.1983
2896Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2897Vaibhav Shrivastava (WB)01.07.1981
2898Tamboli Ayyaj Fakirbhai (CG)23.12.1981
2899M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2900Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2901Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2902Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2903Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2904Pankaj (HY)29.01.1982
2905Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2906Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2907G Sreekanth (MH)18.06.1985
2908Pradeep P (MH)03.04.1981
2909D K Praveena (GJ)08.01.1980
2910Raman Kumar (BH)31.03.1982
2911Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2912C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2913V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2914Prashant Bholanath Narnaware (MH)11.09.1980
2915Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2916Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2917Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2918Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2919S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2920Vivek (UP)29.08.1976
2921Chinmay Pundlikrao Gotmare (AM)12.06.1983
2922Rathod Sandeep Rewaji (MT)28.11.1980
2923Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2924Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2925Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2926Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2927Muthukumar A (JH)19.06.1983
2928Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2929Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2930Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2931A Muthamma (UT)06.10.1982
2932Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2933Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2934Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2935S Rajalingam (UP)08.01.1982
2936M Nagarajan (GJ)06.11.1979
2937Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2938M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2939Isha (PB)09.05.1983
2940Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2941Milind Dharmrao Ramteke (MT)02.10.1975
2942Amit Tomar (MP)02.02.1983
2943Armstrong Pame (MT)23.09.1984
2944Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2945Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2946Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2947Rachna Bhagat (JH)29.07.1981
2948Mani Ram Sharma (MT)15.03.1975
Allotment Year 2010
2949Manjushree N (KN)01.01.1900
2950Shah Faesal (JK)17.05.1983
2951Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2952Iva Sahay (HP)05.08.1984
2953Anupama T V (KL)17.10.1986
2954Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2955Tanvi Sundriyal Bahuguna (MP)08.11.1984
2956Garima Mittal (HY)31.07.1984
2957Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2958Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2959Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2960Lalitha R (TN)20.12.1983
2961Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2962P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2963M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2964Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2965Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2966Sudhansu Mohan Samal (OR)12.06.1982
2967Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2968Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2969Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2970Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2971Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2972Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2973Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2974Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2975Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2976Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2977Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2978Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2979S S Nakul (KN)04.12.1983
2980Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2981Kaushlendra Vikram Singh (MP)02.07.1986
2982Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2983Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2984Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2985D Divya (AP)13.12.1983
2986K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2987Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2988Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2989Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2990Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2991Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2992Suman Rawat (MH)10.05.1984
2993J Nivas (AP)20.02.1982
2994Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2995Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2996Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2997Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2998Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2999Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
3000Amit Kumar (JH)01.01.1985
3001Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
3002Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
3003Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
3004Bhawani Singh Khangarot (UP)02.04.1985
3005Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
3006Bharati Hollikeri (AP)01.06.1978
3007Asheesh Singh (MP)29.11.1984
3008Kamlesh Kumar Joshi (UT)15.08.1983
3009R Vinothpriya (KN)25.07.1977
3010Neha Bansal (TN)31.10.1981
3011Krishna Bajpai (BH)29.09.1983
3012Neha Sharma (UP)13.02.1984
3013Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
3014Anil Bhandari (MH)03.08.1979
3015Bhandari Swagat Ranveerchand (KL)30.05.1986
3016Monika Rani (UP)01.03.1982
3017Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
3018Neha Giri (RJ)11.01.1985
3019Nitish Kumar (UP)05.01.1982
3020Yunus (HP)06.11.1978
3021Ranu Sahu (CG)04.09.1984
3022Jitender Yadav (UT)14.09.1980
3023Baddipudi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
3024V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
3025Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
3026Arti Lal (UT)02.01.1981
3027D Manikandan (UT)15.06.1979
3028R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
3029Prerna Himmatrao Deshbhratar (MH)25.06.1982
3030Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
3031Narayan Konwar (AM)28.02.1979
3032Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
3033K Balaji (UP)09.07.1984
3034Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
3035Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
3036Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
3037Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
3038R Arjun (WB)21.09.1984
3039Harichandana Dasari (AP)31.08.1984
3040Brundha D. (OR)15.05.1982
3041Rachana Patil (BH)17.08.1981
3042Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
3043Prem Chandra Chaudhary (OR)01.07.1982
3044Vishwanath (WB)02.11.1982
3045R Vimala (WB)16.06.1978
3046Uday Gaurishankar Chaudhari (MH)05.09.1985
3047Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
3048Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
3049Robert Singh Kshetrinayum (MT)13.03.1984
3050Saransh Mittar (CG)04.12.1984
3051Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
3052Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
3053Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
3054Niraj Kumar (JK)25.07.1980
3055Kumar Amit (PB)21.06.1983
3056Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
3057Ajay Yadav (TN)20.08.1983
3058Ranjana (TN)12.01.1981
3059Mahatme Sandeep Namdeo (MT)07.06.1984
3060Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
3061Laya Madduri (AM)14.04.1985
3062Inderjeet Singh (RJ)17.10.1985
3063Shyam Lal Poonia (MT)06.04.1983
3064Vishwa Mohan Sharma (NL)27.02.1978
3065Veena N M (KL)14.04.1981
3066Abu Imran (JH)24.05.1983
3067Sonika (UD)06.09.1980
3068Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
3069Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
3070Vikas Singh (MT)17.07.1981
3071Kadambari Bhagat (NL)14.10.1983
3072Preeti Meena (AP)19.01.1979
3073Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
3074Raj Kumar (BH)01.03.1978
3075Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
3076Kapil Meena (SK)10.07.1983
3077Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
3078Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
3079Karuna Kumari (AM)22.11.1976
3080Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
3081S Divyadharshini (TN)21.05.1987
3082Sweta Mohanty (AP)09.02.1984
3083Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
3084Pulkit Khare (UP)09.02.1984
3085Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
3086M Arvind (TN)28.05.1983
3087Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
3088Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
3089Amit Khatri (HY)01.01.1987
3090K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
3091Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
3092Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
3093Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
3094Shruti (PB)26.04.1985
3095Sindhu B (KN)04.07.1986
3096Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
3097Gokul G R (KL)06.10.1988
3098Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
3099Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
3100K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
3101Kurma Rao M (KN)11.04.1980
3102Chandra Sekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
3103V Jaya Chandra Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
3104V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
3105Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
3106Ragapriya R (KN)01.02.1986
3107R Menaka (UT)20.08.1982
3108Deepa S Mudhol (MH)27.11.1985
3109Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
3110Arindam Dakua (OR)25.06.1984
3111Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
3112Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
3113Tariq Thomas (UT)12.07.1984
3114Rahul Kumar (BH)06.03.1987
3115Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
3116Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
3117Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
3118Lalit Jain (HP)19.03.1983
3119Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
3120Isha Khosla (UT)31.01.1985
3121Patil Prashant Jeevan (AP)16.06.1982
3122Amit Kishore (UP)14.01.1982
3123Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
3124Ravi Jha (UD)24.01.1986
3125Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
3126Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
3127Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
3128Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
3129Shweta Teotia (AP)01.04.1984
3130P Siva Sankar (MH)02.06.1981
3131P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
3132Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
3133Saurav Kumar Suman (MP)15.02.1985
3134Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
3135Kashish Mittal (UT)29.07.1989
3136Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
3137Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
3138Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
3139Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
3140Vijayakumar J (MP)29.01.1979
3141Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
3142Kunal Silku (UP)30.09.1984
3143Pooja Jain (UT)23.10.1985
3144Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
3145Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
3146Samarth Verma (OR)15.10.1987
3147Harjinder Singh (MP)10.05.1981
3148Lakshmanan S (AM)26.10.1980
3149Abhijeet Vishvanath Chaudhari (MH)10.05.1984
3150Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
3151Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
3152Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
3153Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
3154Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
3155Apneet Riyait (PB)01.08.1983
3156Vishak G (UP)16.04.1987
3157Deepti Uppal (JK)15.08.1984
3158Reghu G (OR)25.02.1981
3159Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
3160Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
3161Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
3162Abhishek Singh (UP)22.02.1983
3163Ashish Thakare (OR)14.04.1984
3164Neha Marvya (MP)22.08.1986
3165Sharat B (KN)19.05.1976
3166Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
3167B Vijay Datta (MP)29.05.1984
3168Anugraha P (MP)29.12.1986
3169Karthikeyan S (KL)11.09.1982
3170Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
3171Deepak Soni (CG)01.01.1985
3172Chhavi Ranjan (JH)29.12.1981
3173Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
3174Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
3175B Srinivasan (PB)27.03.1989
3176Parthiban P (UT)15.07.1983
3177Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
3178Danish Ashraf (UT)21.02.1987
3179Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
3180K Sudarshan Chakravarthy (OR)23.02.1981
3181Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
3182Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
3183Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
3184Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
3185Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
3186Vijaykumar Siddappa Bhavikatti (HY)03.05.1985
3187Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
3188Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
3189Chandan Kumar (CG)17.01.1985
3190Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
3191Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
3192Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
3193Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
3194Bhure Sarveshwar Narendra (CG)12.04.1984
3195Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
3196Adil Khan (AM)11.12.1979
3197Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
3198Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
3199Raval Hamendra Kumar (MT)18.08.1984
3200Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
3201Deepap Priya P (WB)24.09.1984
3202Rajesh S (NL)21.12.1984
3203Hungyo Worshang (MT)25.03.1983
3204M Devender Singh (MH)09.02.1983
3205Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
3206Andra Vamsi (UP)13.08.1985
3207Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
3208Girish Dayalan (JK)11.04.1981
3209S Arun Prasad (WB)27.07.1985
3210Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
3211Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
3212U Swaroop (WB)21.07.1984
3213Rajeshwari B (JH)28.01.1985
3214Arun Kumar Kembhavi (AM)19.07.1985
3215Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
3216Uma Sankar S (WB)08.02.1982
3217Mohit Bundas (MP)05.06.1984
3218Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
3219Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
3220Sanjay Meena (MH)12.07.1983
3221Mitali Namchoom (UT)18.04.1980
3222Deepak Meena (UP)15.07.1986
3223Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
3224Amit Meena (KL)22.02.1985
3225Killu Siva Kumar Naidu (MT)29.02.1984
3226K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
3227Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
3228Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
3229Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
3230Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
3231Prince Dhawan (UT)22.06.1989
3232Mangesh Kumar (UD)06.08.1986
3233S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
3234Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
3235Harshika Singh (JH)29.11.1986
3236D Krishna Bhaskar (AP)21.06.1984
3237Aurangabadkar Amrutesh Kalidas (GJ)29.06.1989
3238Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
3239Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
3240Namit Mehta (RJ)24.02.1985
3241Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
3242Pankaj Jain (MP)21.01.1983
3243Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
3244Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
3245Nitika Pawar (UT)25.09.1988
3246Vineet Kumar (PB)06.12.1982
3247Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
3248Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
3249Neha Prakash (UP)14.06.1983
3250Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
3251Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
3252Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
3253Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
3254Sharma Prashant (UP)27.09.1987
3255Binwade Ravindra Laxman (MH)
3256Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
3257Amit Arora (GJ)10.12.1986
3258Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
3259Vishnu V (TN)08.04.1986
3260Anupam Saha (OR)06.05.1985
3261Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
3262Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
3263Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
3264Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
3265Krishnanunni H (TN)10.09.1987
3266Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
3267Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
3268Nooh P B (KL)29.05.1979
3269Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
3270Rohit Singh (MP)04.12.1985
3271Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
3272Debapriya Bardhan (MT)02.02.1986
3273Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
3274Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
3275Surabhi Malik (GJ)22.06.1986
3276Priyanka Soni (HY)10.01.1988
3277Pavan Kumar Malapati (KN)23.06.1986
3278Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
3279Deepak Singla (MH)16.11.1985
3280Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
3281Senthil Raj K (TN)09.03.1985
3282Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
3283Kannan G (UT)12.12.1985
3284Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
3285Manish Agarwal (OR)19.12.1984
3286Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
3287Harleen Kaur (UT)25.09.1984
3288Sandeep Singh (JH)05.04.1984
3289Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
3290G S Sameeran (TN)25.01.1986
3291Shantanu Goel (MH)12.06.1982
3292Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
3293Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
3294Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
3295Shekhar Singh (MH)28.10.1986
3296Charulata Somal (KN)07.03.1988
3297Amna Tasneem (HY)04.12.1978
3298Swati Srivastava (CG)23.08.1987
3299Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
3300Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
3301Alagu Varsini V S (AP)24.03.1983
3302Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
3303Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
3304Vibhu (WB)20.06.1984
3305Shaleen (HY)13.05.1986
3306Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
3307Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
3308Piyush Singla (JK)01.11.1986
3309Rajat Bansal (CG)25.07.1988
3310Priyanka Singla (WB)26.01.1985
3311Khemnar Kunal Prakash (MH)15.10.1984
3312Ajay Singh Tomer (AM)24.08.1982
3313Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
3314Suhas S (KL)09.03.1988
3315Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
3316Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
3317Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
3318Navjot Khosa (KL)13.06.1983
3319Bijin Krishna (WB)18.04.1983
3320Neha Arora (JH)01.10.1985
3321Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
3322Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
3323Balamurali D (KL)06.12.1985
3324Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
3325Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
3326Ramachandran R (KN)10.06.1986
3327Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
3328Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
3329Kundan Kumar (BH)25.12.1981
3330Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
3331Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
3332Aribam Radhabinod Sharma (MH)01.03.1984
3333Rajeevgandhi Hanumanthu (AP)16.06.1987
3334Anurag Verma (MP)07.05.1983
3335Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
3336Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
3337C Indhumathy (UP)01.10.1984
3338Nitesh Patil (KN)01.10.1986
3339R V Karnan (AP)30.09.1984
3340Pratibha Pal (MP)15.04.1988
3341Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
3342Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
3343Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
3344Rakesh Kumar (HP)19.01.1987
3345Inayat Khan (BH)17.05.1987
3346Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
3347Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
3348Richa Verma (HP)10.09.1986
3349Aarthi M (TN)22.04.1985
3350Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
3351Vibha Chahal (UP)19.08.1983
3352Ponnambalam S (WB)10.03.1985
3353Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
3354Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
3355Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
3356Khartade Kalicharan Sudamrao (AP)03.07.1977
3357Amit Kumar (BH)25.04.1982
3358Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
3359Ragul K (SK)18.09.1986
3360Amar Kushawha (TN)15.08.1985
3361Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
3362Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
3363Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
3364Makwana Gaurangbhai (GJ)27.10.1985
3365Shanavas C (NL)08.11.1988
3366Kulwant Singh (PB)03.08.1976
3367Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
3368Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
3369Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
3370Sridhar P N (TN)01.08.1982
3371Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
3372K Vijaykumar Jogdande (UD)01.12.1982
3373Abhishek Singh (UP)02.02.1983
3374Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
3375Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
3376Deepak Arya (MP)08.02.1984
3377Nongmaithem Bandana Devi (MT)16.10.1987
3378Arun Kumar (UP)08.08.1984
3379Rajesh Meena (BH)15.08.1987
3380Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
3381Sumera Tushar Dalpatbhai (GJ)13.11.1982
3382A Dineshkumar (UP)25.07.1977
3383Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
3384Naveen S L (UT)25.03.1982
3385T K Shibu (UP)21.06.1981
3386Harikesh Meena (HP)14.08.1981
3387Girisha P S (AM)12.10.1984
3388Ashish Bhargava (MT)14.02.1980
3389Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
3390Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
3391Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
3392K Thavaseelan (NL)17.09.1985
3393Brahmneet Kaur (MT)13.08.1985
3394Poma Tudu (OR)25.10.1979
3395Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
3396M J Pradip Chandren (MT)23.09.1985
3397Bhagyashree Bhimraoji Banayat (NL)18.03.1978
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu