Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
65Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
66Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
67Amita Paul (BH)26.11.1956
68Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
69Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
70Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
71Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
72Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
73Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
74Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
75Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
76Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
77Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
78Anil Swarup (UP)01.07.1958
79Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
80S M Vijayanand (KL)15.03.1957
81Ashok Jain (RJ)01.01.1958
82Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
83Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
84Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
85Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
86Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
87Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
88Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
89Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
90Nalini Netto (KL)19.08.1957
91Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
92Balvender Kumar (UP)14.02.1957
93Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
94Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
95Arun Jha (BH)15.08.1958
96Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
97Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
98Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
99Subash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
100Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
101Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
102Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
103Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
104Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
105Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
106Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
107Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
108Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
109Vijay Prakash (BH)18.09.1956
110Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
111Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
112Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
113V Umesh (KN)17.05.1956
114Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
115Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
116Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
117Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
118K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
119Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
120Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
121Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
122Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
123Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
124Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
125Tapan Ray (GJ)09.09.1957
126Girish Shankar (BH)01.09.1957
127Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
128Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
129Aruna Limaye Sharma (MP)19.08.1958
130Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
131Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
132Rohit Nandan (UP)27.01.1957
133Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
134Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
135Pravir Kumar (UP)16.07.1959
136J S Deepak (UP)16.07.1958
137Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
138K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
139G Elias (KL)16.10.1956
140Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
141Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
142Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
143Deepak Singhal (UP)25.05.1959
144Amitabh Verma (BH)16.09.1959
145Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
146Trilochan Singh (WB)01.02.1956
147Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
148Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
149Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
150Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
151K M Abraham (KL)30.12.1957
152Sishir Sinha (BH)20.07.1958
153Deepak Sanan (HP)02.01.1957
154G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
155Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
156K Skandan (TN)08.12.1956
157Rashmi Verma (BH)28.11.1958
158Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
159Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
160Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
161Raghav Chandra (MP)31.10.1958
162Navin Verma (BH)06.02.1959
163Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
164Susheel Kumar (UP)21.04.1958
165Dinesh Singh (UP)18.06.1958
166Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
167Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
168Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
169Vyasji (BH)02.09.1956
170Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
171Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
172G Gurucharan (KN)09.12.1956
173Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
174Ajay Mittal (HP)24.02.1958
175Suranjana Ray (MP)11.07.1956
176Alok Sheel (KL)06.05.1956
177Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
178C V Sankar (TN)02.07.1956
179Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
180Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
181Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
182Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
183Leena Nair (TN)30.06.1958
184Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
185Vineet Chawdhry (HP)23.09.1958
186Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
187Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
188Sumit Mallick (MH)13.04.1958
189Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
190M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
191Dalip Singh (HY)09.04.1956
192K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
193Chandra Prakash (UP)01.07.1959
194Navtej Singh (UP)26.08.1957
195T Y Das (AM)13.08.1958
196Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
197Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
198Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
199Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
200Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
201Sudhir Kumar Rakesh (BH)25.08.1957
202T Vijayakumar (AP)09.09.1956
203Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
204Medha Gadgil (MH)04.08.1959
205Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
206Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
207Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
208Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
209L V Subramanyam (AP)22.04.1960
210Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
211T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
212Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
213Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
214Upma Chawdhry (HP)28.12.1959
215R Sridharan (KN)16.09.1957
216Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
217S K Shrivastava (MH)20.10.1958
218Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
219Bharti Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
220Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
221Anjali Prasad (UD)03.05.1957
222Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
223Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
224K P Krishnan (KN)29.12.1959
225Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
226Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
227Thomas Mathew (KL)09.05.1956
228V J Kurian (KL)23.02.1957
229Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
230Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
231Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
232Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
233Preeti Sudan (AP)30.04.1960
234Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
235Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
236Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
237Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
238Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
239Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
240Biresh Kumar (UP)19.01.1957
241Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
242Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
243Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
244Suresh Kumar (PB)04.04.1956
245Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
246Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
247Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
248Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
249Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
250Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
251Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
252Arun Kumar (AM)19.03.1958
253Binoy Kumar (TG)05.05.1960
254Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
255Paul Antony (KL)27.06.1958
256Ajay Singh (CG)12.02.1960
257Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
258Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
259Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
260Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
261Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
262Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
263Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
264Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
265Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
266Chanchal Mal Bachhawat (WB)07.06.1958
267Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
268Sunil Porwal (MH)16.12.1958
269Sada Kant (UP)05.01.1958
270Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
271Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
272Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
273Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
274Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
275Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
276Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
277Alka Panda (OR)18.07.1957
278Upendra Nath Behera (OR)23.07.1957
279Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
280Taradatt (OR)15.06.1956
281Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
282V B Pyarelal (AM)09.02.1959
283Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
284Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
285Gopal Krishna (WB)14.04.1960
286T Radha (TG)23.01.1956
287N S Palaniappan (TN)04.06.1956
288Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
289Jagpal Singh (PB)03.02.1957
290S Raju (UD)23.03.1956
291Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
292Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
293Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
294Lalmalsawma (UT)01.03.1958
295Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
296Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
297Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
298Lalit Varma (UP)01.03.1959
299Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
300Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
301Karan A Singh (PB)04.08.1960
302Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
303Govind Sharma (RJ)12.02.1956
304Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
305J Raymond Peter (TG)15.08.1956
306Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
307Deepak Kumar (BH)03.02.1960
308Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
309Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
310P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
311Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
312Ravi Kant (BH)02.06.1961
313Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
314Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
315Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
316Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
317Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
318R Rajagopal (TN)16.06.1961
319Kanchan Jain (MP)15.08.1958
320Arvind Mehta (HP)16.11.1960
321Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
322Reena Ray (UT)06.03.1961
323Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
324Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
325Roshan Lal (HY)10.05.1956
326Malini V Shankar (MH)22.12.1958
327Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
328Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
329Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
330Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
331Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
332Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
333Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
334D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
335Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
336A R Sukumar (AP)09.08.1958
337Pritam Singh (RJ)02.04.1960
338Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
339Anand Kumar (KL)11.08.1961
340Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
341Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
342Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
343A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
344Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
345Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
346Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
347T Jacob (TN)29.05.1958
348Subhas Sharma (BH)20.08.1959
349Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
350R Balakrishnan (OR)06.11.1958
351Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
352Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
353Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
354Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
355V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
356Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
357Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
358Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
359Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
360Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
361Alok Kumar (AM)01.01.1960
362Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
363Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
364Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
365Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
366Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
367D V Prasad (KN)15.11.1960
368Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
369Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
370Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
371Ajay Mishra (TG)16.07.1960
372Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
373Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
374Prashant Naik (AM)31.01.1956
375Ramesh Negi (UT)10.07.1956
376Yashpal Singh (TR)05.01.1957
377K V Eapen (AM)09.09.1959
378Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
379P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
380V S Senthil (KL)30.09.1957
381A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
382Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
383Jaideep Govind (MP)04.09.1960
384Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
385Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
386Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
387Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
388Tom Jose (KL)30.05.1960
389Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
390Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
391Arvind Ray (UT)08.01.1960
392Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
393Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
394Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
395Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
396Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
397Satish M Gavai (MH)30.08.1959
398Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
399Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
400Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
401P Marapandiyan (KL)12.05.1957
402Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
403Dharam Vir (PB)20.12.1957
404Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
405Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
406Surina Rajan (HY)16.08.1959
407Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
408Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
409Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
410Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
411Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
412Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
413Amit Khare (JH)14.09.1961
414Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
415Ram Niwas (HY)14.02.1959
416Arun Goel (PB)07.12.1962
417Sameer Sharma (AP)15.11.1961
418Arun Goyal (UT)03.08.1959
419Parimal Rai (UT)05.01.1962
420Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
421Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
422R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
423Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
424Ajay Kumar (KL)02.10.1962
425N Sivasailam (KN)23.04.1960
426Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
427Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
428Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
429Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
430Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
431Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
432Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
433Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
434P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
435Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
436Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
437Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
438Malay Kumar De (WB)22.09.1959
439Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
440Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
441Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
442Amita Prasad (KN)14.01.1962
443M M Kutty (UT)12.04.1960
444V S Bhaskar (AM)28.07.1961
445Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
446P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
447K Shanmugam (TN)07.07.1960
448Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
449Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
450Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
451Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
452Debashis Sen (WB)02.01.1960
453Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
454Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
455Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
456Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
457Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
458Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
459Sailesh (AM)28.09.1961
460Vandana Krishna (MH)25.02.1962
461C Chandramouli (TN)28.09.1960
462Mahendra Jain (KN)27.03.1961
463Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
464Veena Ish (AP)18.05.1959
465A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
466Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
467Shreeranjan (AM)19.08.1957
468P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
469Sheela Thomas (KL)16.03.1957
470J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
471Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
472Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
473Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
474Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
475V Giriraj (MH)02.10.1957
476Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
477Mohan Pyare (TN)21.09.1959
478Manmohan Singh (AP)02.10.1959
479Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
480Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
481Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
482Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
483Suresh Chanda (TG)25.03.1961
484Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
485Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
486Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
487Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
488Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
489Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
490Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
491Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
492Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
493Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
494Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
495M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
496Arvind Kumar (MH)08.10.1961
497Kavita Gupta (MH)05.09.1960
498Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
499Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
500Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
501Manisha Nanda (HP)26.05.1959
502Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
503Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
504Shalini Prasad (UP)01.12.1962
505Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
506Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
507Usha Sharma (RJ)26.06.1963
508Satish Chandra (PB)30.09.1960
509Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
510Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
511Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
512M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
513Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
514Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
515Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
516Hector Marwein (AM)03.08.1960
517Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
518N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
519P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
520Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
521Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
522Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
523Subrata Biswas (KL)13.04.1959
524Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
525Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
526Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
527Ujjval Uke (MH)17.12.1957
528Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
529K Vidyasagar (JH)14.11.1956
530Janak Digal (UT)14.04.1957
531Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
532Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
533Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
534Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
535Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
536W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
537Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
538Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
539Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
540Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
541Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
542Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
543Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
544Vandita Sharma (KN)10.11.1963
545Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
546Anshu Prakash (UT)20.09.1961
547Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
548Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
549Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
550Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
551Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
552Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
553Alok Shukla (CG)01.06.1960
554Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
555Bijay Kumar (MH)12.08.1958
556S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
557Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
558Alok Tandon (UP)22.09.1962
559Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
560Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
561Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
562Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
563W R Reddy (KL)01.06.1960
564Mridula Sinha (JH)16.08.1957
565I S N Prasad (KN)15.06.1963
566Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
567Subash Chandra (KN)22.12.1959
568D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
569Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
570Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
571James Varghese (KL)28.11.1957
572Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
573Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
574Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
575Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
576R S Shukla (WB)04.04.1961
577Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
578Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
579Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
580P H Kurian (KL)20.01.1959
581Mukul Singhal (UP)30.04.1962
582Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
583Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
584G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
585Shreekant Singh (MH)13.04.1960
586Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
587Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
588Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
589Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
590Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
591Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
592Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
593Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
594Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
595Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
596Shambhu Singh (MN)28.12.1959
597Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
598Ravi Mittal (BH)13.09.1961
599S Ramaswamy (UD)22.04.1960
600P W C Davidar (TN)03.10.1958
601G Vajralingam (PB)10.10.1958
602Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
603Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
604Satish Chandra (AP)20.11.1961
605E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
606Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
607Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
608Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
609Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
610Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
611Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
612Alok Nigam (HY)18.11.1961
613Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
614Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
615Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
616Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
617Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
618Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
619Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
620Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
621Saleena Singh (MP)29.07.1960
622Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
623Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
624Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
625J Suresh Babu (MN)18.07.1960
626Umesh Sinha (UP)01.01.1960
627Arun Mishra (WB)26.06.1962
628P D Vaghela (GJ)22.09.1960
629Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
630Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
631Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
632Suresh Kumar (JK)27.05.1959
633Peter W Ingty (AM)11.05.1959
634Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
635Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
636Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
637Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
638Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
639Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
640Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
641Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
642Ranbir Singh (UD)23.03.1959
643M R Kamble (KN)01.06.1956
644Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
645Amir Subhani (BH)10.04.1964
646T. V Somanathan (TN)10.05.1965
647Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
648Arun Singhal (UP)15.04.1965
649Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
650Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
651V P Joy (KL)30.06.1963
652Sunil Kumar (UP)15.10.1963
653J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
654Atul Prasad (BH)13.02.1962
655Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
656Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
657Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
658Talleen Kumar (WB)20.07.1963
659Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
660Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
661Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
662Jyoti Arora (HY)15.10.1961
663G Kalpana (KN)25.04.1962
664Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
665Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
666Raj Kumar (GJ)06.01.1965
667Raj Gopal (GJ)29.01.1959
668Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
669K. Satyagopal (TN)07.09.1959
670V Manjula (KN)18.05.1964
671Devender Singh (HY)31.07.1962
672Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
673Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
674Vini Mahajan (PB)21.10.1964
675Manoj Saunik (MH)02.12.1963
676Barun Mitra (MN)06.03.1962
677B Anand (TN)27.08.1962
678B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
679Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
680S K Sandhu (PB)23.05.1959
681Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
682Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
683Sujata Saunik (MH)15.06.1965
684Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
685Praveen Kumar (TN)23.06.1961
686Rajiv Arora (HY)22.07.1962
687Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
688Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
689Naveen Prakash (WB)17.08.1961
690Ajay Seth (KN)30.06.1965
691Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
692Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
693Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
694Leena Nandan (UP)19.12.1964
695Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
696Naresh Kumar (UT)18.11.1963
697Gauri Singh (MP)18.11.1963
698R A Rajeev (MH)01.03.1961
699Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
700Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
701Shikha Dubey (MP)27.11.1959
702Amit Jha (HY)30.06.1962
703Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
704M C Jauhari (AM)02.08.1962
705Pravir Krishna (MP)07.12.1961
706Renuka Kumar (UP)26.06.1963
707Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
708Nisha Singh (HP)02.11.1964
709Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
710Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
711Apurva Varma (TN)10.10.1961
712Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
713Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
714Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
715Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
716Om Prakash (UD)14.05.1962
717Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
718Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
719Debasish Panda (UP)05.01.1962
720Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
721Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
722Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
723Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
724Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
725Rama Raman (UP)04.05.1961
726Sandeep Dave (KN)18.07.1961
727Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
728Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
729Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
730Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
731Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
732Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
733Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
734Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
735Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
736K Jayakumar (SK)02.03.1962
737T K Manojkumar (KL)30.10.1961
738Rajesh Verma (OR)01.09.1964
739Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
740Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
741Sushil Kumar (TR)25.09.1961
742Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
743Hemant Rao (UP)25.02.1964
744M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
745Otem Dai (TN)30.01.1962
746Hari Ramulu (WB)28.10.1960
747Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
748Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
749Ashok Dongre (TN)22.02.1960
750Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
751Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
752B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
753M Mohana Rao (MP)04.12.1958
754S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
755P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
756R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
757Alok Kumar I (UP)28.06.1963
758Narendra Kumar (UT)10.07.1957
759Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
760Rajan Shukla (UP)28.11.1962
761V Iraianbu (TN)16.06.1963
762S Aparna (GJ)14.10.1963
763Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
764Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
765Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
766Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
767Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
768Vikram Kapur (TN)25.12.1965
769Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
770Renu Sharma (UT)19.10.1964
771Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
772T K Jose (KL)07.06.1962
773Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
774Rajesh Kumar Khullar (HY)31.08.1963
775Apurva Chandra (MH)19.09.1964
776Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
777Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
778Radha S Raturi (UD)06.03.1964
779Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
780Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
781Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
782Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
783C J Venugopal (OR)27.11.1964
784Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
785Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
786Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
787Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
788Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
789E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
790Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
791Upma Srivastava (SK)09.07.1963
792Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
793M V Jayanthi (KN)25.11.1962
794Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
795Anita Karwal (GJ)26.11.1962
796Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
797S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
798Arvind Singh (MH)14.05.1963
799Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
800Indevar Pandey (WB)10.02.1964
801Satya Gopal (UT)11.07.1962
802Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
803Rajiv Jalota (MH)29.09.1964
804T V S N Prasad (HY)14.10.1964
805Jishnu Barua (AM)01.09.1962
806Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
807Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
808Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
809Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
810Asha Thomas (KL)18.04.1963
811Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
812Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
813Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
814Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
815Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
816Atulya Mishra (TN)13.12.1965
817I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
818Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
819D Sabitha (TN)15.10.1959
820M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
821K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
822Praveen Garg (MP)21.10.1961
823Manoj Kumar (HP)02.10.1961
824Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
825Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
826M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
827Shalini Mishra (TG)08.11.1962
828Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
829Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
830Parag Gupta (OR)22.01.1962
831Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
832Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
833Adhar Sinha (TG)11.05.1962
834Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
835Vijay Kumar (AP)03.08.1956
836Juthika Patankar (UP)15.01.1964
837Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
838Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
839Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
840Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
841T Venkatesh (UP)10.01.1962
842Veera Rana (MP)26.03.1964
843Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
844Dharam Pal (UT)25.10.1963
845I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
846Arvind Kumar (UP)18.03.1963
847Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
848Shailendra Singh (MP)20.12.1962
849Alka Tiwari (JH)06.09.1965
850Anil Kumar (HY)05.06.1959
851Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
852S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
853Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
854Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
855Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
856Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
857B Basavaraaju (KN)24.06.1959
858K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
859Manjit Singh (RJ)16.03.1958
860Laima Chozah (WB)01.03.1959
861Anil Sant (UP)27.02.1959
862Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
863Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
864S Krishnan (TN)29.06.1967
865Govind Mohan (SK)21.09.1965
866Amitabh Jain (CG)21.06.1965
867Atal Dulloo (JK)24.10.1966
868Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
869Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
870K Rajaraman (TN)24.10.1963
871Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
872S K Prabakar (TN)15.01.1966
873Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
874S Kishore (WB)23.01.1963
875Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
876Somesh Kumar (AP)22.12.1963
877Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
878V Srinivas (RJ)01.09.1966
879Umang Narula (JK)14.06.1965
880Anurag Jain (MP)11.08.1965
881Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
882A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
883Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
884Ansuli Arya (BH)17.09.1966
885Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
886Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
887Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
888Lok Ranjan (TR)22.01.1964
889Manoj Joshi (KL)13.01.1967
890Vivek Joshi (HY)21.05.1966
891Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
892Rakesh Singh (KN)20.05.1964
893Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
894Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
895Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
896Mona Sharma (OR)22.03.1963
897Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
898Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
899Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
900Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
901Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
902Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
903Dimple Verma (UP)24.09.1962
904Maninder Singh (AM)28.07.1963
905Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
906Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
907Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
908Chandan Sinha (WB)16.03.1963
909Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
910Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
911Nand Kumar (MH)09.05.1963
912Harmander Singh (TN)06.10.1962
913Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
914Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
915Anita Praveen (TN)14.11.1964
916Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
917Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
918G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
919Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
920Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
921Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
922Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
923Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
924Anil Verma (WB)28.12.1965
925Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
926Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
927Vinod Kumar (MP)27.05.1965
928Manoj Singh (UP)03.12.1964
929Vinod Kumar (OR)25.01.1964
930Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
931Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
932N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
933Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
934Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
935Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
936Mahavir Singh (HY)15.02.1963
937Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
938Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
939Vandana Kini (BH)15.06.1963
940R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
941C T M Suguna (OR)13.01.1958
942Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
943Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
944Arun Kumar (HY)15.02.1963
945Suresh Chandra (UP)06.01.1963
946Deepak Prasad (BH)01.09.1960
947Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
948Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
949Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
950Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
951Dharmendra (UT)17.09.1965
952K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
953Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
954Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
955Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
956Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
957Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
958Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
959Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
960J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
961Subrata Gupta (WB)31.05.1965
962Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
963Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
964Kapil Mohan (KN)17.09.1963
965Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
966Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
967Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
968Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
969Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
970Sumita Misra (HY)30.01.1967
971Ankur Gupta (HY)13.12.1964
972Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
973Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
974Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
975Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
976Sudhir Garg (UP)11.02.1964
977Niten Chandra (OR)25.10.1965
978Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
979Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
980Pankaj Jain (AM)28.12.1965
981Vivek Kumar (WB)21.02.1966
982Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
983Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
984Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
985Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
986Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
987Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
988Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
989Shashank Goel (TG)05.09.1966
990Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
991Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
992V Venu (KL)20.08.1964
993Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
994Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
995Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
996Anoop Kumar (MH)15.08.1964
997Manoj Kumar (TR)08.08.1964
998Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
999Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
1000Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
1001Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
1002K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1003Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1004Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1005Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1006Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1007Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1008Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1009Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1010Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1011Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1012Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1013Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1014Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1015Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1016Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1017Chandra Venu Som (GJ)19.01.1967
1018Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1019Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1020G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1021C Umashankar (TN)21.05.1964
1022Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1023Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1024Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1025K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1026M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1027Alok Kumar (TR)21.07.1965
1028Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1029Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1030Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1031Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1032R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1033Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1034R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1035Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1036Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1037Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1038Anita Singh (UP)12.05.1964
1039K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1040Arun Baroka (UT)28.08.1963
1041Manisha Prasad Panwar (UD)03.03.1967
1042Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1043Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1044Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1045S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1046G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1047P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1048Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1049Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1050T S Jawahar (TN)07.06.1965
1051Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1052Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1053Alok Goyal (JH)18.06.1965
1054Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1055Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1056Manoj Govil (MP)20.03.1969
1057Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1058Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1059Anu Garg (OR)01.03.1969
1060T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1061Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1062Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1063Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1064Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1065Arnab Roy (WB)16.04.1966
1066Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1067Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1068L K Atheeq (KN)14.01.1965
1069Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1070K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1071Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1072Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1073Vineet Garg (HY)14.09.1967
1074Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1075G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1076Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1077Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1078A Jayathilak (KL)16.06.1966
1079V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1080A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1081Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1082Ishita Roy (KL)13.03.1965
1083Manoj Pant (WB)30.06.1965
1084S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1085Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1086Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1087Anil Malik (HY)04.04.1968
1088Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1089Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1090N Muruganandam (TN)23.12.1967
1091Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1092Jan E Alam (NL)01.08.1965
1093Shantmanu (JK)28.12.1965
1094Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1095Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1096G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1097Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1098Amit Yadav (UT)02.11.1965
1099Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1100Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1101Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1102Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1103Rachna Shah (KL)29.11.1967
1104Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1105Seema Jain (PB)01.01.1967
1106Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1107Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1108Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1109B Srinivas (KL)13.08.1962
1110S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1111Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1112Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1113S Sidhartha (BH)11.11.1965
1114Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1115Ajay Jain (AP)30.07.1966
1116Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1117V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1118Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1119Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1120Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1121Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1122Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1123Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1124Vijay Arora (OR)07.05.1965
1125G Anupama (HY)07.11.1967
1126Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1127Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1128Vijayendra (AM)17.03.1963
1129Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1130Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1131Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1132Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1133Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1134Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1135Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1136S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1137Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1138Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1139Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1140Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1141K Narasimha (UT)25.11.1963
1142Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1143Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1144Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1145S M Raju (BH)03.07.1960
1146Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1147Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1148Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1149Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1150Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1151Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1152Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1153J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1154Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1155Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1156Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1157Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1158K Vijayanand (AP)18.11.1965
1159Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1160Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1161Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1162Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1163Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1164Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1165Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1166Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1167Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1168Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1169Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1170Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1171Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1172Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1173Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1174Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1175Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1176Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1177Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1178Alok Khare (AM)01.01.1968
1179Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1180Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1181Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1182Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1183Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1184Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1185Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1186Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1187Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1188K Ellangovan (KL)12.01.1962
1189Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1190Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1191Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1192K.A.P. Sinha (PB)19.12.1967
1193Manisha Patankar Mhaiskar (MH)16.03.1969
1194Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1195Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1196Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1197Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1198Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1199Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1200Seema Vyas (MH)03.04.1966
1201Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1202Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1203Vikas Raj (TG)31.03.1968
1204Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1205Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1206A Subbiah (WB)30.05.1963
1207P Annamalai (TN)05.05.1960
1208Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1209Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1210Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1211Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1212V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1213Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1214Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1215A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1216Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1217Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1218Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1219K Gopal (TN)10.08.1966
1220Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1221Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1222Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1223Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1224Usha Titus (KL)30.01.1961
1225Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1226Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1227M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1228Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1229Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1230Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1231Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1232Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1233Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1234Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1235Anurag Verma (PB)17.07.1969
1236Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1237Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1238Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1239K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1240Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1241V Umashankar (HY)01.07.1968
1242Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1243Roshni Sen (WB)28.06.1966
1244Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1245Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1246Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1247Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1248Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1249Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1250Ravi Kota (AM)12.04.1966
1251Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1252Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1253Manisha Verma (MH)08.06.1967
1254Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1255Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1256Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1257Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1258Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1259Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1260Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1261Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1262Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1263Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1264Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1265Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1266Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1267Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1268Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1269S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1270Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1271Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1272Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1273Abha Shukla (MH)02.09.1969
1274A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1275Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1276Alok (RJ)15.11.1966
1277S R Umashankar (KN)05.04.1965
1278Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1279K Manivasan (TN)02.07.1967
1280Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1281Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1282Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1283Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1284Surendra Singh (JH)01.07.1964
1285Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1286Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1287Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1288Neerja (HY)24.09.1970
1289Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1290Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1291Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1292Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1293Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1294Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1295Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1296Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1297Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1298Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1299Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1300Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1301Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1302Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1303Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1304Richa Sharma (CG)26.03.1969
1305Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1306Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1307P Amudha (TN)19.07.1970
1308Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1309Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1310Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1311Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1312Manish Jain (WB)25.03.1970
1313Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1314Atul Anand (TN)19.07.1969
1315Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1316Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1317Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1318Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1319Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1320Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1321Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1322Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1323Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1324Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1325Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1326B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1327Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1328Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1329Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1330Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1331Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1332Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1333Leena Johri (UP)28.12.1968
1334Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1335Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1336A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1337Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1338Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1339Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1340Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1341Niraj Verma (AM)06.07.1969
1342Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1343Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1344Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1345Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1346Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1347Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1348Atish Chandra (BH)03.12.1969
1349Dhirendra Kumar Tiwari (PB)30.12.1968
1350Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1351Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1352Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1353Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1354Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1355Roli Singh (RJ)10.03.1969
1356G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1357L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1358Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1359Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1360J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1361Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1362Amar Nath (UT)30.03.1966
1363K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1364Apoorva (TN)18.01.1965
1365Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1366Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1367Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1368N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1369Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1370Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1371Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1372Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1373M A Siddique (TN)08.09.1971
1374Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1375Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1376Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1377Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1378Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1379Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1380Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1381Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1382Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1383B Venkatesham (TG)10.04.1968
1384Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1385Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1386Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1387Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1388Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1389R Jaya (TN)10.06.1969
1390Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1391P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1392Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1393M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1394Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1395Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1396Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1397Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1398M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1399Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1400Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1401Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1402T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1403Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1404Hussan Lal (PB)01.08.1962
1405Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1406K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1407Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1408Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1409B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1410Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1411Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1412Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1413Amod Kumar (UP)25.07.1971
1414Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1415Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1416Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1417G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1418B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1419Archana Varma (AM)16.02.1970
1420Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1421Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1422Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1423Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1424T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1425Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1426D Thara (GJ)03.07.1971
1427Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1428Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1429Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1430Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1431B Rajender (BH)25.06.1967
1432Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1433Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1434Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1435Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1436Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1437Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1438H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1439Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1440Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1441Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1442Satendra Singh (JH)28.08.1971
1443D Suresh (HY)12.08.1966
1444John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1445R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1446Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1447Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1448Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1449R Ranjit (WB)03.09.1972
1450Navin Mittal (TG)01.10.1973
1451Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1452Anurag Goel (AM)24.08.1971
1453Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1454Anand Kishor (BH)06.11.1971
1455Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1456Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1457Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1458Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1459Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1460Rahul Singh (BH)15.08.1971
1461Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1462Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1463V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1464Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1465Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1466Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1467Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1468Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1469Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1470A Anbarasu (UT)07.06.1970
1471Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1472V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1473Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1474T Natarajan (GJ)05.05.1971
1475Binod Kumar (WB)06.02.1974
1476Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1477Anil Garg (UP)06.08.1971
1478Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1479Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1480Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1481Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1482Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1483Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1484Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1485Vinita Ved (MH)07.07.1970
1486M Devaraj (UP)27.05.1970
1487Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1488Usha Padhee (OR)01.06.1969
1489Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1490Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1491Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1492B Suman (KL)24.12.1970
1493Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1494Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1495S Chockalingam (MH)13.05.1967
1496Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1497M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1498Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1499Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1500A Karthik (TN)07.07.1974
1501Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1502Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1503Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1504Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1505Amit Rathore (MP)22.01.1972
1506Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1507Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1508Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1509Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1510Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1511Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1512Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1513Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1514Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1515V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1516Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1517Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1518Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1519Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1520H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1521Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1522Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1523Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1524Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1525Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1526Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1527Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1528Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1529Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1530Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1531Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1532Rajneesh (HP)23.11.1973
1533Subhashish Panda (HP)27.10.1968
1534Manish Singh (MP)16.03.1971
1535D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1536Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1537Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1538Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1539Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1540Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1541S Swarna (TN)26.07.1971
1542Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1543Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1544Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1545Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1546Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1547Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1548Niharika Barik (CG)23.04.1970
1549Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1550Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1551Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1552Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1553Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1554Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1555Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1556Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1557Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1558Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1559Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1560Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1561Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1562Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1563Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1564Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1565M Geetha (CG)09.05.1971
1566Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1567Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1568S Selvakumar (KN)10.07.1968
1569Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1570Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1571Shantanu (TR)27.08.1972
1572Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1573M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1574Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1575Hari Om (UP)15.07.1971
1576Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1577Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1578Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1579Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1580Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1581Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1582Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1583Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1584A N Safeena (BH)27.05.1968
1585Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1586P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1587Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1588Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1589Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1590Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1591Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1592N Sridhar (TG)01.06.1971
1593V Candavelou (UT)26.10.1971
1594Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1595Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1596Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1597Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1598Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1599Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1600Himani Pande (JH)04.04.1971
1601Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1602Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1603Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1604Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1605Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1606Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1607Vikas Garg (PB)02.08.1970
1608Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1609Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1610Ashok B (KL)27.02.1973
1611Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1612Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1613Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1614Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1615Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1616Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1617Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1618Manish Thakur (AM)03.02.1976
1619Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1620Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1621Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1622Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1623G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1624P Manivannan (KN)27.09.1972
1625Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1626Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1627Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1628Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1629Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1630C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1631Neena Sharma (UP)10.02.1970
1632Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1633Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1634Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1635Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1636Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1637Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1638Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1639Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1640Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1641Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1642Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1643Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1644Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1645Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1646Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1647R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1648Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1649Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1650Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1651Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1652Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1653Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1654S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1655Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1656M S Srikar (KN)18.04.1975
1657Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1658Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1659Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1660V Sheshadari (TG)27.04.1973
1661Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1662Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1663Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1664Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1665Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1666Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1667M Beena (KL)07.02.1974
1668Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1669Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1670S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1671Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1672Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1673Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1674Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1675Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1676Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1677Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1678Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1679P Guruprasad (UP)04.06.1972
1680Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1681Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1682Richa Bagla (MH)04.04.1976
1683N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1684Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1685Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1686Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1687Ravinder (UP)09.07.1973
1688N Gulzar (AP)29.05.1974
1689Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1690Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1691Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1692Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1693E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1694Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1695Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1696Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1697Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1698Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1699Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1700Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1701Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1702Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1703Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1704Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1705Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1706Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1707Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1708S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1709Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1710Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1711Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1712D Anandan (SK)09.02.1976
1713G Prakash (TN)14.02.1976
1714Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1715Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1716Santanu Basu (WB)11.09.1974
1717Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1718V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1719Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1720Anand Singh (KL)01.01.1974
1721Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1722M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1723Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1724Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1725Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1726Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1727N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1728Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1729Amit Gupta (UP)01.07.1976
1730Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1731Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1732Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1733P Hemalatha (KN)05.05.1976
1734Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1735Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1736Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1737Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1738Prem Singh (MN)16.03.1973
1739Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1740N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1741Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1742Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1743Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1744V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1745Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1746Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1747Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1748Anil Meshram (TN)18.07.1971
1749Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1750Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1751Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1752Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1753Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1754Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1755Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1756Piyush Singh (MH)26.10.1976
1757Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1758Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1759Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1760Vijayalakshmi Prasanna Bidari (MH)10.07.1977
1761Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1762Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1763Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1764Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1765Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1766Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1767Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1768Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1769Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1770Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1771Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1772Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1773Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1774Darpan Jain (KN)30.08.1977
1775Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1776Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1777T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1778Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1779Ankita Mishra (UT)05.01.1976
1780P Umanath (TN)02.12.1974
1781Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1782Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1783Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1784Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1785Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1786Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1787Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1788Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1789Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1790Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1791R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1792Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1793Aparna U (UP)10.11.1975
1794Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1795Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1796Prajakta L. Verma (MH)02.09.1974
1797Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1798J Ravishankar (KN)05.08.1970
1799Salim P B (WB)15.03.1973
1800Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1801Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1802R Selvam (HP)01.07.1971
1803Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1804Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1805S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1806R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1807Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1808Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1809Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1810Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1811R Lalvena (TN)25.10.1977
1812Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1813Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1814Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1815S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1816Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1817Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1818Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1819Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1820Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1821Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1822Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1823Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1824Padmini Singla (UT)23.12.1976
1825Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1826Girish S. N. (OR)12.05.1977
1827Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1828Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1829Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1830M Selvendran (MP)13.12.1973
1831P Velrasu (MH)22.12.1973
1832Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1833Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1834Radhika Jha (UD)09.12.1976
1835Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1836N Manjula (KN)21.08.1975
1837C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1838Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1839Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1840Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1841Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1842Sameer Verma (UP)21.09.1972
1843Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1844B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1845Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1846M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1847Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1848Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1849Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1850Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1851Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1852Archana (WB)30.09.1977
1853Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1854Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1855Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1856D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1857Vikas Anand (UT)12.01.1975
1858Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1859Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1860Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1861Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1862Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1863Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1864Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1865Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1866Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1867M Angamuthu (AM)28.04.1975
1868Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1869Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1870Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1871Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1872Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1873Saravanan M (BH)03.06.1971
1874Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1875Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1876Ankur Garg (UT)14.06.1980
1877Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1878Aswathy S (OR)15.05.1977
1879Swati Sharma (UT)19.12.1977
1880Ministhy S (UP)27.05.1973
1881Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1882Arun Roy V (TN)11.03.1979
1883Anu George (TN)15.04.1976
1884Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1885Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1886Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1887Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1888Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1889Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1890Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1891Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1892Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1893Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1894Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1895Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1896Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1897Babu A. (AP)14.07.1975
1898Ritu Sain (CG)22.07.1978
1899Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1900M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1901Sumant Singh (MN)07.07.1975
1902R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1903Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1904Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1905Amit Singla (UT)27.08.1978
1906Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1907Amrita Soni (UP)24.08.1975
1908Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1909Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1910Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1911Sowjanya (UD)11.10.1978
1912P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1913Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1914J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1915Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1916Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1917Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1918Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1919Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1920Swaroop P (GJ)25.04.1978
1921Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1922Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1923Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1924Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1925Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1926Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1927P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1928Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1929Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1930Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1931Shaila A (MH)23.05.1975
1932Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1933Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1934K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1935Yogita Rana (TG)17.01.1973
1936Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1937Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1938Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1939Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1940Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1941Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1942Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1943Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1944Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1945Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1946Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1947Ashima Brar (HY)19.09.1979
1948Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1949Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1950Palka Sahni (BH)08.10.1981
1951Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1952Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1953R Vishal (KN)28.05.1977
1954Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1955Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1956Anamika Singh (UP)29.03.1978
1957Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1958Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1959Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1960D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1961Raman Ravinath Mvap (UD)29.11.1973
1962Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1963Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1964Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1965Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1966Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1967Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1968R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1969Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1970B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1971Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1972Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1973J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1974P Mohangandhi (WB)01.06.1978
1975Balkar Singh (UP)02.07.1975
1976Sangeetha P (CG)06.10.1976
1977Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1978Shruti Singh (PB)09.05.1982
1979S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1980Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1981S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1982Parimal Singh (MH)15.12.1978
1983Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1984Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1985Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1986Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1987Garima Gupta (UT)14.01.1981
1988Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1989Ramaswami N (MH)15.05.1973
1990Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1991Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1992Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1993Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1994Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1995Varun Roojam (PB)27.07.1978
1996Prasanna R (CG)21.11.1977
1997Sreekanth T (UT)29.04.1974
1998C Paulrasu (HP)23.05.1978
1999Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
2000Pradyumna P S (AP)04.03.1980
2001Kavita Singh (PB)11.09.1977
2002M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2003Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2004Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2005Amit Kataria (CG)15.10.1979
2006Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2007Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2008N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
2009Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2010Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2011Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2012K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2013Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2014C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2015Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2016Devesh Deval (MN)06.02.1976
2017Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2018Anbalagan P (CG)07.04.1979
2019Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2020Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2021Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2022Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2023Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2024John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2025C Shikha (KN)27.05.1977
2026Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2027A Sreenivas (HY)25.08.1977
2028N V Prasad (KN)09.09.1978
2029Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2030S Nagarajan (TN)08.02.1979
2031Basant Garg (PB)11.12.1981
2032Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2033Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2034Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2035Niharika Rai (UT)15.08.1981
2036Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2037Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2038Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2039Saket Kumar (HY)20.11.1974
2040Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2041Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2042Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2043R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2044Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2045Surendra Singh (UP)15.08.1978
2046Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2047Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2048Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2049Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2050Manish Kumar (BH)21.09.1975
2051Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2052Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2053Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2054K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2055Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2056Smita Pandey (WB)01.03.1976
2057R Shangeetha (CG)27.09.1977
2058Rahul Jain (MP)08.05.1980
2059Joga Ram (RJ)17.01.1981
2060Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2061Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2062Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2063Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2064Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2065M S Manivannan (AM)24.04.1972
2066Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2067Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2068N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2069Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2070Sibin C (PB)15.03.1977
2071K Srinivasan (JH)30.07.1979
2072Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2073Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2074Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2075Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2076Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2077M Raju (JK)29.10.1977
2078Amjad Tak (UT)05.07.1978
2079Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2080M T Reju (KN)25.05.1976
2081Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2082Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2083Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2084M Janaki (AP)13.09.1975
2085K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2086Lokesh M (UP)03.04.1976
2087Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2088Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2089Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2090G V Rashmi (MP)30.05.1977
2091Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2092Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2093Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2094Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2095Balamurugan D (BH)08.04.1975
2096Akash Deep (AM)15.07.1979
2097Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2098Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2099Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2100Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2101Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2102Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2103M Balaji (TN)29.05.1979
2104Kunal (UT)22.12.1979
2105Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2106More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2107Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2108Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2109S A Murugesan (UD)01.06.1978
2110Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2111Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2112S Prakash (CG)18.06.1974
2113Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2114Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2115Punam (RJ)05.08.1976
2116Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2117Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2118Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2119A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2120Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2121Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2122J Ganesan (HY)25.08.1980
2123Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2124Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2125Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2126Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2127Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2128Abhinav (PB)20.06.1979
2129Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2130Prerna Puri (UT)26.02.1981
2131Manoj Jain (KN)16.05.1978
2132Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2133Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2134Puru Gupta (AM)05.09.1978
2135Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2136Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2137Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2138Ankit Anand (CG)11.09.1983
2139Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2140Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2141Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2142Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2143D Randeep (KN)03.07.1979
2144Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2145Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2146Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2147Virendra Singh (MH)23.11.1974
2148Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2149Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2150Akshat Gupta (UD)27.02.1977
2151Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2152Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2153Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2154Shruti Singh (CG)03.11.1977
2155Antara Acharya (WB)24.04.1976
2156Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2157Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2158Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2159Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2160Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2161Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2162R Sudhan (MN)22.02.1978
2163Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2164P. Dayanand (CG)17.06.1976
2165Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2166Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2167Deependra Singh Kushwah (MH)01.07.1978
2168Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2169P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2170Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2171Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2172Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2173Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2174Biju K (KL)14.06.1976
2175V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2176Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2177Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2178Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2179Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2180D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2181Om Prakash (AM)08.04.1974
2182Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2183C R Prasanna (CG)04.06.1976
2184Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2185Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2186Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2187Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2188Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2189Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2190Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2191Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2192Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2193Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2194Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2195Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2196Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2197S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2198Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2199Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2200Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2201Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2202S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2203Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2204Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2205Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2206Amit Saini (MH)06.09.1977
2207Prasanth N (KL)30.11.1979
2208Shashank Misra (MP)16.03.1983
2209Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2210Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2211Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2212Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2213Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2214Vyasan R (NL)25.07.1978
2215Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2216Anandhi (RJ)01.03.1982
2217Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2218Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2219Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2220K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2221Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2222Udit Prakash (UT)23.12.1983
2223Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2224Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2225K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2226Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2227Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2228Atul Kumar (HY)02.05.1977
2229Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2230Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2231Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2232Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2233Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2234Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2235R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2236Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2237Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2238Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2239Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2240Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2241Gopal Meena (BH)01.07.1977
2242Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2243Jawahar P. (UT)22.04.1980
2244Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2245Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2246Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2247Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2248Jai Singh (BH)01.02.1977
2249Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2250Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2251Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2252Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2253Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2254Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2255Shainamol A (HP)11.05.1982
2256Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2257C. Murugan (WB)07.05.1976
2258Balwant Singh (OR)15.07.1977
2259K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2260Ashwin Ashok Mudgal (MH)15.07.1978
2261V Shanmugam (UD)15.10.1976
2262Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2263Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2264Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2265Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2266Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2267Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2268Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2269Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2270Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2271Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2272Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2273Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2274Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2275Deepak Anand (BH)01.10.1982
2276Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2277Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2278Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2279Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2280Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2281Abhay (UP)28.06.1983
2282K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2283Chaitra V (UP)26.06.1981
2284Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2285Prabhakar (SK)15.10.1975
2286Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2287Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2288Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2289Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2290Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2291Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2292Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2293Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2294Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2295Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2296Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2297Supreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2298Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2299Ashima Jain (BH)27.07.1983
2300Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2301Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2302Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2303Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2304V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2305Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2306Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2307Harikishore S (KL)14.10.1980
2308Bhim Singh (CG)16.04.1975
2309Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2310Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2311Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2312Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2313Sonal Goel (TR)05.11.1982
2314Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2315Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2316Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2317Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2318S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2319Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2320Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2321Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2322Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2323Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2324Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2325Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2326Viswanathan S (AM)07.11.1979
2327Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2328Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2329Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2330Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2331Parameswaran B (OR)26.09.1982
2332Amit Satija (UT)07.08.1978
2333Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2334Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2335Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2336Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2337Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2338Ram Singh (AM)20.01.1976
2339Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2340Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2341Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2342Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2343Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2344Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2345Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2346Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2347Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2348Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2349Archana Singh (RJ)26.09.1981
2350Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2351Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2352P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2353Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2354Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2355P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2356Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2357Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2358Neelima (PB)10.04.1979
2359Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2360Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2361Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2362Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2363Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2364K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2365Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2366Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2367Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2368Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2369Mukta Arya (WB)08.06.1981
2370Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2371Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2372Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2373Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2374Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2375Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2376M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2377Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2378Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2379Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2380K Vasuki (KL)13.11.1981
2381E Ravendiran (MH)15.06.1975
2382M Muthukumar (OR)05.04.1979
2383Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2384Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2385Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2386Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2387Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2388Deepa M (KN)02.01.1980
2389Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2390V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2391Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2392Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2393Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2394Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2395Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2396Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2397Amit Kumar (PB)02.08.1979
2398Kajal (UP)30.11.1979
2399Joram Beda (PB)11.06.1981
2400Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2401B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2402Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2403B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2404Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2405Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2406Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2407Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2408Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2409Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2410Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2411Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2412Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2413Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2414Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2415Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2416Yash Garg (HY)06.09.1983
2417N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2418T Mithra (KL)09.12.1982
2419Priyanka Das (MP)19.04.1984
2420Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2421Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2422Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2423Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2424Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2425Saket Kumar (BH)25.10.1980
2426Raghav Langer (UD)16.05.1982
2427Aditi Singh (UP)16.08.1983
2428Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2429Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2430Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2431Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2432Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2433Varnali Deka (AM)15.02.1979
2434Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2435Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2436G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2437Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2438G Veerapandian (AP)01.02.1982
2439Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2440D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2441Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2442Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2443M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2444Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2445Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2446Savin Bansal (UD)23.08.1984
2447Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2448Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2449Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2450Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2451Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2452Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2453Rambir (PB)15.07.1982
2454Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2455Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2456Kowsigan A (KL)18.01.1976
2457T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2458Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2459Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2460Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2461S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2462Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2463Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2464Pankaj (HY)29.01.1982
2465A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2466Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2467Sonali Giri (PB)01.07.1983
2468Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2469S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2470A Muthamma (UT)06.10.1982
2471Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2472Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2473Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2474Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2475Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2476Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2477Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2478Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2479Tamboli Ayyaj Phakirbhai (CG)23.12.1981
2480Isha (PB)09.05.1983
2481Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2482Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2483Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2484Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2485Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2486Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2487Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2488Raman Kumar (BH)31.03.1982
2489T.Anand (TN)09.10.1977
2490Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2491Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2492Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2493Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2494Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2495Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2496Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2497Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2498C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2499M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2500Pradeep P (MH)03.04.1981
2501Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2502Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2503Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2504Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2505Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2506Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2507Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2508Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2509Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2510S Rajalingam (UP)08.01.1982
2511Vivek (UP)29.08.1976
2512Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2513Amit Tomar (MP)02.02.1983
2514Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2515Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2516V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2517G Sreekanth (MH)18.06.1985
2518Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2519Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2520Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2521S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2522Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2523Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2524Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2525Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2526Shah Faesal (JK)17.05.1983
2527Anupama T V (KL)17.10.1986
2528Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2529Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2530D Divya (TG)13.12.1983
2531Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2532Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2533Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2534Lalitha R (TN)20.12.1983
2535Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2536Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2537Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2538Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2539Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2540Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2541Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2542Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2543S S Nakul (KN)04.12.1983
2544Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2545Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2546P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2547Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2548Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2549D Manikandan (UT)15.06.1979
2550Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2551Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2552Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2553Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2554Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2555Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2556J Nivas (AP)20.02.1982
2557Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2558Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2559Garima Mittal (HY)31.07.1984
2560M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2561Amit Kumar (JH)01.01.1985
2562Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2563Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2564K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2565K Balaji (UP)09.07.1984
2566Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2567Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2568Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2569Suman Chandra (MH)10.05.1984
2570V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2571Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2572Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2573Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2574Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2575Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2576Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2577Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2578Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2579Neha Bansal (UT)31.10.1981
2580Laya Madduri (AM)14.04.1985
2581Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2582Brundha D. (OR)15.05.1982
2583Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2584Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2585Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2586Kumar Amit (PB)21.06.1983
2587Neha Sharma (UP)13.02.1984
2588Monika Rani (UP)01.03.1982
2589Kadambari Balkawade (MH)14.10.1983
2590Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2591Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2592Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2593Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2594Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2595R Vimala (WB)16.06.1978
2596Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2597Yunus (HP)06.11.1978
2598Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2599Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2600Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2601Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2602Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2603Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2604Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2605Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2606Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2607Veena N M (KL)14.04.1981
2608Manjushree N (KN)24.07.1982
2609R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2610Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2611Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2612Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2613Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2614R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2615Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2616Sonika (UD)06.09.1980
2617Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2618Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2619Vikas Singh (TR)17.07.1981
2620Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2621R Arjun (WB)21.09.1984
2622Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2623Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2624Neha Giri (RJ)11.01.1985
2625Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2626Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2627Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2628Ranjana (UD)12.01.1981
2629Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2630Vishwanath (WB)02.11.1982
2631Rachana Patil (BH)17.08.1981
2632Preeti Meena (TG)19.01.1979
2633Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2634Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2635Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2636Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2637Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2638Kapil Meena (SK)10.07.1983
2639Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2640Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2641Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2642Abu Imran (JH)24.05.1983
2643Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2644Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2645Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2646Raj Kumar (BH)01.03.1978
2647Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2648Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2649Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2650Arti Lal (UT)02.01.1981
2651Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2652Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2653Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2654Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2655Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2656Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2657S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2658Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2659Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2660Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2661Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2662M Arvind (TN)28.05.1983
2663Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2664Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2665Amit Khatri (HY)01.01.1987
2666K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2667Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2668Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2669Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2670Shruti (PB)26.04.1985
2671Sindhu B (KN)04.07.1986
2672Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2673Gokul G R (KL)06.10.1988
2674Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2675Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2676K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2677Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2678Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2679V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2680V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2681Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2682Ragapriya R (KN)01.02.1986
2683R Menaka (UT)20.08.1982
2684Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2685Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2686Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2687Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2688Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2689Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2690Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2691Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2692Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2693Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2694Lalit Jain (HP)19.03.1983
2695Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2696Isha Khosla (UT)31.01.1985
2697Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2698Amit Kishore (UP)14.01.1982
2699Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2700Ravi Jha (UT)24.01.1986
2701Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2702Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2703Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2704Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2705Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2706P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2707P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2708Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2709Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2710Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2711Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2712Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2713Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2714Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2715Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2716Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2717Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2718Kunal Silku (UP)30.09.1984
2719Pooja Jain (UT)23.10.1985
2720Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2721Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2722Samarth Verma (OR)15.10.1987
2723Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2724Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2725Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2726Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2727Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2728Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2729Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2730Nileshkumar Mahadev Kshirsagar (CG)29.01.1984
2731Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2732Vishak G (UP)16.04.1987
2733Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2734Reghu G (OR)25.02.1981
2735Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2736Aravind Kumar M K (PB)19.12.1980
2737Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2738Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2739Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2740Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2741Sharat B (KN)19.05.1976
2742Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2743B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2744Anugraha P (MP)29.12.1986
2745Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2746Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2747Deepak Soni (CG)01.01.1985
2748Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2749Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2750Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2751B Srinivasan (PB)27.03.1989
2752Parthiban P (UT)15.07.1983
2753Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2754Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2755Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2756K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2757Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2758Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2759Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2760Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2761Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2762Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2763Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2764Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2765Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2766Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2767Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2768Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2769Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2770Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2771Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2772Adil Khan (AM)11.12.1979
2773Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2774Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2775Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2776Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2777Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2778Rajesh S (NL)21.12.1984
2779Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2780M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2781Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2782Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2783Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2784Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2785S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2786Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2787Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2788U Swaroop (WB)21.07.1984
2789Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2790Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2791Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2792Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2793Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2794Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2795Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2796Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2797Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2798Deepak Meena (UP)15.07.1986
2799Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2800Amit Meena (KL)22.02.1985
2801Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2802K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2803Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2804Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2805Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2806Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2807Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2808Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2809S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2810Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2811Harshika Singh (MP)29.11.1986
2812D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2813Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2814Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2815Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2816Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2817Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2818Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2819Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2820Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2821Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2822Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2823Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2824Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2825Neha Prakash (UP)14.06.1983
2826Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2827Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2828Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2829Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2830Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2831Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2832Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2833Amit Arora (GJ)12.10.1986
2834Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2835Vishnu V (TN)08.04.1986
2836Anupam Saha (OR)06.05.1985
2837Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2838Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2839Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2840Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2841Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2842Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2843Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2844Nooh P B (KL)29.05.1979
2845Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2846Rohit Singh (MP)04.12.1985
2847Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2848Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2849Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2850Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2851Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2852Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2853Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2854Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2855Deepak Singla (MH)16.11.1985
2856Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2857Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2858Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2859Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2860Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2861Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2862Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2863Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2864Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2865Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2866G S Sameeran (TN)25.01.1986
2867Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2868Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2869Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2870Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2871Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2872Charulata Somal (KN)07.03.1988
2873Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2874Swati Srivastava (UD)23.08.1987
2875Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2876Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2877Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2878Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2879Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2880Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2881Shaleen (HY)13.05.1986
2882Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2883Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2884Piyush Singla (JK)01.11.1986
2885Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2886Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2887Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2888Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2889Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2890Suhas S (KL)09.03.1988
2891Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2892Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2893Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2894Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2895Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2896Neha Arora (JH)01.10.1985
2897Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2898Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2899Balamurali D (KL)06.12.1985
2900Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2901Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2902Ramachandran R (KN)10.06.1986
2903Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2904Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2905Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2906Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2907Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2908Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2909Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2910Anurag Verma (MP)07.05.1983
2911Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2912Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2913C Indhumathy (UP)01.10.1984
2914Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2915R V Karnan (TG)30.09.1984
2916Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2917Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2918Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2919Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2920Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2921Inayat Khan (BH)17.05.1987
2922Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2923Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2924Richa Verma (HP)10.09.1986
2925Aarthi M (TN)22.04.1985
2926Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2927Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2928Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2929Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2930Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2931Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2932K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2933Amit Kumar (BH)25.04.1982
2934Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2935Ragul K (SK)18.09.1986
2936Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2937Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2938Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2939Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2940Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2941Shanavas C (NL)08.11.1988
2942Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2943Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2944Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2945Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2946Sridhar P N (TN)01.08.1982
2947Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2948K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2949Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2950Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2951Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2952Deepak Arya (MP)08.02.1984
2953Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2954Arun Kumar (UP)08.08.1984
2955Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2956Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2957Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2958A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2959Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2960Naveen S L (UT)25.03.1982
2961T K Shibu (UP)21.06.1981
2962Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2963Girisha P S (AP)12.10.1984
2964Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2965Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2966Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2967Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2968K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2969Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2970Poma Tudu (OR)25.10.1979
2971Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2972M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2973Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2974Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2975Sriram V (KL)28.11.1986
2976Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2977Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2978Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2979Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2980T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2981Vandana (UD)04.04.1989
2982Chandni Singh (UP)06.09.1989
2983Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2984Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2985Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2986Rahul Singh (UT)19.09.1982
2987Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2988Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2989K Shashanka (TG)25.05.1985
2990Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2991Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2992Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2993Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2994Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2995Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2996Aswathi S (KN)24.08.1986
2997Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
2998Ajit (UT)25.02.1983
2999Yogendra Singh (BH)10.04.1987
3000Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
3001Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
3002Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
3003Rajendra K V (KN)01.05.1985
3004Vijaya K (AP)09.04.1980
3005Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3006Sonia Meena (MP)14.05.1989
3007Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3008Selvamani R (KN)04.02.1986
3009Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3010Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3011Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3012Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3013Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3014Srijana G (TG)24.04.1985
3015Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3016Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3017Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3018Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3019Rishi Garg (MP)13.11.1985
3020Rajani Singh (MP)13.12.1985
3021Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3022Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3023Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3024Kana Ram (RJ)01.07.1986
3025J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3026Vineeth S (TN)12.05.1983
3027Aman Gupta (UT)06.10.1983
3028Parth Gupta (HY)29.06.1987
3029Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3030Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3031Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3032K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3033Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3034Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3035Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3036Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3037Divya Mittal (UP)23.11.1983
3038Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3039Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3040Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3041Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3042Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3043Anuj Singh (UP)11.05.1988
3044Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3045Snehal R (KN)26.10.1984
3046Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3047Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3048Kriti Garg (UT)03.11.1988
3049Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3050Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3051Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3052Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3053Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3054Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3055J. Keerthi (AM)30.03.1989
3056Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3057Gangataran D. (MH)18.04.1983
3058Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3059Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3060Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3061Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3062Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3063Jafar Malik (KL)10.02.1989
3064Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3065Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3066Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3067Kritika Batra (AP)14.01.1989
3068Anshul Garg (JK)22.12.1988
3069Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3070Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3071Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3072Nidhi (WB)31.03.1990
3073M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3074Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3075Kesavan R (UT)06.05.1980
3076Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3077Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3078Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3079Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3080Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3081Arun T. (UT)23.02.1984
3082S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3083Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3084Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3085Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3086Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3087Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3088Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3089Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3090Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3091S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3092Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3093Frank Noble A (MP)18.06.1985
3094Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3095Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3096Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3097Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3098Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3099Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3100Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3101Shama Parveen (WB)04.04.1983
3102Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3103Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3104Ramkumar S (AM)19.09.1987
3105Amrith S P (TN)28.03.1988
3106Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3107Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3108Shailesh (TR)23.06.1979
3109Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3110Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3111Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3112Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3113Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3114Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3115Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3116Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3117Shivam Verma (NL)14.08.1985
3118Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3119Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3120Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3121Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3122Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3123Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3124Anand Sharma (BH)06.07.1987
3125Aditya Negi (HP)26.05.1986
3126Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3127Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3128Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3129Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3130Sandeep G R (MP)14.12.1983
3131Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3132Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3133Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3134Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3135Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3136Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3137Ranjita (BH)20.08.1980
3138Richa (PB)11.07.1986
3139Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3140Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3141Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3142Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3143Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3144Jeevan B (AM)04.10.1984
3145Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3146Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3147Venkat Raja (KN)22.02.1988
3148Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3149Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3150Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3151Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3152Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3153Munish Sharma (HY)01.01.1986
3154Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3155Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3156Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3157Sakshi Sawhney (PB)05.02.1990
3158Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3159Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3160Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3161Medha Roopam (UP)21.10.1990
3162Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3163Neha Jain (UP)24.07.1987
3164Avi Prasad (MP)09.04.1986
3165Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3166Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3167Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3168Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3169Roman Saini (MP)27.07.1991
3170Komal Mittal (PB)22.02.1989
3171Saket Malviya (MP)03.01.1987
3172Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3173Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3174Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3175Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3176Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3177Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3178Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3179Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3180Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3181Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3182Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3183Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3184Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3185Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3186Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3187Nalini Atul (KN)30.09.1986
3188Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3189Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3190Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3191Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3192Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3193Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3194Udita Singh (BH)04.12.1989
3195Aditya Singh (MP)03.08.1990
3196Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3197Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3198Nima Arora (MH)29.01.1989
3199Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3200Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3201Manish Bansal (UP)14.01.1990
3202Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3203Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3204Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3205Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3206Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3207Isha Duhan (UP)19.02.1990
3208Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3209Aanchal Goyal (MH)01.07.1990
3210Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3211Akash P (TN)18.07.1991
3212Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3213Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3214Swadha Dev (OR)24.03.1987
3215Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3216Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3217Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3218Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3219Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3220Angel Bhati (KL)27.11.1989
3221Archana Verma (UP)17.09.1987
3222Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3223Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3224Riju Bafna (MP)28.09.1988
3225Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3226Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3227Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3228Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3229Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3230Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3231Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3232Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3233Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3234Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3235Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3236Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3237Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3238Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3239Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3240Neha Meena (MP)13.12.1986
3241Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3242Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3243Chithra S (KL)09.03.1987
3244Jincy R William (GJ)25.04.1989
3245Vikram (HY)02.01.1990
3246Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3247Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3248Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3249Anish Yadav (HY)01.03.1988
3250Soumya (UT)11.05.1990
3251Gautham V P (AP)11.04.1991
3252Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3253Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3254Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3255Rani Nagar (HY)19.12.1981
3256Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3257Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3258Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3259Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3260Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3261Kinny Singh (UT)12.02.1986
3262Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3263Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3264Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3265Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3266S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3267Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3268Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3269Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3270Arvind V (GJ)26.05.1985
3271Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3272Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3273Amrit Singh (PB)23.12.1985
3274Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3275Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3276Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3277Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3278Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3279Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3280Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3281Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3282Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3283Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3284Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3285Siyad N (WB)02.12.1989
3286Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3287Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3288Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3289Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3290Monika Gupta (HY)09.04.1989
3291Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3292Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3293Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3294Afsana Perween (KL)22.02.1988
3295Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3296Sachin Rana (UT)06.03.1984
3297Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3298Vishwasree B (TR)06.05.1983
3299Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3300Ashish Modi (NL)27.08.1987
3301Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3302Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3303Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3304Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3305Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3306Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3307Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3308Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3309Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3310Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3311Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3312Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3313Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3314Ranavasiya Anil Km. Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3315Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3316Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3317Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3318Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3319Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3320Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3321Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3322Rohit Meena (KL)21.09.1991
3323Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3324Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3325Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3326Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3327Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3328Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3329Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3330Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3331Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3332Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3333P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3334Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3335Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3336Suchin K V (AM)08.01.1988
3337C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3338Balaji D K (AP)07.01.1990
3339M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3340Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3341Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3342Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3343Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3344Aman Samir (BH)05.02.1987
3345Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3346Sajjan R (BH)03.03.1987
3347Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3348Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3349J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3350Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3351Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3352Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3353Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3354D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3355Haris S (CG)06.11.1987
3356Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3357Ananya Das (GJ)17.07.1990
3358Neha (GJ)21.03.1989
3359Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3360Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3361Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3362Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3363Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3364Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3365Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3366Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3367Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3368Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3369Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3370Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3371Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3372Uttam Singh (HY)20.01.1987
3373Preeti (HY)13.10.1991
3374Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3375Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3376Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3377Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3378Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3379R Ronita (JH)25.03.1989
3380Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3381Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3382Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3383Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3384Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3385Renu Raj (KL)21.05.1987
3386Asha Ajith (KL)26.06.1989
3387V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3388Geromic George (KL)04.06.1989
3389Umesh N S K (KL)13.01.1991
3390Inbasekar K (KL)04.05.1988
3391Nitish K (KN)07.06.1989
3392Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3393B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3394Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3395Gargi Jain (KN)30.11.1989
3396Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3397Raja P (KN)18.01.1983
3398K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3399Susheela B (KN)30.05.1979
3400Aman Mittal (MH)19.10.1991
3401Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3402Vanmathi C (MH)03.06.1989
3403Sachin Chhaganlal Ombase (MH)05.06.1985
3404Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3405Buveneswari S. (MH)29.12.1989
3406Ajit Balaso Kumbhar (MH)19.12.1987
3407Rahul Kashinath Kardile (MH)21.09.1984
3408Ashwin S (MN)06.01.1990
3409Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3410Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3411Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3412Harsh Singh (MP)09.04.1985
3413Aditi Garg (MP)15.12.1983
3414Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3415Rani Bansal (MP)14.07.1989
3416Ritu Raj (MP)01.02.1990
3417Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3418Balaguru K (MP)27.07.1987
3419J Reebha (MP)01.05.1992
3420Arpit Verma (MP)18.05.1987
3421Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3422Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3423Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3424Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3425Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3426Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3427Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3428Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3429Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3430Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3431Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3432Parul Patawari (OR)13.10.1987
3433Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3434Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3435Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3436Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3437Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3438Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3439Palavi (PB)18.01.1985
3440Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3441Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3442Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3443Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3444Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3445Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3446Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3447Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3448Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3449Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3450Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3451Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3452Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3453Charusree T (TN)25.12.1990
3454Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3455Arunraj S (TN)25.09.1992
3456Prasanth M S (TN)03.08.1988
3457Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3458Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3459Priyanka B (TN)22.12.1984
3460Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3461Sarayu K M (TN)03.05.1992
3462Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3463Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3464Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3465Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3466Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3467Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3468Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3469Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3470Arvind Singh (UP)26.02.1983
3471Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3472Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3473Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3474Pranay Singh (UP)27.06.1989
3475Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3476Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3477Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3478Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3479Alok Yadav (UP)10.05.1990
3480Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3481Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3482Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3483Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3484Asmita Lal (UP)17.12.1989
3485Nisha (UP)08.10.1986
3486Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3487Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3488Ira Singhal (UT)31.08.1983
3489Vandana Rao (UT)02.09.1990
3490Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3491Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3492Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3493Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3494Aashika Jain (UT)21.11.1991
3495Purva Garg (UT)18.04.1989
3496Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3497Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3498Ankita Anand (UT)03.01.1990
3499Manish Mishra (WB)21.08.1984
3500Raju Mishra (WB)02.10.1989
3501Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3502Tushar Singla (WB)03.06.1990
3503Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3504Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3505Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3506Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3507Dhivya L (WB)29.08.1989
3508Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu