Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
65Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
66Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
67Amita Paul (BH)26.11.1956
68Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
69Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
70Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
71Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
72Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
73Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
74Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
75Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
76Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
77Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
78Anil Swarup (UP)01.07.1958
79Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
80S M Vijayanand (KL)15.03.1957
81Ashok Jain (RJ)01.01.1958
82Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
83Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
84Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
85Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
86Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
87Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
88Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
89Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
90Nalini Netto (KL)19.08.1957
91Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
92Balvender Kumar (UP)14.02.1957
93Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
94Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
95Arun Jha (BH)15.08.1958
96Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
97Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
98Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
99Subhash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
100Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
101Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
102Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
103Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
104Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
105Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
106Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
107Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
108Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
109Vijay Prakash (BH)18.09.1956
110Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
111Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
112Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
113V Umesh (KN)17.05.1956
114Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
115Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
116Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
117Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
118K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
119Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
120Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
121Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
122Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
123Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
124Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
125Tapan Ray (GJ)09.09.1957
126Girish Shankar (BH)01.09.1957
127Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
128Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
129Aruna Sharma (MP)19.08.1958
130Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
131Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
132Rohit Nandan (UP)27.01.1957
133Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
134Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
135Pravir Kumar (UP)16.07.1959
136J S Deepak (UP)16.07.1958
137Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
138K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
139G Elias (KL)16.10.1956
140Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
141Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
142Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
143Deepak Singhal (UP)25.05.1959
144Amitabh Verma (BH)16.09.1959
145Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
146Trilochan Singh (WB)01.02.1956
147Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
148Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
149Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
150Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
151K M Abraham (KL)30.12.1957
152Sishir Sinha (BH)20.07.1958
153Deepak Sanan (HP)02.01.1957
154G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
155Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
156K Skandan (TN)08.12.1956
157Rashmi Verma (BH)28.11.1958
158Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
159Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
160Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
161Raghav Chandra (MP)31.10.1958
162Navin Verma (BH)06.02.1959
163Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
164Susheel Kumar (UP)21.04.1958
165Dinesh Singh (UP)18.06.1958
166Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
167Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
168Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
169Vyasji (BH)02.09.1956
170Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
171Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
172G Gurucharan (KN)09.12.1956
173Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
174Ajay Mittal (HP)24.02.1958
175Suranjana Ray (MP)11.07.1956
176Alok Sheel (KL)06.05.1956
177Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
178C V Sankar (TN)02.07.1956
179Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
180Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
181Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
182Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
183Leena Nair (TN)30.06.1958
184Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
185Vineet Chawdhry (HP)23.09.1958
186Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
187Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
188Sumit Mallick (MH)13.04.1958
189Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
190M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
191Dalip Singh (HY)09.04.1956
192K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
193Chandra Prakash (UP)01.07.1959
194Navtej Singh (UP)26.08.1957
195T Y Das (AM)13.08.1958
196Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
197Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
198Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
199Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
200Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
201T Vijayakumar (AP)09.09.1956
202Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
203Medha Gadgil (MH)04.08.1959
204Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
205Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
206Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
207Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
208L V Subramanyam (AP)22.04.1960
209Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
210T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
211Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
212Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
213Upma Chawdhry (HP)28.12.1959
214R Sridharan (KN)16.09.1957
215Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
216S K Shrivastava (MH)20.10.1958
217Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
218Bharathi Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
219Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
220Anjali Prasad (UD)03.05.1957
221Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
222Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
223K P Krishnan (KN)29.12.1959
224Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
225Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
226Thomas Mathew (KL)09.05.1956
227V J Kurian (KL)23.02.1957
228Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
229Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
230Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
231Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
232Preeti Sudan (AP)30.04.1960
233Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
234Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
235Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
236Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
237Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
238Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
239Biresh Kumar (UP)19.01.1957
240Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
241Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
242Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
243Suresh Kumar (PB)04.04.1956
244Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
245Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
246Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
247Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
248Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
249Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
250Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
251Arun Kumar (AM)19.03.1958
252Binoy Kumar (TG)05.05.1960
253Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
254Paul Antony (KL)27.06.1958
255Ajay Singh (CG)12.02.1960
256Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
257Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
258Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
259Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
260Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
261Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
262Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
263Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
264Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
265Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
266Sunil Porwal (MH)16.12.1958
267Sada Kant (UP)05.01.1958
268Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
269Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
270Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
271Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
272Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
273Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
274Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
275Alka Panda (OR)18.07.1957
276Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
277Taradatt (OR)15.06.1956
278Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
279V B Pyarelal (AM)09.02.1959
280Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
281Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
282Gopal Krishna (WB)14.04.1960
283T Radha (TG)23.01.1956
284N S Palaniappan (TN)04.06.1956
285Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
286Jagpal Singh (PB)03.02.1957
287S Raju (UD)23.03.1956
288Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
289Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
290Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
291Lalmalsawma (UT)01.03.1958
292Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
293Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
294Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
295Lalit Varma (UP)01.03.1959
296Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
297Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
298Karan A Singh (PB)04.08.1960
299Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
300Govind Sharma (RJ)12.02.1956
301Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
302J Raymond Peter (TG)15.08.1956
303Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
304Deepak Kumar (BH)03.02.1960
305Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
306Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
307P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
308Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
309Ravi Kant (BH)02.06.1961
310Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
311Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
312Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
313Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
314Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
315R Rajagopal (TN)16.06.1961
316Kanchan Jain (MP)15.08.1958
317Arvind Mehta (HP)16.11.1960
318Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
319Reena Ray (UT)06.03.1961
320Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
321Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
322Roshan Lal (HY)10.05.1956
323Malini V Shankar (MH)22.12.1958
324Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
325Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
326Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
327Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
328Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
329Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
330Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
331D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
332Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
333A R Sukumar (AP)09.08.1958
334Pritam Singh (RJ)02.04.1960
335Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
336Anand Kumar (KL)11.08.1961
337Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
338Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
339Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
340A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
341Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
342Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
343Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
344T Jacob (TN)29.05.1958
345Subhas Sharma (BH)20.08.1959
346Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
347R Balakrishnan (OR)06.11.1958
348Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
349Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
350Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
351Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
352V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
353Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
354Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
355Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
356Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
357Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
358Alok Kumar (AM)01.01.1960
359Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
360Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
361Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
362Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
363Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
364D V Prasad (KN)15.11.1960
365Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
366Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
367Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
368Ajay Mishra (TG)16.07.1960
369Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
370Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
371Prashant Naik (AM)31.01.1956
372Ramesh Negi (UT)10.07.1956
373Yashpal Singh (TR)05.01.1957
374K V Eapen (AM)09.09.1959
375Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
376P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
377V S Senthil (KL)30.09.1957
378A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
379Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
380Jaideep Govind (MP)04.09.1960
381Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
382Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
383Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
384Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
385Tom Jose (KL)30.05.1960
386Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
387Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
388Arvind Ray (UT)08.01.1960
389Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
390Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
391Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
392Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
393Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
394Satish M Gavai (MH)30.08.1959
395Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
396Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
397Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
398P Marapandiyan (KL)12.05.1957
399Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
400Dharam Vir (PB)20.12.1957
401Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
402Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
403Surina Rajan (HY)16.08.1959
404Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
405Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
406Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
407Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
408Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
409Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
410Amit Khare (JH)14.09.1961
411Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
412Ram Niwas (HY)14.02.1959
413Arun Goel (PB)07.12.1962
414Sameer Sharma (AP)15.11.1961
415Arun Goyal (UT)03.08.1959
416Parimal Rai (UT)05.01.1962
417Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
418Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
419R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
420Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
421Ajay Kumar (KL)02.10.1962
422N Sivasailam (KN)23.04.1960
423Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
424Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
425Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
426Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
427Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
428Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
429Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
430Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
431P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
432Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
433Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
434Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
435Malay Kumar De (WB)22.09.1959
436Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
437Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
438Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
439Amita Prasad (KN)14.01.1962
440M M Kutty (UT)12.04.1960
441V S Bhaskar (AM)28.07.1961
442Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
443P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
444K Shanmugam (TN)07.07.1960
445Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
446Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
447Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
448Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
449Debashis Sen (WB)02.01.1960
450Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
451Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
452Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
453Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
454Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
455Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
456Sailesh (AM)28.09.1961
457Vandana Krishna (MH)25.02.1962
458C Chandramouli (TN)28.09.1960
459Mahendra Jain (KN)27.03.1961
460Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
461Veena Ish (AP)18.05.1959
462A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
463Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
464Shreeranjan (AM)19.08.1957
465P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
466Sheela Thomas (KL)16.03.1957
467J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
468Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
469Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
470Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
471Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
472V Giriraj (MH)02.10.1957
473Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
474Mohan Pyare (TN)21.09.1959
475Manmohan Singh (AP)02.10.1959
476Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
477Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
478Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
479Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
480Suresh Chanda (TG)25.03.1961
481Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
482Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
483Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
484Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
485Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
486Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
487Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
488Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
489Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
490Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
491Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
492M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
493Arvind Kumar (MH)08.10.1961
494Kavita Gupta (MH)05.09.1960
495Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
496Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
497Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
498Manisha Nanda (HP)26.05.1959
499Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
500Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
501Shalini Prasad (UP)01.12.1962
502Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
503Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
504Usha Sharma (RJ)26.06.1963
505Satish Chandra (PB)30.09.1960
506Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
507Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
508Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
509M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
510Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
511Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
512Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
513Hector Marwein (AM)03.08.1960
514Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
515N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
516P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
517Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
518Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
519Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
520Subrata Biswas (KL)13.04.1959
521Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
522Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
523Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
524Ujjval Uke (MH)17.12.1957
525Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
526K Vidyasagar (JH)14.11.1956
527Janak Digal (UT)14.04.1957
528Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
529Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
530Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
531Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
532Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
533W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
534Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
535Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
536Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
537Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
538Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
539Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
540Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
541Vandita Sharma (KN)10.11.1963
542Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
543Anshu Prakash (UT)20.09.1961
544Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
545Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
546Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
547Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
548Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
549Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
550Alok Shukla (CG)01.06.1960
551Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
552Bijay Kumar (MH)12.08.1958
553S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
554Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
555Alok Tandon (UP)22.09.1962
556Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
557Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
558Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
559Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
560W R Reddy (KL)01.06.1960
561Mridula Sinha (JH)16.08.1957
562I S N Prasad (KN)15.06.1963
563Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
564Subash Chandra (KN)22.12.1959
565D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
566Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
567Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
568James Varghese (KL)28.11.1957
569Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
570Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
571Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
572Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
573R S Shukla (WB)04.04.1961
574Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
575Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
576Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
577P H Kurian (KL)20.01.1959
578Mukul Singhal (UP)30.04.1962
579Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
580Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
581G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
582Shreekant Singh (MH)13.04.1960
583Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
584Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
585Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
586Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
587Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
588Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
589Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
590Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
591Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
592Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
593Shambhu Singh (MN)28.12.1959
594Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
595Ravi Mittal (BH)13.09.1961
596S Ramaswamy (UD)22.04.1960
597P W C Davidar (TN)03.10.1958
598G Vajralingam (PB)10.10.1958
599Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
600Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
601Satish Chandra (AP)20.11.1961
602E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
603Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
604Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
605Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
606Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
607Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
608Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
609Alok Nigam (HY)18.11.1961
610Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
611Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
612Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
613Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
614Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
615Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
616Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
617Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
618Saleena Singh (MP)29.07.1960
619Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
620Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
621Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
622J Suresh Babu (MN)18.07.1960
623Umesh Sinha (UP)01.01.1960
624Arun Mishra (WB)26.06.1962
625P D Vaghela (GJ)22.09.1960
626Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
627Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
628Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
629Suresh Kumar (JK)27.05.1959
630Peter W Ingty (AM)11.05.1959
631Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
632Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
633Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
634Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
635Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
636Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
637Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
638Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
639Ranbir Singh (UD)23.03.1959
640M R Kamble (KN)01.06.1956
641Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
642Amir Subhani (BH)10.04.1964
643T. V Somanathan (TN)10.05.1965
644Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
645Arun Singhal (UP)15.04.1965
646Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
647Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
648V P Joy (KL)30.06.1963
649Sunil Kumar (UP)15.10.1963
650J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
651Atul Prasad (BH)13.02.1962
652Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
653Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
654Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
655Talleen Kumar (WB)20.07.1963
656Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
657Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
658Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
659Jyoti Arora (HY)15.10.1961
660G Kalpana (KN)25.04.1962
661Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
662Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
663Raj Kumar (GJ)06.01.1965
664Raj Gopal (GJ)29.01.1959
665Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
666K. Satyagopal (TN)07.09.1959
667V Manjula (KN)18.05.1964
668Devender Singh (HY)31.07.1962
669Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
670Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
671Vini Mahajan (PB)21.10.1964
672Manoj Saunik (MH)02.12.1963
673Barun Mitra (MN)06.03.1962
674B Anand (TN)27.08.1962
675B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
676Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
677S K Sandhu (PB)23.05.1959
678Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
679Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
680Sujata Saunik (MH)15.06.1965
681Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
682Praveen Kumar (TN)23.06.1961
683Rajiv Arora (HY)22.07.1962
684Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
685Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
686Naveen Prakash (WB)17.08.1961
687Ajay Seth (KN)30.06.1965
688Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
689Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
690Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
691Leena Nandan (UP)19.12.1964
692Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
693Naresh Kumar (UT)18.11.1963
694Gauri Singh (MP)18.11.1963
695R A Rajeev (MH)01.03.1961
696Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
697Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
698Shikha Dubey (MP)27.11.1959
699Amit Jha (HY)30.06.1962
700Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
701M C Jauhari (AM)02.08.1962
702Pravir Krishna (MP)07.12.1961
703Renuka Kumar (UP)26.06.1963
704Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
705Nisha Singh (HP)02.11.1964
706Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
707Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
708Apurva Varma (TN)10.10.1961
709Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
710Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
711Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
712Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
713Om Prakash (UD)14.05.1962
714Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
715Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
716Debasish Panda (UP)05.01.1962
717Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
718Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
719Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
720Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
721Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
722Rama Raman (UP)04.05.1961
723Sandeep Dave (KN)18.07.1961
724Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
725Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
726Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
727Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
728Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
729Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
730Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
731Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
732Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
733K Jayakumar (SK)02.03.1962
734T K Manojkumar (KL)30.10.1961
735Rajesh Verma (OR)01.09.1964
736Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
737Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
738Sushil Kumar (TR)25.09.1961
739Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
740Hemant Rao (UP)25.02.1964
741M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
742Otem Dai (TN)30.01.1962
743Hari Ramulu (WB)28.10.1960
744Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
745Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
746Ashok Dongre (TN)22.02.1960
747Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
748Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
749B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
750M Mohana Rao (MP)04.12.1958
751S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
752P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
753R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
754Alok Kumar I (UP)28.06.1963
755Narendra Kumar (UT)10.07.1957
756Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
757Rajan Shukla (UP)28.11.1962
758V Iraianbu (TN)16.06.1963
759S Aparna (GJ)14.10.1963
760Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
761Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
762Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
763Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
764Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
765Vikram Kapur (TN)25.12.1965
766Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
767Renu Sharma (UT)19.10.1964
768Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
769T K Jose (KL)07.06.1962
770Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
771Rajesh Khullar (HY)31.08.1963
772Apurva Chandra (MH)19.09.1964
773Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
774Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
775Radha S Raturi (UD)06.03.1964
776Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
777Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
778Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
779Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
780C J Venugopal (OR)27.11.1964
781Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
782Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
783Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
784Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
785Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
786E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
787Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
788Upma Srivastava (SK)09.07.1963
789Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
790M V Jayanthi (KN)25.11.1962
791Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
792Anita Karwal (GJ)26.11.1962
793Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
794S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
795Arvind Singh (MH)14.05.1963
796Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
797Indevar Pandey (WB)10.02.1964
798Satya Gopal (UT)11.07.1962
799Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
800Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
801T V S N Prasad (HY)14.10.1964
802Jishnu Barua (AM)01.09.1962
803Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
804Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
805Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
806Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
807Asha Thomas (KL)18.04.1963
808Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
809Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
810Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
811Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
812Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
813Atulya Mishra (TN)13.12.1965
814I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
815Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
816D Sabitha (TN)15.10.1959
817M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
818K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
819Praveen Garg (MP)21.10.1961
820Manoj Kumar (HP)02.10.1961
821Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
822Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
823M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
824Shalini Mishra (TG)08.11.1962
825Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
826Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
827Parag Gupta (OR)22.01.1962
828Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
829Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
830Adhar Sinha (TG)11.05.1962
831Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
832Vijay Kumar (AP)03.08.1956
833Juthika Patankar (UP)15.01.1964
834Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
835Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
836Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
837Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
838T Venkatesh (UP)10.01.1962
839Veera Rana (MP)26.03.1964
840Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
841Dharam Pal (UT)25.10.1963
842I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
843Arvind Kumar (UP)18.03.1963
844Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
845Shailendra Singh (MP)20.12.1962
846Alka Tiwari (JH)06.09.1965
847Anil Kumar (HY)05.06.1959
848Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
849S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
850Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
851Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
852Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
853Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
854B Basavaraaju (KN)24.06.1959
855K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
856Manjit Singh (RJ)16.03.1958
857Laima Chozah (WB)01.03.1959
858Anil Sant (UP)27.02.1959
859Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
860Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
861S Krishnan (TN)29.06.1967
862Govind Mohan (SK)21.09.1965
863Amitabh Jain (CG)21.06.1965
864Atal Dulloo (JK)24.10.1966
865Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
866Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
867K Rajaraman (TN)24.10.1963
868Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
869S K Prabakar (TN)15.01.1966
870Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
871S Kishore (WB)23.01.1963
872Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
873Somesh Kumar (AP)22.12.1963
874Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
875V Srinivas (RJ)01.09.1966
876Umang Narula (JK)14.06.1965
877Anurag Jain (MP)11.08.1965
878Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
879A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
880Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
881Ansuli Arya (BH)17.09.1966
882Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
883Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
884Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
885Lok Ranjan (TR)22.01.1964
886Manoj Joshi (KL)13.01.1967
887Vivek Joshi (HY)21.05.1966
888Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
889Rakesh Singh (KN)20.05.1964
890Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
891Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
892Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
893Mona Sharma (OR)22.03.1963
894Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
895Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
896Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
897Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
898Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
899Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
900Dimple Verma (UP)24.09.1962
901Maninder Singh (AM)28.07.1963
902Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
903Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
904Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
905Chandan Sinha (WB)16.03.1963
906Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
907Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
908Nand Kumar (MH)09.05.1963
909Harmander Singh (TN)06.10.1962
910Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
911Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
912Anita Praveen (TN)14.11.1964
913Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
914Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
915G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
916Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
917Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
918Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
919Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
920Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
921Anil Verma (WB)28.12.1965
922Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
923Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
924Vinod Kumar (MP)27.05.1965
925Manoj Singh (UP)03.12.1964
926Vinod Kumar (OR)25.01.1964
927Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
928Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
929N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
930Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
931Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
932Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
933Mahavir Singh (HY)15.02.1963
934Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
935Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
936Vandana Kini (BH)15.06.1963
937R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
938C T M Suguna (OR)13.01.1958
939Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
940Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
941Arun Kumar (HY)15.02.1963
942Suresh Chandra (UP)06.01.1963
943Deepak Prasad (BH)01.09.1960
944Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
945Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
946Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
947Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
948Dharmendra (UT)17.09.1965
949K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
950Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
951Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
952Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
953Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
954Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
955Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
956Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
957J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
958Subrata Gupta (WB)31.05.1965
959Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
960Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
961Kapil Mohan (KN)17.09.1963
962Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
963Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
964Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
965Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
966Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
967Sumita Misra (HY)30.01.1967
968Ankur Gupta (HY)13.12.1964
969Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
970Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
971Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
972Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
973Sudhir Garg (UP)11.02.1964
974Niten Chandra (OR)25.10.1965
975Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
976Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
977Pankaj Jain (AM)28.12.1965
978Vivek Kumar (WB)21.02.1966
979Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
980Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
981Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
982Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
983Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
984Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
985Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
986Shashank Goel (TG)05.09.1966
987Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
988Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
989V Venu (KL)20.08.1964
990Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
991Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
992Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
993Anoop Kumar (MH)15.08.1964
994Manoj Kumar (TR)08.08.1964
995Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
996Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
997Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
998Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
999K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1000Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1001Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1002Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1003Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1004Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1005Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1006Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1007Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1008Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1009Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1010Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1011Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1012Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1013Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1014Chandra Venu Som (GJ)19.01.1967
1015Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1016Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1017G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1018C Umashankar (TN)21.05.1964
1019Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1020Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1021Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1022K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1023M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1024Alok Kumar (TR)21.07.1965
1025Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1026Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1027Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1028Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1029R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1030Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1031R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1032Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1033Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1034Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1035Anita Singh (UP)12.05.1964
1036K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1037Arun Baroka (UT)28.08.1963
1038Manisha Panwar (UD)03.03.1967
1039Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1040Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1041Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1042S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1043G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1044P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1045Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1046Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1047T S Jawahar (TN)07.06.1965
1048Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1049Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1050Alok Goyal (JH)18.06.1965
1051Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1052Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1053Manoj Govil (MP)20.03.1969
1054Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1055Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1056Anu Garg (OR)01.03.1969
1057T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1058Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1059Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1060Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1061Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1062Arnab Roy (WB)16.04.1966
1063Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1064Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1065L K Atheeq (KN)14.01.1965
1066Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1067K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1068Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1069Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1070Vineet Garg (HY)14.09.1967
1071Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1072G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1073Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1074Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1075A Jayathilak (KL)16.06.1966
1076V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1077A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1078Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1079Ishita Roy (KL)13.03.1965
1080Manoj Pant (WB)30.06.1965
1081S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1082Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1083Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1084Anil Malik (HY)04.04.1968
1085Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1086Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1087N Muruganandam (TN)23.12.1967
1088Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1089Jan E Alam (NL)01.08.1965
1090Shantmanu (JK)28.12.1965
1091Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1092Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1093G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1094Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1095Amit Yadav (UT)02.11.1965
1096Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1097Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1098Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1099Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1100Rachna Shah (KL)29.11.1967
1101Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1102Seema Jain (PB)01.01.1967
1103Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1104Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1105Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1106B Srinivas (KL)13.08.1962
1107S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1108Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1109Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1110S Sidhartha (BH)11.11.1965
1111Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1112Ajay Jain (AP)30.07.1966
1113Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1114V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1115Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1116Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1117Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1118Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1119Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1120Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1121Vijay Arora (OR)07.05.1965
1122G Anupama (HY)07.11.1967
1123Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1124Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1125Vijayendra (AM)17.03.1963
1126Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1127Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1128Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1129Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1130Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1131Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1132Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1133S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1134Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1135Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1136Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1137Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1138K Narasimha (UT)25.11.1963
1139Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1140Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1141Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1142S M Raju (BH)03.07.1960
1143Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1144Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1145Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1146Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1147Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1148Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1149Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1150J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1151Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1152Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1153Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1154Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1155K Vijayanand (AP)18.11.1965
1156Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1157Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1158Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1159Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1160Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1161Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1162Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1163Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1164Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1165Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1166Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1167Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1168Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1169Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1170Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1171Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1172Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1173Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1174Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1175Alok Khare (AM)01.01.1968
1176Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1177Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1178Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1179Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1180Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1181Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1182Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1183Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1184Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1185K Ellangovan (KL)12.01.1962
1186Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1187Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1188Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1189K.A.P. Sinha (PB)19.12.1967
1190Manisha Patankar Mhaiskar (MH)16.03.1969
1191Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1192Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1193Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1194Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1195Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1196Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1197Seema Vyas (MH)03.04.1966
1198Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1199Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1200Vikas Raj (TG)31.03.1968
1201Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1202Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1203A Subbiah (WB)30.05.1963
1204P Annamalai (TN)05.05.1960
1205Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1206Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1207Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1208Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1209V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1210Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1211Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1212A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1213Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1214Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1215Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1216K Gopal (TN)10.08.1966
1217Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1218Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1219Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1220Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1221Usha Titus (KL)30.01.1961
1222Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1223Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1224M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1225Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1226Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1227Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1228Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1229Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1230Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1231Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1232Anurag Verma (PB)17.07.1969
1233Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1234Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1235Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1236K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1237Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1238V Umashankar (HY)01.07.1968
1239Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1240Roshni Sen (WB)28.06.1966
1241Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1242Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1243Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1244Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1245Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1246Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1247Ravi Kota (AM)12.04.1966
1248Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1249Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1250Manisha Verma (MH)08.06.1967
1251Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1252Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1253Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1254Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1255Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1256Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1257Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1258Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1259Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1260Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1261Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1262Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1263Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1264Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1265Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1266S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1267Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1268Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1269Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1270Abha Shukla (MH)02.09.1969
1271A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1272Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1273Alok (RJ)15.11.1966
1274S R Umashankar (KN)05.04.1965
1275Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1276K Manivasan (TN)02.07.1967
1277Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1278Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1279Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1280Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1281Surendra Singh (JH)01.07.1964
1282Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1283Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1284Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1285Neerja (HY)24.09.1970
1286Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1287Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1288Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1289Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1290Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1291Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1292Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1293Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1294Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1295Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1296Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1297Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1298Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1299Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1300Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1301Richa Sharma (CG)26.03.1969
1302Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1303Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1304P Amudha (TN)19.07.1970
1305Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1306Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1307Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1308Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1309Manish Jain (WB)25.03.1970
1310Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1311Atul Anand (TN)19.07.1969
1312Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1313Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1314Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1315Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1316Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1317Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1318Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1319Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1320Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1321Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1322Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1323B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1324Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1325Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1326Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1327Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1328Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1329Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1330Leena Johri (UP)28.12.1968
1331Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1332Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1333A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1334Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1335Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1336Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1337Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1338Niraj Verma (AM)06.07.1969
1339Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1340Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1341Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1342Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1343Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1344Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1345Atish Chandra (BH)03.12.1969
1346Dhirendra Kumar Tiwari (PB)30.12.1968
1347Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1348Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1349Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1350Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1351Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1352Roli Singh (RJ)10.03.1969
1353G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1354L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1355Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1356Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1357J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1358Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1359Amar Nath (UT)30.03.1966
1360K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1361Apoorva (TN)18.01.1965
1362Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1363Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1364Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1365N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1366Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1367Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1368Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1369Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1370M A Siddique (TN)08.09.1971
1371Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1372Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1373Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1374Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1375Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1376Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1377Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1378Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1379Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1380B Venkatesham (TG)10.04.1968
1381Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1382Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1383Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1384Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1385Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1386R Jaya (TN)10.06.1969
1387Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1388P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1389Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1390M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1391Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1392Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1393Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1394Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1395M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1396Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1397Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1398Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1399T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1400Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1401Hussan Lal (PB)01.08.1962
1402Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1403K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1404Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1405Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1406B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1407Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1408Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1409Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1410Amod Kumar (UP)25.07.1971
1411Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1412Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1413Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1414G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1415B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1416Archana Varma (AM)16.02.1970
1417Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1418Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1419Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1420Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1421T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1422Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1423D Thara (GJ)03.07.1971
1424Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1425Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1426Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1427Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1428B Rajender (BH)25.06.1967
1429Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1430Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1431Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1432Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1433Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1434Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1435H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1436Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1437Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1438Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1439Satendra Singh (JH)28.08.1971
1440D Suresh (HY)12.08.1966
1441John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1442R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1443Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1444Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1445Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1446R Ranjit (WB)03.09.1972
1447Navin Mittal (TG)01.10.1973
1448Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1449Anurag Goel (AM)24.08.1971
1450Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1451Anand Kishor (BH)06.11.1971
1452Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1453Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1454Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1455Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1456Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1457Rahul Singh (BH)15.08.1971
1458Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1459Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1460V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1461Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1462Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1463Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1464Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1465Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1466Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1467A Anbarasu (UT)07.06.1970
1468Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1469V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1470Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1471T Natarajan (GJ)05.05.1971
1472Binod Kumar (WB)06.02.1974
1473Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1474Anil Garg (UP)06.08.1971
1475Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1476Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1477Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1478Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1479Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1480Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1481Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1482Vinita Ved (MH)07.07.1970
1483M Devaraj (UP)27.05.1970
1484Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1485Usha Padhee (OR)01.06.1969
1486Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1487Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1488Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1489B Suman (KL)24.12.1970
1490Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1491Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1492S Chockalingam (MH)13.05.1967
1493Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1494M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1495Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1496Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1497A Karthik (TN)07.07.1974
1498Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1499Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1500Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1501Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1502Amit Rathore (MP)22.01.1972
1503Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1504Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1505Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1506Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1507Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1508Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1509Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1510Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1511Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1512V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1513Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1514Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1515Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1516Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1517H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1518Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1519Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1520Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1521Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1522Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1523Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1524Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1525Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1526Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1527Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1528Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1529Rajneesh (HP)23.11.1973
1530Subhasish Panda (HP)27.10.1968
1531Manish Singh (MP)16.03.1971
1532D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1533Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1534Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1535Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1536Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1537Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1538S Swarna (TN)26.07.1971
1539Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1540Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1541Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1542Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1543Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1544Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1545Niharika Barik (CG)23.04.1970
1546Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1547Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1548Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1549Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1550Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1551Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1552Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1553Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1554Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1555Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1556Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1557Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1558Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1559Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1560Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1561Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1562M Geetha (CG)09.05.1971
1563Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1564Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1565S Selvakumar (KN)10.07.1968
1566Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1567Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1568Shantanu (TR)27.08.1972
1569Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1570M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1571Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1572Hari Om (UP)15.07.1971
1573Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1574Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1575Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1576Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1577Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1578Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1579Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1580Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1581A N Safeena (BH)27.05.1968
1582Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1583P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1584Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1585Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1586Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1587Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1588Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1589N Sridhar (TG)01.06.1971
1590V Candavelou (UT)26.10.1971
1591Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1592Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1593Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1594Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1595Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1596Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1597Himani Pande (JH)04.04.1971
1598Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1599Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1600Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1601Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1602Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1603Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1604Vikas Garg (PB)02.08.1970
1605Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1606Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1607Ashok B (KL)27.02.1973
1608Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1609Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1610Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1611Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1612Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1613Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1614Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1615Manish Thakur (AM)03.02.1976
1616Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1617Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1618Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1619Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1620G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1621P Manivannan (KN)27.09.1972
1622Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1623Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1624Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1625Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1626Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1627C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1628Neena Sharma (UP)10.02.1970
1629Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1630Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1631Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1632Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1633Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1634Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1635Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1636Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1637Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1638Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1639Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1640Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1641Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1642Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1643Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1644R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1645Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1646Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1647Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1648Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1649Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1650Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1651S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1652Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1653M S Srikar (KN)18.04.1975
1654Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1655Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1656Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1657V Sheshadari (TG)27.04.1973
1658Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1659Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1660Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1661Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1662Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1663Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1664M Beena (KL)07.02.1974
1665Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1666Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1667S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1668Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1669Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1670Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1671Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1672Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1673Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1674Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1675Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1676P Guruprasad (UP)04.06.1972
1677Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1678Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1679Richa Bagla (MH)04.04.1976
1680N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1681Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1682Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1683Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1684Ravinder (UP)09.07.1973
1685N Gulzar (AP)29.05.1974
1686Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1687Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1688Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1689Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1690E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1691Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1692Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1693Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1694Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1695Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1696Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1697Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1698Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1699Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1700Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1701Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1702Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1703Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1704Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1705S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1706Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1707Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1708Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1709D Anandan (SK)09.02.1976
1710G Prakash (TN)14.02.1976
1711Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1712Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1713Santanu Basu (WB)11.09.1974
1714Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1715V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1716Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1717Anand Singh (KL)01.01.1974
1718Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1719M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1720Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1721Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1722Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1723Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1724N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1725Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1726Amit Gupta (UP)01.07.1976
1727Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1728Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1729Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1730P Hemalatha (KN)05.05.1976
1731Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1732Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1733Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1734Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1735Prem Singh (MN)16.03.1973
1736Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1737N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1738Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1739Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1740Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1741V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1742Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1743Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1744Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1745Anil Meshram (TN)18.07.1971
1746Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1747Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1748Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1749Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1750Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1751Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1752Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1753Piyush Singh (MH)26.10.1976
1754Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1755Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1756Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1757Vijayalakshmi Prasanna Bidari (MH)10.07.1977
1758Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1759Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1760Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1761Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1762Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1763Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1764Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1765Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1766Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1767Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1768Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1769Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1770Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1771Darpan Jain (KN)30.08.1977
1772Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1773Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1774T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1775Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1776Ankita Mishra Bundela (UT)05.01.1976
1777P Umanath (TN)02.12.1974
1778Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1779Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1780Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1781Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1782Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1783Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1784Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1785Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1786Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1787Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1788R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1789Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1790Aparna U (UP)10.11.1975
1791Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1792Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1793Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1794Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1795J Ravishankar (KN)05.08.1970
1796Salim P B (WB)15.03.1973
1797Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1798Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1799R Selvam (HP)01.07.1971
1800Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1801Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1802S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1803R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1804Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1805Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1806Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1807Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1808R Lalvena (TN)25.10.1977
1809Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1810Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1811Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1812S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1813Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1814Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1815Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1816Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1817Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1818Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1819Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1820Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1821Padmini Singla (UT)23.12.1976
1822Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1823Girish S. N. (OR)12.05.1977
1824Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1825Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1826Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1827M Selvendran (MP)13.12.1973
1828P Velrasu (MH)22.12.1973
1829Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1830Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1831Radhika Jha (UD)09.12.1976
1832Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1833N Manjula (KN)21.08.1975
1834C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1835Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1836Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1837Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1838Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1839Sameer Verma (UP)21.09.1972
1840Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1841B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1842Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1843M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1844Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1845Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1846Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1847Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1848Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1849Archana (WB)30.09.1977
1850Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1851Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1852Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1853D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1854Vikas Anand (UT)12.01.1975
1855Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1856Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1857Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1858Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1859Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1860Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1861Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1862Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1863Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1864M Angamuthu (AM)28.04.1975
1865Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1866Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1867Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1868Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1869Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1870Saravanan M (BH)03.06.1971
1871Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1872Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1873Ankur Garg (UT)14.06.1980
1874Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1875Aswathy S (OR)15.05.1977
1876Swati Sharma (UT)19.12.1977
1877Ministhy S (UP)27.05.1973
1878Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1879Arun Roy V (TN)11.03.1979
1880Anu George (TN)15.04.1976
1881Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1882Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1883Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1884Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1885Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1886Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1887Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1888Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1889Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1890Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1891Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1892Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1893Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1894Babu A. (AP)14.07.1975
1895Ritu Sain (CG)22.07.1978
1896Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1897M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1898Sumant Singh (MN)07.07.1975
1899R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1900Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1901Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1902Amit Singla (UT)27.08.1978
1903Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1904Amrita Soni (UP)24.08.1975
1905Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1906Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1907Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1908Sowjanya (UD)11.10.1978
1909P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1910Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1911J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1912Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1913Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1914Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1915Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1916Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1917Swaroop P (GJ)25.04.1978
1918Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1919Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1920Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1921Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1922Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1923Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1924P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1925Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1926Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1927Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1928Shaila A (MH)23.05.1975
1929Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1930Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1931K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1932Yogita Rana (TG)17.01.1973
1933Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1934Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1935Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1936Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1937Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1938Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1939Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1940Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1941Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1942Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1943Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1944Ashima Brar (HY)19.09.1979
1945Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1946Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1947Palka Sahni (BH)08.10.1981
1948Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1949Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1950R Vishal (KN)28.05.1977
1951Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1952Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1953Anamika Singh (UP)29.03.1978
1954Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1955Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1956Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1957D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1958Raman Ravinath (UD)29.11.1973
1959Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1960Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1961Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1962Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1963Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1964Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1965R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1966Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1967B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1968Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1969Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1970J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1971P Mohangandhi (WB)01.06.1978
1972Balkar Singh (UP)02.07.1975
1973Sangeetha P (CG)06.10.1976
1974Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1975Shruti Singh (PB)09.05.1982
1976S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1977Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1978S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1979Parimal Singh (MH)15.12.1978
1980Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1981Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1982Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1983Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1984Garima Gupta (UT)14.01.1981
1985Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1986Ramaswami N (MH)15.05.1973
1987Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1988Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1989Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1990Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1991Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1992Varun Roojam (PB)27.07.1978
1993Prasanna R (CG)21.11.1977
1994Sreekanth T (UT)29.04.1974
1995C Paulrasu (HP)23.05.1978
1996Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
1997Pradyumna P S (AP)04.03.1980
1998Kavita Singh (PB)11.09.1977
1999M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2000Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2001Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2002Amit Kataria (CG)15.10.1979
2003Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2004Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2005N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
2006Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2007Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2008Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2009K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2010Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2011C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2012Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2013Devesh Deval (MN)06.02.1976
2014Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2015Anbalagan P (CG)07.04.1979
2016Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2017Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2018Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2019Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2020Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2021John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2022C Shikha (KN)27.05.1977
2023Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2024A Sreenivas (HY)25.08.1977
2025N V Prasad (KN)09.09.1978
2026Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2027S Nagarajan (TN)08.02.1979
2028Basant Garg (PB)11.12.1981
2029Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2030Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2031Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2032Niharika Rai (UT)15.08.1981
2033Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2034Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2035Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2036Saket Kumar (HY)20.11.1974
2037Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2038Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2039Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2040R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2041Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2042Surendra Singh (UP)15.08.1978
2043Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2044Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2045Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2046Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2047Manish Kumar (BH)21.09.1975
2048Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2049Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2050Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2051K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2052Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2053Smita Pandey (WB)01.03.1976
2054R Shangeetha (CG)27.09.1977
2055Rahul Jain (MP)08.05.1980
2056Joga Ram (RJ)17.01.1981
2057Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2058Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2059Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2060Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2061Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2062M S Manivannan (AM)24.04.1972
2063Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2064Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2065N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2066Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2067Sibin C (PB)15.03.1977
2068K Srinivasan (JH)30.07.1979
2069Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2070Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2071Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2072Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2073Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2074M Raju (JK)29.10.1977
2075Amjad Tak (UT)05.07.1978
2076Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2077M T Reju (KN)25.05.1976
2078Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2079Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2080Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2081M Janaki (AP)13.09.1975
2082K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2083Lokesh M (UP)03.04.1976
2084Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2085Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2086Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2087G V Rashmi (MP)30.05.1977
2088Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2089Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2090Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2091Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2092Balamurugan D (BH)08.04.1975
2093Akash Deep (AM)15.07.1979
2094Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2095Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2096Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2097Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2098Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2099Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2100M Balaji (TN)29.05.1979
2101Kunal (UT)22.12.1979
2102Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2103More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2104Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2105Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2106S A Murugesan (UD)01.06.1978
2107Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2108Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2109S Prakash (CG)18.06.1974
2110Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2111Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2112Punam (RJ)05.08.1976
2113Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2114Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2115Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2116A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2117Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2118Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2119J Ganesan (HY)25.08.1980
2120Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2121Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2122Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2123Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2124Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2125Abhinav (PB)20.06.1979
2126Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2127Prerna Puri (UT)26.02.1981
2128Manoj Jain (KN)16.05.1978
2129Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2130Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2131Puru Gupta (AM)05.09.1978
2132Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2133Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2134Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2135Ankit Anand (CG)11.09.1983
2136Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2137Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2138Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2139Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2140D Randeep (KN)03.07.1979
2141Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2142Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2143Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2144Virendra Singh (MH)23.11.1974
2145Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2146Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2147Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2148Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2149Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2150Shruti Singh (CG)03.11.1977
2151Antara Acharya (WB)24.04.1976
2152Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2153Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2154Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2155Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2156Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2157Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2158R Sudhan (MN)22.02.1978
2159Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2160P. Dayanand (CG)17.06.1976
2161Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2162Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2163Deependra Singh Kushwah (MH)01.07.1978
2164Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2165P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2166Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2167Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2168Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2169Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2170Biju K (KL)14.06.1976
2171V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2172Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2173Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2174Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2175Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2176D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2177Om Prakash (AM)08.04.1974
2178Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2179C R Prasanna (CG)04.06.1976
2180Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2181Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2182Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2183Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2184Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2185Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2186Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2187Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2188Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2189Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2190Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2191Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2192Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2193S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2194Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2195Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2196Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2197Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2198S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2199Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2200Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2201Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2202Amit Saini (MH)06.09.1977
2203Prasanth N (KL)30.11.1979
2204Shashank Misra (MP)16.03.1983
2205Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2206Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2207Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2208Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2209Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2210Vyasan R (NL)25.07.1978
2211Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2212Anandhi (RJ)01.03.1982
2213Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2214Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2215Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2216K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2217Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2218Udit Prakash (UT)23.12.1983
2219Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2220Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2221K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2222Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2223Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2224Atul Kumar (HY)02.05.1977
2225Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2226Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2227Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2228Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2229Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2230Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2231R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2232Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2233Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2234Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2235Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2236Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2237Gopal Meena (BH)01.07.1977
2238Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2239Jawahar P. (UT)22.04.1980
2240Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2241Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2242Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2243Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2244Jai Singh (BH)01.02.1977
2245Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2246Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2247Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2248Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2249Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2250Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2251Shainamol A (HP)11.05.1982
2252Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2253C. Murugan (WB)07.05.1976
2254Balwant Singh (OR)15.07.1977
2255K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2256Ashwin Ashok Mudgal (MH)15.07.1978
2257V Shanmugam (UD)15.10.1976
2258Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2259Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2260Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2261Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2262Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2263Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2264Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2265Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2266Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2267Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2268Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2269Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2270Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2271Deepak Anand (BH)01.10.1982
2272Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2273Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2274Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2275Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2276Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2277Abhay (UP)28.06.1983
2278K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2279Chaitra V (UP)26.06.1981
2280Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2281Prabhakar (SK)15.10.1975
2282Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2283Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2284Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2285Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2286Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2287Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2288Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2289Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2290Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2291Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2292Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2293Supreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2294Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2295Ashima Jain (BH)27.07.1983
2296Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2297Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2298Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2299Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2300V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2301Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2302Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2303Harikishore S (KL)14.10.1980
2304Bhim Singh (CG)16.04.1975
2305Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2306Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2307Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2308Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2309Sonal Goel (TR)05.11.1982
2310Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2311Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2312Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2313Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2314S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2315Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2316Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2317Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2318Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2319Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2320Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2321Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2322Viswanathan S (AM)07.11.1979
2323Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2324Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2325Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2326Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2327Parameswaran B (OR)26.09.1982
2328Amit Satija (UT)07.08.1978
2329Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2330Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2331Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2332Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2333Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2334Ram Singh (AM)20.01.1976
2335Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2336Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2337Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2338Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2339Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2340Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2341Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2342Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2343Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2344Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2345Archana Singh (RJ)26.09.1981
2346Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2347Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2348P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2349Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2350Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2351P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2352Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2353Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2354Neelima (PB)10.04.1979
2355Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2356Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2357Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2358Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2359Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2360K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2361Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2362Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2363Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2364Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2365Mukta Arya (WB)08.06.1981
2366Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2367Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2368Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2369Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2370Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2371Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2372M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2373Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2374Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2375Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2376K Vasuki (KL)13.11.1981
2377E Ravendiran (MH)15.06.1975
2378M Muthukumar (OR)05.04.1979
2379Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2380Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2381Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2382Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2383Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2384Deepa M (KN)02.01.1980
2385Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2386V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2387Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2388Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2389Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2390Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2391Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2392Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2393Amit Kumar (PB)02.08.1979
2394Kajal (UP)30.11.1979
2395Joram Beda (PB)11.06.1981
2396Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2397B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2398Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2399B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2400Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2401Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2402Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2403Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2404Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2405Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2406Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2407Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2408Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2409Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2410Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2411Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2412Yash Garg (HY)06.09.1983
2413N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2414T Mithra (KL)09.12.1982
2415Priyanka Das (MP)19.04.1984
2416Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2417Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2418Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2419Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2420Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2421Saket Kumar (BH)25.10.1980
2422Raghav Langer (UD)16.05.1982
2423Aditi Singh (UP)16.08.1983
2424Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2425Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2426Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2427Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2428Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2429Varnali Deka (AM)15.02.1979
2430Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2431Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2432G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2433Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2434G Veerapandian (AP)01.02.1982
2435Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2436D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2437Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2438Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2439M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2440Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2441Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2442Savin Bansal (UD)23.08.1984
2443Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2444Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2445Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2446Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2447Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2448Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2449Rambir (PB)15.07.1982
2450Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2451Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2452Kowsigan A (KL)18.01.1976
2453T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2454Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2455Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2456Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2457S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2458Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2459Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2460Pankaj (HY)29.01.1982
2461A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2462Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2463Sonali Giri (PB)01.07.1983
2464Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2465S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2466A Muthamma (UT)06.10.1982
2467Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2468Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2469Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2470Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2471Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2472Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2473Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2474Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2475Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2476Isha (PB)09.05.1983
2477Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2478Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2479Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2480Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2481Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2482Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2483Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2484Raman Kumar (BH)31.03.1982
2485T.Anand (TN)09.10.1977
2486Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2487Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2488Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2489Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2490Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2491Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2492Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2493Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2494C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2495M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2496Pradeep P (MH)03.04.1981
2497Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2498Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2499Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2500Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2501Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2502Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2503Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2504Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2505Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2506S Rajalingam (UP)08.01.1982
2507Vivek (UP)29.08.1976
2508Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2509Amit Tomar (MP)02.02.1983
2510Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2511Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2512V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2513G Sreekanth (MH)18.06.1985
2514Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2515Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2516Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2517S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2518Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2519Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2520Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2521Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2522Shah Faesal (JK)17.05.1983
2523Anupama T V (KL)17.10.1986
2524Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2525Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2526D Divya (TG)13.12.1983
2527Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2528Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2529Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2530Lalitha R (TN)20.12.1983
2531Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2532Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2533Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2534Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2535Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2536Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2537Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2538Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2539S S Nakul (KN)04.12.1983
2540Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2541Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2542P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2543Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2544Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2545D Manikandan (UT)15.06.1979
2546Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2547Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2548Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2549Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2550Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2551Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2552J Nivas (AP)20.02.1982
2553Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2554Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2555Garima Mittal (HY)31.07.1984
2556M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2557Amit Kumar (JH)01.01.1985
2558Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2559Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2560K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2561K Balaji (UP)09.07.1984
2562Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2563Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2564Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2565Suman Chandra (MH)10.05.1984
2566V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2567Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2568Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2569Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2570Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2571Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2572Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2573Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2574Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2575Neha Bansal (UT)31.10.1981
2576Laya Madduri (AM)14.04.1985
2577Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2578Brundha D. (OR)15.05.1982
2579Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2580Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2581Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2582Kumar Amit (PB)21.06.1983
2583Neha Sharma (UP)13.02.1984
2584Monika Rani (UP)01.03.1982
2585Kadambari Balkawade (MH)14.10.1983
2586Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2587Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2588Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2589Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2590Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2591R Vimala (WB)16.06.1978
2592Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2593Yunus (HP)06.11.1978
2594Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2595Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2596Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2597Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2598Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2599Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2600Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2601Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2602Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2603Veena N M (KL)14.04.1981
2604Manjushree N (KN)24.07.1982
2605R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2606Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2607Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2608Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2609Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2610R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2611Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2612Sonika (UD)06.09.1980
2613Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2614Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2615Vikas Singh (TR)17.07.1981
2616Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2617R Arjun (WB)21.09.1984
2618Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2619Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2620Neha Giri (RJ)11.01.1985
2621Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2622Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2623Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2624Ranjana (UD)12.01.1981
2625Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2626Vishwanath (WB)02.11.1982
2627Rachana Patil (BH)17.08.1981
2628Preeti Meena (TG)19.01.1979
2629Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2630Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2631Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2632Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2633Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2634Kapil Meena (SK)10.07.1983
2635Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2636Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2637Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2638Abu Imran (JH)24.05.1983
2639Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2640Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2641Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2642Raj Kumar (BH)01.03.1978
2643Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2644Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2645Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2646Arti Lal (UT)02.01.1981
2647Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2648Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2649Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2650Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2651Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2652Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2653S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2654Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2655Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2656Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2657Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2658M Arvind (TN)28.05.1983
2659Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2660Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2661Amit Khatri (HY)01.01.1987
2662K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2663Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2664Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2665Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2666Shruti (PB)26.04.1985
2667Sindhu B (KN)04.07.1986
2668Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2669Gokul G R (KL)06.10.1988
2670Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2671Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2672K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2673Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2674Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2675V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2676V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2677Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2678Ragapriya R (KN)01.02.1986
2679R Menaka (UT)20.08.1982
2680Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2681Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2682Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2683Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2684Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2685Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2686Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2687Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2688Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2689Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2690Lalit Jain (HP)19.03.1983
2691Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2692Isha Khosla (UT)31.01.1985
2693Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2694Amit Kishore (UP)14.01.1982
2695Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2696Ravi Jha (UT)24.01.1986
2697Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2698Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2699Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2700Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2701Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2702P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2703P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2704Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2705Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2706Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2707Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2708Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2709Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2710Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2711Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2712Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2713Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2714Kunal Silku (UP)30.09.1984
2715Pooja Jain (UT)23.10.1985
2716Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2717Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2718Samarth Verma (OR)15.10.1987
2719Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2720Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2721Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2722Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2723Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2724Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2725Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2726Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2727Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2728Vishak G (UP)16.04.1987
2729Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2730Reghu G (OR)25.02.1981
2731Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2732Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2733Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2734Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2735Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2736Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2737Sharat B (KN)19.05.1976
2738Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2739B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2740Anugraha P (MP)29.12.1986
2741Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2742Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2743Deepak Soni (CG)01.01.1985
2744Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2745Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2746Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2747B Srinivasan (PB)27.03.1989
2748Parthiban P (UT)15.07.1983
2749Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2750Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2751Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2752K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2753Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2754Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2755Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2756Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2757Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2758Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2759Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2760Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2761Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2762Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2763Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2764Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2765Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2766Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2767Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2768Adil Khan (AM)11.12.1979
2769Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2770Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2771Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2772Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2773Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2774Rajesh S (NL)21.12.1984
2775Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2776M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2777Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2778Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2779Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2780Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2781S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2782Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2783Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2784U Swaroop (WB)21.07.1984
2785Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2786Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2787Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2788Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2789Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2790Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2791Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2792Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2793Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2794Deepak Meena (UP)15.07.1986
2795Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2796Amit Meena (KL)22.02.1985
2797Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2798K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2799Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2800Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2801Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2802Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2803Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2804Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2805S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2806Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2807Harshika Singh (MP)29.11.1986
2808D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2809Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2810Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2811Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2812Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2813Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2814Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2815Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2816Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2817Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2818Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2819Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2820Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2821Neha Prakash (UP)14.06.1983
2822Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2823Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2824Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2825Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2826Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2827Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2828Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2829Amit Arora (GJ)12.10.1986
2830Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2831Vishnu V (TN)08.04.1986
2832Anupam Saha (OR)06.05.1985
2833Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2834Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2835Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2836Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2837Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2838Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2839Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2840Nooh P B (KL)29.05.1979
2841Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2842Rohit Singh (MP)04.12.1985
2843Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2844Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2845Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2846Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2847Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2848Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2849Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2850Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2851Deepak Singla (MH)16.11.1985
2852Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2853Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2854Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2855Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2856Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2857Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2858Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2859Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2860Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2861Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2862G S Sameeran (TN)25.01.1986
2863Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2864Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2865Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2866Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2867Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2868Charulata Somal (KN)07.03.1988
2869Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2870Swati Srivastava Bhadauria (UD)23.08.1987
2871Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2872Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2873Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2874Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2875Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2876Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2877Shaleen (HY)13.05.1986
2878Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2879Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2880Piyush Singla (JK)01.11.1986
2881Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2882Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2883Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2884Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2885Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2886Suhas S (KL)09.03.1988
2887Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2888Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2889Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2890Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2891Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2892Neha Arora (JH)01.10.1985
2893Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2894Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2895Balamurali D (KL)06.12.1985
2896Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2897Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2898Ramachandran R (KN)10.06.1986
2899Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2900Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2901Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2902Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2903Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2904Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2905Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2906Anurag Verma (MP)07.05.1983
2907Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2908Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2909C Indhumathy (UP)01.10.1984
2910Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2911R V Karnan (TG)30.09.1984
2912Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2913Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2914Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2915Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2916Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2917Inayat Khan (BH)17.05.1987
2918Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2919Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2920Richa Verma (HP)10.09.1986
2921Aarthi M (TN)22.04.1985
2922Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2923Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2924Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2925Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2926Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2927Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2928K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2929Amit Kumar (BH)25.04.1982
2930Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2931Ragul K (SK)18.09.1986
2932Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2933Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2934Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2935Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2936Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2937Shanavas C (NL)08.11.1988
2938Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2939Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2940Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2941Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2942Sridhar P N (TN)01.08.1982
2943Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2944K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2945Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2946Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2947Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2948Deepak Arya (MP)08.02.1984
2949Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2950Arun Kumar (UP)08.08.1984
2951Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2952Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2953Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2954A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2955Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2956Naveen S L (UT)25.03.1982
2957T K Shibu (UP)21.06.1981
2958Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2959Girisha P S (AP)12.10.1984
2960Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2961Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2962Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2963Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2964K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2965Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2966Poma Tudu (OR)25.10.1979
2967Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2968M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2969Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2970Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2971Sriram V (KL)28.11.1986
2972Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2973Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2974Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2975Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2976T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2977Vandana (UD)04.04.1989
2978Chandni Singh (UP)06.09.1989
2979Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2980Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2981Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2982Rahul Singh (UT)19.09.1982
2983Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2984Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2985K Shashanka (TG)25.05.1985
2986Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2987Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2988Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2989Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2990Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2991Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2992Aswathi S (KN)24.08.1986
2993Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
2994Ajit (UT)25.02.1983
2995Yogendra Singh (BH)10.04.1987
2996Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
2997Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
2998Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
2999Rajendra K V (KN)01.05.1985
3000Vijaya K (AP)09.04.1980
3001Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3002Sonia Meena (MP)14.05.1989
3003Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3004Selvamani R (KN)04.02.1986
3005Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3006Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3007Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3008Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3009Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3010Srijana G (TG)24.04.1985
3011Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3012Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3013Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3014Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3015Rishi Garg (MP)13.11.1985
3016Rajani Singh (MP)13.12.1985
3017Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3018Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3019Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3020Kana Ram (RJ)01.07.1986
3021J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3022Vineeth S (TN)12.05.1983
3023Aman Gupta (UT)06.10.1983
3024Parth Gupta (HY)29.06.1987
3025Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3026Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3027Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3028K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3029Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3030Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3031Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3032Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3033Divya Mittal (UP)23.11.1983
3034Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3035Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3036Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3037Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3038Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3039Anuj Singh (UP)11.05.1988
3040Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3041Snehal R (KN)26.10.1984
3042Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3043Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3044Kriti Garg (UT)03.11.1988
3045Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3046Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3047Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3048Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3049Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3050Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3051J. Keerthi (AM)30.03.1989
3052Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3053Gangataran D. (MH)18.04.1983
3054Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3055Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3056Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3057Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3058Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3059Jafar Malik (KL)10.02.1989
3060Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3061Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3062Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3063Kritika Batra (AP)14.01.1989
3064Anshul Garg (JK)22.12.1988
3065Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3066Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3067Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3068Nidhi (WB)31.03.1990
3069M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3070Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3071Kesavan R (UT)06.05.1980
3072Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3073Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3074Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3075Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3076Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3077Arun T. (UT)23.02.1984
3078S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3079Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3080Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3081Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3082Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3083Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3084Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3085Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3086Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3087S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3088Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3089Frank Noble A (MP)18.06.1985
3090Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3091Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3092Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3093Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3094Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3095Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3096Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3097Shama Parveen (WB)04.04.1983
3098Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3099Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3100Ramkumar S (AM)19.09.1987
3101Amrith S P (TN)28.03.1988
3102Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3103Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3104Shailesh (TR)23.06.1979
3105Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3106Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3107Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3108Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3109Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3110Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3111Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3112Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3113Shivam Verma (NL)14.08.1985
3114Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3115Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3116Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3117Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3118Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3119Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3120Anand Sharma (BH)06.07.1987
3121Aditya Negi (HP)26.05.1986
3122Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3123Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3124Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3125Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3126Sandeep G R (MP)14.12.1983
3127Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3128Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3129Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3130Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3131Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3132Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3133Ranjita (BH)20.08.1980
3134Richa (PB)11.07.1986
3135Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3136Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3137Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3138Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3139Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3140Jeevan B (AM)04.10.1984
3141Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3142Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3143Venkat Raja (KN)22.02.1988
3144Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3145Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3146Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3147Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3148Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3149Munish Sharma (HY)01.01.1986
3150Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3151Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3152Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3153Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
3154Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3155Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3156Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3157Medha Roopam (UP)21.10.1990
3158Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3159Neha Jain (UP)24.07.1987
3160Avi Prasad (MP)09.04.1986
3161Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3162Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3163Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3164Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3165Roman Saini (MP)27.07.1991
3166Komal Mittal (PB)22.02.1989
3167Saket Malviya (MP)03.01.1987
3168Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3169Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3170Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3171Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3172Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3173Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3174Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3175Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3176Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3177Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3178Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3179Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3180Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3181Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3182Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3183Nalini Atul (KN)30.09.1986
3184Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3185Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3186Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3187Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3188Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3189Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3190Udita Singh (BH)04.12.1989
3191Aditya Singh (MP)03.08.1990
3192Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3193Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3194Nima Arora (MH)29.01.1989
3195Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3196Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3197Manish Bansal (UP)14.01.1990
3198Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3199Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3200Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3201Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3202Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3203Isha Duhan (UP)19.02.1990
3204Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3205Aanchal Goyal (MH)01.07.1990
3206Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3207Akash P (TN)18.07.1991
3208Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3209Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3210Swadha Dev (OR)24.03.1987
3211Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3212Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3213Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3214Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3215Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3216Angel Bhati (KL)27.11.1989
3217Archana Verma (UP)17.09.1987
3218Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3219Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3220Riju Bafna (MP)28.09.1988
3221Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3222Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3223Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3224Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3225Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3226Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3227Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3228Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3229Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3230Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3231Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3232Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3233Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3234Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3235Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3236Neha Meena (MP)13.12.1986
3237Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3238Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3239Chithra S (KL)09.03.1987
3240Jincy R William (GJ)25.04.1989
3241Vikram (HY)02.01.1990
3242Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3243Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3244Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3245Anish Yadav (HY)01.03.1988
3246Soumya (UT)11.05.1990
3247Gautham V P (AP)11.04.1991
3248Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3249Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3250Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3251Rani Nagar (HY)19.12.1981
3252Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3253Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3254Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3255Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3256Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3257Kinny Singh (UT)12.02.1986
3258Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3259Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3260Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3261Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3262S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3263Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3264Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3265Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3266Arvind V (GJ)26.05.1985
3267Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3268Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3269Amrit Singh (PB)23.12.1985
3270Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3271Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3272Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3273Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3274Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3275Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3276Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3277Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3278Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3279Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3280Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3281Siyad N (WB)02.12.1989
3282Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3283Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3284Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3285Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3286Monika Gupta (HY)09.04.1989
3287Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3288Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3289Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3290Afsana Perween (KL)22.02.1988
3291Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3292Sachin Rana (UT)06.03.1984
3293Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3294Vishwasree B (TR)06.05.1983
3295Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3296Ashish Modi (NL)27.08.1987
3297Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3298Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3299Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3300Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3301Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3302Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3303Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3304Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3305Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3306Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3307Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3308Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3309Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3310Ranavasiya Anilkumar Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3311Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3312Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3313Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3314Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3315Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3316Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3317Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3318Rohit Meena (KL)21.09.1991
3319Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3320Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3321Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3322Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3323Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3324Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3325Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3326Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3327Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3328Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3329P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3330Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3331Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3332Suchin K V (AM)08.01.1988
3333C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3334Balaji D K (AP)07.01.1990
3335M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3336Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3337Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3338Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3339Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3340Aman Samir (BH)05.02.1987
3341Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3342Sajjan R (BH)03.03.1987
3343Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3344Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3345J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3346Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3347Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3348Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3349Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3350D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3351Haris S (CG)06.11.1987
3352Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3353Ananya Das (GJ)17.07.1990
3354Neha (GJ)21.03.1989
3355Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3356Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3357Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3358Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3359Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3360Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3361Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3362Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3363Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3364Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3365Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3366Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3367Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3368Uttam Singh (HY)20.01.1987
3369Preeti (HY)13.10.1991
3370Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3371Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3372Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3373Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3374Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3375R Ronita (JH)25.03.1989
3376Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3377Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3378Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3379Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3380Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3381Renu Raj (KL)21.05.1987
3382Asha Ajith (KL)26.06.1989
3383V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3384Geromic George (KL)04.06.1989
3385Umesh N S K (KL)13.01.1991
3386Inbasekar K (KL)04.05.1988
3387Nitish K (KN)07.06.1989
3388Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3389B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3390Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3391Gargi Jain (KN)30.11.1989
3392Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3393Raja P (KN)18.01.1983
3394K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3395Susheela B (KN)30.05.1979
3396Aman Mittal (MH)19.10.1991
3397Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3398Vanmathi C (MH)03.06.1989
3399Sachin Chhaganlal Ombase (MH)05.06.1985
3400Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3401Buveneswari S. (MH)29.12.1989
3402Ajit Balaso Kumbhar (MH)19.12.1987
3403Rahul Kashinath Kardile (MH)21.09.1984
3404Ashwin S (MN)06.01.1990
3405Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3406Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3407Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3408Harsh Singh (MP)09.04.1985
3409Aditi Garg (MP)15.12.1983
3410Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3411Rani Bansal (MP)14.07.1989
3412Ritu Raj (MP)01.02.1990
3413Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3414Balaguru K (MP)27.07.1987
3415J Reebha (MP)01.05.1992
3416Arpit Verma (MP)18.05.1987
3417Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3418Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3419Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3420Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3421Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3422Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3423Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3424Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3425Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3426Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3427Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3428Parul Patawari (OR)13.10.1987
3429Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3430Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3431Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3432Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3433Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3434Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3435Palavi (PB)18.01.1985
3436Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3437Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3438Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3439Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3440Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3441Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3442Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3443Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3444Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3445Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3446Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3447Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3448Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3449Charusree T (TN)25.12.1990
3450Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3451Arunraj S (TN)25.09.1992
3452Prasanth M S (TN)03.08.1988
3453Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3454Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3455Priyanka B (TN)22.12.1984
3456Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3457Sarayu K M (TN)03.05.1992
3458Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3459Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3460Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3461Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3462Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3463Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3464Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3465Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3466Arvind Singh (UP)26.02.1983
3467Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3468Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3469Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3470Pranay Singh (UP)27.06.1989
3471Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3472Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3473Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3474Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3475Alok Yadav (UP)10.05.1990
3476Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3477Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3478Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3479Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3480Asmita Lal (UP)17.12.1989
3481Nisha (UP)08.10.1986
3482Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3483Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3484Ira Singhal (UT)31.08.1983
3485Vandana Rao (UT)02.09.1990
3486Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3487Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3488Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3489Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3490Aashika Jain (UT)21.11.1991
3491Purva Garg (UT)18.04.1989
3492Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3493Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3494Ankita Anand (UT)03.01.1990
3495Manish Mishra (WB)21.08.1984
3496Raju Mishra (WB)02.10.1989
3497Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3498Tushar Singla (WB)03.06.1990
3499Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3500Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3501Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3502Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3503Dhivya L (WB)29.08.1989
3504Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu