Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
65Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
66Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
67Amita Paul (BH)26.11.1956
68Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
69Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
70Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
71Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
72Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
73Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
74Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
75Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
76Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
77Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
78Anil Swarup (UP)01.07.1958
79Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
80S M Vijayanand (KL)15.03.1957
81Ashok Jain (RJ)01.01.1958
82Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
83Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
84Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
85Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
86Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
87Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
88Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
89Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
90Nalini Netto (KL)19.08.1957
91Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
92Balvender Kumar (UP)14.02.1957
93Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
94Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
95Arun Jha (BH)15.08.1958
96Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
97Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
98Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
99Subhash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
100Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
101Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
102Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
103Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
104Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
105Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
106Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
107Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
108Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
109Vijay Prakash (BH)18.09.1956
110Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
111Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
112Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
113V Umesh (KN)17.05.1956
114Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
115Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
116Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
117Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
118K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
119Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
120Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
121Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
122Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
123Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
124Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
125Tapan Ray (GJ)09.09.1957
126Girish Shankar (BH)01.09.1957
127Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
128Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
129Aruna Sharma (MP)19.08.1958
130Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
131Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
132Rohit Nandan (UP)27.01.1957
133Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
134Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
135Pravir Kumar (UP)16.07.1959
136J S Deepak (UP)16.07.1958
137Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
138K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
139G Elias (KL)16.10.1956
140Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
141Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
142Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
143Deepak Singhal (UP)25.05.1959
144Amitabh Verma (BH)16.09.1959
145Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
146Trilochan Singh (WB)01.02.1956
147Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
148Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
149Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
150Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
151K M Abraham (KL)30.12.1957
152Sishir Sinha (BH)20.07.1958
153Deepak Sanan (HP)02.01.1957
154G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
155Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
156K Skandan (TN)08.12.1956
157Rashmi Verma (BH)28.11.1958
158Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
159Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
160Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
161Raghav Chandra (MP)31.10.1958
162Navin Verma (BH)06.02.1959
163Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
164Susheel Kumar (UP)21.04.1958
165Dinesh Singh (UP)18.06.1958
166Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
167Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
168Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
169Vyasji (BH)02.09.1956
170Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
171Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
172G Gurucharan (KN)09.12.1956
173Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
174Ajay Mittal (HP)24.02.1958
175Suranjana Ray (MP)11.07.1956
176Alok Sheel (KL)06.05.1956
177Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
178C V Sankar (TN)02.07.1956
179Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
180Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
181Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
182Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
183Leena Nair (TN)30.06.1958
184Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
185Vineet Chawdhry (HP)23.09.1958
186Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
187Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
188Sumit Mallick (MH)13.04.1958
189Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
190M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
191Dalip Singh (HY)09.04.1956
192K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
193Chandra Prakash (UP)01.07.1959
194Navtej Singh (UP)26.08.1957
195T Y Das (AM)13.08.1958
196Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
197Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
198Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
199Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
200Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
201T Vijayakumar (AP)09.09.1956
202Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
203Medha Gadgil (MH)04.08.1959
204Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
205Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
206Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
207Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
208L V Subramanyam (AP)22.04.1960
209Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
210T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
211Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
212Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
213Upma Chawdhry (HP)28.12.1959
214R Sridharan (KN)16.09.1957
215Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
216S K Shrivastava (MH)20.10.1958
217Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
218Bharathi Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
219Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
220Anjali Prasad (UD)03.05.1957
221Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
222Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
223K P Krishnan (KN)29.12.1959
224Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
225Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
226Thomas Mathew (KL)09.05.1956
227V J Kurian (KL)23.02.1957
228Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
229Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
230Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
231Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
232Preeti Sudan (AP)30.04.1960
233Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
234Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
235Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
236Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
237Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
238Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
239Biresh Kumar (UP)19.01.1957
240Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
241Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
242Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
243Suresh Kumar (PB)04.04.1956
244Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
245Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
246Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
247Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
248Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
249Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
250Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
251Arun Kumar (AM)19.03.1958
252Binoy Kumar (TG)05.05.1960
253Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
254Paul Antony (KL)27.06.1958
255Ajay Singh (CG)12.02.1960
256Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
257Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
258Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
259Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
260Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
261Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
262Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
263Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
264Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
265Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
266Sunil Porwal (MH)16.12.1958
267Sada Kant (UP)05.01.1958
268Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
269Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
270Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
271Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
272Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
273Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
274Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
275Alka Panda (OR)18.07.1957
276Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
277Taradatt (OR)15.06.1956
278Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
279V B Pyarelal (AM)09.02.1959
280Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
281Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
282Gopal Krishna (WB)14.04.1960
283T Radha (TG)23.01.1956
284N S Palaniappan (TN)04.06.1956
285Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
286Jagpal Singh (PB)03.02.1957
287S Raju (UD)23.03.1956
288Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
289Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
290Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
291Lalmalsawma (UT)01.03.1958
292Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
293Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
294Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
295Lalit Varma (UP)01.03.1959
296Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
297Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
298Karan A Singh (PB)04.08.1960
299Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
300Govind Sharma (RJ)12.02.1956
301Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
302J Raymond Peter (TG)15.08.1956
303Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
304Deepak Kumar (BH)03.02.1960
305Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
306Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
307P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
308Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
309Ravi Kant (BH)02.06.1961
310Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
311Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
312Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
313Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
314Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
315R Rajagopal (TN)16.06.1961
316Kanchan Jain (MP)15.08.1958
317Arvind Mehta (HP)16.11.1960
318Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
319Reena Ray (UT)06.03.1961
320Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
321Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
322Roshan Lal (HY)10.05.1956
323Malini V Shankar (MH)22.12.1958
324Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
325Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
326Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
327Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
328Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
329Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
330Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
331D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
332Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
333A R Sukumar (AP)09.08.1958
334Pritam Singh (RJ)02.04.1960
335Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
336Anand Kumar (KL)11.08.1961
337Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
338Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
339Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
340A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
341Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
342Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
343Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
344T Jacob (TN)29.05.1958
345Subhas Sharma (BH)20.08.1959
346Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
347R Balakrishnan (OR)06.11.1958
348Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
349Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
350Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
351Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
352V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
353Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
354Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
355Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
356Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
357Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
358Alok Kumar (AM)01.01.1960
359Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
360Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
361Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
362Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
363Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
364D V Prasad (KN)15.11.1960
365Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
366Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
367Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
368Ajay Mishra (TG)16.07.1960
369Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
370Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
371Prashant Naik (AM)31.01.1956
372Ramesh Negi (UT)10.07.1956
373Yashpal Singh (TR)05.01.1957
374K V Eapen (AM)09.09.1959
375Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
376P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
377V S Senthil (KL)30.09.1957
378A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
379Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
380Jaideep Govind (MP)04.09.1960
381Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
382Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
383Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
384Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
385Tom Jose (KL)30.05.1960
386Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
387Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
388Arvind Ray (UT)08.01.1960
389Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
390Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
391Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
392Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
393Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
394Satish M Gavai (MH)30.08.1959
395Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
396Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
397Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
398P Marapandiyan (KL)12.05.1957
399Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
400Dharam Vir (PB)20.12.1957
401Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
402Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
403Surina Rajan (HY)16.08.1959
404Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
405Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
406Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
407Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
408Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
409Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
410Amit Khare (JH)14.09.1961
411Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
412Ram Niwas (HY)14.02.1959
413Arun Goel (PB)07.12.1962
414Sameer Sharma (AP)15.11.1961
415Arun Goyal (UT)03.08.1959
416Parimal Rai (UT)05.01.1962
417Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
418Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
419R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
420Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
421Ajay Kumar (KL)02.10.1962
422N Sivasailam (KN)23.04.1960
423Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
424Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
425Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
426Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
427Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
428Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
429Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
430Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
431P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
432Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
433Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
434Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
435Malay Kumar De (WB)22.09.1959
436Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
437Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
438Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
439Amita Prasad (KN)14.01.1962
440M M Kutty (UT)12.04.1960
441V S Bhaskar (AM)28.07.1961
442Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
443P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
444K Shanmugam (TN)07.07.1960
445Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
446Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
447Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
448Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
449Debashis Sen (WB)02.01.1960
450Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
451Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
452Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
453Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
454Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
455Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
456Sailesh (AM)28.09.1961
457Vandana Krishna (MH)25.02.1962
458C Chandramouli (TN)28.09.1960
459Mahendra Jain (KN)27.03.1961
460Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
461Veena Ish (AP)18.05.1959
462A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
463Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
464Shreeranjan (AM)19.08.1957
465P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
466Sheela Thomas (KL)16.03.1957
467J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
468Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
469Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
470Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
471Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
472V Giriraj (MH)02.10.1957
473Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
474Mohan Pyare (TN)21.09.1959
475Manmohan Singh (AP)02.10.1959
476Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
477Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
478Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
479Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
480Suresh Chanda (TG)25.03.1961
481Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
482Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
483Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
484Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
485Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
486Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
487Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
488Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
489Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
490Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
491Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
492M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
493Arvind Kumar (MH)08.10.1961
494Kavita Gupta (MH)05.09.1960
495Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
496Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
497Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
498Manisha Nanda (HP)26.05.1959
499Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
500Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
501Shalini Prasad (UP)01.12.1962
502Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
503Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
504Usha Sharma (RJ)26.06.1963
505Satish Chandra (PB)30.09.1960
506Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
507Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
508Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
509M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
510Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
511Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
512Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
513Hector Marwein (AM)03.08.1960
514Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
515N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
516P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
517Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
518Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
519Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
520Subrata Biswas (KL)13.04.1959
521Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
522Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
523Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
524Ujjval Uke (MH)17.12.1957
525Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
526K Vidyasagar (JH)14.11.1956
527Janak Digal (UT)14.04.1957
528Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
529Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
530Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
531Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
532Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
533W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
534Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
535Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
536Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
537Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
538Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
539Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
540Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
541Vandita Sharma (KN)10.11.1963
542Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
543Anshu Prakash (UT)20.09.1961
544Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
545Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
546Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
547Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
548Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
549Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
550Alok Shukla (CG)01.06.1960
551Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
552Bijay Kumar (MH)12.08.1958
553S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
554Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
555Alok Tandon (UP)22.09.1962
556Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
557Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
558Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
559Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
560W R Reddy (KL)01.06.1960
561Mridula Sinha (JH)16.08.1957
562I S N Prasad (KN)15.06.1963
563Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
564Subash Chandra (KN)22.12.1959
565D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
566Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
567Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
568James Varghese (KL)28.11.1957
569Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
570Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
571Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
572Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
573R S Shukla (WB)04.04.1961
574Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
575Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
576Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
577P H Kurian (KL)19.01.1959
578Mukul Singhal (UP)30.04.1962
579Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
580Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
581G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
582Shreekant Singh (MH)13.04.1960
583Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
584Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
585Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
586Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
587Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
588Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
589Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
590Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
591Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
592Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
593Shambhu Singh (MN)28.12.1959
594Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
595Ravi Mittal (BH)13.09.1961
596S Ramaswamy (UD)22.04.1960
597P W C Davidar (TN)03.10.1958
598G Vajralingam (PB)10.10.1958
599Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
600Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
601Satish Chandra (AP)20.11.1961
602E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
603Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
604Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
605Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
606Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
607Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
608Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
609Alok Nigam (HY)18.11.1961
610Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
611Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
612Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
613Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
614Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
615Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
616Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
617Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
618Saleena Singh (MP)29.07.1960
619Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
620Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
621Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
622J Suresh Babu (MN)18.07.1960
623Umesh Sinha (UP)01.01.1960
624Arun Mishra (WB)26.06.1962
625P D Vaghela (GJ)22.09.1960
626Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
627Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
628Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
629Suresh Kumar (JK)27.05.1959
630Peter W Ingty (AM)11.05.1959
631Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
632Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
633Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
634Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
635Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
636Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
637Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
638Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
639Ranbir Singh (UD)23.03.1959
640M R Kamble (KN)01.06.1956
641Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
642Amir Subhani (BH)10.04.1964
643T. V Somanathan (TN)10.05.1965
644Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
645Arun Singhal (UP)15.04.1965
646Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
647Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
648V P Joy (KL)30.06.1963
649Sunil Kumar (UP)15.10.1963
650J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
651Atul Prasad (BH)13.02.1962
652Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
653Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
654Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
655Talleen Kumar (WB)20.07.1963
656Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
657Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
658Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
659Jyoti Arora (HY)15.10.1961
660G Kalpana (KN)25.04.1962
661Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
662Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
663Raj Kumar (GJ)06.01.1965
664Raj Gopal (GJ)29.01.1959
665Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
666K. Satyagopal (TN)07.09.1959
667V Manjula (KN)18.05.1964
668Devender Singh (HY)31.07.1962
669Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
670Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
671Vini Mahajan (PB)21.10.1964
672Manoj Saunik (MH)02.12.1963
673Barun Mitra (MN)06.03.1962
674B Anand (TN)27.08.1962
675B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
676Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
677S K Sandhu (PB)23.05.1959
678Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
679Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
680Sujata Saunik (MH)15.06.1965
681Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
682Praveen Kumar (TN)23.06.1961
683Rajiv Arora (HY)22.07.1962
684Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
685Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
686Naveen Prakash (WB)17.08.1961
687Ajay Seth (KN)30.06.1965
688Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
689Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
690Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
691Leena Nandan (UP)19.12.1964
692Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
693Naresh Kumar (UT)18.11.1963
694Gauri Singh (MP)18.11.1963
695R A Rajeev (MH)01.03.1961
696Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
697Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
698Shikha Dubey (MP)27.11.1959
699Amit Jha (HY)30.06.1962
700Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
701M C Jauhari (AM)02.08.1962
702Pravir Krishna (MP)07.12.1961
703Renuka Kumar (UP)26.06.1963
704Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
705Nisha Singh (HP)02.11.1964
706Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
707Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
708Apurva Varma (TN)10.10.1961
709Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
710Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
711Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
712Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
713Om Prakash (UD)14.05.1962
714Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
715Debasish Panda (UP)05.01.1962
716Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
717Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
718Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
719Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
720Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
721Rama Raman (UP)04.05.1961
722Sandeep Dave (KN)18.07.1961
723Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
724Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
725Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
726Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
727Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
728Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
729Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
730Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
731Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
732K Jayakumar (SK)02.03.1962
733T K Manojkumar (KL)30.10.1961
734Rajesh Verma (OR)01.09.1964
735Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
736Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
737Sushil Kumar (TR)25.09.1961
738Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
739Hemant Rao (UP)25.02.1964
740M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
741Otem Dai (TN)30.01.1962
742Hari Ramulu (WB)28.10.1960
743Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
744Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
745Ashok Dongre (TN)22.02.1960
746Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
747Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
748B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
749M Mohana Rao (MP)04.12.1958
750S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
751P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
752R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
753Alok Kumar I (UP)28.06.1963
754Narendra Kumar (UT)10.07.1957
755Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
756Rajan Shukla (UP)28.11.1962
757V Iraianbu (TN)16.06.1963
758S Aparna (GJ)14.10.1963
759Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
760Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
761Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
762Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
763Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
764Vikram Kapur (TN)25.12.1965
765Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
766Renu Sharma (UT)19.10.1964
767Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
768T K Jose (KL)07.06.1962
769Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
770Rajesh Khullar (HY)31.08.1963
771Apurva Chandra (MH)19.09.1964
772Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
773Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
774Radha S Raturi (UD)06.03.1964
775Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
776Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
777Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
778Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
779C J Venugopal (OR)27.11.1964
780Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
781Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
782Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
783Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
784Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
785E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
786Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
787Upma Srivastava (SK)09.07.1963
788Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
789M V Jayanthi (KN)25.11.1962
790Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
791Anita Karwal (GJ)26.11.1962
792Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
793S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
794Arvind Singh (MH)14.05.1963
795Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
796Indevar Pandey (WB)10.02.1964
797Satya Gopal (UT)11.07.1962
798Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
799Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
800T V S N Prasad (HY)14.10.1964
801Jishnu Barua (AM)01.09.1962
802Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
803Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
804Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
805Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
806Asha Thomas (KL)18.04.1963
807Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
808Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
809Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
810Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
811Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
812Atulya Mishra (TN)13.12.1965
813I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
814Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
815D Sabitha (TN)15.10.1959
816M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
817K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
818Praveen Garg (MP)21.10.1961
819Manoj Kumar (HP)02.10.1961
820Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
821Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
822M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
823Shalini Mishra (TG)08.11.1962
824Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
825Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
826Parag Gupta (OR)22.01.1962
827Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
828Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
829Adhar Sinha (TG)11.05.1962
830Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
831Vijay Kumar (AP)03.08.1956
832Juthika Patankar (UP)15.01.1964
833Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
834Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
835Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
836Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
837T Venkatesh (UP)10.01.1962
838Veera Rana (MP)26.03.1964
839Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
840Dharam Pal (UT)25.10.1963
841I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
842Arvind Kumar (UP)18.03.1963
843Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
844Shailendra Singh (MP)20.12.1962
845Alka Tiwari (JH)06.09.1965
846Anil Kumar (HY)05.06.1959
847Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
848S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
849Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
850Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
851Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
852Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
853B Basavaraaju (KN)24.06.1959
854K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
855Manjit Singh (RJ)16.03.1958
856Laima Chozah (WB)01.03.1959
857Anil Sant (UP)27.02.1959
858Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
859Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
860S Krishnan (TN)29.06.1967
861Govind Mohan (SK)21.09.1965
862Amitabh Jain (CG)21.06.1965
863Atal Dulloo (JK)24.10.1966
864Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
865Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
866K Rajaraman (TN)24.10.1963
867Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
868S K Prabakar (TN)15.01.1966
869Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
870S Kishore (WB)23.01.1963
871Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
872Somesh Kumar (AP)22.12.1963
873Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
874V Srinivas (RJ)01.09.1966
875Umang Narula (JK)14.06.1965
876Anurag Jain (MP)11.08.1965
877Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
878A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
879Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
880Ansuli Arya (BH)17.09.1966
881Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
882Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
883Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
884Lok Ranjan (TR)22.01.1964
885Manoj Joshi (KL)13.01.1967
886Vivek Joshi (HY)21.05.1966
887Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
888Rakesh Singh (KN)20.05.1964
889Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
890Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
891Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
892Mona Sharma (OR)22.03.1963
893Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
894Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
895Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
896Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
897Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
898Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
899Dimple Verma (UP)24.09.1962
900Maninder Singh (AM)28.07.1963
901Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
902Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
903Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
904Chandan Sinha (WB)16.03.1963
905Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
906Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
907Nand Kumar (MH)09.05.1963
908Harmander Singh (TN)06.10.1962
909Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
910Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
911Anita Praveen (TN)14.11.1964
912Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
913Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
914G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
915Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
916Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
917Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
918Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
919Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
920Anil Verma (WB)28.12.1965
921Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
922Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
923Vinod Kumar (MP)27.05.1965
924Manoj Singh (UP)03.12.1964
925Vinod Kumar (OR)25.01.1964
926Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
927Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
928N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
929Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
930Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
931Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
932Mahavir Singh (HY)15.02.1963
933Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
934Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
935Vandana Kini (BH)15.06.1963
936R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
937C T M Suguna (OR)13.01.1958
938Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
939Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
940Arun Kumar (HY)15.02.1963
941Suresh Chandra (UP)06.01.1963
942Deepak Prasad (BH)01.09.1960
943Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
944Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
945Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
946Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
947Dharmendra (UT)17.09.1965
948K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
949Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
950Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
951Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
952Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
953Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
954Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
955Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
956J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
957Subrata Gupta (WB)31.05.1965
958Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
959Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
960Kapil Mohan (KN)17.09.1963
961Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
962Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
963Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
964Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
965Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
966Sumita Misra (HY)30.01.1967
967Ankur Gupta (HY)13.12.1964
968Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
969Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
970Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
971Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
972Sudhir Garg (UP)11.02.1964
973Niten Chandra (OR)25.10.1965
974Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
975Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
976Pankaj Jain (AM)28.12.1965
977Vivek Kumar (WB)21.02.1966
978Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
979Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
980Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
981Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
982Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
983Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
984Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
985Shashank Goel (TG)05.09.1966
986Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
987Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
988V Venu (KL)20.08.1964
989Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
990Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
991Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
992Anoop Kumar (MH)15.08.1964
993Manoj Kumar (TR)08.08.1964
994Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
995Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
996Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
997Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
998K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
999Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1000Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1001Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1002Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1003Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1004Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1005Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1006Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1007Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1008Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1009Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1010Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1011Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1012Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1013Chandra Venu Som (GJ)19.01.1967
1014Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1015Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1016G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1017C Umashankar (TN)21.05.1964
1018Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1019Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1020Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1021K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1022M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1023Alok Kumar (TR)21.07.1965
1024Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1025Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1026Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1027Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1028R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1029Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1030R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1031Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1032Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1033Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1034Anita Singh (UP)12.05.1964
1035K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1036Arun Baroka (UT)28.08.1963
1037Manisha Panwar (UD)03.03.1967
1038Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1039Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1040Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1041S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1042G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1043P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1044Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1045Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1046T S Jawahar (TN)07.06.1965
1047Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1048Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1049Alok Goyal (JH)18.06.1965
1050Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1051Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1052Manoj Govil (MP)20.03.1969
1053Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1054Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1055Anu Garg (OR)01.03.1969
1056T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1057Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1058Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1059Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1060Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1061Arnab Roy (WB)16.04.1966
1062Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1063Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1064L K Atheeq (KN)14.01.1965
1065Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1066K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1067Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1068Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1069Vineet Garg (HY)14.09.1967
1070Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1071G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1072Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1073Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1074A Jayathilak (KL)16.06.1966
1075V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1076A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1077Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1078Ishita Roy (KL)13.03.1965
1079Manoj Pant (WB)30.06.1965
1080S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1081Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1082Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1083Anil Malik (HY)04.04.1968
1084Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1085Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1086N Muruganandam (TN)23.12.1967
1087Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1088Jan E Alam (NL)01.08.1965
1089Shantmanu (JK)28.12.1965
1090Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1091Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1092G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1093Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1094Amit Yadav (UT)02.11.1965
1095Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1096Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1097Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1098Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1099Rachna Shah (KL)29.11.1967
1100Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1101Seema Jain (PB)01.01.1967
1102Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1103Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1104Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1105B Srinivas (KL)13.08.1962
1106S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1107Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1108Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1109S Sidhartha (BH)11.11.1965
1110Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1111Ajay Jain (AP)30.07.1966
1112Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1113V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1114Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1115Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1116Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1117Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1118Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1119Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1120Vijay Arora (OR)07.05.1965
1121G Anupama (HY)07.11.1967
1122Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1123Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1124Vijayendra (AM)17.03.1963
1125Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1126Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1127Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1128Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1129Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1130Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1131Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1132S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1133Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1134Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1135Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1136Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1137K Narasimha (UT)25.11.1963
1138Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1139Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1140Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1141S M Raju (BH)03.07.1960
1142Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1143Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1144Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1145Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1146Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1147Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1148Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1149J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1150Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1151Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1152Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1153Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1154K Vijayanand (AP)18.11.1965
1155Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1156Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1157Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1158Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1159Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1160Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1161Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1162Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1163Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1164Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1165Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1166Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1167Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1168Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1169Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1170Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1171Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1172Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1173Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1174Alok Khare (AM)01.01.1968
1175Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1176Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1177Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1178Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1179Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1180Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1181Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1182Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1183Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1184K Ellangovan (KL)12.01.1962
1185Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1186Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1187Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1188K.A.P. Sinha (PB)19.12.1967
1189Manisha Patankar Mhaiskar (MH)16.03.1969
1190Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1191Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1192Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1193Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1194Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1195Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1196Seema Vyas (MH)03.04.1966
1197Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1198Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1199Vikas Raj (TG)31.03.1968
1200Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1201Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1202A Subbiah (WB)30.05.1963
1203P Annamalai (TN)05.05.1960
1204Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1205Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1206Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1207Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1208V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1209Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1210Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1211A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1212Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1213Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1214Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1215K Gopal (TN)10.08.1966
1216Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1217Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1218Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1219Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1220Usha Titus (KL)30.01.1961
1221Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1222Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1223M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1224Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1225Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1226Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1227Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1228Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1229Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1230Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1231Anurag Verma (PB)17.07.1969
1232Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1233Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1234Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1235K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1236Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1237V Umashankar (HY)01.07.1968
1238Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1239Roshni Sen (WB)28.06.1966
1240Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1241Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1242Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1243Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1244Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1245Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1246Ravi Kota (AM)12.04.1966
1247Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1248Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1249Manisha Verma (MH)08.06.1967
1250Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1251Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1252Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1253Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1254Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1255Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1256Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1257Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1258Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1259Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1260Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1261Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1262Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1263Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1264Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1265S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1266Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1267Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1268Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1269Abha Shukla (MH)02.09.1969
1270A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1271Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1272Alok (RJ)15.11.1966
1273S R Umashankar (KN)05.04.1965
1274Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1275K Manivasan (TN)02.07.1967
1276Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1277Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1278Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1279Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1280Surendra Singh (JH)01.07.1964
1281Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1282Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1283Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1284Neerja (HY)24.09.1970
1285Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1286Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1287Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1288Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1289Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1290Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1291Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1292Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1293Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1294Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1295Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1296Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1297Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1298Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1299Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1300Richa Sharma (CG)26.03.1969
1301Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1302Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1303P Amudha (TN)19.07.1970
1304Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1305Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1306Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1307Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1308Manish Jain (WB)25.03.1970
1309Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1310Atul Anand (TN)19.07.1969
1311Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1312Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1313Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1314Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1315Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1316Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1317Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1318Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1319Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1320Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1321Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1322B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1323Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1324Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1325Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1326Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1327Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1328Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1329Leena Johri (UP)28.12.1968
1330Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1331Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1332A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1333Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1334Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1335Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1336Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1337Niraj Verma (AM)06.07.1969
1338Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1339Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1340Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1341Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1342Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1343Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1344Atish Chandra (BH)03.12.1969
1345Dhirendra Kumar Tiwari (PB)30.12.1968
1346Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1347Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1348Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1349Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1350Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1351Roli Singh (RJ)10.03.1969
1352G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1353L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1354Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1355Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1356J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1357Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1358Amar Nath (UT)30.03.1966
1359K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1360Apoorva (TN)18.01.1965
1361Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1362Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1363Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1364N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1365Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1366Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1367Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1368Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1369M A Siddique (TN)08.09.1971
1370Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1371Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1372Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1373Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1374Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1375Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1376Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1377Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1378Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1379B Venkatesham (TG)10.04.1968
1380Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1381Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1382Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1383Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1384Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1385R Jaya (TN)10.06.1969
1386Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1387P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1388Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1389M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1390Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1391Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1392Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1393Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1394M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1395Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1396Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1397Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1398T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1399Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1400Hussan Lal (PB)01.08.1962
1401Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1402K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1403Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1404Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1405B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1406Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1407Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1408Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1409Amod Kumar (UP)25.07.1971
1410Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1411Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1412Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1413G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1414B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1415Archana Varma (AM)16.02.1970
1416Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1417Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1418Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1419Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1420T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1421Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1422D Thara (GJ)03.07.1971
1423Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1424Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1425Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1426Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1427B Rajender (BH)25.06.1967
1428Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1429Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1430Chandra Bhushan Kumar (UT)28.08.1967
1431Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1432Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1433Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1434H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1435Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1436Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1437Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1438Satendra Singh (JH)28.08.1971
1439D Suresh (HY)12.08.1966
1440John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1441R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1442Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1443Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1444Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1445R Ranjit (WB)03.09.1972
1446Navin Mittal (TG)01.10.1973
1447Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1448Anurag Goel (AM)24.08.1971
1449Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1450Anand Kishor (BH)06.11.1971
1451Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1452Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1453Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1454Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1455Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1456Rahul Singh (BH)15.08.1971
1457Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1458Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1459V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1460Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1461Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1462Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1463Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1464Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1465Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1466A Anbarasu (UT)07.06.1970
1467Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1468V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1469Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1470T Natarajan (GJ)05.05.1971
1471Binod Kumar (WB)06.02.1974
1472Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1473Anil Garg (UP)06.08.1971
1474Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1475Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1476Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1477Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1478Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1479Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1480Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1481Vinita Ved (MH)07.07.1970
1482M Devaraj (UP)27.05.1970
1483Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1484Usha Padhee (OR)01.06.1969
1485Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1486Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1487Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1488B Suman (KL)24.12.1970
1489Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1490Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1491S Chockalingam (MH)13.05.1967
1492Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1493M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1494Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1495Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1496A Karthik (TN)07.07.1974
1497Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1498Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1499Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1500Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1501Amit Rathore (MP)22.01.1972
1502Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1503Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1504Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1505Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1506Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1507Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1508Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1509Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1510Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1511V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1512Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1513Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1514Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1515Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1516H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1517Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1518Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1519Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1520Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1521Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1522Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1523Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1524Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1525Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1526Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1527Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1528Rajneesh (HP)23.11.1973
1529Subhasish Panda (HP)27.10.1968
1530Manish Singh (MP)16.03.1971
1531D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1532Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1533Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1534Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1535Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1536Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1537S Swarna (TN)26.07.1971
1538Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1539Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1540Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1541Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1542Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1543Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1544Niharika Barik (CG)23.04.1970
1545Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1546Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1547Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1548Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1549Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1550Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1551Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1552Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1553Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1554Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1555Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1556Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1557Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1558Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1559Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1560Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1561M Geetha (CG)09.05.1971
1562Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1563Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1564S Selvakumar (KN)10.07.1968
1565Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1566Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1567Shantanu (TR)27.08.1972
1568Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1569M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1570Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1571Hari Om (UP)15.07.1971
1572Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1573Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1574Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1575Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1576Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1577Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1578Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1579Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1580A N Safeena (BH)27.05.1968
1581Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1582P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1583Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1584Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1585Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1586Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1587Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1588N Sridhar (TG)01.06.1971
1589V Candavelou (UT)26.10.1971
1590Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1591Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1592Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1593Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1594Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1595Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1596Himani Pande (JH)04.04.1971
1597Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1598Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1599Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1600Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1601Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1602Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1603Vikas Garg (PB)02.08.1970
1604Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1605Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1606Ashok B (KL)27.02.1973
1607Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1608Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1609Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1610Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1611Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1612Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1613Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1614Manish Thakur (AM)03.02.1976
1615Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1616Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1617Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1618Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1619G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1620P Manivannan (KN)27.09.1972
1621Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1622Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1623Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1624Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1625Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1626C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1627Neena Sharma (UP)10.02.1970
1628Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1629Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1630Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1631Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1632Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1633Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1634Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1635Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1636Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1637Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1638Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1639Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1640Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1641Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1642Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1643R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1644Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1645Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1646Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1647Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1648Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1649Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1650S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1651Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1652M S Srikar (KN)18.04.1975
1653Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1654Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1655Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1656V Sheshadari (TG)27.04.1973
1657Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1658Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1659Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1660Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1661Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1662Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1663M Beena (KL)07.02.1974
1664Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1665Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1666S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1667Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1668Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1669Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1670Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1671Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1672Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1673Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1674Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1675P Guruprasad (UP)04.06.1972
1676Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1677Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1678Richa Bagla (MH)04.04.1976
1679N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1680Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1681Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1682Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1683Ravinder (UP)09.07.1973
1684N Gulzar (AP)29.05.1974
1685Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1686Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1687Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1688Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1689E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1690Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1691Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1692Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1693Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1694Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1695Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1696Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1697Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1698Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1699Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1700Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1701Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1702Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1703Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1704S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1705Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1706Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1707Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1708D Anandan (SK)09.02.1976
1709G Prakash (TN)14.02.1976
1710Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1711Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1712Santanu Basu (WB)11.09.1974
1713Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1714V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1715Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1716Anand Singh (KL)01.01.1974
1717Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1718M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1719Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1720Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1721Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1722Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1723N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1724Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1725Amit Gupta (UP)01.07.1976
1726Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1727Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1728Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1729P Hemalatha (KN)05.05.1976
1730Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1731Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1732Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1733Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1734Prem Singh (MN)16.03.1973
1735Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1736N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1737Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1738Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1739Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1740V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1741Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1742Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1743Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1744Anil Meshram (TN)18.07.1971
1745Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1746Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1747Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1748Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1749Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1750Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1751Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1752Piyush Singh (MH)26.10.1976
1753Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1754Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1755Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1756Vijayalakshmi Prasanna Bidari (MH)10.07.1977
1757Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1758Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1759Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1760Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1761Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1762Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1763Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1764Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1765Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1766Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1767Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1768Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1769Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1770Darpan Jain (KN)30.08.1977
1771Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1772Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1773T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1774Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1775Ankita Mishra Bundela (UT)05.01.1976
1776P Umanath (TN)02.12.1974
1777Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1778Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1779Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1780Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1781Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1782Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1783Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1784Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1785Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1786Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1787R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1788Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1789Aparna U (UP)10.11.1975
1790Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1791Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1792Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1793Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1794J Ravishankar (KN)05.08.1970
1795Salim P B (WB)15.03.1973
1796Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1797Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1798R Selvam (HP)01.07.1971
1799Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1800Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1801S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1802R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1803Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1804Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1805Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1806Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1807R Lalvena (TN)25.10.1977
1808Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1809Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1810Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1811S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1812Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1813Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1814Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1815Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1816Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1817Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1818Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1819Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1820Padmini Singla (UT)23.12.1976
1821Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1822Girish S. N. (OR)12.05.1977
1823Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1824Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1825Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1826M Selvendran (MP)13.12.1973
1827P Velrasu (MH)22.12.1973
1828Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1829Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1830Radhika Jha (UD)09.12.1976
1831Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1832N Manjula (KN)21.08.1975
1833C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1834Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1835Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1836Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1837Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1838Sameer Verma (UP)21.09.1972
1839Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1840B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1841Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1842M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1843Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1844Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1845Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1846Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1847Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1848Archana (WB)30.09.1977
1849Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1850Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1851Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1852D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1853Vikas Anand (UT)12.01.1975
1854Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1855Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1856Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1857Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1858Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1859Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1860Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1861Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1862Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1863M Angamuthu (AM)28.04.1975
1864Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1865Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1866Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1867Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1868Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1869Saravanan M (BH)03.06.1971
1870Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1871Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1872Ankur Garg (UT)14.06.1980
1873Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1874Aswathy S (OR)15.05.1977
1875Swati Sharma (UT)19.12.1977
1876Ministhy S (UP)27.05.1973
1877Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1878Arun Roy V (TN)11.03.1979
1879Anu George (TN)15.04.1976
1880Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1881Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1882Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1883Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1884Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1885Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1886Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1887Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1888Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1889Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1890Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1891Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1892Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1893Babu A. (AP)14.07.1975
1894Ritu Sain (CG)22.07.1978
1895Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1896M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1897Sumant Singh (MN)07.07.1975
1898R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1899Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1900Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1901Amit Singla (UT)27.08.1978
1902Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1903Amrita Soni (UP)24.08.1975
1904Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1905Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1906Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1907Sowjanya (UD)11.10.1978
1908P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1909Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1910J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1911Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1912Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1913Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1914Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1915Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1916Swaroop P (GJ)25.04.1978
1917Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1918Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1919Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1920Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1921Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1922Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1923P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1924Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1925Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1926Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1927Shaila A (MH)23.05.1975
1928Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1929Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1930K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1931Yogita Rana (TG)17.01.1973
1932Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1933Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1934Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1935Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1936Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1937Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1938Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1939Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1940Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1941Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1942Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1943Ashima Brar (HY)19.09.1979
1944Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1945Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1946Palka Sahni (BH)08.10.1981
1947Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1948Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1949R Vishal (KN)28.05.1977
1950Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1951Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1952Anamika Singh (UP)29.03.1978
1953Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1954Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1955Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1956D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1957Raman Ravinath (UD)29.11.1973
1958Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1959Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1960Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1961Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1962Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1963Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1964R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1965Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1966B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1967Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1968Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1969J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1970P M K C Gandhi (WB)01.06.1978
1971Balkar Singh (UP)02.07.1975
1972Sangeetha P (CG)06.10.1976
1973Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1974Shruti Singh (PB)09.05.1982
1975S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1976Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1977S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1978Parimal Singh (MH)15.12.1978
1979Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1980Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1981Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1982Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1983Garima Gupta (UT)14.01.1981
1984Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1985Ramaswami N (MH)15.05.1973
1986Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1987Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1988Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1989Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1990Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1991Varun Roojam (PB)27.07.1978
1992Prasanna R (CG)21.11.1977
1993Sreekanth T (UT)29.04.1974
1994C Paulrasu (HP)23.05.1978
1995Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
1996Pradyumna P S (AP)04.03.1980
1997Kavita Singh (PB)11.09.1977
1998M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
1999Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2000Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2001Amit Kataria (CG)15.10.1979
2002Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2003Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2004N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
2005Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2006Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2007Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2008K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2009Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2010C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2011Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2012Devesh Deval (MN)06.02.1976
2013Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2014Anbalagan P (CG)07.04.1979
2015Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2016Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2017Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2018Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2019Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2020John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2021C Shikha (KN)27.05.1977
2022Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2023A Sreenivas (HY)25.08.1977
2024N V Prasad (KN)09.09.1978
2025Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2026S Nagarajan (TN)08.02.1979
2027Basant Garg (PB)11.12.1981
2028Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2029Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2030Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2031Niharika Rai (UT)15.08.1981
2032Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2033Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2034Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2035Saket Kumar (HY)20.11.1974
2036Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2037Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2038Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2039R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2040Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2041Surendra Singh (UP)15.08.1978
2042Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2043Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2044Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2045Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2046Manish Kumar (BH)21.09.1975
2047Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2048Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2049Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2050K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2051Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2052Smita Pandey (WB)01.03.1976
2053R Shangeetha (CG)27.09.1977
2054Rahul Jain (MP)08.05.1980
2055Joga Ram (RJ)17.01.1981
2056Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2057Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2058Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2059Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2060Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2061M S Manivannan (AM)24.04.1972
2062Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2063Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2064N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2065Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2066Sibin C (PB)15.03.1977
2067K Srinivasan (JH)30.07.1979
2068Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2069Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2070Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2071Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2072Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2073M Raju (JK)29.10.1977
2074Amjad Tak (UT)05.07.1978
2075Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2076M T Reju (KN)25.05.1976
2077Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2078Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2079Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2080M Janaki (AP)13.09.1975
2081K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2082Lokesh M (UP)03.04.1976
2083Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2084Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2085Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2086G V Rashmi (MP)30.05.1977
2087Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2088Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2089Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2090Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2091Balamurugan D (BH)08.04.1975
2092Akash Deep (AM)15.07.1979
2093Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2094Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2095Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2096Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2097Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2098Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2099M Balaji (TN)29.05.1979
2100Kunal (UT)22.12.1979
2101Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2102More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2103Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2104Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2105S A Murugesan (UD)01.06.1978
2106Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2107Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2108S Prakash (CG)18.06.1974
2109Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2110Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2111Punam (RJ)05.08.1976
2112Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2113Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2114Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2115A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2116Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2117Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2118J Ganesan (HY)25.08.1980
2119Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2120Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2121Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2122Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2123Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2124Abhinav (PB)20.06.1979
2125Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2126Prerna Puri (UT)26.02.1981
2127Manoj Jain (KN)16.05.1978
2128Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2129Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2130Puru Gupta (AM)05.09.1978
2131Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2132Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2133Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2134Ankit Anand (CG)11.09.1983
2135Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2136Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2137Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2138Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2139D Randeep (KN)03.07.1979
2140Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2141Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2142Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2143Virendra Singh (MH)23.11.1974
2144Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2145Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2146Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2147Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2148Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2149Shruti Singh (CG)03.11.1977
2150Antara Acharya (WB)24.04.1976
2151Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2152Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2153Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2154Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2155Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2156Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2157R Sudhan (MN)22.02.1978
2158Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2159P. Dayanand (CG)17.06.1976
2160Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2161Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2162Deependra Singh Kushwah (MH)01.07.1978
2163Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2164P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2165Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2166Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2167Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2168Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2169Biju K (KL)14.06.1976
2170V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2171Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2172Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2173Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2174Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2175D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2176Om Prakash (AM)08.04.1974
2177Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2178C R Prasanna (CG)04.06.1976
2179Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2180Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2181Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2182Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2183Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2184Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2185Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2186Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2187Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2188Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2189Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2190Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2191Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2192S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2193Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2194Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2195Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2196Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2197S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2198Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2199Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2200Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2201Amit Saini (MH)06.09.1977
2202Prasanth N (KL)30.11.1979
2203Shashank Misra (MP)16.03.1983
2204Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2205Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2206Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2207Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2208Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2209Vyasan R (NL)25.07.1978
2210Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2211Anandhi (RJ)01.03.1982
2212Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2213Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2214Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2215K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2216Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2217Udit Prakash (UT)23.12.1983
2218Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2219Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2220K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2221Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2222Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2223Atul Kumar (HY)02.05.1977
2224Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2225Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2226Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2227Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2228Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2229Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2230R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2231Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2232Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2233Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2234Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2235Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2236Gopal Meena (BH)01.07.1977
2237Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2238Jawahar P. (UT)22.04.1980
2239Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2240Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2241Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2242Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2243Jai Singh (BH)01.02.1977
2244Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2245Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2246Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2247Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2248Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2249Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2250Shainamol A (HP)11.05.1982
2251Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2252C. Murugan (WB)07.05.1976
2253Balwant Singh (OR)15.07.1977
2254K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2255Ashwin Ashok Mudgal (MH)15.07.1978
2256V Shanmugam (UD)15.10.1976
2257Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2258Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2259Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2260Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2261Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2262Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2263Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2264Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2265Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2266Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2267Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2268Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2269Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2270Deepak Anand (BH)01.10.1982
2271Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2272Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2273Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2274Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2275Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2276Abhay (UP)28.06.1983
2277K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2278Chaitra V (UP)26.06.1981
2279Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2280Prabhakar (SK)15.10.1975
2281Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2282Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2283Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2284Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2285Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2286Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2287Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2288Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2289Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2290Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2291Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2292Supreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2293Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2294Ashima Jain (BH)27.07.1983
2295Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2296Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2297Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2298Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2299V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2300Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2301Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2302Harikishore S (KL)14.10.1980
2303Bhim Singh (CG)16.04.1975
2304Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2305Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2306Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2307Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2308Sonal Goel (TR)05.11.1982
2309Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2310Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2311Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2312Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2313S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2314Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2315Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2316Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2317Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2318Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2319Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2320Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2321Viswanathan S (AM)07.11.1979
2322Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2323Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2324Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2325Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2326Parameswaran B (OR)26.09.1982
2327Amit Satija (UT)07.08.1978
2328Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2329Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2330Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2331Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2332Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2333Ram Singh (AM)20.01.1976
2334Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2335Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2336Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2337Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2338Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2339Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2340Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2341Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2342Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2343Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2344Archana Singh (RJ)26.09.1981
2345Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2346Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2347P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2348Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2349Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2350P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2351Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2352Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2353Neelima (PB)10.04.1979
2354Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2355Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2356Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2357Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2358Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2359K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2360Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2361Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2362Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2363Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2364Mukta Arya (WB)08.06.1981
2365Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2366Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2367Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2368Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2369Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2370Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2371M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2372Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2373Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2374Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2375K Vasuki (KL)13.11.1981
2376E Ravendiran (MH)15.06.1975
2377M Muthukumar (OR)05.04.1979
2378Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2379Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2380Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2381Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2382Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2383Deepa M (KN)02.01.1980
2384Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2385V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2386Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2387Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2388Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2389Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2390Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2391Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2392Amit Kumar (PB)02.08.1979
2393Kajal (UP)30.11.1979
2394Joram Beda (PB)11.06.1981
2395Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2396B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2397Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2398B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2399Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2400Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2401Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2402Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2403Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2404Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2405Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2406Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2407Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2408Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2409Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2410Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2411Yash Garg (HY)06.09.1983
2412N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2413T Mithra (KL)09.12.1982
2414Priyanka Das (MP)19.04.1984
2415Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2416Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2417Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2418Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2419Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2420Saket Kumar (BH)25.10.1980
2421Raghav Langer (UD)16.05.1982
2422Aditi Singh (UP)16.08.1983
2423Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2424Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2425Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2426Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2427Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2428Varnali Deka (AM)15.02.1979
2429Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2430Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2431G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2432Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2433G Veerapandian (AP)01.02.1982
2434Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2435D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2436Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2437Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2438M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2439Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2440Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2441Savin Bansal (UD)23.08.1984
2442Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2443Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2444Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2445Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2446Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2447Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2448Rambir (PB)15.07.1982
2449Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2450Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2451Kowsigan A (KL)18.01.1976
2452T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2453Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2454Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2455Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2456S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2457Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2458Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2459Pankaj (HY)29.01.1982
2460A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2461Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2462Sonali Giri (PB)01.07.1983
2463Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2464S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2465A Muthamma (UT)06.10.1982
2466Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2467Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2468Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2469Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2470Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2471Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2472Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2473Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2474Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2475Isha (PB)09.05.1983
2476Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2477Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2478Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2479Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2480Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2481Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2482Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2483Raman Kumar (BH)31.03.1982
2484T.Anand (TN)09.10.1977
2485Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2486Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2487Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2488Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2489Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2490Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2491Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2492Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2493C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2494M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2495Pradeep P (MH)03.04.1981
2496Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2497Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2498Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2499Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2500Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2501Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2502Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2503Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2504Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2505S Rajalingam (UP)08.01.1982
2506Vivek (UP)29.08.1976
2507Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2508Amit Tomar (MP)02.02.1983
2509Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2510Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2511V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2512G Sreekanth (MH)18.06.1985
2513Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2514Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2515Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2516S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2517Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2518Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2519Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2520Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2521Shah Faesal (JK)17.05.1983
2522Anupama T V (KL)17.10.1986
2523Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2524Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2525D Divya (TG)13.12.1983
2526Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2527Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2528Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2529Lalitha R (TN)20.12.1983
2530Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2531Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2532Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2533Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2534Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2535Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2536Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2537Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2538S S Nakul (KN)04.12.1983
2539Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2540Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2541P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2542Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2543Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2544D Manikandan (UT)15.06.1979
2545Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2546Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2547Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2548Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2549Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2550Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2551J Nivas (AP)20.02.1982
2552Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2553Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2554Garima Mittal (HY)31.07.1984
2555M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2556Amit Kumar (JH)01.01.1985
2557Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2558Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2559K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2560K Balaji (UP)09.07.1984
2561Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2562Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2563Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2564Suman Chandra (MH)10.05.1984
2565V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2566Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2567Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2568Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2569Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2570Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2571Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2572Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2573Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2574Neha Bansal (UT)31.10.1981
2575Laya Madduri (AM)14.04.1985
2576Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2577Brundha D. (OR)15.05.1982
2578Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2579Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2580Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2581Kumar Amit (PB)21.06.1983
2582Neha Sharma (UP)13.02.1984
2583Monika Rani (UP)01.03.1982
2584Kadambari Balkawade (MH)14.10.1983
2585Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2586Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2587Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2588Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2589Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2590R Vimala (WB)16.06.1978
2591Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2592Yunus (HP)06.11.1978
2593Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2594Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2595Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2596Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2597Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2598Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2599Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2600Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2601Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2602Veena N M (KL)14.04.1981
2603Manjushree N (KN)24.07.1982
2604R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2605Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2606Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2607Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2608Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2609R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2610Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2611Sonika (UD)06.09.1980
2612Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2613Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2614Vikas Singh (TR)17.07.1981
2615Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2616R Arjun (WB)21.09.1984
2617Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2618Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2619Neha Giri (RJ)11.01.1985
2620Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2621Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2622Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2623Ranjana (UD)12.01.1981
2624Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2625Vishwanath (WB)02.11.1982
2626Rachana Patil (BH)17.08.1981
2627Preeti Meena (TG)19.01.1979
2628Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2629Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2630Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2631Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2632Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2633Kapil Meena (SK)10.07.1983
2634Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2635Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2636Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2637Abu Imran (JH)24.05.1983
2638Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2639Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2640Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2641Raj Kumar (BH)01.03.1978
2642Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2643Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2644Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2645Arti Lal (UT)02.01.1981
2646Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2647Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2648Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2649Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2650Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2651Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2652S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2653Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2654Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2655Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2656Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2657M Arvind (TN)28.05.1983
2658Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2659Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2660Amit Khatri (HY)01.01.1987
2661K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2662Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2663Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2664Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2665Shruti (PB)26.04.1985
2666Sindhu B (KN)04.07.1986
2667Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2668Gokul G R (KL)06.10.1988
2669Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2670Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2671K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2672Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2673Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2674V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2675V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2676Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2677Ragapriya R (KN)01.02.1986
2678R Menaka (UT)20.08.1982
2679Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2680Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2681Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2682Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2683Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2684Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2685Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2686Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2687Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2688Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2689Lalit Jain (HP)19.03.1983
2690Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2691Isha Khosla (UT)31.01.1985
2692Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2693Amit Kishore (UP)14.01.1982
2694Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2695Ravi Jha (UT)24.01.1986
2696Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2697Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2698Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2699Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2700Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2701P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2702P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2703Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2704Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2705Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2706Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2707Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2708Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2709Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2710Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2711Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2712Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2713Kunal Silku (UP)30.09.1984
2714Pooja Jain (UT)23.10.1985
2715Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2716Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2717Samarth Verma (OR)15.10.1987
2718Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2719Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2720Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2721Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2722Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2723Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2724Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2725Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2726Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2727Vishak G (UP)16.04.1987
2728Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2729Reghu G (OR)25.02.1981
2730Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2731Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2732Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2733Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2734Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2735Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2736Sharat B (KN)19.05.1976
2737Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2738B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2739Anugraha P (MP)29.12.1986
2740Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2741Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2742Deepak Soni (CG)01.01.1985
2743Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2744Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2745Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2746B Srinivasan (PB)27.03.1989
2747Parthiban P (UT)15.07.1983
2748Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2749Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2750Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2751K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2752Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2753Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2754Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2755Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2756Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2757Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2758Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2759Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2760Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2761Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2762Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2763Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2764Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2765Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2766Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2767Adil Khan (AM)11.12.1979
2768Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2769Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2770Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2771Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2772Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2773Rajesh S (NL)21.12.1984
2774Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2775M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2776Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2777Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2778Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2779Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2780S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2781Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2782Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2783U Swaroop (WB)21.07.1984
2784Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2785Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2786Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2787Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2788Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2789Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2790Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2791Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2792Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2793Deepak Meena (UP)15.07.1986
2794Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2795Amit Meena (KL)22.02.1985
2796Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2797K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2798Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2799Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2800Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2801Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2802Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2803Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2804S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2805Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2806Harshika Singh (MP)29.11.1986
2807D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2808Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2809Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2810Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2811Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2812Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2813Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2814Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2815Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2816Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2817Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2818Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2819Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2820Neha Prakash (UP)14.06.1983
2821Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2822Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2823Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2824Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2825Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2826Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2827Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2828Amit Arora (GJ)12.10.1986
2829Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2830Vishnu V (TN)08.04.1986
2831Anupam Saha (OR)06.05.1985
2832Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2833Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2834Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2835Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2836Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2837Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2838Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2839Nooh P B (KL)29.05.1979
2840Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2841Rohit Singh (MP)04.12.1985
2842Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2843Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2844Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2845Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2846Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2847Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2848Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2849Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2850Deepak Singla (MH)16.11.1985
2851Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2852Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2853Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2854Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2855Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2856Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2857Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2858Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2859Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2860Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2861G S Sameeran (TN)25.01.1986
2862Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2863Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2864Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2865Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2866Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2867Charulata Somal (KN)07.03.1988
2868Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2869Swati Srivastava Bhadauria (UD)23.08.1987
2870Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2871Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2872Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2873Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2874Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2875Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2876Shaleen (HY)13.05.1986
2877Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2878Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2879Piyush Singla (JK)01.11.1986
2880Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2881Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2882Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2883Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2884Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2885Suhas S (KL)09.03.1988
2886Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2887Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2888Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2889Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2890Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2891Neha Arora (JH)01.10.1985
2892Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2893Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2894Balamurali D (KL)06.12.1985
2895Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2896Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2897Ramachandran R (KN)10.06.1986
2898Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2899Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2900Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2901Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2902Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2903Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2904Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2905Anurag Verma (MP)07.05.1983
2906Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2907Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2908C Indhumathy (UP)01.10.1984
2909Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2910R V Karnan (TG)30.09.1984
2911Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2912Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2913Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2914Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2915Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2916Inayat Khan (BH)17.05.1987
2917Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2918Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2919Richa Verma (HP)10.09.1986
2920Aarthi M (TN)22.04.1985
2921Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2922Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2923Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2924Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2925Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2926Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2927K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2928Amit Kumar (BH)25.04.1982
2929Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2930Ragul K (SK)18.09.1986
2931Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2932Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2933Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2934Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2935Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2936Shanavas C (NL)08.11.1988
2937Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2938Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2939Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2940Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2941Sridhar P N (TN)01.08.1982
2942Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2943K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2944Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2945Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2946Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2947Deepak Arya (MP)08.02.1984
2948Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2949Arun Kumar (UP)08.08.1984
2950Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2951Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2952Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2953A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2954Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2955Naveen S L (UT)25.03.1982
2956T K Shibu (UP)21.06.1981
2957Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2958Girisha P S (AP)12.10.1984
2959Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2960Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2961Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2962Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2963K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2964Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2965Poma Tudu (OR)25.10.1979
2966Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2967M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2968Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2969Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2970Sriram V (KL)28.11.1986
2971Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2972Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2973Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2974Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2975T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2976Vandana (UD)04.04.1989
2977Chandni Singh (UP)06.09.1989
2978Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2979Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2980Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2981Rahul Singh (UT)19.09.1982
2982Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2983Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2984K Shashanka (TG)25.05.1985
2985Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2986Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2987Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2988Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2989Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2990Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2991Aswathi S (KN)24.08.1986
2992Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
2993Ajit Roy (UT)25.02.1983
2994Yogendra Singh (BH)10.04.1987
2995Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
2996Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
2997Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
2998Rajendra K V (KN)01.05.1985
2999Vijaya K (AP)09.04.1980
3000Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3001Sonia Meena (MP)14.05.1989
3002Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3003Selvamani R (KN)04.02.1986
3004Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3005Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3006Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3007Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3008Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3009Srijana G (TG)24.04.1985
3010Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3011Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3012Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3013Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3014Rishi Garg (MP)13.11.1985
3015Rajani Singh (MP)13.12.1985
3016Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3017Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3018Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3019Kana Ram (RJ)01.07.1986
3020J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3021Vineeth S (TN)12.05.1983
3022Aman Gupta (UT)06.10.1983
3023Parth Gupta (HY)29.06.1987
3024Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3025Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3026Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3027K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3028Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3029Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3030Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3031Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3032Divya Mittal (UP)23.11.1983
3033Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3034Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3035Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3036Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3037Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3038Anuj Singh (UP)11.05.1988
3039Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3040Snehal R (KN)26.10.1984
3041Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3042Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3043Kriti Garg (UT)03.11.1988
3044Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3045Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3046Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3047Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3048Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3049Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3050J. Keerthi (AM)30.03.1989
3051Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3052Gangataran D. (MH)18.04.1983
3053Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3054Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3055Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3056Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3057Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3058Jafar Malik (KL)10.02.1989
3059Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3060Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3061Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3062Kritika Batra (AP)14.01.1989
3063Anshul Garg (JK)22.12.1988
3064Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3065Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3066Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3067Nidhi (WB)31.03.1990
3068M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3069Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3070Kesavan R (UT)06.05.1980
3071Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3072Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3073Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3074Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3075Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3076Arun T. (UT)23.02.1984
3077S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3078Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3079Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3080Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3081Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3082Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3083Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3084Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3085Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3086S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3087Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3088Frank Noble A (MP)18.06.1985
3089Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3090Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3091Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3092Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3093Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3094Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3095Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3096Shama Parveen (WB)04.04.1983
3097Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3098Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3099Ramkumar S (AM)19.09.1987
3100Amrith S P (TN)28.03.1988
3101Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3102Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3103Shailesh (TR)23.06.1979
3104Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3105Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3106Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3107Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3108Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3109Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3110Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3111Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3112Shivam Verma (NL)14.08.1985
3113Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3114Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3115Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3116Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3117Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3118Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3119Anand Sharma (BH)06.07.1987
3120Aditya Negi (HP)26.05.1986
3121Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3122Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3123Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3124Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3125Sandeep G R (MP)14.12.1983
3126Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3127Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3128Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3129Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3130Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3131Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3132Ranjita (BH)20.08.1980
3133Richa (PB)11.07.1986
3134Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3135Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3136Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3137Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3138Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3139Jeevan B (AM)04.10.1984
3140Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3141Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3142Venkat Raja (KN)22.02.1988
3143Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3144Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3145Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3146Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3147Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3148Munish Sharma (HY)01.01.1986
3149Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3150Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3151Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3152Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
3153Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3154Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3155Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3156Medha Roopam (UP)21.10.1990
3157Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3158Neha Jain (UP)24.07.1987
3159Avi Prasad (MP)09.04.1986
3160Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3161Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3162Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3163Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3164Roman Saini (MP)27.07.1991
3165Komal Mittal (PB)22.02.1989
3166Saket Malviya (MP)03.01.1987
3167Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3168Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3169Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3170Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3171Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3172Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3173Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3174Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3175Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3176Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3177Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3178Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3179Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3180Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3181Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3182Nalini Atul (KN)30.09.1986
3183Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3184Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3185Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3186Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3187Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3188Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3189Udita Singh (BH)04.12.1989
3190Aditya Singh (MP)03.08.1990
3191Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3192Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3193Nima Arora (MH)29.01.1989
3194Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3195Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3196Manish Bansal (UP)14.01.1990
3197Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3198Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3199Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3200Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3201Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3202Isha Duhan (UP)19.02.1990
3203Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3204Aanchal Goyal (MH)01.07.1990
3205Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3206Akash P (TN)18.07.1991
3207Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3208Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3209Swadha Dev (OR)24.03.1987
3210Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3211Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3212Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3213Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3214Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3215Angel Bhati (KL)27.11.1989
3216Archana Verma (UP)17.09.1987
3217Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3218Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3219Riju Bafna (MP)28.09.1988
3220Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3221Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3222Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3223Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3224Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3225Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3226Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3227Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3228Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3229Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3230Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3231Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3232Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3233Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3234Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3235Neha Meena (MP)13.12.1986
3236Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3237Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3238Chithra S (KL)09.03.1987
3239Jincy R William (GJ)25.04.1989
3240Vikram (HY)02.01.1990
3241Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3242Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3243Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3244Anish Yadav (HY)01.03.1988
3245Soumya (UT)11.05.1990
3246Gautham V P (AP)11.04.1991
3247Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3248Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3249Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3250Rani Nagar (HY)19.12.1981
3251Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3252Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3253Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3254Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3255Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3256Kinny Singh (UT)12.02.1986
3257Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3258Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3259Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3260Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3261S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3262Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3263Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3264Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3265Arvind V (GJ)26.05.1985
3266Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3267Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3268Amrit Singh (PB)23.12.1985
3269Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3270Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3271Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3272Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3273Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3274Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3275Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3276Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3277Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3278Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3279Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3280Siyad N (WB)02.12.1989
3281Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3282Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3283Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3284Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3285Monika Gupta (HY)09.04.1989
3286Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3287Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3288Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3289Afsana Perween (KL)22.02.1988
3290Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3291Sachin Rana (UT)06.03.1984
3292Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3293Vishwasree B (TR)06.05.1983
3294Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3295Ashish Modi (NL)27.08.1987
3296Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3297Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3298Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3299Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3300Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3301Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3302Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3303Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3304Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3305Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3306Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3307Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3308Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3309Ranavasiya Anilkumar Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3310Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3311Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3312Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3313Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3314Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3315Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3316Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3317Rohit Meena (KL)21.09.1991
3318Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3319Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3320Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3321Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3322Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3323Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3324Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3325Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3326Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3327Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3328P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3329Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3330Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3331Suchin K V (AM)08.01.1988
3332C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3333Balaji D K (AP)07.01.1990
3334M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3335Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3336Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3337Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3338Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3339Aman Samir (BH)05.02.1987
3340Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3341Sajjan R (BH)03.03.1987
3342Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3343Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3344J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3345Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3346Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3347Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3348Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3349D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3350Haris S (CG)06.11.1987
3351Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3352Ananya Das (GJ)17.07.1990
3353Neha (GJ)21.03.1989
3354Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3355Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3356Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3357Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3358Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3359Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3360Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3361Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3362Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3363Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3364Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3365Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3366Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3367Uttam Singh (HY)20.01.1987
3368Preeti (HY)13.10.1991
3369Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3370Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3371Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3372Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3373Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3374R Ronita (JH)25.03.1989
3375Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3376Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3377Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3378Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3379Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3380Renu Raj (KL)21.05.1987
3381Asha Ajith (KL)26.06.1989
3382V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3383Geromic George (KL)04.06.1989
3384Umesh N S K (KL)13.01.1991
3385Inbasekar K (KL)04.05.1988
3386Nitish K (KN)07.06.1989
3387Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3388B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3389Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3390Gargi Jain (KN)30.11.1989
3391Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3392Raja P (KN)18.01.1983
3393K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3394Susheela B (KN)30.05.1979
3395Aman Mittal (MH)19.10.1991
3396Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3397Vanmathi C (MH)03.06.1989
3398Sachin Chhaganlal Ombase (MH)05.06.1985
3399Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3400Buveneswari S. (MH)29.12.1989
3401Ajit Balaso Kumbhar (MH)19.12.1987
3402Rahul Kashinath Kardile (MH)21.09.1984
3403Ashwin S (MN)06.01.1990
3404Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3405Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3406Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3407Harsh Singh (MP)09.04.1985
3408Aditi Garg (MP)15.12.1983
3409Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3410Rani Bansal (MP)14.07.1989
3411Ritu Raj (MP)01.02.1990
3412Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3413Balaguru K (MP)27.07.1987
3414J Reebha (MP)01.05.1992
3415Arpit Verma (MP)18.05.1987
3416Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3417Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3418Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3419Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3420Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3421Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3422Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3423Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3424Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3425Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3426Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3427Parul Patawari (OR)13.10.1987
3428Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3429Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3430Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3431Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3432Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3433Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3434Palavi (PB)18.01.1985
3435Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3436Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3437Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3438Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3439Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3440Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3441Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3442Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3443Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3444Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3445Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3446Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3447Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3448Charusree T (TN)25.12.1990
3449Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3450Arunraj S (TN)25.09.1992
3451Prasanth M S (TN)03.08.1988
3452Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3453Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3454Priyanka B (TN)22.12.1984
3455Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3456Sarayu K M (TN)03.05.1992
3457Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3458Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3459Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3460Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3461Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3462Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3463Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3464Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3465Arvind Singh (UP)26.02.1983
3466Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3467Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3468Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3469Pranay Singh (UP)27.06.1989
3470Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3471Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3472Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3473Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3474Alok Yadav (UP)10.05.1990
3475Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3476Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3477Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3478Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3479Asmita Lal (UP)17.12.1989
3480Nisha (UP)08.10.1986
3481Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3482Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3483Ira Singhal (UT)31.08.1983
3484Vandana Rao (UT)02.09.1990
3485Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3486Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3487Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3488Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3489Aashika Jain (UT)21.11.1991
3490Purva Garg (UT)18.04.1989
3491Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3492Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3493Ankita Anand (UT)03.01.1990
3494Manish Mishra (WB)21.08.1984
3495Raju Mishra (WB)02.10.1989
3496Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3497Tushar Singla (WB)03.06.1990
3498Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3499Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3500Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3501Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3502Dhivya L (WB)29.08.1989
3503Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu