Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix A
COMBINED GRADATION LIST OF IAS OFFICERS APPOINTED ON THE RESULT OF ANNUAL COMPETITIVE EXAMINATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.B.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)18.07.1955
Allotment Year 1978
2Alok Ranjan (UP)09.03.1956
3Lov Verma (UP)09.01.1956
4S K Nanda (GJ)01.02.1956
5Rajiv Mehrishi (RJ)08.08.1955
6Sanjay Kothari (HY)24.06.1956
7T Radhakrishanan (CG)26.07.1956
8Anand Vardhan Sinha (BH)01.08.1956
9Arvind Jadhav (KN)05.06.1956
10Parthasarathi Mitra (HP)14.05.1956
11C S Rajan (RJ)03.12.1955
12R P Watal (AP)08.02.1956
13Mohan Verghese Chunkath (TN)10.03.1956
14H M Cairae (AM)17.04.1956
15Umrao Salodia (RJ)07.06.1956
16Sujata Dass (PB)05.05.1956
17Penuel B. O. Warjri (AM)28.02.1956
Allotment Year 1979
18Rajiv Gupta (UD)29.09.1956
19Rakesh Bahadur (UP)19.05.1956
20Kush Verma (UP)09.01.1956
21Ajit M Sharan (HY)02.03.1957
22Siraj Hussain (UP)31.01.1956
23Rajan S Katoch (MP)03.02.1956
24Jugal Kishore Mohapatra (OR)12.02.1956
25Vijay Shankar Pandey (UP)10.12.1956
26Nilima Jauhari (RJ)28.03.1957
27Afzal Amanullah (BH)14.05.1956
28G Mohan Kumar (OR)27.05.1955
29Vinay Sheel Oberoi (AM)18.02.1957
30Anil Kumar Gupta (UP)30.09.1956
31I Y R Krishna Rao (AP)22.01.1956
32V Somasundaran (KL)27.05.1956
33Arun Kumar (JK)15.12.1956
34Kusumjit Sidhu (PB)13.04.1956
35Net Ram (UP)25.01.1956
36Anand Prakash (UT)11.12.1956
37Om Prakash Meena (RJ)16.06.1957
Allotment Year 1980
38Swadheen S Kshatriya (MH)26.01.1957
39Narendra Kumar Sinha (BH)16.05.1958
40Naini Jayaseelan (UT)14.01.1957
41Anup K Pujari (KN)01.02.1956
42Shailesh Krishna (UP)14.11.1957
43Shyam S Agarwal (RJ)27.12.1956
44Anirban Mukhopadhaya (RJ)18.06.1957
45Upendra Tripathy (KN)05.10.1956
46Nandita Chatterjee (WB)01.07.1957
47Himmat Singh (PB)24.08.1957
48Ashok Shekhar (RJ)28.03.1958
49Ashok Lavasa (HY)21.10.1957
50Shankar Agarwal (UP)22.09.1956
51Aradhana Johri (UP)04.08.1956
52V K Subburaj (TN)05.05.1956
53Anita Agnihotri (OR)10.10.1956
54Amitabh Kant (KL)01.03.1956
55Anthony De Sa (MP)09.10.1956
56Shaktikanta Das (TN)26.02.1957
57Rakesh Garg (UP)24.11.1956
58Satyanarayan Mohanty (TG)08.06.1957
59Sunil Arora (RJ)13.04.1956
60Vinod Kumar Pipersenia (AM)05.08.1957
61Smita Chugh (JH)28.03.1958
62Jiji Thomson (KL)23.02.1956
63Pradeep Kumar Mohanty (KL)01.05.1956
64Sanjay Kumar Srivastava (UT)20.04.1957
65Aswini Kumar Parida (AP)25.03.1957
66Sudarsanam Srinivasan (OR)03.01.1956
67Amita Paul (BH)26.11.1956
68Vinod Agrawal (JH)20.10.1956
69Sajal Chakrabarty (JH)19.03.1956
70Pravin Srivastava (TR)22.05.1957
71Kapil Dev Tripathi (AM)15.06.1958
72Ashok Kumar Angurana (JK)20.04.1956
73Prabhudayal Meena (MP)02.07.1957
74Bhaskar Mushahary (AM)12.03.1956
Allotment Year 1981
75Anuj Kumar Bishnoi (UP)02.05.1957
76Ashok Kumar Tripathy (OR)15.08.1956
77Pradeep Shukla (UP)03.01.1957
78Anil Swarup (UP)01.07.1958
79Girija Vaidyanathan (TN)01.07.1959
80S M Vijayanand (KL)15.03.1957
81Ashok Jain (RJ)01.01.1958
82Sudhir Prasad (JH)01.05.1956
83Vivek Kumar Dhand (CG)25.03.1958
84Anjuly Chib Duggal (PB)27.08.1957
85Rajiv Kumar I (UP)28.06.1958
86Nihar Ranjan Banerjee (WB)04.10.1956
87Madhusudan Prasad (HY)22.03.1956
88Rakesh Verma (RJ)30.08.1956
89Bhanu Pratap Sharma (BH)13.06.1957
90Nalini Netto (KL)19.08.1957
91Gurjot Kaur (RJ)04.01.1959
92Balvender Kumar (UP)14.02.1957
93Vrinda Sarup (UP)27.12.1956
94Amarendra Sinha (UD)19.06.1957
95Arun Jha (BH)15.08.1958
96Rakesh Srivastava (RJ)23.03.1959
97Rajhans Upadhaya (RJ)30.06.1959
98Vijay Shankar Madan (UT)30.08.1956
99Subash Chandra Khuntia (KN)21.11.1957
100Chirravuri Viswanath (AP)30.09.1957
101Anjani Kumar Singh (BH)05.02.1958
102Sathya Prakash Tucker (AP)07.08.1956
103Pradeep Kumar Pujari (GJ)12.06.1957
104Rajiv Yadav (AM)21.01.1958
105Ashok Kumar Gupta (TN)26.10.1957
106Rita A Teaotia (GJ)24.07.1958
107Anil Kumar Agarwal (WB)22.09.1956
108Anuradha Gupta (HY)09.12.1958
109Vijay Prakash (BH)18.09.1956
110Ajay Kumar Gupta (KL)12.04.1956
111Hasmukh Adhia (GJ)03.11.1958
112Anoop Kumar Srivastava (AM)11.08.1958
113V Umesh (KN)17.05.1956
114Shashi Shekhar (TN)28.12.1956
115Rajiv Nayan Choubey (TN)28.01.1959
116Praveen Kumar Jain (HY)24.04.1956
117Ganga Ram Aloria (GJ)06.07.1956
118K Ratnaprabha (KN)13.03.1958
119Devendra Chaudhary (UP)07.05.1958
120Kunwar Fateh Bahadur (UP)03.04.1957
121Prem Singh Meena (MH)06.07.1956
122Shakti Kumar Negi (BH)07.04.1956
123Ranglal Jamuda (OR)03.01.1956
124Ameising Luikham (MN)08.12.1958
Allotment Year 1982
125Tapan Ray (GJ)09.09.1957
126Girish Shankar (BH)01.09.1957
127Anand B Kulkarni (MH)04.01.1956
128Vipin Chandra Sharma (RJ)25.03.1958
129Aruna Sharma (MP)19.08.1958
130Depinder Singh Dhesi (HY)07.06.1959
131Vinod Zutshi (RJ)28.02.1957
132Rohit Nandan (UP)27.01.1957
133Rajiv Gauba (JH)15.08.1959
134Shobhana K Pattanayak (KN)23.09.1958
135Pravir Kumar (UP)16.07.1959
136J S Deepak (UP)16.07.1958
137Aruna Sundararajan (KL)12.07.1959
138K Gnanadesikan (TN)16.04.1959
139G Elias (KL)16.10.1956
140Neeraj Kumar Gupta (UP)19.04.1958
141Sarvesh Kaushal (PB)26.08.1958
142Pravesh Sharma (MP)07.07.1959
143Sanjay Mitra (WB)06.05.1959
144Deepak Singhal (UP)25.05.1959
145Amitabh Verma (BH)16.09.1959
146Nihal Chand Goel (RJ)20.04.1958
147Trilochan Singh (WB)01.02.1956
148Ramesh Kr. Nimmagadda (AP)08.03.1956
149Rakesh Agrawal (MP)02.06.1956
150Avinash K Srivastava (UP)23.01.1960
151Amarjit Singh (GJ)21.11.1957
152K M Abraham (KL)30.12.1957
153Sishir Sinha (BH)20.07.1958
154Deepak Sanan (HP)02.01.1957
155G Latha Krishna Rau (KN)01.05.1958
156Dibyendu Sekhar Misra (CG)02.04.1956
157K Skandan (TN)08.12.1956
158Rashmi Verma (BH)28.11.1958
159Gautam Chatterjee (MH)20.01.1956
160Jitendra Shankar Mathur (MP)19.01.1958
161Sudhi Ranjan Mohanty (MP)21.03.1960
162Raghav Chandra (MP)31.10.1958
163Navin Verma (BH)06.02.1959
164Pradip Bhatnagar (UP)13.04.1957
165Susheel Kumar (UP)21.04.1958
166Dinesh Singh (UP)18.06.1958
167Ramesh Abhishek (BH)03.07.1959
168Vinod Kumar Thakral (MN)02.07.1956
169Rajiv Sharma (TG)06.05.1956
170Vyasji (BH)02.09.1956
171Kalyaneshwar P Bakshi (MH)10.11.1956
172Krishan Kumar Jalan (HY)06.06.1957
173G Gurucharan (KN)09.12.1956
174Ajay Narayan Jha (MN)15.01.1959
175Ajay Mittal (HP)24.02.1958
176Suranjana Ray (MP)11.07.1956
177Alok Sheel (KL)06.05.1956
178Amarendra Kumar Dubey (KL)01.01.1959
179C V Sankar (TN)02.07.1956
180Snehlata Shrivastava (MP)18.09.1957
181Hemant Kumar Sinha (TN)14.07.1956
182Prabhas Kumar Jha (UP)16.04.1958
183Radhey Shyam Poddar (JH)06.01.1956
184Leena Nair (TN)30.06.1958
185Hem Kumar Pande (WB)01.04.1957
186Vineet Chaudhary (HP)23.09.1958
187Lingaraj Panigrahi (AP)25.12.1957
188Sudhir Kumar (BH)27.03.1956
189Sumit Mallick (MH)13.04.1958
190Jai Priye Prakash (AM)17.05.1959
191M Sathiyavathy (UT)13.05.1958
192Dalip Singh (HY)09.04.1956
193K Pradeep Chandra (TG)15.12.1956
194Chandra Prakash (UP)01.07.1959
195Navtej Singh (UP)26.08.1957
196T Y Das (AM)13.08.1958
197Kuljit Singh Kropha (AM)19.12.1957
198Balkishan Meena (RJ)10.08.1956
Allotment Year 1983
199Keshni Anand Arora (HY)11.09.1960
200Subhash Chandra Garg (RJ)16.10.1960
201Rajeev Kapoor (UP)05.12.1958
202Sudhir Kumar Rakesh (BH)25.08.1957
203T Vijayakumar (AP)09.09.1956
204Chandra Kishore Mishra (BH)16.05.1960
205Medha Gadgil (MH)04.08.1959
206Amarjeet Sinha (BH)04.12.1959
207Rameshwar Singh (BH)20.03.1956
208Ashok Singhvi (RJ)11.09.1959
209Navreet Singh Kang (PB)12.04.1958
210L V Subramanyam (AP)22.04.1960
211Yudhvir Singh Malik (HY)19.03.1959
212T M Vijay Bhaskar (KN)28.12.1960
213Devendra Bhushan Gupta (RJ)11.09.1960
214Umesh Kumar (RJ)18.04.1958
215Upma Chaudhary (HP)28.12.1959
216R Sridharan (KN)16.09.1957
217Kewal Kumar Sharma (UT)02.02.1958
218S K Shrivastava (MH)20.10.1958
219Nutan Guha Biswas (UT)25.07.1958
220Bharti Sivaswami Sihag (HP)02.12.1958
221Rajan Kumar Gupta (HY)18.09.1957
222Anjali Prasad (UD)03.05.1957
223Ashim Khurana (GJ)13.05.1956
224Jitendra Kumar Dadoo (UT)10.12.1957
225K P Krishnan (KN)29.12.1959
226Amitabha Mukherjee (WB)01.06.1961
227Asha Ram Sihag (HP)01.01.1960
228Thomas Mathew (KL)09.05.1956
229V J Kurian (KL)23.02.1957
230Aditya Prasad Padhi (OR)17.02.1960
231Dinesh Kumar Jain (MH)25.01.1959
232Rahul Prasad Bhatnagar (UP)24.09.1959
233Shekhar Prasad Singh (TG)07.01.1958
234Preeti Sudan (AP)30.04.1960
235Mukkamala G Gopal (TG)02.02.1957
236Rajiv Kumar Ii (UP)01.07.1961
237Bijay Kumar Tripathi (JH)08.08.1959
238Bibhu Prasad Acharya (TG)30.10.1960
239Basudeb Banerjee (WB)07.06.1957
240Manoj Kumar Goyal (MP)03.06.1959
241Biresh Kumar (UP)19.01.1957
242Raj Pratap Singh (UP)09.07.1958
243Urvinder P Singh Madan (MH)08.10.1959
244Jagdip Narayan Singh (GJ)02.05.1959
245Suresh Kumar (PB)04.04.1956
246Vishnu Kumar (JH)11.04.1956
247Om Prakash Saini (RJ)01.05.1959
248Seema Bahuguna (RJ)14.09.1959
249Dinesh Kumar (AP)16.09.1958
250Shatrughna Singh (UD)28.12.1956
251Dinesh Sharma (KL)03.11.1957
252Narsingh Narayan Pandey (JH)16.12.1956
253Arun Kumar (AM)19.03.1958
254Binoy Kumar (TG)05.05.1960
255Bhaskar Khulbe (WB)20.03.1959
256Paul Antony (KL)27.06.1958
257Ajay Singh (CG)12.02.1960
258Chanchal Kumar Tewari (UD)01.03.1959
259Sanjeevanee Kutty (MH)17.04.1960
260Arun Kumar Sinha (UP)14.05.1957
261Ajeya Babu Kallam (AP)11.03.1957
262Hari Raj Kishore (UP)22.03.1959
263Rajani Ranjan Rashmi (MN)23.09.1957
264Bhanwar Lal (AP)25.10.1957
265Kamal Kant Mittal (AM)16.04.1958
266Bhagwati Pd. Pandey (UD)06.03.1957
267Chanchal Mal Bachhawat (WB)07.06.1958
268Ram Tirath Jindal (AM)15.08.1956
269Sunil Porwal (MH)16.12.1958
270Sada Kant (UP)05.01.1958
271Injeti Srinivas (OR)26.05.1960
272Jatinder Bir Singh (AM)12.12.1957
273Vinod Kumar Agrawal (TG)09.02.1957
274Sanjiv Saran (UP)16.11.1959
275Ranjeev R Acharya (TG)19.10.1958
276Ambuj Sharma (TN)15.12.1958
277Ajit Kumar Singh (RJ)03.04.1956
278Alka Panda (OR)18.07.1957
279Upendra Nath Behera (OR)23.07.1957
280Sunil Kumar Singh (BH)25.05.1959
281Taradatt (OR)15.06.1956
282Atanu Purkayastha (WB)01.03.1956
283V B Pyarelal (AM)09.02.1959
284Braj Kishore Prasad (TN)20.05.1956
285Raghvendra Singh (WB)21.06.1959
286Upamanyu Chatterjee (MH)19.12.1959
287Gopal Krishna (WB)14.04.1960
288T Radha (TG)23.01.1956
289N S Palaniappan (TN)04.06.1956
290Narendra Kumar Aswal (CG)15.05.1957
291Jagpal Singh (PB)03.02.1957
292S Raju (UD)23.03.1956
293Raj Bala Verma (JH)05.02.1958
294Busi Sam Bob (AP)16.12.1956
295Jagdish Prasad Meena (AM)10.08.1958
296Lalmalsawma (UT)01.03.1958
297Yeshi Tsering (AM)13.03.1959
298Madan Lal Meena (WB)14.03.1957
299Vidya Chander Pharka (HP)15.10.1959
Allotment Year 1984
300Lalit Varma (UP)01.03.1959
301Karan Bir Singh Sidhu (PB)31.07.1961
302Navraj Sandhu (HY)26.11.1959
303Karan A Singh (PB)04.08.1960
304Anant Kumar Singh (UP)06.03.1959
305Govind Sharma (RJ)12.02.1956
306Mukesh Kumar Sharma (RJ)05.07.1960
307J Raymond Peter (TG)15.08.1956
308Kumar Arvind Singh Deo (UP)08.07.1959
309Deepak Kumar (BH)03.02.1960
310Prashanta Kumar Nayak (OR)20.06.1958
311Durga Shanker Mishra (UP)04.12.1961
312P B Ramamurthy (KN)01.03.1956
313Arun Kumar Panda (OR)30.04.1960
314Ravi Kant (BH)02.06.1961
315Basant Pratap Singh (MP)01.07.1958
316Shreemat Pandey (RJ)12.04.1956
317Anup Chandra Pandey (UP)15.02.1959
318Tarun Shridhar (HP)13.07.1959
319Ajay Tyagi (HP)10.12.1958
320R Rajagopal (TN)16.06.1961
321Kanchan Jain (MP)15.08.1958
322Arvind Mehta (HP)16.11.1960
323Bhagwan Sahai (MH)02.01.1958
324Reena Ray (UT)06.03.1961
325Anil Chandra Punetha (AP)10.05.1959
326Nirmaljeet Singh Kalsi (PB)13.06.1959
327Roshan Lal (HY)10.05.1956
328Malini V Shankar (MH)22.12.1958
329Udai Pratap Singh (JH)01.10.1958
330Vijaya Shrivastava (MP)17.10.1958
331Sunil Kumar Gulati (HY)21.04.1961
332Sanjay Agarawal (UP)19.03.1962
333Alok Shrivastava (MP)07.06.1960
334Rajesh Kumar Srivastava (UT)16.06.1956
335Sudeep Singh Dhillon (HY)16.12.1957
336D N Narasimha Raju (KN)28.04.1956
337Shailendra Kumar Joshi (TG)20.12.1959
338A R Sukumar (AP)09.08.1958
339Pritam Singh (RJ)02.04.1960
340Rajeev Kumar (JH)19.02.1960
341Anand Kumar (KL)11.08.1961
342Prem Kumar Taneja (GJ)05.02.1957
343Rashmi Shukla Sharma (MP)25.10.1959
344Nilam Sawhney (AP)02.06.1960
345A. B. P. Pandey (MH)02.02.1961
346Hardeep Kumar (HY)06.12.1956
347Ashok M R Dalawai (OR)04.06.1958
348Mandeep Singh Sandhu (PB)18.12.1957
349T Jacob (TN)29.05.1958
350Subhas Sharma (BH)20.08.1959
351Ajay Prakash Sawhney (AP)04.02.1962
352R Balakrishnan (OR)06.11.1958
353Ajoy G Mehta (MH)21.09.1959
354Shyam Sunder Prasad (HY)05.07.1959
355Alok Kumar Srivastava (SK)24.09.1959
356Ajay Kumar Bhalla (AM)26.11.1960
357V K Jeyakodi (TN)20.12.1959
358Shambhu Nath Shukla (UP)22.02.1959
359Arvind Agrawal (GJ)23.04.1960
360Manmath Kumar Raut (CG)12.11.1957
361Narinder Chauhan (HP)04.03.1958
362Mahavir Singh Dagur (GJ)15.07.1958
363Alok Kumar (AM)01.01.1960
364Ajay V Nayak (BH)12.04.1958
365Divesh Nath Sharan (RJ)23.03.1960
366Sanjay Kumar (MH)08.02.1961
367Brij Raj Sharma (JK)27.04.1960
368Meenakshi Rajagopal (TN)28.03.1961
369D V Prasad (KN)15.11.1960
370Ajeet Prakash Shrivastava (MP)07.03.1961
371Rashmi Priyadarshani (RJ)15.10.1961
372Smita Nagaraj (TN)22.09.1958
373Ajay Mishra (TG)16.07.1960
374Jalaj Shrivastava (UT)08.02.1961
375Oinam Nabakishore Singh (MN)01.12.1959
376Prashant Naik (AM)31.01.1956
377Rajpal Singh Kahlon (WB)13.04.1958
378Ramesh Negi (UT)10.07.1956
379Yashpal Singh (TR)05.01.1957
380K V Eapen (AM)09.09.1959
381Shyam Lal Mewara (AM)02.02.1957
382P Ravi Kumar (KN)03.05.1962
383V S Senthil (KL)30.09.1957
384A Vidya Sagar (AP)30.01.1956
385Nikhilesh Jha (MN)26.02.1958
386Jaideep Govind (MP)04.09.1960
387Vijay Satbir Singh (MH)10.07.1957
388Reena Venkataraman (WB)05.01.1957
389Prem Chand Dhiman (HP)04.07.1956
390Satish Chandra Tewary (WB)14.02.1961
391Tom Jose (KL)30.05.1960
392Sanjay Pratap Singh (UT)30.07.1961
393Prem Chand Meena (MP)02.06.1960
394Arvind Ray (UT)08.01.1960
395Sunil Kumar Bhargava (OR)26.03.1959
396Santokh Singh Sandhu (MH)09.07.1958
397Lalit Mehra (RJ)19.06.1956
398Ajoy Kumar (BH)30.09.1960
399Pradeep Kumar Jajoria (JH)17.02.1957
400Satish M Gavai (MH)30.08.1959
401Nepal Singh Ravi (UP)09.07.1959
402Kishan Singh Atoria (UP)10.01.1957
403Shakuntala Gamlin (UT)29.03.1961
404P Marapandiyan (KL)12.05.1957
405Ruolkhumlien Buhril (TN)19.07.1960
406Dharam Vir (PB)20.12.1957
407Parmarsan S Thangkhiew (AM)10.12.1959
Allotment Year 1985
408Praveen Pardeshi (MH)03.11.1961
409Surina Rajan (HY)16.08.1959
410Prabhat Kumar (UP)18.04.1959
411Shashi Shekhar Sharma (BH)06.08.1958
412Sitaram Janardan Kunte (MH)03.11.1961
413Rajendra Kumar Tiwari (UP)04.02.1963
414Bhupendra Singh (UP)10.12.1959
415Rajneesh Vaish (MP)26.06.1959
416Amit Khare (JH)14.09.1961
417Rajiv Kumar Bora (AM)08.06.1960
418Ram Niwas (HY)14.02.1959
419Arun Goel (PB)07.12.1962
420Sameer Sharma (AP)15.11.1961
421Arun Goyal (UT)03.08.1959
422Parimal Rai (UT)05.01.1962
423Khemraj Choudhary (RJ)01.01.1959
424Badri Narain Sharma (RJ)31.07.1959
425R Subrahmanyam (AP)05.08.1962
426Rajeev Ranjan (TN)22.09.1961
427Ajay Kumar (KL)02.10.1962
428N Sivasailam (KN)23.04.1960
429Sangram Keshari Mishra (OR)29.11.1958
430Sujit Gulati (GJ)22.11.1959
431Radheyshyam Julaniya (MP)09.09.1961
432Kiran Soni Gupta (RJ)22.06.1960
433Pushpa Subramanyam (TG)03.01.1962
434Brij Kumar Agarwal (HP)15.06.1961
435Vipin Kumar Saxena (OR)01.12.1958
436Rajeev Swarup (RJ)08.10.1960
437P Venkata Ramesh Babu (AP)10.07.1959
438Krishan Ballabh Agarwal (JK)14.01.1959
439Arun Kumar Singh (BH)26.08.1961
440Upendra Prasad Singh (OR)10.10.1962
441Malay Kumar De (WB)22.09.1959
442Pradeep Singh Kharola (KN)15.09.1961
443Deepak Khandekar (MP)05.08.1961
444Anup Wadhawan (UD)30.06.1961
445Amita Prasad (KN)14.01.1962
446M M Kutty (UT)12.04.1960
447V S Bhaskar (AM)28.07.1961
448Inder Jit Singh (KL)17.08.1961
449P Raghavendra Rao (HY)21.05.1960
450K Shanmugam (TN)07.07.1960
451Sanjiv Kumar (HY)27.05.1960
452Sanjeev Ranjan (TR)21.01.1963
453Sumanta Chaudhuri (WB)24.01.1961
454Chhabilendra Roul (PB)01.01.1961
455Debashis Sen (WB)02.01.1960
456Sanjeev Chopra (WB)03.03.1961
457Jagdish Chandra Mohanty (RJ)01.10.1958
458Prasanta Kumar Mahapatra (HY)20.09.1958
459Surendra Nath Tripathi (OR)02.01.1960
460Anil Gopishankar Mukim (GJ)15.08.1960
461Sanjeev Gupta (HP)24.09.1961
462Sailesh (AM)28.09.1961
463Vandana Krishna (MH)25.02.1962
464C Chandramouli (TN)28.09.1960
465Mahendra Jain (KN)27.03.1961
466Sudhir Tripathi (JH)27.09.1958
467Veena Ish (AP)18.05.1959
468A Santhosh Mathew (BH)22.02.1961
469Tripurari Sharan (BH)30.06.1961
470Shreeranjan (AM)19.08.1957
471P Rama Mohana Rao (TN)15.09.1957
472Sheela Thomas (KL)16.03.1957
473J Rama Krishna Rao (BH)01.03.1959
474Shrikant Baldi (HP)12.12.1959
475Madhukar Gupta (RJ)17.09.1960
476Pawan Kumar Agarwal (WB)15.07.1961
477Mukesh Khullar (MH)23.02.1959
478V Giriraj (MH)02.10.1957
479Rajeev Sadanandan (KL)28.05.1959
480Mohan Pyare (TN)21.09.1959
481Manmohan Singh (AP)02.10.1959
482Prabhanshu Kamal (MP)01.06.1960
483Iqbal Singh Bains (MP)13.11.1962
484Sanjay Bhatia (MH)05.07.1960
485Krishan Kumar Khandelwal (HY)30.09.1958
486Suresh Chanda (TG)25.03.1961
487Ashok Ranjan Mohanty (TN)15.05.1958
488Deva Pampapathi Reddy (PB)10.12.1958
489Anil Shrivastava (MP)15.03.1959
490Yogendra Tripathy (KN)18.01.1962
491Mahesh Kumar Singh (MP)05.04.1960
492Chitra Ramachandran (TG)08.04.1961
493Deepak Trivedi (UP)03.04.1961
494Dina Nath Pandey (GJ)01.02.1960
495Anindo Majumdar (UT)21.08.1960
496Jagdish Chander Sharma (AP)14.04.1957
497Pradeep Kumar Mohanty (UP)13.01.1958
498M G V K Bhanu (AM)15.07.1958
499Arvind Kumar (MH)08.10.1961
500Kavita Gupta (MH)05.09.1960
501Atanu Chakraborty (GJ)05.04.1960
502Anand Mohan Tiwari (GJ)03.06.1959
503Prem Kumar Gera (GJ)26.11.1959
504Manisha Nanda (HP)26.05.1959
505Saraswati Prasad (AM)24.12.1960
506Sham Lal Goyal (MH)22.12.1961
507Shalini Prasad (UP)01.12.1962
508Pramod Kumar Jain (JK)15.01.1958
509Sumeet Jerath (AM)18.08.1961
510Usha Sharma (RJ)26.06.1963
511Satish Chandra (PB)30.09.1960
512Ravi Shankar Srivastava (RJ)20.09.1962
513Heera Lal Samariya (TG)14.09.1960
514Renuka Chidambaram (KN)04.07.1958
515M Gopal Reddy (MP)15.09.1960
516Anita Bhatnagar Jain (UP)02.11.1959
517Kishore Kumar Singh (MP)20.08.1961
518Kalpana Mittal Baruah (PB)10.11.1960
519Hector Marwein (AM)03.08.1960
520Rabindra Panwar (BH)29.04.1960
521N Baijendra Kumar (CG)25.07.1960
522P. K. Parmar (GJ)28.07.1960
523Mohammad Iftikharuddin (UP)20.02.1962
524Gurdeep Singh (UP)04.12.1960
525Parmesh Pandey (KN)31.07.1960
526Subrata Biswas (KL)13.04.1959
527Dhanpat Singh (HY)10.04.1960
528Gagan Kumar Dhal (OR)05.01.1960
529Bharat Lal Meena (KN)05.02.1957
530Ujjval Uke (MH)17.12.1957
531Sudarsan Sethi (RJ)06.08.1959
532K Vidyasagar (JH)14.11.1956
533Janak Digal (UT)14.04.1957
534Giriraj Singh (RJ)18.04.1961
535Girish Chandra Murmu (GJ)21.11.1959
536Jagmohan Singh Raju (TN)19.04.1963
537Kumar Sanjay Krishna (AM)26.10.1960
538Vijai Vardhan (HY)11.11.1961
539W. L. Hangshing (MN)15.10.1958
540Ramnganing Muivah (MN)01.03.1960
541Vinod Chandra Semwal (MP)01.05.1959
542Lian Kunga (BH)01.06.1957
Allotment Year 1986
543Yaduvendra Mathur (RJ)09.11.1959
544Bharat Bushan Vyas (JK)15.11.1957
545Rajni Sekhri Sibal (HY)12.02.1960
546Vishwas Mehta (KL)19.02.1961
547Vandita Sharma (KN)10.11.1963
548Asit Kumar Tripathy (OR)23.12.1960
549Anshu Prakash (UT)20.09.1961
550Sangeeta Singh (GJ)27.10.1960
551Umesh Km Singh Chauhan (KL)09.04.1959
552Anil Kumar Khachi (HP)22.06.1963
553Devinder Kumar Bhalla (NL)29.09.1958
554Anil Kumar Jain (MP)16.10.1962
555Debashish Chakrabarty (MH)06.02.1962
556Alok Shukla (CG)01.06.1960
557Laxmi Narayan Gupta (OR)17.08.1959
558Bijay Kumar (MH)12.08.1958
559S.P. Singh Parihar (MP)03.01.1960
560Suresh Chandra Mahapatra (OR)04.02.1962
561Alok Tandon (UP)22.09.1962
562Sanjay Prasad (GJ)18.09.1959
563Devendra Kumar Tiwari (JH)26.03.1960
564Sanjiv Kumar (KN)18.09.1961
565Rakesh Kumar Gupta (JK)02.02.1960
566W R Reddy (KL)01.06.1960
567Mridula Sinha (JH)16.08.1957
568I S N Prasad (KN)15.06.1963
569Rajiva Sinha (WB)20.09.1960
570Subash Chandra (KN)22.12.1959
571D Sambasiva Rao (AP)01.04.1960
572Sanjeev Kaushal (HY)07.07.1964
573Abhay Tripathi (AP)21.07.1961
574James Varghese (KL)28.11.1957
575Deepak Upreti (RJ)15.10.1958
576Varinder Singh Kundu (HY)23.12.1962
577Manu Kumar Srivastava (MH)15.04.1963
578Niranjan Mardi (TN)03.11.1959
579R S Shukla (WB)04.04.1961
580Alok Sinha Ii (UP)16.04.1962
581Utpal Kumar Singh (UD)29.07.1960
582Rakesh Kumar Vats (WB)10.06.1959
583P H Kurian (KL)20.01.1959
584Mukul Singhal (UP)30.04.1962
585Pankaj Kumar (GJ)06.05.1962
586Manikant Prasad Singh (PB)26.12.1959
587G V Venugopala Sarma (OR)04.10.1962
588Shreekant Singh (MH)13.04.1960
589Alok Vardhan Chaturvedi (BH)25.09.1959
590Shailendra Km Aggarwal (RJ)25.01.1959
591Sanjay Dixit (RJ)15.07.1960
592Pranab Kishore Das (HY)12.08.1962
593Suresh Chandra Gupta (SK)21.08.1962
594Kshatrapati Shivaji (MH)12.03.1961
595Guruprasad Mohapatra (GJ)22.04.1962
596Manoj Kumar Parida (UT)04.02.1962
597Shashi Bala Gulati (HY)08.05.1960
598Sanjeev Nandan Sahai (UT)14.01.1961
599Shambhu Singh (MN)28.12.1959
600Ravi Kapoor (AM)31.12.1960
601Ravi Mittal (BH)13.09.1961
602S Ramaswamy (UD)22.04.1960
603P W C Davidar (TN)03.10.1958
604G Vajralingam (PB)10.10.1958
605Vipul Mittra (GJ)22.07.1963
606Saurabh Kumar Das (WB)29.03.1958
607Satish Chandra (AP)20.11.1961
608E L S N Bala Prasad (BH)23.06.1961
609Suhel Akhtar (MN)15.08.1960
610Rajiv Kumar Gupta (GJ)06.05.1962
611Dheera Khandelwal (HY)22.08.1961
612Bollineni Rajgopal Naidu (MP)10.08.1958
613Jayashree Mukharjee (MH)25.09.1962
614Santosh Kumar Satapathy (JH)13.02.1958
615Alok Nigam (HY)18.11.1961
616Pramod Kumar Das (MP)21.06.1961
617Balwinder Singh Bhullar (UP)12.05.1959
618Sanjeev Kumar Sinha (BH)30.05.1962
619Nand Kishore Mishra (JH)21.01.1959
620Kumar Kamlesh (UP)15.06.1961
621Rajeshwar Tiwari (TG)20.02.1960
622Atul Chaturvedi (AM)17.07.1962
623Satbir Silas Bedi (UT)02.11.1961
624Saleena Singh (MP)29.07.1960
625Sanjeeva Kumar (AM)14.09.1961
626Rajneesh Goel (KN)28.07.1964
627Lokesh Dutt Jha (JK)30.06.1959
628J Suresh Babu (MN)18.07.1960
629Umesh Sinha (UP)01.01.1960
630Arun Mishra (WB)26.06.1962
631P D Vaghela (GJ)22.09.1960
632Ajay Pal Singh (CG)25.11.1962
633Sunil Kumar Kujur (CG)12.10.1959
634Prabhat Kumar Sarangi (UP)07.04.1962
635Suresh Kumar (JK)27.05.1959
636Peter W Ingty (AM)11.05.1959
637Hans Raj Verma (TN)30.05.1964
638Adithela Jai Vara Prasad (HP)25.08.1957
639Sudershan Pal Thakur (OR)29.03.1963
640Peyyala Ramesh Kumar (WB)07.07.1957
641Usurupati Venkateswarlu (TR)01.12.1959
642Bipin Bihari Mallick (MH)20.02.1960
643Roop Ram Jowel (HY)01.12.1958
644Bhambal Ram Meena (TG)07.07.1959
645Ranbir Singh (UD)23.03.1959
646M R Kamble (KN)01.06.1956
647Bibekananda Sarkar (PB)11.07.1957
Allotment Year 1987
648Amir Subhani (BH)10.04.1964
649T. V Somanathan (TN)10.05.1965
650Nagendra Nath Sinha (JH)29.07.1964
651Arun Singhal (UP)15.04.1965
652Avanish K Awasthi (UP)19.08.1962
653Vijay Kumar Gautam (MH)18.04.1961
654V P Joy (KL)30.06.1963
655Sunil Kumar (UP)15.10.1963
656J S Venkateswara Prasad (AP)20.12.1961
657Atul Prasad (BH)13.02.1962
658Jayashree Raghunandan (TN)16.07.1962
659Mahesh Kumar Gupta (UP)03.05.1964
660Tuhin Kanta Pandey (OR)08.07.1965
661Talleen Kumar (WB)20.07.1963
662Neerabh Kumar Prasad (AP)05.06.1964
663Rajiv Ranjan Mishra (TG)01.01.1962
664Manoj Kumar Shrivastava (MP)07.04.1961
665Jyoti Arora (HY)15.10.1961
666G Kalpana (KN)25.04.1962
667Pradip Kumar Tripathi (JK)18.06.1964
668Sudhanshu Panday (JK)08.10.1962
669Raj Kumar (GJ)06.01.1965
670Raj Gopal (GJ)29.01.1959
671Rajeev Chawla (KN)06.02.1962
672K. Satyagopal (TN)07.09.1959
673V Manjula (KN)18.05.1964
674Devender Singh (HY)31.07.1962
675Pankaj Kumar (NL)02.09.1963
676Alapan Bandopadhyay (WB)17.05.1961
677Vini Mahajan (PB)21.10.1964
678Manoj Saunik (MH)02.12.1963
679Barun Mitra (MN)06.03.1962
680B Anand (TN)27.08.1962
681B V R Subrahmanyam (CG)06.09.1962
682Ram Subhag Singh (HP)31.07.1963
683S K Sandhu (PB)23.05.1959
684Ajay Kumar Singh (AM)06.01.1959
685Veenu Gupta (RJ)27.12.1963
686Sujata Saunik (MH)15.06.1965
687Satyajeet Rajan (KL)26.03.1961
688Praveen Kumar (TN)23.06.1961
689Rajiv Arora (HY)22.07.1962
690Manoj Jhalani (MP)11.12.1962
691Vasudha Mishra (TG)11.02.1963
692Naveen Prakash (WB)17.08.1961
693Ajay Seth (KN)30.06.1965
694Lalit Kumar Gupta (TR)01.10.1960
695Tirlok Chand Gupta (HY)28.05.1961
696Gyan Prakash Upadhyaya (SK)29.10.1964
697Leena Nandan (UP)19.12.1964
698Kadim Narayana Kumar (AM)08.01.1961
699Naresh Kumar (UT)18.11.1963
700Gauri Singh (MP)18.11.1963
701R A Rajeev (MH)01.03.1961
702Jivesh Nandan (UP)30.10.1961
703Neel Kamal Darbari (RJ)04.02.1963
704Shikha Dubey (MP)27.11.1959
705Amit Jha (HY)30.06.1962
706Nikunja Kishore Sundaray (OR)02.03.1963
707M C Jauhari (AM)02.08.1962
708Pravir Krishna (MP)07.12.1961
709Renuka Kumar (UP)26.06.1963
710Rajesh Bhushan (BH)31.07.1963
711Nisha Singh (HP)02.11.1964
712Chittaranjan Kumar Khetan (CG)02.07.1961
713Rameshwar Prasad Gupta (GJ)12.12.1961
714Apurva Varma (TN)10.10.1961
715Pradeep Kumar (KL)01.01.1961
716Indu Shekhar Chaturvedi (JH)24.10.1962
717Rajkumar Sharma (OR)25.08.1963
718Sunil Kumar Gupta (WB)05.12.1963
719Om Prakash (UD)14.05.1962
720Sanjeev Dubey (UP)24.08.1960
721Viswajeet Khanna (PB)02.06.1961
722Debasish Panda (UP)05.01.1962
723Jasbir Singh Bajaj (TN)18.07.1959
724Rajneesh Kumar Mahajan (BH)05.08.1960
725Tarun Kapoor (HP)23.11.1961
726Gomatham S. G. Ayyangar (TR)02.07.1961
727Sanjiv Kumar Mittal (UP)08.08.1963
728Rama Raman (UP)04.05.1961
729Sandeep Dave (KN)18.07.1961
730Siddhi Nath Roy (HY)22.10.1962
731Ashwani Kumar (MH)02.12.1963
732Bimbadhar Pradhan (BH)25.03.1962
733Mallampalli Srinivas Rao (AM)27.09.1961
734Sukhdeo Singh (JH)05.03.1964
735Ram Mohan Mishra (AM)05.06.1961
736Aditya Nath Das (AP)30.06.1961
737Sanjay Kumar Singh (MP)20.12.1962
738Prem Singh Mehra (RJ)21.02.1958
739K Jayakumar (SK)02.03.1962
740T K Manojkumar (KL)30.10.1961
741Rajesh Verma (OR)01.09.1964
742Rajesh Km Chaturvedi (MP)01.07.1962
743Arun Kumar Yadav (SK)25.04.1963
744Sushil Kumar (TR)25.09.1961
745Vijay Kumar Dev (UT)08.03.1963
746Hemant Rao (UP)25.02.1964
747M Lakshminarayana (KN)01.10.1958
748Otem Dai (TN)30.01.1962
749Hari Ramulu (WB)28.10.1960
750Rajendra Prasad Mandal (CG)19.11.1960
751Lalnunmawia Chuaungo (GJ)01.03.1962
752Ashok Dongre (TN)22.02.1960
753Sudhir Kumar (BH)09.02.1962
754Ajay Tirkey (MP)17.12.1963
755B H Anil Kumar (KN)21.07.1962
756M Mohana Rao (MP)04.12.1958
757S Shiva Kumar (BH)03.07.1959
758P V Jagan Mohan (UP)05.05.1959
759R Binchilo Thong (NL)24.12.1963
Allotment Year 1988
760Alok Kumar I (UP)28.06.1963
761Narendra Kumar (UT)10.07.1957
762Rajneesh Dube (UP)11.08.1964
763Rajan Shukla (UP)28.11.1962
764V Iraianbu (TN)16.06.1963
765S Aparna (GJ)14.10.1963
766Tarun Bajaj (HY)09.11.1962
767Aramane Giridhar (AP)12.06.1963
768Bidyut Bihari Swain (GJ)05.09.1963
769Rakesh Sarwal (TR)30.10.1964
770Rajesh Kumar (MN)15.06.1962
771Vikram Kapur (TN)25.12.1965
772Sanjay Bandopadhyay (MP)09.08.1964
773Renu Sharma (UT)19.10.1964
774Dharmendra Sharma (UT)10.09.1963
775T K Jose (KL)07.06.1962
776Sudhir Kumar (BH)06.03.1962
777Rajesh Kumar Khullar (HY)31.08.1963
778Apurva Chandra (MH)19.09.1964
779Sundeep Kumar Nayak (JK)22.07.1963
780Gyanesh Kumar (KL)27.01.1964
781Radha S Raturi (UD)06.03.1964
782Mukesh Puri (GJ)26.01.1964
783Subodh Agarwal (RJ)17.12.1965
784Babulal Agrawal (CG)20.06.1965
785Rajiv Bansal (NL)02.08.1963
786C J Venugopal (OR)27.11.1964
787Ravneet Kaur (PB)09.10.1963
788Ashish Kumar Singh (MH)31.12.1963
789Nitin N Kareer (MH)29.03.1964
790Ali Raza Rizvi (HP)15.07.1964
791Pradipta Kumar Mohapatra (OR)25.05.1964
792E V Ramana Reddy (KN)18.08.1963
793Poonam Malakondiah (AP)01.07.1964
794Upma Srivastava (SK)09.07.1963
795Praveen Kumar Srivastava (AM)07.01.1962
796M V Jayanthi (KN)25.11.1962
797Mamnoon Hasan Khan (MN)01.06.1964
798Anita Karwal (GJ)26.11.1962
799Arun Kumar Mehta (JK)01.12.1963
800S Radha Chauhan (UP)21.06.1964
801Arvind Singh (MH)14.05.1963
802Navneet Kumar Sehgal (UP)25.07.1963
803Indevar Pandey (WB)10.02.1964
804Satya Gopal (UT)11.07.1962
805Bhagwan Shankar (SK)02.06.1962
806Rajiv Omkarnath Jalota (MH)29.09.1964
807T V S N Prasad (HY)14.10.1964
808Jishnu Barua (AM)01.09.1962
809Yerra Srilakshmi (TG)15.06.1966
810Chetan Bhushan Sanghi (UT)26.06.1965
811Raj Kumar Khatri (KN)10.10.1961
812Sanjay Gupta (HP)06.05.1966
813Asha Thomas (KL)18.04.1963
814Arun Kumar Singh (JH)07.12.1963
815Hari Krishna Dwivedi (WB)20.06.1963
816Arvind Kumar Sharma (GJ)11.07.1962
817Dharmendra Singh Gangwar (BH)01.07.1963
818Amitabh Joshi (MH)04.07.1962
819Atulya Mishra (TN)13.12.1965
820I. C. P. Keshari (MP)11.03.1962
821Sanjay Kumar (PB)07.02.1962
822D Sabitha (TN)15.10.1959
823M V S Rami Reddy (UP)04.04.1962
824K Rajeswara Rao (TR)01.07.1962
825Praveen Garg (MP)21.10.1961
826Manoj Kumar (HP)02.10.1961
827Pawan Kumar Goyal (RJ)01.02.1963
828Kailash Kumar Khandelwal (JH)27.07.1962
829M Venkateswara Rao (WB)01.06.1962
830Shalini Mishra (TG)08.11.1962
831Sukhbir Singh Sandhu (UD)06.07.1963
832Ram Dass Dhiman (HP)05.12.1962
833Parag Gupta (OR)22.01.1962
834Sanjay Nandan Agrawal (GJ)16.11.1963
835Anjali Bhawara (PB)01.07.1964
836Adhar Sinha (TG)11.05.1962
837Jatindra Nath Swain (TN)01.07.1963
838Vijay Kumar (AP)03.08.1956
839Juthika Patankar (UP)15.01.1964
840Roshan Sunkaria (PB)28.02.1960
841Rajesh Kumar (MH)03.08.1965
842Manoj Kumar Singh (UP)25.07.1965
843Anil Kumar Jha (KN)01.12.1963
844T Venkatesh (UP)10.01.1962
845Veera Rana (MP)26.03.1964
846Sanjay Ambadas Chahande (MH)11.05.1962
847Dharam Pal (UT)25.10.1963
848I Rani Kumudini (TG)01.07.1963
849Arvind Kumar (UP)18.03.1963
850Sepuri Suresh Kumar (WB)25.05.1966
851Shailendra Singh (MP)20.12.1962
852Alka Tiwari (JH)06.09.1965
853Anil Kumar (HY)05.06.1959
854Shambu Dayal Meena (KN)04.01.1957
855S. K. Dev Verman (MN)12.01.1963
856Lalbiaktlunga Khiangte (JH)26.10.1964
857Teeka Ram Meena (KL)01.03.1962
858Sayeed Ahmed Baba (WB)21.02.1961
859Letkhogin Haokip (MN)25.02.1963
860B Basavaraaju (KN)24.06.1959
861K. D. Prasad Rao (CG)25.10.1959
862Manjit Singh (RJ)16.03.1958
863Laima Chozah (WB)01.03.1959
864Anil Sant (UP)27.02.1959
865Anuradha Mall (GJ)30.11.1960
Allotment Year 1989
866Shashi Prakash Goyal (UP)20.01.1967
867S Krishnan (TN)29.06.1967
868Govind Mohan (SK)21.09.1965
869Amitabh Jain (CG)21.06.1965
870Atal Dulloo (JK)24.10.1966
871Devesh Chaturvedi (UP)15.02.1966
872Pankaj Joshi (GJ)19.10.1965
873K Rajaraman (TN)24.10.1963
874Pradip Kumar Jena (OR)01.01.1964
875S K Prabakar (TN)15.01.1966
876Rohit Kumar Singh (RJ)16.03.1964
877S Kishore (WB)23.01.1963
878Monika Sehgal Garg (UP)14.04.1965
879Somesh Kumar (AP)22.12.1963
880Sameer Kumar Khare (AM)09.11.1963
881V Srinivas (RJ)01.09.1966
882Umang Narula (JK)14.06.1965
883Anurag Jain (MP)11.08.1965
884Pradeep Kumar Vyas (MH)10.09.1963
885A Santhi Kumari (TG)07.04.1965
886Vijay Kumar Janjua (PB)20.06.1963
887Ansuli Arya (BH)17.09.1966
888Paban Kumar Borthakur (AM)01.01.1964
889Rajesh Aggarwal (MH)12.11.1966
890Anand Madhukar Limaye (MH)01.06.1963
891Lok Ranjan (TR)22.01.1964
892Manoj Joshi (KL)13.01.1967
893Vivek Joshi (HY)21.05.1966
894Aradhana Shukla (UP)17.02.1963
895Rakesh Singh (KN)20.05.1964
896Sandeep Saxena (TN)02.04.1966
897Raajiv Yaduvanshi (UT)27.01.1963
898Devendra Kumar Singh (KL)20.06.1963
899Mona Sharma (OR)22.03.1963
900Shalini Rajneesh (KN)06.06.1967
901Jawaid Akhtar (KN)08.01.1964
902Rajendra Kumar (UT)16.12.1966
903Shubhra Singh (RJ)01.02.1966
904Anil Kumar Ii (UP)19.05.1966
905Mohammed Suleman (MP)02.07.1965
906Dimple Verma (UP)24.09.1962
907Maninder Singh (AM)28.07.1963
908Ashish Upadhyay (MP)24.09.1964
909Iqbal Singh Chahal (MH)20.01.1966
910Bhagwati Prasad Gopalika (WB)01.06.1964
911Chandan Sinha (WB)16.03.1963
912Rajesh Kumar Singh (KL)24.11.1964
913Ram Krishna Khandelwal (BH)19.05.1964
914Nand Kumar (MH)09.05.1963
915Harmander Singh (TN)06.10.1962
916Katikithala Srinivas (GJ)12.07.1967
917Lungmuana Lakher (MN)01.03.1958
918Anita Praveen (TN)14.11.1964
919Edwin Kulbhushan Majhi (KL)15.09.1963
920Sunil Barthwal (BH)20.09.1965
921G Narendra Kumar (UT)02.09.1966
922Rajeev Ranjan (MP)30.12.1963
923Praveen Kumar Gupta (UT)21.01.1964
924Vivek Kumar Singh (BH)03.07.1964
925Prashant Trivedi (UP)28.06.1963
926Nitin Ramchandra Gadre (MH)18.07.1965
927Anil Verma (WB)28.12.1965
928Md Nasimuddin (TN)03.12.1963
929Atri Bhattacharya (WB)07.04.1966
930Vinod Kumar (MP)27.05.1965
931Manoj Singh (UP)03.12.1964
932Vinod Kumar (OR)25.01.1964
933Sujata Chaturvedi (BH)19.06.1965
934Rajeshwar Singh (RJ)12.07.1964
935N Nagambika Devi (KN)28.01.1962
936Amrendra Kumar Rakesh (GJ)21.07.1964
937Brajesh Mehrotra (BH)28.08.1964
938Amit Mohan Prasad (UP)04.03.1964
939Mahavir Singh (HY)15.02.1963
940Rebecca V. Suchiang (AM)27.07.1962
941Ajit Ranjan Bardhan (WB)04.05.1964
942Vandana Kini (BH)15.06.1963
943R Karikal Valaven (AP)31.07.1963
944C T M Suguna (OR)13.01.1958
945Amrit Lal Meena (BH)15.08.1965
946Sunaina Tomar (GJ)01.12.1965
947Arun Kumar (HY)15.02.1963
948Suresh Chandra (UP)06.01.1963
949Deepak Prasad (BH)01.09.1960
950Jainarayan Kansotiya (MP)12.08.1965
951Baldev Harpal Singh (MH)30.07.1962
952Sanjay R Bhoosreddy (UP)14.06.1963
953Shiv Das Meena (TN)15.10.1964
954Dharmendra (UT)17.09.1965
955K Sanjay Murthy (HP)24.12.1964
956Sanjay Krishnarao Thade (WB)29.05.1959
957Niranjan Kumar Arya (RJ)04.01.1962
958Kirpa Shankar Saroj (PB)10.03.1963
959Devendra Nath Gupta (OR)30.06.1966
960Talitemjen Toy (NL)17.01.1964
961Dayanand Kataria (TN)17.09.1962
962Ganga Ram Baderiya (KN)24.11.1960
963J C Ramthanga (MN)07.05.1962
Allotment Year 1990
964Subrata Gupta (WB)31.05.1965
965Sanjay Malhotra (RJ)14.02.1968
966Sudhir Rajpal (HY)25.11.1966
967Kapil Mohan (KN)17.09.1963
968Anirudh Tewari (PB)02.04.1967
969Alkesh Kumar Sharma (KL)12.08.1963
970Bhupinder Singh Bhalla (UT)11.09.1964
971Bhushan Ashok Gagarani (MH)25.03.1966
972Sanjay Kumar (BH)04.06.1966
973Sumita Misra (HY)30.01.1967
974Ankur Gupta (HY)13.12.1964
975Anurag Rastogi (HY)21.06.1965
976Rajesh Kumar Rajora (MP)13.05.1967
977Raj Kumar Goyal (JK)10.08.1965
978Nitin Ramesh Gokarn (UP)11.09.1964
979Sudhir Garg (UP)11.02.1964
980Niten Chandra (OR)25.10.1965
981Vibhu Nayar (TN)24.10.1965
982Manoj Ahuja (OR)24.12.1964
983Pankaj Jain (AM)28.12.1965
984Vivek Kumar (WB)21.02.1966
985Manoj Kumar Agarwal (WB)08.07.1966
986Mukhmeet Singh Bhatia (JH)30.09.1964
987Prabodh Saxena (HP)07.03.1965
988Rajat Bhargava (AP)16.08.1964
989Kamal Kumar Dayani (GJ)25.07.1965
990Vijay Bhushan Pathak (SK)18.09.1964
991Gaurav Gupta (KN)27.07.1967
992Shashank Goel (TG)05.09.1966
993Chaitanya Prasad (BH)05.07.1965
994Himanshu Kumar (UP)11.10.1965
995V Venu (KL)20.08.1964
996Sheonarayan Misra (MP)20.01.1965
997Manoj Kumar Das (GJ)20.12.1966
998Keshav Kumar Pathak (BH)15.01.1968
999Anoop Kumar (MH)15.08.1964
1000Manoj Kumar (TR)08.08.1964
1001Sarada G Muraleedharan (KL)17.04.1965
1002Sanjeev Chopra (OR)17.04.1967
1003Kalpana Awasthi (UP)09.03.1964
1004Ashwini Kumar Rai (MP)06.05.1964
1005K S Jawahar Reddy (AP)02.06.1964
1006Malay Shrivastava (MP)23.11.1964
1007Manoj Aggarwal (GJ)24.10.1963
1008Meeta R Lochan (MH)02.08.1966
1009Rajneesh Gupta (UP)25.12.1963
1010Arti Ahuja (OR)28.02.1964
1011Jyoti Kalash (NL)17.12.1963
1012Vijoy Kumar Singh (PB)15.11.1964
1013Deepak Kumar (UP)04.10.1966
1014Sanjay Kumar Rakesh (TR)05.11.1967
1015Atul Kumar Tiwari (KN)05.06.1965
1016Ravi Shankar Prasad (AM)23.08.1964
1017Syedain Abbasi (AM)29.01.1967
1018Ajit Kesari (MP)03.02.1965
1019Alka Upadhyaya (MP)04.05.1966
1020Chandra Vanu Som (GJ)19.01.1967
1021Hirdyesh Mohan (WB)11.12.1965
1022Sunil Sharma (TG)08.05.1964
1023G Kumar Naik (KN)12.09.1963
1024C Umashankar (TN)21.05.1964
1025Jitendra Kumar (UP)26.06.1965
1026Anurag Agarwal (PB)11.03.1966
1027Pankaj Rag (MP)30.10.1964
1028K Phanindra Reddy (TN)25.07.1965
1029M Sai Kumar (TN)31.08.1966
1030Alok Kumar (TR)21.07.1965
1031Vivek Bhardwaj (WB)29.07.1966
1032Archana Agrawal (UP)10.09.1966
1033Sudhir Mahadeo Bobde (UP)23.09.1965
1034Jitendra Narayan (UT)19.10.1966
1035R Venkateswaran (RJ)30.06.1962
1036Anil Udhavrao Diggikar (MH)25.05.1966
1037R Venkat Ratnam (PB)05.11.1960
1038Anand Mohan Sharan (HY)08.08.1965
1039Ganji Kamala Vardhana Rao (KL)02.08.1963
1040Arunkumar Solanki (GJ)14.02.1967
1041Anita Singh (UP)12.05.1964
1042K Moses Chalai (MN)01.02.1968
1043Arun Baroka (UT)28.08.1963
1044Manisha Prasad Panwar (UD)03.03.1967
1045Gudey Srinivas (OR)10.08.1966
1046Ashok Kumar Shah (MP)11.01.1963
1047Samir Kumar Biswas (MH)06.03.1962
1048S. K. G. Rahate (JH)15.04.1964
1049G Anantha Ramu (AP)04.06.1967
1050P Sivasankaran (TN)29.12.1962
1051Hemanta Narzary (AM)18.05.1959
1052Raja Sekhar Vundru (HY)18.07.1966
1053T S Jawahar (TN)07.06.1965
1054Subrata Biswas (WB)20.01.1963
1055Praveen Kumar Kolaventy (AP)21.04.1964
1056Alok Goyal (JH)18.06.1965
1057Tenzin Nima Bindhyeshwari (BH)28.05.1959
Allotment Year 1991
1058Raju Narayanaswamy (KL)24.05.1968
1059Manoj Govil (MP)20.03.1969
1060Saurabh Garg (OR)28.07.1964
1061Ashok Khemka (HY)30.04.1965
1062Anu Garg (OR)01.03.1969
1063T K Ramachandran (TN)07.09.1965
1064Shailesh Kumar Singh (JH)28.03.1966
1065Aariz Aftab (WB)24.12.1964
1066Sudhansh Pant (RJ)14.02.1967
1067Kamran Rizvi (UP)24.10.1966
1068Arnab Roy (WB)16.04.1966
1069Jayanti Srinivasan Ravi (GJ)17.08.1967
1070Rajat Kumar (TG)12.11.1963
1071L K Atheeq (KN)14.01.1965
1072Madhu Sudan Padhi (OR)02.10.1962
1073K Ramakrishna Rao (TG)30.08.1965
1074Mahesh Dinkar Pathak (MH)05.04.1962
1075Harpreet Singh (TG)18.07.1962
1076Vineet Garg (HY)14.09.1967
1077Pratyaya Amrit (BH)07.07.1967
1078G Ashok Kumar (TG)07.02.1964
1079Nilaya Mitash (KN)05.12.1965
1080Anju Sharma (GJ)15.07.1969
1081A Jayathilak (KL)16.06.1966
1082V Thiruppugazh (GJ)11.06.1961
1083A Venu Prasad (PB)15.07.1963
1084Ashok Barnwal (MP)27.01.1967
1085Ishita Roy (KL)13.03.1965
1086Manoj Pant (WB)30.06.1965
1087S Gopalakrishnan (TN)10.03.1969
1088Pramod Kumar Tiwari (AM)30.10.1965
1089Chandrakant Kumar Anil (BH)31.12.1967
1090Anil Malik (HY)04.04.1968
1091Vandana Gurnani (KN)15.07.1966
1092Sumita Dawra (AP)21.03.1965
1093N Muruganandam (TN)23.12.1967
1094Rajit Punhani (BH)01.07.1967
1095Jan E Alam (NL)01.08.1965
1096Shantmanu (JK)28.12.1965
1097Debashree Mukherjee (UT)19.11.1968
1098Sayed Jawaid Haider (GJ)03.12.1965
1099G Sai Prasad (AP)06.05.1966
1100Pramod Agrawal (MP)03.06.1963
1101Amit Yadav (UT)02.11.1965
1102Nivedita Shukla Verma (UP)03.11.1967
1103Shrikant M Deshpande (MH)02.04.1964
1104Lakku Venkateshwarlu (UP)01.04.1966
1105Renu G Pillay (CG)16.02.1968
1106Rachna Shah (KL)29.11.1967
1107Jagdish Prasad Gupta (GJ)01.07.1965
1108Seema Jain (PB)01.01.1967
1109Abhilaksh Likhi (HY)29.11.1966
1110Manish Kumar Gupta (UT)21.07.1967
1111Sandeep Garg (HY)10.10.1964
1112B Srinivas (KL)13.08.1962
1113S V R Sriniwas (MH)30.07.1965
1114Deepak Kapoor (MH)20.04.1966
1115Satya Brata Sahu (OR)30.06.1967
1116S Sidhartha (BH)11.11.1965
1117Aravind Kumar (TG)26.10.1966
1118Ajay Jain (AP)30.07.1966
1119Supriya Sahu (TN)27.07.1968
1120V Vidyavathi (KN)03.11.1967
1121Krishna Gupta (WB)22.06.1966
1122Rajesh Kumar Singh (UP)01.07.1967
1123Amrendra Pratap Singh (JH)01.12.1963
1124Puneet Kumar Goel (UT)03.08.1966
1125Ram Prakash Sisodia (AP)24.01.1968
1126Shrikant Walgad (HY)01.06.1964
1127Vijay Arora (OR)07.05.1965
1128G Anupama (HY)07.11.1967
1129Manu Shrivastava (MP)06.09.1967
1130Apoorva Kumar Singh (HY)24.10.1967
1131Vijayendra (AM)17.03.1963
1132Valsa Nair Singh (MH)31.05.1965
1133Ramesh Chand Meena (TN)01.09.1965
1134Shyam Arjunrao Tagade (MH)04.12.1962
1135Sentiyanger Imchen (NL)29.01.1967
1136Jagdish Chander (HP)27.01.1962
1137Uma Kant Panwar (UD)03.12.1966
1138Sanjay Rastogi (OR)24.01.1967
1139S Kumarswamy (UT)25.05.1959
1140Sucha Ram Ladhar (PB)16.01.1959
1141Ranbir Singh (UT)17.08.1963
1142Babu Lal Meena (UP)15.04.1968
1143Shambhu Kallolikar (TN)19.09.1963
1144K Narasimha (UT)25.11.1963
1145Mohan Jeet Singh (UT)21.06.1959
1146Chandrakant B Kamble (TN)02.06.1964
1147Paulunthang Vaiphei (MN)21.07.1969
1148S M Raju (BH)03.07.1960
1149Pradeep Kumar (JH)11.07.1958
Allotment Year 1992
1150Jayesh Ranjan (TG)25.09.1967
1151Dipak Kumar Singh (BH)23.07.1968
1152Arunish Chawla (BH)26.07.1968
1153Pankaj Agrawal (MP)19.11.1969
1154Vijay Kumar (UT)16.07.1970
1155Abhay Kumar (RJ)21.08.1968
1156J Radhakrishnan (TN)16.09.1966
1157Chanchal Kumar (BH)06.07.1969
1158Kailash Chand Gupta (MP)10.08.1967
1159Rajat Kumar Mishra (RJ)04.01.1968
1160Rajeev Verma (UT)12.12.1966
1161K Vijayanand (AP)18.11.1965
1162Subhas Chandra Lal Das (UT)10.04.1966
1163Rajendra Kumar (TN)03.01.1967
1164Sanjeev Kaushik (KL)23.04.1969
1165Saravjit Singh (PB)15.07.1966
1166Vimlendra Sharan (MH)21.08.1967
1167Shaleen Kabra (JK)12.07.1968
1168Raji Pramod Srivastava (PB)24.07.1969
1169Ashish Srivastava (MP)04.10.1966
1170Uma Mahadevan (KN)24.09.1967
1171Neeraj Mittal (TN)17.12.1967
1172Narendra Bhooshan (UP)12.03.1969
1173Sriram Taranikanti (TR)11.07.1966
1174Harjot Kaur Bamhrah (BH)11.05.1967
1175Subrat Sahoo (CG)05.07.1968
1176Vineet Joshi (MN)02.11.1968
1177Ashish Kumar Bhutani (AM)21.09.1967
1178Arun Kumar Gupta (HY)14.09.1966
1179Rajesh Lakhoni (TN)26.05.1969
1180Chandra Shekhar Kumar (OR)10.01.1969
1181Alok Khare (AM)01.01.1968
1182Om Prakash Gupta (MH)23.08.1966
1183Sanjay Jaju (TG)26.02.1969
1184Shashi Ranjan Kumar (TR)12.04.1964
1185Sanjay Kumar (NL)24.05.1965
1186Smita Bhardwaj (MP)16.03.1966
1187Rakesh Ranjan (MN)20.08.1966
1188Mangat Ram Sharma (TN)20.06.1967
1189Barun Kumar Ray (WB)19.02.1967
1190Bipul Pathak (JK)23.02.1969
1191K Ellangovan (KL)12.01.1962
1192Rakesh Kumar (UD)15.06.1964
1193Pradeep Yadav (TN)01.06.1967
1194Anurag Srivastava (UP)30.06.1967
1195K. A. Prasad Sinha (PB)19.12.1967
1196Manisha Arun Patankar (MH)16.03.1969
1197Anand Bardhan (UD)12.06.1967
1198Kumar Jayant (TN)22.12.1967
1199Nidhi Khare (JH)12.02.1968
1200Biswaranjan Samal (AM)20.07.1968
1201Barun Kumar Sahu (TR)21.04.1969
1202Sanjay Sethi (MH)23.09.1967
1203Seema Vyas (MH)03.04.1966
1204Neelam Shammi Rao (MP)30.03.1968
1205Ashwani Kumar (UT)01.01.1968
1206Vikas Raj (TG)31.03.1968
1207Bishwanath Sinha (KL)24.09.1968
1208Vumlunmang Vualnam (MN)20.07.1968
1209A Subbiah (WB)30.05.1963
1210P Annamalai (TN)05.05.1960
1211Milind Jayant Mhaiskar (MH)06.11.1968
1212Jyotsana Varma Ray (JH)07.09.1968
1213Budithi Rajasekhar (AP)15.12.1964
1214Hukum Singh Meena (BH)02.05.1963
1215V L Kantha Rao (MP)05.12.1967
1216Ravi Manubhai Parmar (BH)29.11.1964
1217Kalpana Shrivastava (MP)02.02.1964
1218A. K. Parmar (JK)30.07.1964
1219Sanjiv Kumar (UT)23.08.1965
1220Shamsheer Singh Rawat (AP)20.12.1969
1221Bipinchandra P. Shrimali (MH)23.11.1963
1222K Gopal (TN)10.08.1966
1223Rajagopal Devara (MH)17.08.1965
1224Jaspal Singh (PB)01.02.1961
Allotment Year 1993
1225Aniruddhe Mukherjee (MP)24.12.1968
1226Anil Kumar Singhal (AP)06.11.1970
1227Usha Titus (KL)30.01.1961
1228Gagandeep Singh Bedi (TN)09.09.1968
1229Tushar Giri Nath (KN)15.12.1968
1230M. T. Krishna Babu (AP)15.07.1966
1231Punya Salila Srivastava (UT)25.09.1970
1232Tanmay Kumar (RJ)27.09.1966
1233Sanjay Dubey (MP)28.09.1968
1234Amit Agrawal (CG)27.06.1970
1235Dipti Gaur Mukharjee (MP)03.02.1969
1236Sandeep Verma (RJ)12.03.1970
1237Sandeep Pondrik (BH)03.10.1968
1238Anurag Verma (PB)17.07.1969
1239Deepti Umashankar (HY)01.08.1970
1240Kamlesh Kumar Pant (HP)04.12.1970
1241Sukriti Likhi (HY)04.08.1968
1242K Ravindran Jyothilal (KL)31.05.1969
1243Sunil Paliwal (TN)25.11.1968
1244V Umashankar (HY)01.07.1968
1245Sanjeev Kumar (MH)01.10.1970
1246Roshni Sen (WB)28.06.1966
1247Amardeep Singh Bhatia (NL)18.11.1967
1248Kanwaljeet Singh Cheema (WB)19.04.1964
1249Deoranjan Kumar Singh (OR)02.01.1968
1250Rajiv Aggarwal (UP)17.05.1969
1251Alok Kumar Ii (UP)06.02.1970
1252Jagdish Prasad Gupta (MH)23.06.1963
1253Ravi Kota (AM)12.04.1966
1254Dheeraj Gupta (JK)05.08.1967
1255Avinash Kumar (JH)29.08.1969
1256Manisha Verma (MH)08.06.1967
1257Prashant Kumar Singh (MN)20.06.1970
1258Prabhat Kumar Mishra (WB)21.01.1967
1259Manohar Agnani (MP)14.08.1964
1260Shikhar Agarwal (RJ)09.07.1970
1261Nikunja Bihari Dhal (OR)20.06.1969
1262Neeraj Mandloi (MP)04.08.1968
1263Akhil Arora (RJ)04.02.1969
1264Dheeraj Kumar (TN)01.06.1970
1265Uday Singh Kumawat (BH)29.08.1968
1266Puneet Kumar (KL)25.03.1967
1267Prashant Goyal (UT)25.07.1967
1268Vivek Kumar Dewangen (MN)14.04.1967
1269Rakesh Kumar Verma (PB)25.04.1971
1270Lokesh Chandra (MH)30.11.1970
1271Kakumanu Siva Prasad (PB)01.06.1970
1272S Vijayakumar (TN)07.06.1967
1273Ajay Tewari (AM)05.08.1970
1274Gopal Krishna Dwivedi (AP)24.10.1964
1275Anoop Kumar Aggarwal (WB)01.07.1971
1276Abha Shukla (MH)02.09.1969
1277A. K. Kaluaram Meena (OR)29.09.1969
1278Mihir Kumar Singh (BH)05.01.1968
1279Alok (RJ)15.11.1966
1280S R Umashankar (KN)05.04.1965
1281Vikram Dev Dutt (UT)17.09.1969
1282K Manivasan (TN)02.07.1967
1283Veena Kumari Meena (UP)02.06.1967
1284Nagaraju Maddirala (TR)08.02.1966
1285Devendra Kumar Dhodawat (KL)02.02.1967
1286Asgar Hassan Samoon (JK)17.06.1963
1287Surendra Singh (JH)01.07.1964
1288Surendra Kumar Bagde (MH)19.03.1969
1289Donald Philips Wahlang (AM)04.09.1965
1290Kailash Chand Samaria (AM)13.11.1969
1291Neerja (HY)24.09.1970
1292Surendra Kumar (OR)01.07.1966
1293Khilli Ram Meena (UT)04.12.1967
1294Rajan Namdeo Khobragade (KL)27.06.1966
1295Ramesh Kumar Ganta (PB)01.09.1963
1296Dushyant Nariala (WB)02.06.1967
1297Ramesh Sheoram Thete (MP)23.07.1960
1298Aparna Arora (RJ)01.10.1968
1299Anupam Rajan (MP)11.01.1968
Allotment Year 1994
1300Srivatsa Krishna (KN)24.09.1968
1301Kuldeep Ranka (RJ)05.01.1972
1302Navin Kumar Choudhary (JK)25.08.1969
1303Anuradha Thakur (HP)12.04.1970
1304Sreya Guha (RJ)29.05.1968
1305Sanjay Kumar Shukla (MP)20.09.1969
1306Rajesh Agarwal (MN)05.01.1970
1307Richa Sharma (CG)26.03.1969
1308Rajesh Kumar Sinha (KL)27.03.1966
1309Arvind Shrivastava (KN)16.01.1971
1310P Amudha (TN)19.07.1970
1311Tejveer Singh (PB)27.11.1970
1312Vivek Aggarwal (MP)01.06.1971
1313Santosh Kumar Sarangi (OR)01.07.1970
1314Sharat Chauhan (UT)17.11.1968
1315Manish Jain (WB)25.03.1970
1316Anurag Agarwal (HY)11.10.1967
1317Atul Anand (TN)19.07.1969
1318Pallavi Jain Govil (MP)29.11.1971
1319Nidhi Chhiber (CG)24.06.1969
1320Vikas Shankar Kharage (MH)17.03.1968
1321Sudeep Jain (TN)16.05.1969
1322Sanjay Lohiya (AM)30.08.1969
1323Vennecaganti Radha (MH)06.05.1968
1324Vikas Sheel (CG)10.06.1969
1325Samir Kumar Sinha (AM)16.11.1969
1326Vikas Pratap (PB)15.02.1969
1327Kakarla Usha (TN)06.03.1969
1328Pawan Kotwal (JK)24.12.1965
1329B. Venugopal Reddy (MH)01.05.1968
1330Praveen Prakash (AP)01.07.1971
1331Ranjana Chopra (OR)21.08.1971
1332Sanjeev Khirwar (UT)29.11.1971
1333Rashmi Arun Shami (MP)10.12.1969
1334Hari Ranjan Rao (MP)27.05.1969
1335Ravi Inder Singh (WB)20.12.1967
1336Leena Johri (UP)28.12.1968
1337Ashish Chandra Verma (UT)12.06.1969
1338Amit Kumar Ghosh (UP)29.12.1966
1339A. P. Das Joshi (AM)25.06.1968
1340Naresh Pal Gangwar (RJ)21.10.1970
1341Rajeev Chandra Joshi (AM)25.09.1970
1342Sabyasachi Ghosh (TG)16.04.1967
1343Sheo Shekhar Shukla (MP)22.09.1968
1344Niraj Verma (AM)06.07.1969
1345Aparajita Sarangi (OR)08.10.1969
1346Alok Shekhar (PB)13.04.1970
1347Santosh Kumar (MH)29.07.1971
1348Nandini Chakravorty (WB)10.06.1969
1349Partha Sarthi Sensharma (UP)30.06.1970
1350Sonia Sethi Bali (MH)29.07.1969
1351Atish Chandra (BH)03.12.1969
1352Dhirendra Kr Tiwari (PB)30.12.1968
1353Piyush Goyal (NL)01.07.1972
1354Anand Kumar (RJ)25.06.1967
1355Rinku Dhugga (UT)18.08.1969
1356Sanjay Garg (KL)10.10.1970
1357Anjum Parwez (KN)03.02.1969
1358Roli Singh (RJ)10.03.1969
1359G Mathi Vathanan (OR)03.01.1966
1360L. S. Changsan (AM)27.06.1971
1361Dinesh T. Waghmare (MH)26.06.1965
1362Asheemkumar S K Gupta (MH)27.06.1970
1363J M Balamurugan (PB)21.03.1966
1364Onkar Chand Sharma (HP)03.02.1967
1365Amar Nath (UT)30.03.1966
1366K Sreenivasulu (SK)09.10.1961
1367Apoorva (TN)18.01.1965
1368Manoj Kr Pingua (CG)21.08.1969
1369Dipali Rastogi (MP)10.12.1971
1370Manish Rastogi (MP)20.10.1970
1371N Manjunatha Prasad (KN)12.11.1964
1372Katru Ram Mohana Rao (UP)15.03.1963
1373Rajeev Arun Ekka (JH)24.03.1964
1374Mary Neelima Karketta (MH)22.08.1962
Allotment Year 1995
1375Ashutosh Jindal (TR)11.12.1971
1376M A Siddique (TN)08.09.1971
1377Jaspreet Talwar (PB)13.02.1969
1378Ashish Kumar Goel (UP)12.02.1973
1379Rohit Kansal (JK)28.07.1969
1380Praveen Gupta (RJ)19.03.1969
1381Bharat Harbanslal Khera (HP)03.01.1972
1382Maninder Kaur Dwivedi (CG)28.07.1971
1383Vijayendra Kumar (HY)26.12.1969
1384Hemant Sharma (OR)25.09.1969
1385Rajesh Pandey (WB)29.06.1972
1386B Venkatesham (TG)10.04.1968
1387Nitin Madan Kulkarni (JH)01.01.1972
1388Abhishek Singh (NL)01.07.1971
1389Ashwini Satish Bhide (MH)25.05.1970
1390Vatsala Vasudeva (GJ)01.07.1970
1391Sajjan Singh Yadav (UT)05.01.1969
1392R Jaya (TN)10.06.1969
1393Bhuvnesh Kumar (UP)10.06.1967
1394P Senthilkumar (TN)15.07.1968
1395Gaurav Dwivedi (CG)04.11.1972
1396M Ariz Ahammed (AM)12.08.1968
1397Varsha Joshi (UT)09.07.1971
1398Sachin Sinha (MP)23.09.1972
1399Prateek Hajela (AM)21.11.1969
1400Ravindra Telang (SK)12.07.1969
1401M Maheshwar Rao (KN)20.08.1971
1402Mritunjay Kr Narayan (UP)01.01.1970
1403Santosh Kumar Yadav (UP)19.01.1971
1404Arvind Kumar Chaudhary (BH)21.11.1970
1405T K Anil Kumar (KN)27.10.1970
1406Sushil Kumar Lohani (OR)05.01.1972
1407Hussan Lal (PB)01.08.1962
1408Radhika Rastogi (MH)22.10.1970
1409K H Govinda Raj (MH)17.07.1968
1410Khalil Ahmed (WB)16.11.1966
1411Ajoy Kumar Singh (JH)04.03.1970
1412B Kalyan Chakravarthy (AM)06.07.1967
1413Mustafa Mohammad (UP)15.08.1968
1414Bishnupada Sethi (OR)21.03.1967
1415Sandhya V Sharma (TN)09.02.1971
1416Amod Kumar (UP)25.07.1971
1417Sawant Bhasker Atmaram (RJ)05.06.1969
1418Chithra Arumugam (OR)03.11.1968
1419Sanjay Kumar (TG)01.01.1972
1420G Jayalakshmi (AP)23.08.1969
1421B Chandra Mohan (TN)31.10.1969
1422Archana Varma (AM)16.02.1970
1423Mukesh Kumar Meshram (UP)26.06.1967
1424Shakil P Ahamed (AM)12.11.1966
1425Keshav Chandra (UT)06.10.1969
1426Rajeev Singh Thakur (RJ)29.06.1969
1427T Udhayachandran (TN)17.05.1972
1428Dilip Kumar (PB)28.11.1969
1429D Thara (GJ)03.07.1971
1430Ashwini Bhagat (RJ)02.02.1968
1431Shailendra Kumar (JK)08.10.1969
1432Rawther Dawood Nazeem (HP)02.12.1968
1433Vijaya Lakshmi Nadendla (BH)01.06.1967
1434B Rajender (BH)25.06.1967
1435Anil Kumar Singh (UT)23.04.1969
1436Vikas Chandra Rastogi (MH)25.01.1971
1437Chandra Bhushan Kumar (UT)25.08.1967
1438Sanjay Prasad (UP)23.05.1971
1439Rajesh Prasad (AM)08.11.1970
1440Hitesh Kumar S Makwana (TN)28.04.1966
1441H Rajesh Prasad (UT)01.06.1967
1442Santhosh Babu (TN)12.03.1968
1443Amrit Abhijat (UP)21.06.1968
1444Benhur Mahesh Dutt Ekka (TG)04.10.1970
1445Satendra Singh (JH)28.08.1971
1446D Suresh (HY)12.08.1966
1447John Berchmans Ekka (AM)29.03.1968
1448R Ramesh Kumar (UP)04.10.1967
1449Khatravath Ravinder Naik (UP)12.05.1965
1450Thaithuilung Panmei (MN)15.08.1967
1451Kunji Lal Meena (RJ)04.01.1969
Allotment Year 1996
1452R Ranjit (WB)03.09.1972
1453Navin Mittal (TG)01.10.1973
1454Sanjay Ajoykumar Mukerjee (MH)07.03.1972
1455Anurag Goel (AM)24.08.1971
1456Dheeraj Sahu (UP)19.06.1972
1457Anand Kishor (BH)06.11.1971
1458Shyamal Misra (HY)16.06.1973
1459Vivek Pratap Singh (PB)15.11.1972
1460Ritesh Kumar Singh (KN)28.07.1973
1461Mukesh Kumar (GJ)08.07.1970
1462Yatendra Kumar (TR)13.12.1967
1463Rahul Singh (BH)15.08.1971
1464Gitanjali Gupta Kundra (UT)28.11.1970
1465Ajitabh Sharma (RJ)11.12.1972
1466V Shashank Shekhar (NL)24.05.1973
1467Ashish Kundra (UT)06.03.1973
1468Alok Gupta (RJ)01.10.1971
1469Puneet Kansal (SK)13.10.1971
1470Nitishwar Kumar (UP)28.08.1971
1471Davindra Pal Ahuja (MP)12.12.1970
1472Maneesh Garg (HP)10.06.1972
1473A Anbarasu (UT)07.06.1970
1474Manisha Saxena (UT)02.02.1972
1475V Rashmi Mahesh (KN)21.02.1974
1476Mona K. Khandar (GJ)15.08.1969
1477T Natarajan (GJ)05.05.1971
1478Binod Kumar (WB)06.02.1974
1479Aneeta C Meshram (UP)08.12.1971
1480Anil Garg (UP)06.08.1971
1481Arabinda Kr Padhee (OR)15.08.1969
1482Nitesh Kumar Vyas (MP)28.08.1971
1483Rupinder Singh (MH)03.12.1971
1484Muddada Ravi Chandra (AP)19.08.1972
1485Faiz Ahmed Kidwai (MP)29.11.1972
1486Lav Aggarwal (AP)19.02.1972
1487Krishna Kumar Dwivedi (AM)14.10.1969
1488Vinita Ved (MH)07.07.1970
1489M Devaraj (UP)27.05.1970
1490Saswata Mishra (OR)10.09.1973
1491Usha Padhee (OR)01.06.1969
1492Minhaj Alam (KL)14.04.1972
1493Raj Kamal Chaudhuri (PB)09.03.1964
1494Mukesh Chandra Sahu (AM)03.09.1973
1495B Suman (KL)24.12.1970
1496Vipin Kumar (BH)27.07.1969
1497Jitendra Kumar Sinha (TR)25.09.1970
1498S Chockalingam (MH)13.05.1967
1499Vir Vikram Yadav (OR)31.07.1971
1500M Dana Kishore (TG)05.10.1966
1501Mohd A P M Hanish (KL)17.02.1969
1502Chandraker Bharti (UT)30.10.1967
1503A Karthik (TN)07.07.1974
1504Sanjeev Kumar Jha (MP)20.08.1969
1505Ajoy Kumar Sinha (PB)04.01.1966
1506Dharmendra Pratap Yadav (TN)05.09.1968
1507Sanjay J Khandare (MH)06.02.1968
1508Amit Rathore (MP)22.01.1972
1509Shashi Bhushan Kumar (AP)25.09.1968
1510Mohammed Mohsin (KN)15.05.1969
1511Sanjeev Jaiswal (MH)07.04.1972
1512Dinesh Kumar (RJ)17.02.1972
1513Rajeev Topno (GJ)28.05.1974
1514Vishal Kumar Dev (OR)01.01.1970
1515Subhash Chand Sharma (UP)17.02.1966
1516Uma Kant Umrao (MP)01.08.1966
1517Paraag Jaiin Nainuttia (MH)14.12.1972
1518V Hekali Zhimomi (UP)05.03.1971
1519Rajender Kumar Kataria (KN)08.09.1969
1520Caralyn K Deshmukh (MP)05.04.1970
1521Senthil K Kumar (BH)01.05.1969
1522Mamta Verma (GJ)01.04.1972
1523H R Srinivasa (BH)20.05.1971
1524Vandana Dadel (JH)08.01.1971
1525Rajesh Kumar Yadav (RJ)09.12.1973
1526Mast Ram Meena (JH)06.06.1968
1527Idzes Angmo Kundan (MH)18.11.1969
Allotment Year 1997
1528Sunil Kumar Barnwal (JH)01.02.1974
1529Sanjeeb Kumar Mishra (OR)21.08.1970
1530Mahendra Prasad Agarwal (UP)18.11.1972
1531Rahul Bhandari (PB)13.09.1973
1532Santosh Kumar Mall (BH)14.08.1973
1533Sharmila Mary Joseph K (KL)22.09.1970
1534Peeyush Kumar (AP)19.09.1973
1535Rajneesh (HP)23.11.1973
1536Subhashish Panda (HP)27.10.1968
1537Manish Singh (MP)16.03.1971
1538D Karthikeyan (TN)12.05.1968
1539Bhupinder Kaur Aulakh (UD)31.01.1970
1540Sandeep Kumar (UT)12.09.1972
1541Sanghamitra Ghosh (WB)11.01.1970
1542Manoj Kumar Dwivedi (JK)09.07.1972
1543Hemant Kumar Gera (RJ)29.08.1970
1544S Swarna (TN)26.07.1971
1545Ashish Vachhani (TN)19.07.1970
1546Naveen Mahajan (RJ)13.11.1971
1547Shahmeena Husain (GJ)06.03.1972
1548Pamu Sampath Kumar (AM)20.05.1970
1549Rakhee Gupta Bhandari (PB)28.07.1972
1550Shailaja Ramaiyer (TG)10.11.1970
1551Niharika Barik (CG)23.04.1970
1552Raghwendra Kumar Singh (MP)14.11.1968
1553Asheesh Sharma (MH)25.12.1971
1554Rajesh Kumar Sinha (WB)30.11.1971
1555Manish Bhardwaj (GJ)08.12.1972
1556Ahmed Nadeem (TG)26.11.1972
1557Tinku Biswal (KL)15.01.1971
1558Rakesh Gupta (HY)08.10.1972
1559Krishan Kumar (PB)25.02.1969
1560Vijay Singhal (MH)30.05.1971
1561Shyam Jagannathan (AM)10.08.1973
1562Subodh Kumar Singh (CG)15.08.1973
1563Jamjam Syamala Rao (AP)22.05.1967
1564Ashwini Kumar (GJ)28.04.1975
1565Sanjay Kumar Singh (OR)05.10.1971
1566Eknath Rajaram Dawale (MH)15.05.1968
1567Sonal Mishra (GJ)30.08.1972
1568M Geetha (CG)09.05.1971
1569Rabindra Kumar Agarwal (KL)15.01.1969
1570Pankaj Kumar (BH)01.01.1970
1571S Selvakumar (KN)10.07.1968
1572Sanoj Kumar Jha (SK)14.11.1973
1573Gayatri A Rathore (RJ)26.01.1975
1574Shantanu (TR)27.08.1972
1575Rohit Kumar (RJ)01.03.1969
1576M K Shanmuga Sundaram (UP)07.02.1969
1577Beela Rajesh (TN)15.11.1969
1578Hari Om (UP)15.07.1971
1579Sanjeev Hans (BH)19.10.1973
1580Shasidhar K Srinivas (KL)29.01.1965
1581Kamini Chauhan Ratan (UP)13.07.1971
1582Sukh Veer Singh (MP)02.01.1972
1583Surendra Gupta (WB)05.05.1971
1584Pankaj Kumar Bansal (TN)03.03.1970
1585Harsh Gupta (KN)24.09.1971
1586Ramesh Chand Meena (GJ)04.03.1969
1587A N Safeena (BH)27.05.1968
1588Onkar Singh Meena (WB)20.07.1970
1589P Krishnamurthy (UT)01.09.1966
1590Amlan Aditya Biswas (KN)25.08.1968
1591Pramod Kr. Meherda (OR)11.11.1970
1592Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)07.03.1970
1593Satyabrata Sahoo (TN)03.05.1969
1594Rajeev Kumar (WB)05.08.1969
1595N Sridhar (TG)01.06.1971
1596V Candavelou (UT)26.10.1971
1597Gulshan Bamra (MP)10.05.1973
1598Lalrinliana Fanai (UD)24.05.1970
1599Veerendra Kumar Meena (PB)12.08.1966
1600Har Sahay Meena (TN)07.10.1971
1601Harshdeep Shriram Kamble (MH)18.05.1970
1602Robert L. Chongthu (BH)29.06.1974
Allotment Year 1998
1603Himani Pande (JH)04.04.1971
1604Nikunj Kumar Srivastava (MP)15.01.1973
1605Aradhana Patnaik (JH)31.07.1973
1606Munish Moudgil (KN)19.01.1974
1607Dhananjay Dwivedi (GJ)01.07.1973
1608Vishal Chauhan (SK)01.12.1974
1609Puneet Agarwal (TR)23.07.1974
1610Vikas Garg (PB)02.08.1970
1611Ritvik Ranjanam Pandey (KN)02.07.1976
1612Rajeev Kumar Mital (MH)13.02.1974
1613Ashok B (KL)27.02.1973
1614Narayan Swaroop Nigam (WB)25.12.1973
1615Devesh Kumar (HP)01.07.1974
1616Akash Tripathi (MP)22.06.1975
1617Santosh Dattatraya Vaidya (UT)14.04.1974
1618Alok Kumar Iii (UP)16.04.1974
1619Brijendra Singh (HY)13.05.1972
1620Vaibhav Galriya (RJ)30.04.1974
1621Manish Thakur (AM)03.02.1976
1622Suresh Kumar Vashisth (OR)11.12.1972
1623Saurabh Vijay (MH)28.02.1975
1624Srikant Nagulapalli (AP)24.04.1973
1625Ajay Chauhan (UP)24.09.1973
1626G. Dev Tripathi (AM)15.07.1971
1627P Manivannan (KN)27.09.1972
1628Anil Kumar Iii (UP)24.09.1974
1629Rahul Sharma (JH)31.01.1972
1630Rajeev Ranjan (HY)08.07.1973
1631Anil Kumar Sagar (UP)01.04.1975
1632Vandana Yadav (WB)10.02.1972
1633C Vijayaraj Kumar (TN)22.07.1965
1634Neena Sharma (UP)10.02.1970
1635Pandhari Yadav (UP)21.01.1971
1636Naveen Raj Singh (KN)09.05.1969
1637Vishal Gagan (OR)24.07.1974
1638Sanjeev Kumar (GJ)24.08.1970
1639Sumer Singh Gurjar (PB)23.06.1973
1640Narmdeshwar Lal (BH)09.01.1970
1641Pravin Chindu Darade (MH)15.06.1968
1642Sirra Karuna Raju (PB)24.07.1970
1643Sandeep Kumar Sultania (TG)20.11.1971
1644Kaling Tayeng (UT)29.07.1974
1645Mukesh Chand Gupta (MP)07.06.1973
1646Kamal Kishore Soan (JH)25.03.1969
1647Gyanesh Bharti (UT)31.12.1973
1648Ranjeet Singh Deol (MH)15.02.1970
1649Tatipudi Ravikanth (RJ)03.08.1971
1650R Ramakrishnan (NL)06.02.1965
1651Mukesh Kumar Meena (AP)15.08.1971
1652Neelam Meena. (WB)05.02.1970
1653Subir Kumar (RJ)06.09.1975
1654Ajay Kumar Singh I (UP)05.02.1970
1655Mohammad Shahid (GJ)16.09.1971
1656Anandrao Vishnu Patil (TN)02.02.1974
1657S Murali Krishna (GJ)10.01.1965
Allotment Year 1999
1658Bhawna Garg (PB)02.11.1976
1659M S Srikar (KN)18.04.1975
1660Kunal Kumar (MH)25.03.1976
1661Amit Singh Negi (UD)30.01.1976
1662Mugdha Sinha (RJ)04.06.1974
1663V Sheshadari (TG)27.04.1973
1664Shubha Sharma (OR)20.04.1976
1665Vinay Kumar Choubey (JH)20.01.1975
1666Hirdesh Kumar (JK)10.10.1971
1667Bhaskar Jyoti Sharma (OR)21.01.1972
1668Puneet Yadav (WB)18.09.1974
1669Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)19.09.1975
1670M Beena (KL)07.02.1974
1671Brajendra Navnit (TN)21.10.1974
1672Amandeep Garg (HP)10.10.1974
1673S Avhad Neelkanth (PB)23.02.1972
1674Hareet Shukla (GJ)15.06.1976
1675Pushpendra Rajput (HP)18.02.1976
1676Rahul Kumar Purwar (JH)05.07.1974
1677Parwez Ahmed Siddiqui (WB)12.01.1971
1678Ajay Bhadoo (GJ)11.02.1971
1679Ajoy Sharma (PB)05.12.1973
1680Ashutosh Agnihotri (AM)11.03.1974
1681Navdeep Rinwa (UP)28.01.1973
1682P Guruprasad (UP)04.06.1972
1683Choten Dhendup Lama (WB)30.12.1972
1684Vinay Kumar (BH)03.10.1971
1685Richa Bagla (MH)04.04.1976
1686N. B. S. Rajput (OR)17.06.1970
1687Kanti Lal Dande (AP)02.10.1968
1688Anshu Sinha (MH)07.01.1972
1689Sanyukta Samaddar (UP)28.08.1975
1690Ravinder (UP)09.07.1973
1691N Gulzar (AP)29.05.1974
1692Pawan Kumar Sharma (MP)30.08.1973
1693Ashish Chatterjee (TN)21.02.1973
1694Shunchonngam J. Chiru (TN)30.01.1973
1695Arun Kumar Sinha (MN)08.09.1973
1696E Ramesh Kumar (MP)20.04.1971
1697Sonmoni Borah (CG)01.04.1976
1698Vikas Sitaramji Bhale (RJ)06.06.1967
1699Sudhir Kumar (UT)23.12.1974
1700Subodh Yadav (KN)05.08.1972
1701Bhawani Singh Detha (RJ)21.04.1973
1702Atul Nilkantha Patne (MH)01.07.1971
1703Indra Mallo Jain (MH)23.05.1973
1704Sunil Kumar (JH)02.06.1970
1705Ashok Kumar Singh (KL)25.08.1969
1706Dev Raj Dev (TN)21.01.1973
1707Sarita Chauhan (JK)09.05.1970
Allotment Year 2000
1708Sorabh Babu (UP)10.11.1976
1709Santosh K. Misra (TN)12.09.1971
1710Manju Rajpal (RJ)01.06.1972
1711S Suresh Kumar (AP)25.05.1972
1712Sujata R Karthikeyan (OR)09.05.1975
1713Vinod R Rao (GJ)08.10.1976
1714Nitin Kumar Yadav (HY)25.12.1976
1715D Anandan (SK)09.02.1976
1716G Prakash (TN)14.02.1976
1717Jitendra Srivastava (BH)19.11.1974
1718Pooja Singhal (JH)07.07.1978
1719Santanu Basu (WB)11.09.1974
1720Diwakar Nath Misra (AM)31.07.1974
1721V Karthikeya Pandian (OR)29.05.1974
1722Prem Singh Meena (BH)10.04.1976
1723Anand Singh (KL)01.01.1974
1724Alaknanda Dayal (PB)13.06.1975
1725M Thennarasan (GJ)25.07.1971
1726Raj Kumar Dinesh Singh (MN)08.02.1975
1727Sonali Ponkshe Vayangankar (MP)27.07.1975
1728Pankaj Kumar Pandey (KN)30.07.1976
1729Rahul Tiwari (PB)04.03.1976
1730N Saravana Kumar (BH)24.07.1973
1731Deepak Agarwal (UP)10.10.1974
1732Amit Gupta (UP)01.07.1976
1733Ranvir Prasad (UP)05.02.1978
1734Shobhit Jain (MP)14.09.1973
1735Vivek Kumar Porwal (MP)21.02.1971
1736P Hemalatha (KN)05.05.1976
1737Solomon Arokiaraj (AP)12.06.1973
1738Anupam Anand (GJ)05.07.1976
1739Sandeep Yadav (MP)26.04.1973
1740Abhijit Sinha (NL)23.11.1974
1741Prem Singh (MN)16.03.1973
1742Kumar Rahul (PB)05.01.1973
1743N Nawin Sona (MH)10.05.1975
1744Rahul Bojja (TG)04.01.1972
1745Debasish Prusty (RJ)07.07.1976
1746Frederick Roy Kharkongor (AM)11.07.1974
1747V Ponnuraj (KN)15.05.1973
1748Milind Shivram Torawane (GJ)30.08.1972
1749Maneesh Chauhan (UP)20.02.1975
1750Md. G. Ali Ansari (WB)21.01.1974
1751Anil Meshram (TN)18.07.1971
1752Dhanalakshmi K. (UP)27.11.1972
1753Niranjan Kr. Sudhansu (MH)26.07.1975
1754Manish Kumar Verma (OR)01.04.1974
1755Madhup Vyas (UT)09.10.1974
1756Ranjan Kumar (UP)12.08.1976
1757Anurag Yadav (UP)16.06.1976
1758Pankaj Aggarwal (HY)28.09.1974
1759Piyush Singh (MH)26.10.1976
1760Temjenwapang Ao (OR)26.09.1975
1761Dilraj Kaur (UT)16.12.1973
1762Manmeet Kaur Nanda (WB)18.04.1973
Allotment Year 2001
1763Vijayalakshmi P Bidari (MH)10.07.1977
1764Shahla Nigar (CG)31.03.1973
1765Gurkirat Kirpal Singh (PB)05.09.1974
1766Sridhar Chiruvolu (BH)21.03.1972
1767Nipun Vinayak (MH)02.12.1976
1768Amitabh Kaushal (JH)10.03.1973
1769Ajay Kumar Shukla (UP)01.01.1973
1770Shrikar Keshav Pardeshi (MH)09.08.1973
1771Smita Sabharwal (TG)19.06.1977
1772Arti Kanwar (GJ)05.08.1975
1773Naveen Jain (RJ)15.04.1975
1774Vikas Gupta (HY)19.09.1975
1775Shalini Pandit (OR)11.09.1974
1776Mandeep K Bhandari (JK)14.12.1974
1777Darpan Jain (KN)30.08.1977
1778Lokhande P Sitaram (UT)20.11.1973
1779Navneet Mohan Kothari (MP)05.09.1977
1780T N Venkatesh (TN)15.05.1976
1781Krishna Kant Pathak (RJ)11.08.1973
1782Ankita Mishra (UT)05.01.1976
1783P Umanath (TN)02.12.1974
1784Ekroop Caur (KN)11.01.1975
1785Nidhi Mani Tripathi (MN)01.07.1973
1786Sanjeev Verma (JK)06.04.1974
1787Vijay Nehra (GJ)06.07.1975
1788Siddharth Jain (AP)09.03.1976
1789Asvini Kumar Yadav (WB)15.06.1971
1790Neetu Kumari Prasad (TG)14.02.1974
1791Nidhi Pandey (MH)08.03.1975
1792Rajesh Kumar (BH)17.10.1973
1793Parikipandla Narahari (MP)01.03.1975
1794R Meenakshi Sundaram (UD)21.05.1973
1795Jujjavarapu Balaji (AM)26.08.1973
1796Aparna U (UP)10.11.1975
1797Mayank Warwade (BH)19.08.1974
1798Anu Aggarwal (NL)27.08.1974
1799Prajakta R. Lavangare (MH)02.09.1974
1800Anbalagan P. (MH)12.05.1972
1801J Ravishankar (KN)05.08.1970
1802Salim P B (WB)15.03.1973
1803Christina Z Chongthu (TG)21.03.1976
1804Rajendra Ratnoo (TN)03.07.1970
1805R Selvam (HP)01.07.1971
1806Kaul Sanjay Moolchand (KL)15.08.1969
1807Pankaj Yadav (HY)10.03.1977
1808S. B. Lal Susheel (UP)01.07.1973
1809R Kirlosh Kumar (TN)04.10.1976
1810Vijay Dahiya (HY)22.09.1972
1811Nandita Gupta (HP)19.05.1974
1812Santhanagopalan R. (OR)29.06.1968
1813Dodda Venkata Swamy (OR)31.03.1976
1814R Lalvena (TN)25.10.1977
1815Abhinav Chandra (WB)20.12.1976
1816Amneet P.Kumar (HY)27.10.1977
1817Priyank Bharti (PB)25.08.1974
1818S V S Ranga Rao (UP)28.08.1971
1819Mohan Lal Meena (MN)20.04.1972
Allotment Year 2002
1820Manish Ranjan (JH)10.07.1975
1821Satyaprakash T L (HY)21.03.1976
1822Ajeet Kumar (MP)25.06.1977
1823Dinesh Arora (KL)23.12.1976
1824Abhishek Jain (HP)04.12.1977
1825Pankaj Kumar (UP)10.09.1979
1826Smaraki Mahapatra (WB)23.01.1976
1827Padmini Singla (UT)23.12.1976
1828Saurabh Gaur (AP)06.11.1979
1829Girish S. N. (OR)12.05.1977
1830Archana Patnaik (TN)20.04.1974
1831Sigy Thomas Vaidhyan (TN)09.02.1978
1832Nitesh Kumar Jha (UD)22.04.1977
1833M Selvendran (MP)13.12.1973
1834P Velrasu (MH)22.12.1973
1835Krishan Kumar (OR)04.09.1976
1836Sanjay Kumar Agarwal (BH)03.02.1976
1837Radhika Jha (UD)09.12.1976
1838Ashutosh A.T. Pednekar (RJ)28.06.1977
1839N Manjula (KN)21.08.1975
1840C Sudharsan Reddy (TG)09.07.1972
1841Rohit Yadav (CG)07.07.1976
1842Mrinalini Darswal (OR)12.07.1974
1843Praveen N Gedam (MH)11.10.1977
1844Prithvi Raj (RJ)16.08.1974
1845Sameer Verma (UP)21.09.1972
1846Debjani Chakrabarti (OR)08.09.1973
1847B. Chandrashekhar (MP)21.06.1978
1848Zade Vijay Namdeorao (PB)30.12.1971
1849M Imkongla Jamir (KN)10.11.1974
1850Manisha Trighatia (UP)22.05.1973
1851Nikhil Kumar (UT)13.08.1976
1852Jai Prakash Shivahare (GJ)05.07.1974
1853Shailesh Bagauli (UD)02.02.1977
1854Saurabh Jain (KL)30.09.1977
1855Archana (WB)30.09.1977
1856Gouri Shanker Priyadarshi (UP)10.07.1972
1857Pratima Satish Kumar (BH)27.08.1976
1858Sanjay Kumar (UP)15.08.1978
1859D Senthilpandiyan (UD)21.06.1977
1860Vikas Anand (UT)12.01.1975
1861Jyoti Buddha Prakash (TG)01.10.1974
1862Saumitra Mohan (WB)04.04.1973
1863Senthil Pandian C (UP)24.12.1974
1864Mohammed Shayin (HY)22.01.1973
1865Kamal Preet Singh (CG)24.09.1977
1866Baldeo Purushartha (PB)05.01.1974
1867Shamla Iqbal (KN)20.05.1973
1868Samayamoorthy C (TN)01.10.1970
1869Saurabh Bhagat (JK)30.04.1977
1870M Angamuthu (AM)28.04.1975
1871Lochan Sehra (GJ)01.01.1980
1872Mebanshailang R Synrem (AM)03.12.1975
1873Sandeep Kumar (GJ)01.01.1976
1874Pankaj Kumar Pal (BH)04.07.1972
1875Avanindra Singh (WB)15.11.1971
1876Saravanan M (BH)03.06.1971
1877Pankaj Kumar (MH)12.04.1977
1878Anup Kumar Yadav (MH)20.07.1974
Allotment Year 2003
1879Ankur Garg (UT)14.06.1980
1880Avantika Singh Aulakh (GJ)02.03.1981
1881Aswathy S (OR)15.05.1977
1882Swati Sharma (UT)19.12.1977
1883Ministhy S (UP)27.05.1973
1884Siddharth Mahajan (RJ)29.08.1976
1885Arun Roy V (TN)11.03.1979
1886Anu George (TN)15.04.1976
1887Ritu Maheshwari (UP)14.07.1978
1888Pooja Kulkarni (TN)14.03.1978
1889Avinash Champawat (CG)15.12.1977
1890Kamal Kishor Yadav (PB)24.09.1978
1891Nandini Paliwal (UT)24.02.1976
1892Pritam B Yashvant (RJ)05.02.1975
1893Roopwant Singh (GJ)05.03.1978
1894Kona Sasidhar (AP)18.08.1975
1895Mayur Maheshwari (UP)26.07.1976
1896Bandana Preyashi (BH)21.02.1974
1897Sanjay Goel (MP)09.03.1974
1898Rajat Agarwal (PB)27.03.1978
1899Lokesh Kumar Singh (BH)08.05.1977
1900Babu A. (AP)14.07.1975
1901Ritu Sain (CG)22.07.1978
1902Adusumilli V Raja Mouli (UP)15.08.1973
1903M. Sankaranarayanan (MH)30.06.1977
1904Sumant Singh (MN)07.07.1975
1905R.Anandakumar (TN)06.09.1975
1906Krishna Kunal (RJ)25.01.1975
1907Bhanu Prakash Yeturu (RJ)07.09.1976
1908Amit Singla (UT)27.08.1978
1909Sandhya Bhullar (GJ)05.03.1978
1910Amrita Soni (UP)24.08.1975
1911Saurabh Rao (MH)20.04.1975
1912Rajesh Kumar Sharma (JH)16.08.1976
1913Anupam Kumar (BH)14.11.1974
1914Sowjanya (UD)11.10.1978
1915P. Siddhartha Komal (CG)12.09.1978
1916Amit Kumar Agrawal (HY)04.01.1977
1917J. D. K. Rajaram (UD)08.12.1973
1918Niraj Kumar Pawan (RJ)27.08.1979
1919Sudha Devi M (HP)01.12.1975
1920Joshi Ajit Balaji (HY)01.01.1979
1921Vivek Pandey (UT)22.07.1979
1922Vikas Gothalwal (UP)18.02.1978
1923Swaroop P (GJ)25.04.1978
1924Sanjeev Kumar (MH)04.09.1971
1925Aboobacker Siddique P (JH)08.03.1974
1926Nishant Warwade (MP)25.04.1976
1927Abhishek Chandra (TR)27.11.1975
1928Jayant Narlikar (AM)15.08.1978
1929Jawale Nitin Bhanudas (OR)08.12.1975
1930P. C. Jaffer (KN)31.05.1976
1931Patibandla Ashok Babu (AM)20.07.1974
1932Ajeet Kumar Sahu (JK)10.06.1974
1933Pinky Jowel (UP)25.09.1974
1934Shaila A (MH)23.05.1975
1935Kurve S. Shardchandra (UD)14.01.1977
1936Neeraj Semwal (UT)14.04.1971
1937K. Reena Babasaheb (CG)08.03.1978
1938Yogita Rana (TG)17.01.1973
1939Jayashree S Bhoj (MH)30.01.1976
1940Pravinbhai K. Solanki (GJ)04.06.1978
1941Dnyaneshwar B. Patil (MP)15.06.1976
1942Lokesh Kumar D S (TG)02.09.1977
1943Prawin Kumar Toppo (JH)29.11.1972
1944Asangba Chuba Ao (BH)17.07.1975
1945Rathan U Kelkar (KL)05.02.1976
1946Manoj Kumar Meena (KN)13.04.1973
1947Rigzian Sampheal (UP)16.07.1975
1948Padma Jaiswal (UT)06.10.1975
Allotment Year 2004
1949Roopa Mishra (OR)09.06.1977
1950Ashima Brar (HY)19.09.1979
1951Rahul Babulalbhai Gupta (GJ)20.08.1979
1952Gunjan Krishna (KN)14.09.1974
1953Palka Sahni (BH)08.10.1981
1954Vasantha Kumar N (UT)15.04.1975
1955Manisha Chandra (GJ)12.04.1978
1956R Vishal (KN)28.05.1977
1957Arshdeep Singh Thind (PB)18.05.1978
1958Sanjay Goyal (AM)05.05.1977
1959Anamika Singh (UP)29.03.1978
1960Raghuraj M R (MP)18.05.1979
1961Prashant Kumar (JH)06.08.1977
1962Bhaskar Katamneni (AP)06.06.1976
1963D Vijay Kumar (AM)29.06.1980
1964Raman Ravinath Mvap (UD)29.11.1973
1965Shurbir Singh (UT)16.12.1976
1966Saumya Gupta (TR)02.10.1978
1967Ravi Jain (RJ)02.07.1974
1968Priyanka Basu Ingty (HP)24.04.1973
1969Brijesh Pandey (TR)27.06.1977
1970Anshul Mishra (TN)05.06.1977
1971R Lakshmanan (BH)23.07.1980
1972Nidhi Kesarwani (MN)24.01.1979
1973B V R C. Purushottam (UD)01.07.1977
1974Manashvi Kumar (PB)01.09.1977
1975Samit Sharma (RJ)21.02.1972
1976J Kumaragurubaran (TN)29.05.1979
1977P. M. K.C. Gandhi (WB)01.06.1978
1978Balkar Singh (UP)02.07.1975
1979Sangeetha P (CG)06.10.1976
1980Pingale Vijay Maruti (TN)11.05.1976
1981Shruti Singh (PB)09.05.1982
1982S S Meenakshi Sundaram (AM)03.05.1972
1983Vikram Kumar (MH)24.05.1977
1984S. P. Gotmare (AM)05.12.1977
1985Parimal Singh (MH)15.12.1978
1986Ravikumar N G (UP)03.05.1977
1987Mandeep Kaur (JK)10.05.1978
1988Sanjay Goel (UT)29.03.1976
1989Kundan Kumar (BH)28.07.1975
1990Garima Gupta (UT)14.01.1981
1991Roshan Jacob (UP)25.09.1978
1992Ramaswami N (MH)15.05.1973
1993Ravi Kumar Surpur (RJ)19.10.1977
1994Vijay Vishwas Pant (UP)17.01.1979
1995Rajender Kumar (GJ)18.02.1978
1996Sanjay Bansal (WB)10.02.1975
1997Vijay B Waghmare (MH)20.03.1972
1998Varun Roojam (PB)27.07.1978
1999Prasanna R (CG)21.11.1977
2000Sreekanth T (UT)29.04.1974
2001C Paulrasu (HP)23.05.1978
2002Dinesh Kumar (NL)14.12.1975
2003Pradyumna P S (AP)04.03.1980
2004Kavita Singh (PB)11.09.1977
2005M N Ajay Nagabhushan (KN)06.04.1977
2006Raj Shekhar (UP)06.01.1977
2007Gaurav Dayal (UP)27.07.1979
2008Amit Kataria (CG)15.10.1979
2009Pandurang K. Pole (JK)30.12.1976
2010Abhay Kumar Singh (BH)02.09.1977
2011N Ashok Kumar (MN)15.11.1978
2012Rajesh Manjhu (GJ)20.07.1977
2013Birendra Prasad Yadav (BH)23.02.1976
2014Ambrish Kumar (RJ)15.01.1975
2015K Ravi Kumar (JH)30.05.1974
2016Aruna Rajoria (AM)13.09.1979
2017C G Rajini Kaanthan (HY)28.05.1979
2018Jagdish Prasad Meena (WB)20.05.1971
2019Devesh Deval (MN)06.02.1976
2020Phool Chand Meena (HY)25.02.1975
2021Anbalagan P (CG)07.04.1979
2022Rakesh Shankar (GJ)24.11.1975
2023Raj Kumar Beniwal (GJ)07.07.1977
2024Shekhar Vidyarthi (HY)27.07.1977
2025Khade Nitin Km Shivdas (AM)04.08.1978
2026Anbu Kumar V (KN)17.06.1974
2027John Kingsly A R (MP)27.05.1974
2028C Shikha (KN)27.05.1977
2029Lokesh Kumar Jatav (MP)01.06.1981
2030A Sreenivas (HY)25.08.1977
2031N V Prasad (KN)09.09.1978
2032Alarmelmangai D (CG)29.03.1980
Allotment Year 2005
2033S Nagarajan (TN)08.02.1979
2034Basant Garg (PB)11.12.1981
2035Shravan Pramod Hardikar (MH)12.08.1978
2036Gaurav Uppal (TG)17.02.1975
2037Banchha Nidhi Pani (GJ)15.07.1976
2038Niharika Rai (UT)15.08.1981
2039Meera Mohanty (HP)08.08.1977
2040Solanki Vishal Vasant (AM)22.07.1982
2041Mandip Singh Brar (HY)08.08.1976
2042Saket Kumar (HY)20.11.1974
2043Vipin Sharma (MH)25.05.1979
2044Tukaram H Mundhe (MH)03.06.1975
2045Mukesh Kumar (CG)05.08.1978
2046R Vineel Krishna (OR)10.05.1980
2047Ilambarithi K (TG)12.07.1979
2048Surendra Singh (UP)15.08.1978
2049Shalini Agarwal (GJ)28.10.1980
2050Harshadkumar Ratilal Patel (GJ)13.11.1976
2051Ritesh Chauhan (HP)11.01.1983
2052Sameer Shukla (KN)08.03.1979
2053Manish Kumar (BH)21.09.1975
2054Darez Ahamed (TN)05.02.1977
2055Kanchan Verma (UP)03.09.1977
2056Kumar Ravi (BH)12.06.1979
2057K G Jagadeesha (KN)20.05.1978
2058Vijay Kumar Bidhuri (UT)29.08.1979
2059Smita Pandey (WB)01.03.1976
2060R Shangeetha (CG)27.09.1977
2061Rahul Jain (MP)08.05.1980
2062Joga Ram (RJ)17.01.1981
2063Jacintha Lazarus (MN)18.04.1980
2064Ashish Kumar (TN)09.01.1980
2065Gitte Kirankumar Dinkarrao (TR)05.09.1975
2066Aunjaneya Kumar Singh (SK)31.07.1976
2067Vipul Bansal (KN)10.07.1977
2068M S Manivannan (AM)24.04.1972
2069Ajay Yadav (BH)31.12.1976
2070Siddharth Singh (AM)17.02.1980
2071N Yuvaraj (AP)12.07.1976
2072Pawan Kumar Sain (UT)30.11.1980
2073Sibin C (PB)15.03.1977
2074K Srinivasan (JH)30.07.1979
2075Rahul Ranjan Mahiwal (MH)25.12.1977
2076Rajat Kumar (CG)18.06.1982
2077Vikrant Pandey (GJ)22.04.1979
2078Divesh Sehara (BH)07.01.1979
2079Deepak Kumar S B (UT)09.06.1980
2080M Raju (JK)29.10.1977
2081Amjad Tak (UT)05.07.1978
2082Patil Rajesh Prabhakar (OR)29.11.1975
2083M T Reju (KN)25.05.1976
2084Pongumatla Bharathi (GJ)17.03.1974
2085Pankaj Kumar Pandey (UD)10.01.1976
2086Ranjeeth Kumar J (GJ)28.07.1975
2087M Janaki (AP)13.09.1975
2088K Manicka Raj (TG)04.05.1975
2089Lokesh M (UP)03.04.1976
2090Ranjit Kumar Sinha (UD)01.03.1976
2091Vijay Bharti (WB)07.02.1976
2092Thulasi Maddineni (KN)11.06.1981
2093G V Rashmi (MP)30.05.1977
2094Rajesh Sukumar Toppo (CG)12.02.1977
2095Kuldip Narayan (BH)08.09.1980
2096Alice Vaz R (WB)16.08.1979
2097Kripa Nand Jha (JH)15.01.1975
2098Balamurugan D (BH)08.04.1975
2099Akash Deep (AM)15.07.1979
2100Rakesh Kumar (AM)18.04.1975
2101Om Prakash Choudhary (CG)02.06.1981
2102Mudavatu M Nayak (AP)25.07.1971
2103Diprava Lakra (PB)16.07.1976
2104Dheeraj Kumar (MH)20.07.1977
2105Govindaraju N S (UP)05.12.1977
2106M Balaji (TN)29.05.1979
2107Kunal (UT)22.12.1979
2108Pranabjyoti Nath (KL)15.07.1975
2109More Ashish Madhaorao (UT)21.08.1980
2110Krishna Kumar Nirala (GJ)17.01.1974
2111Purna Chandra Kishan (RJ)26.06.1974
2112S A Murugesan (UD)01.06.1978
2113Pallakonda Ramesh (RJ)14.06.1974
2114Sanjeev Singh (MP)20.01.1979
2115S Prakash (CG)18.06.1974
2116Godala Kiran Kumar (WB)10.11.1975
2117Arushi Ajey Malik (RJ)15.08.1977
2118Punam (RJ)05.08.1976
2119Shubhanjan Das (WB)20.11.1976
2120Tanu Kashyap (PB)10.08.1979
2121Gurrala Sreenivasulu (UP)01.07.1970
Allotment Year 2006
2122A. Mona Sreenivas (HY)01.01.1978
2123Gurneet Tej (KN)15.09.1981
2124Randhir Kumar (WB)05.07.1978
2125J Ganesan (HY)25.08.1980
2126Zuhair Bin Saghir (UP)18.02.1980
2127Pradeep Kumar Jha (MN)10.04.1979
2128Abhisek Prakash (UP)21.11.1982
2129Gaurav Goyal (RJ)05.01.1984
2130Roopa Roshan Sahoo (OR)18.01.1980
2131Abhinav (PB)20.06.1979
2132Ashwini Madhukar Joshi (MH)07.02.1980
2133Prerna Puri (UT)26.02.1981
2134Manoj Jain (KN)16.05.1978
2135Manoj Kumar (JH)10.02.1979
2136Sujata Sharma (AP)15.07.1976
2137Puru Gupta (AM)05.09.1978
2138Pravin Kumar (AP)20.09.1979
2139Kavitha Padmanabhan (AM)02.02.1981
2140Adesh Titarmare (BH)19.05.1983
2141Ankit Anand (CG)11.09.1983
2142Tanmay Chakrabarty (WB)24.09.1980
2143Ajay Kumar (GJ)09.06.1979
2144Khade Sudam Pandharinath (MP)01.07.1977
2145Abhishek Krishna (MH)01.10.1979
2146D Randeep (KN)03.07.1979
2147Abhishek Singh (TR)23.06.1979
2148Pradeep Kumar Agarwal (PB)21.11.1979
2149Rohit Gupta (RJ)31.07.1982
2150Virendra Singh (MH)23.11.1974
2151Hanish Chhabra (TN)09.12.1980
2152Manoj Kumar Sahoo (UT)07.08.1979
2153Akshat Gupta (UD)27.02.1977
2154Asheesh Joshi (UD)05.01.1977
2155Brahma Deo Ram Tiwari (AM)05.08.1978
2156Daya Nidhan Pandey (BH)03.07.1976
2157Shruti Singh (CG)03.11.1977
2158Antara Acharya (WB)24.04.1976
2159Sarika Mohan (UP)01.06.1979
2160Sheetal Nanda (JK)07.09.1975
2161Rupesh Kumar Thakur (UT)08.10.1980
2162Sharad Kumar Dwivedi (WB)06.08.1980
2163Kaushal Raj Sharma (UP)05.08.1978
2164Pravin Bakshi (AM)18.10.1979
2165R Sudhan (MN)22.02.1978
2166Dhananjay Singh Bhadoria (MP)05.06.1976
2167P. Dayanand (CG)17.06.1976
2168Ashwini Dattatraya Thakre (BH)29.09.1979
2169Alok Kumar Pandey (GJ)16.12.1978
2170Deependra S Kushwah (MH)01.07.1978
2171Arti Dogra (RJ)18.07.1979
2172P Ulaganathan (WB)09.04.1976
2173Pranjal Yadav (UP)07.02.1980
2174Amit Dhaka (PB)24.01.1975
2175Dhamenda Singh (BH)01.01.1979
2176Ashok Kumar Meena (HY)20.08.1976
2177Biju K (KL)14.06.1976
2178V Sarvana Kumar (RJ)30.07.1973
2179Ajay Yadav (TN)10.06.1978
2180Ashok Kumar (UT)25.03.1981
2181Chandesh Kumar Yadav (UD)11.08.1975
2182Rashmi Kamal (WB)01.07.1977
2183D Ronald Rose (AP)24.06.1980
2184Om Prakash (AM)08.04.1974
2185Priyatu Mandal (HP)11.03.1980
2186C R Prasanna (CG)04.06.1976
2187Jenu Devan (GJ)01.01.1984
2188Selva Kumari J (UP)16.05.1977
2189Alex V F P. Menon V (CG)05.02.1980
2190Saugat Biswas (JK)02.01.1975
2191Gorrela Suvarna P. Das (TG)29.06.1973
2192Ravi Bhagat (PB)08.02.1977
2193Ajit Kumar (KL)11.11.1977
2194Tanusree Deb Barma (TR)07.10.1982
2195Om Prakash Bakoria (MH)22.06.1973
2196Shilpa Shinde (UT)19.06.1978
2197Brijesh Kumar Sant (UD)10.08.1971
2198Hrishikesh Bhaskar Yashod (UP)28.08.1979
2199Yeluchuri Ratnakara Rao (WB)23.07.1980
2200S. K. R. Pudakalkatti (BH)13.01.1978
2201Bhuvanesh Yadav (CG)05.10.1975
2202Laltinkhuma Franklin (UT)28.03.1977
2203Vipra Bhal (GJ)17.10.1981
2204Laxmi Priya G (TN)10.12.1978
2205S. Bharathi Dasan (CG)31.07.1977
2206Salma K Fahim (KN)15.12.1981
2207Ravi Kumar Arora (GJ)24.09.1973
Allotment Year 2007
2208Mutyalaraju Revu (AP)01.03.1980
2209Amit Saini (MH)06.09.1977
2210Prasanth N (KL)30.11.1979
2211Shashank Misra (MP)16.03.1983
2212Sheetal Verma (UP)15.08.1983
2213Nila Mohanan (UT)13.02.1982
2214Alok Tiwari (UP)23.10.1978
2215Abhishek Dev (UT)07.01.1982
2216Bishnu Charan Mallick (RJ)26.05.1975
2217Vyasan R (NL)25.07.1978
2218Aravind Agrawal (OR)23.09.1980
2219Anandhi (RJ)01.03.1982
2220Tina Kumar (RJ)21.09.1979
2221Vijay Kumar Mantri (AM)21.12.1979
2222Anindita Mitra (PB)07.11.1978
2223K Veera Raghava Rao (TN)19.08.1977
2224Madhavi G Khode (MH)25.04.1978
2225Udit Prakash (UT)23.12.1983
2226Parshant Kumar Goyal (TR)23.09.1979
2227Ardra Agrawal (GJ)22.12.1980
2228K V Thrilok Chandra (KN)07.04.1977
2229Anurag Srivastav (WB)19.05.1983
2230Pausumi Basu (TG)03.10.1980
2231Atul Kumar (HY)02.05.1977
2232Moumita Godara Basu (WB)16.10.1977
2233Juhi Mukherjee (UT)10.10.1982
2234Mohammad Tayyab (PB)14.03.1978
2235Deepak Rawat (UD)24.09.1977
2236Shammi Abidi (CG)12.11.1978
2237Virendra Mittal (AM)08.07.1980
2238R. Rajesh Kumar (UD)07.11.1979
2239Ravindra Pratap Singh (OR)08.03.1977
2240Patil Ajit Bhagwatrao (KL)07.08.1974
2241Ravi Shanakar (GJ)03.05.1979
2242Sachindra Pratap Singh (MH)01.10.1976
2243Ningthoujam Geoffrey (MN)03.02.1980
2244Gopal Meena (BH)01.07.1977
2245Jitendra Singh Raje (SK)08.03.1980
2246Jawahar P. (UT)22.04.1980
2247Nantha Kumar K (TN)07.06.1981
2248Shriman Shukla (MP)09.07.1977
2249Abhishek Bhagotia (AM)18.09.1977
2250Adarsh Singh (UP)13.12.1980
2251Jai Singh (BH)01.02.1977
2252Remya Mohan Moothadath (GJ)14.04.1980
2253Dilipkumar Bhuraram Rana (GJ)10.04.1978
2254Yasha Mudgil (JK)28.11.1982
2255Anurag Tewari (KN)17.05.1981
2256Parveen Kumar Thind (PB)21.04.1980
2257Nagargoje M Bibhishan (MP)04.06.1983
2258Shainamol A (HP)11.05.1982
2259Shuchi Tyagi (RJ)27.11.1978
2260C. Murugan (WB)07.05.1976
2261Balwant Singh (OR)15.07.1977
2262K C Devasenapathi (CG)07.06.1981
2263Ashwini Mudgal (MH)15.07.1978
2264V Shanmugam (UD)15.10.1976
2265Shailesh Kumar Chourasia (MN)22.03.1974
2266Basavaraju S. (CG)17.04.1979
2267Neeraj Kharwal (UD)25.09.1979
2268Swati Meena Naik (MP)09.12.1984
2269Him Shikhar Gupta (CG)27.03.1982
2270Abhyankar Ameya Ajit (UT)16.10.1980
2271Manoj Kumar (BH)16.10.1981
2272Suhas L. Y. (UP)02.07.1983
2273Kesonyu Yhome (NL)06.10.1980
2274Md. Qaiser Abdulhaque (CG)02.06.1977
2275Sachin Ramchandra Jadhav (OR)02.04.1975
2276Chiphang Arthur Worchuiyo (MN)22.07.1979
2277Khetmalis M. Pandurang (HY)04.12.1977
2278Deepak Anand (BH)01.10.1982
2279Yashwant Kumar (CG)28.09.1974
2280Sanket S. Bhondve (MP)24.10.1979
2281Nirupama J. Dange (MH)13.04.1978
2282Dusmanta Kumar Behera (HY)16.01.1976
2283Sanjay Kumar Singh (BH)28.02.1977
2284Abhay (UP)28.06.1983
2285K.P. Mohan Raj (KN)25.07.1972
2286Chaitra V (UP)26.06.1981
2287Naveen Kumar G.S. (UP)23.04.1981
2288Prabhakar (SK)15.10.1975
2289Muthukumarasamy B (UP)09.05.1975
2290Rajat Kumar Saini (TG)02.12.1983
2291Govind Jaiswal (UT)08.08.1983
2292Prabhu Narain Singh (UP)11.09.1979
2293Vinod Singh Gunjiyal (BH)04.01.1979
2294Swatantra Kumar Singh (MP)13.08.1981
2295Dinesh Kumar (BH)01.01.1977
2296Sandip Janardan Sangle (GJ)16.11.1973
2297Rajesh Singh (AM)01.01.1977
2298Niranjan Kumar (WB)01.03.1978
2299Ravi Prakash Gupta (HY)30.12.1971
Allotment Year 2008
2300Surpreet Singh Gulati (PB)19.02.1981
2301Adapa Karthik (PB)06.11.1979
2302Ashima Jain (BH)27.07.1983
2303Chander Shekhar (HY)31.01.1981
2304Chhavi Bhardwaj (MP)02.06.1985
2305Vinod Seshan (AM)18.05.1983
2306Vinay Chand Vadarevu (AP)16.04.1981
2307V Lalithalakshmi (WB)25.11.1978
2308Dhavalkumar K. Patel (GJ)02.07.1985
2309Nand Kumarum (MP)19.01.1981
2310Harikishore S (KL)14.10.1980
2311Bhim Singh (CG)16.04.1975
2312Sampada Suresh Mehta (MH)16.01.1982
2313Sanjay Kumar (UT)15.05.1981
2314Nikhil Gajraj (HY)10.08.1982
2315Mariam Pallavi Baldev (TN)07.08.1979
2316Sonal Goel (TR)05.11.1982
2317Sridhar Babu Addanki (UD)08.07.1981
2318Aishvarya Singh (SK)05.02.1979
2319Sajjansingh R. Chavan (TN)19.05.1977
2320Smita Sarangi (NL)25.12.1978
2321S. Mathu Shalini (UP)21.02.1985
2322Rajan Vishal (RJ)19.11.1981
2323Kinjal Singh (UP)05.01.1982
2324Simran Deep Singh (JK)06.04.1986
2325Khushboo G Chowdhary (KN)30.10.1983
2326Vivek Yadav (AP)13.12.1981
2327Harsh Mangla (JH)30.07.1981
2328Irene Cynthia Joseph (MP)07.07.1982
2329Viswanathan S (AM)07.11.1979
2330Udit Agrawal (GJ)23.05.1982
2331Brij Mohan Mishra (UT)01.12.1979
2332Prashant M Wadnere (TN)12.05.1984
2333Kadam Sandeep Vasant (HP)28.05.1978
2334Parameswaran B (OR)26.09.1982
2335Amit Satija (UT)07.08.1978
2336Rupanjali Karthik (PB)20.02.1982
2337Saumya Agarwal (UP)12.11.1982
2338Madhu Rani Teotia (UT)01.07.1981
2339Saurav Pahari (WB)12.10.1980
2340Abhijit Sudhakar Bangar (MH)28.04.1983
2341Ram Singh (AM)20.01.1976
2342Chanchal Yadav (UT)27.10.1982
2343Muktanand Agrawal (RJ)28.01.1985
2344Keshvendra Kumar (KL)31.12.1985
2345Rajesh Singh Rana (CG)29.11.1980
2346Bhupendra S. Poonia (OR)15.08.1981
2347Radhakrishnan Balasubramanian (MH)26.09.1982
2348Yamini Sarangi (OR)22.02.1980
2349Pooja Pandey (AM)03.12.1979
2350Dipti Aditya Kanade (KN)29.05.1983
2351Hrisheekesh Arvind Modak (MN)13.10.1981
2352Archana Singh (RJ)26.09.1981
2353Shilpa Gupta (MP)16.03.1984
2354Saroj Kumar (UP)10.12.1978
2355P Bala Kiran (KL)09.03.1981
2356Kartikey D. Budhdhabhatti (BH)01.06.1980
2357Rohini R. Bhajibhakare (TN)31.10.1984
2358P Rajendra Cholan (KN)27.06.1979
2359Rubal Prakher Agarwal (MH)21.08.1983
2360Niraj Kumar Bansod (CG)16.07.1978
2361Neelima (PB)10.04.1979
2362Ujjwal Kumar Ghosh (KN)12.08.1978
2363Guha Poonam Tapas Kumar (OR)11.09.1980
2364Shiv Kumar (UT)22.01.1978
2365Ramandeep Chowdhary (KN)13.09.1980
2366Saidingpuii Chhakchhuak (GJ)18.03.1981
2367K Vijayendra Pandian (UP)18.07.1981
2368Vidya Bhushan (UP)10.12.1979
2369Pawan Kumar (UP)08.08.1975
2370Arava Rajkamal (JH)31.05.1983
2371Pranav Kumar (BH)11.10.1977
2372Mukta Arya (WB)08.06.1981
2373Chandra Shekhar (JH)02.12.1976
2374Ranjit Kumar (MH)12.08.1978
2375Vikas Narwal (MP)21.12.1981
2376Giriwar Dayal Singh (BH)03.10.1979
2377Krishna Gopal Tiwari (MP)15.04.1981
2378Ashok Kumar Jayapal (UT)25.03.1980
2379M G Rajamanickam (KL)04.05.1980
2380Bharat Yadav (MP)20.06.1981
2381Vinod Parashuram Kavle (UT)02.06.1975
2382Vishesh Garhpale (MP)14.11.1982
2383K Vasuki (KL)13.11.1981
2384E Ravendiran (MH)15.06.1975
2385M Muthukumar (OR)05.04.1979
2386Ranjit Kumar Singh (GJ)07.02.1980
2387Shikha Rajput Tiwari (CG)21.07.1976
2388Anshaj Singh (HY)25.01.1980
2389Kumar Ravi Kant Singh (UP)10.01.1985
2390Anoop Khinchi (NL)06.09.1977
2391Deepa M (KN)02.01.1980
2392Sibi Chakkravarthy M (MP)19.11.1980
2393V Kiran Gopal (MP)24.09.1982
2394Zubair Ali Hashmi (TR)03.02.1978
2395Devi Prasad Karanam (WB)16.08.1979
2396Jatindera Kumar Singh (JK)20.01.1977
2397Surabhi Gupta (MP)11.04.1981
2398Sachin Shinde (UT)11.06.1979
2399Ashish Singhmar (HP)05.10.1983
2400Amit Kumar (PB)02.08.1979
2401Kajal (UP)30.11.1979
2402Joram Beda (PB)11.06.1981
2403Manoj Kumar (AM)01.03.1983
2404B. John Tlangtinkhuma (MN)16.05.1978
2405Amrit Tripathi (UP)31.05.1981
2406B. Chandrakala (UP)27.09.1979
2407Rajiv Rattan (HY)07.12.1983
2408Shyam Vinod Meena (JK)01.09.1978
2409Anil Dhingra (UP)06.07.1981
2410Rajesh Kumar (UP)19.11.1976
2411Naval Kishore Ram (MH)15.09.1977
Allotment Year 2009
2412Sharandeep Kaur Brar (HY)08.07.1982
2413Kartikeya Misra (AP)21.09.1981
2414Shubhra Saxena (UP)18.04.1979
2415Surya Pal Gangwar (UP)05.08.1977
2416Priyanka Shukla (CG)25.08.1980
2417Varinder Kumar Sharma (PB)30.06.1973
2418Shilpa Prabhakar Satish (TN)30.08.1981
2419Yash Garg (HY)06.09.1983
2420N.Venkatesh (TN)12.11.1981
2421T Mithra (KL)09.12.1982
2422Priyanka Das (MP)19.04.1984
2423Kiran Kaushal (CG)03.09.1980
2424Pallavi Akurathi (KN)14.06.1981
2425Priyanka Mary Francis (KN)13.03.1984
2426Avinash Lavania (MP)25.10.1983
2427Sarfaraz Ahmad (TG)19.11.1984
2428Saket Kumar (BH)25.10.1980
2429Raghav Langer (UD)16.05.1982
2430Aditi Singh (UP)16.08.1983
2431Sushma Chauhan (JK)20.09.1982
2432Rupesh Kumar (UP)02.07.1978
2433Tarun Kumar Pithode (MP)28.08.1979
2434Hari Kiran Chevvuru (TG)29.04.1982
2435Sandeep Nanduri (TN)31.05.1982
2436Varnali Deka (AM)15.02.1979
2437Shilpa Gourisaria (WB)01.11.1983
2438Shweta Singhal (MH)27.09.1981
2439G.K.Arun Sundar Thayalan (TN)13.05.1985
2440Javvadi V N. Subramanyam (AM)16.02.1980
2441G Veerapandian (AP)01.02.1982
2442Krishna Mohan Uppu (UT)10.12.1981
2443D Prasanth Kr Reddy (OR)17.08.1983
2444Rani A Ayesha (WB)10.05.1981
2445Sufiyah Faruqui Wali (MP)13.05.1981
2446M V Venkatesh (KN)19.02.1977
2447Sameer Vishnoi (CG)13.12.1982
2448Manasi Sahay Thakur (HP)10.10.1984
2449Savin Bansal (UD)23.08.1984
2450Bijay Ketan Upadhyaya (OR)15.08.1980
2451Kuldeep Arya (GJ)20.07.1982
2452Anuj Kumar Jha (UP)05.12.1981
2453Mala Srivastava (UP)26.08.1980
2454Shahid Iqbal Choudhary (JK)05.03.1980
2455Sheetal Shahajirao Ugale (MH)18.01.1984
2456Rambir (PB)15.07.1982
2457Kaushik Bhattacharya (WB)19.07.1982
2458Mukesh Kumar (JH)28.02.1984
2459Kowsigan A (KL)18.01.1976
2460T.G.Vinay (TN)01.12.1979
2461Rohan Chand Thakur (HP)02.04.1984
2462Tanvi Garg (UT)06.01.1985
2463Nitin Bansal (UP)22.08.1982
2464S Sasikanth Senthil (KN)28.03.1979
2465Gauri Parasher Joshi (OR)21.04.1981
2466Vipul Ujwal (PB)29.05.1977
2467Pankaj (HY)29.01.1982
2468A Muthu Kumar (JH)19.06.1983
2469Abhishek Singh (MP)26.03.1983
2470Sonali Giri (PB)01.07.1983
2471Masoom Ali Sarwar (UP)10.11.1979
2472S Dhanaraju (MP)04.02.1976
2473A Muthamma (UT)06.10.1982
2474Vaibhav Shrivastava (UP)01.07.1981
2475Kumar Pal Gautam (RJ)20.04.1984
2476Sushil Kumar Patel (NL)02.03.1980
2477Vijay Kiran Anand (UP)22.11.1979
2478Sumit Gupta (WB)12.08.1982
2479Bhanu Chandra Goswami (UP)20.08.1984
2480Ilayaraja T (MP)05.04.1984
2481Manoj Kumar Singh (BH)20.07.1982
2482Tamboli Ayyaj Fakirbhai (CG)23.12.1981
2483Isha (PB)09.05.1983
2484Kiran Gurrala (TN)12.04.1978
2485Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)01.11.1984
2486Venkatesapathy S (KL)10.03.1982
2487Bagadi Gautham (KN)01.07.1981
2488Ramesh Verma (UT)30.09.1976
2489Preeti Maithil (MP)05.07.1985
2490Vijaykumar L. Kharadi (GJ)17.04.1983
2491Raman Kumar (BH)31.03.1982
2492T.Anand (TN)09.10.1977
2493Awanish Kumar Sharan (CG)20.01.1982
2494Uma Shankar Singh (JH)04.01.1982
2495Rohini Sindhuri Dasari (KN)30.05.1984
2496Rathod Sandeep Rewaji (TR)28.11.1980
2497Prashant B. Narnaware (MH)11.09.1980
2498Prakash Bindu (UP)11.07.1975
2499Ajay Gupta (MP)01.12.1979
2500Praveena D. K. (GJ)08.01.1980
2501C Ravi Shankar (UD)12.07.1981
2502M Ramachandrudu (BH)08.10.1974
2503Pradeep P (MH)03.04.1981
2504Chinmay P. Gotmare (AM)12.06.1983
2505Ruchesh Jaivanshi (MH)01.07.1980
2506Seema Tripathi (BH)15.11.1979
2507Biswajit Pegu (AM)01.02.1980
2508Nagarajan M (GJ)06.11.1979
2509Balaji Digambar Manjule (AP)02.05.1984
2510Sumeet Kumar Jarangal (PB)26.02.1979
2511Saurabh Kumar (CG)07.05.1984
2512Raj Kumar Yadav (SK)20.06.1982
2513S Rajalingam (UP)08.01.1982
2514Vivek (UP)29.08.1976
2515Milind Dharmrao Ramteke (TR)02.10.1975
2516Amit Tomar (MP)02.02.1983
2517Jyoti N Kharwal (UD)12.05.1981
2518Amgothu Sri Ranga Naik (MH)23.07.1984
2519V Jaya Kumar (OR)07.06.1978
2520G Sreekanth (MH)18.06.1985
2521Armstrong Pame (MN)23.09.1984
2522Rachna Bhagat (WB)29.07.1981
2523Noonsavath Thirumala Naik (OR)01.08.1980
2524S. Tejaswi Naik (MP)15.02.1983
2525Ajit Kumar (TR)07.10.1973
2526Bhupendra S Chaudhary (UP)27.06.1980
2527Srikanth Banoth (MP)25.10.1981
2528Mani Ram Sharma (HY)15.03.1975
Allotment Year 2010
2529Shah Faesal (JK)17.05.1983
2530Anupama T V (KL)17.10.1986
2531Prakash Rajpurohit (RJ)28.02.1986
2532Anay Dwivedi (MP)11.02.1985
2533D Divya (TG)13.12.1983
2534Narayana Bharath Gupta (AP)23.01.1986
2535Iva Asheesh Srivastava (UD)05.09.1984
2536Mohammed Y Safirulla K (KL)13.11.1980
2537Lalitha R (TN)20.12.1983
2538Bharati Hollikeri (TG)01.06.1978
2539Joyoshi Das Gupta (WB)18.08.1981
2540Akhand Pratap Singh (UP)09.08.1982
2541Praveen P Nair (TN)23.01.1985
2542Prabhjot Singh (HY)20.10.1985
2543Ganesh Shankar Mishra (MP)14.07.1983
2544Amrapali Kata (AP)04.11.1982
2545Rajiv Raushan (BH)20.05.1980
2546S S Nakul (KN)04.12.1983
2547Shelesh Nawal (MH)01.09.1985
2548Jitendr Kumar Soni (RJ)29.11.1981
2549P I Sreevidya (KN)15.05.1985
2550Ghanshyam Thori (PB)02.12.1984
2551Shanmuga Priya Mishra (MP)16.06.1987
2552D Manikandan (UT)15.06.1979
2553Nidhi Srivastva (UT)02.09.1979
2554Kaushal Kishore (BH)27.12.1980
2555Sudhansu M. Samal (OR)12.06.1982
2556Durga Sakthi Nagpal (UP)25.06.1985
2557Ameet Kumar (JH)11.12.1982
2558Tanvi Sundriyal (MP)08.11.1984
2559J Nivas (AP)20.02.1982
2560Kaushlendra V Singh (MP)02.07.1986
2561Bhandari S. Ranveerchand (KL)30.05.1986
2562Garima Mittal (HY)31.07.1984
2563M Kanaga Valli (KN)15.05.1979
2564Amit Kumar (JH)01.01.1985
2565Ashutosh Salil (MH)05.11.1982
2566Cyril V Darlong Diengdoh (AM)01.11.1984
2567K B Sivakumar (KN)17.07.1986
2568K Balaji (UP)09.07.1984
2569Gaurav Dahiya (GJ)03.06.1984
2570Tarun Rathi (MP)04.03.1985
2571Karmveer Sharma (MP)25.03.1982
2572Suman Rawat (MH)10.05.1984
2573V Ram Prasath Manohar (KN)14.05.1980
2574Jai Prakash Maurya (CG)28.10.1980
2575Shashank Sethi (WB)15.02.1984
2576Ashutosh Niranjan (UP)05.08.1981
2577Anurag Chaudhary (MP)15.09.1983
2578Rashmita Panda (OR)23.07.1984
2579Kanwal Tanuj (BH)08.10.1983
2580Anand Babulal Patel (GJ)27.10.1985
2581Sakshi Mittal (UT)20.11.1987
2582Neha Bansal (UT)31.10.1981
2583Laya Madduri (AM)14.04.1985
2584Vasireddi Vijaya Jyothsna (KN)01.06.1979
2585Brundha D. (OR)15.05.1982
2586Kartikeya Goel (CG)03.07.1980
2587Kumar Prashant (UP)15.08.1983
2588Anil Bhandari (MH)03.08.1979
2589Kumar Amit (PB)21.06.1983
2590Neha Sharma (UP)13.02.1984
2591Monika Rani (UP)01.03.1982
2592Kadambari Bhagat (MH)18.09.1962
2593Sudesh Kumar Mokhta (HP)30.03.1983
2594Uday G. Chaudhari (MH)05.09.1985
2595Gandam Chandrudu (AP)14.06.1981
2596Sujeetkumar (GJ)26.02.1984
2597Sujeet Kumar (UP)15.04.1983
2598R Vimala (WB)16.06.1978
2599Ahmed Iqbal (UD)06.08.1984
2600Yunus (HP)06.11.1978
2601Rajnarayan Kaushik (HY)20.06.1980
2602Narendrakumar Meena (GJ)31.08.1983
2603Prerna H. Deshbhratar (MH)25.06.1982
2604Shyam Lal Poonia (MN)06.04.1983
2605Bhaskar Lakshakar (MP)01.08.1982
2606Sandeep Kaur (UP)08.12.1980
2607Shambhu Kumar (UP)18.07.1983
2608Shankar Lal Kumawat (TN)07.06.1980
2609Subhodh Kumar (TN)28.10.1979
2610Veena N M (KL)14.04.1981
2611Manjushree N (KN)24.07.1982
2612R Venkatesh Kumar (KN)31.07.1980
2613Ajay Yadav (TN)20.08.1983
2614Jitender Yadav (UT)14.09.1980
2615Inderjeet Singh (RJ)17.10.1984
2616Sanjay Kumar Khatri (UP)27.01.1981
2617R Vinoth Priya (KN)25.07.1977
2618Rahul Dwivedi (MH)15.08.1983
2619Sonika (UD)06.09.1980
2620Yogesh Kumar (UP)05.01.1979
2621Narayan Konwar (AM)28.02.1979
2622Vikas Singh (TR)17.07.1981
2623Chandra Shekhar Singh (BH)01.03.1978
2624R Arjun (WB)21.09.1984
2625Prasanna Ramaswamy G (JK)27.02.1987
2626Ranu Sahu (CG)04.09.1984
2627Neha Giri (RJ)11.01.1985
2628Saransh Mittar (CG)04.12.1984
2629Abhijeet Agrawal (MP)02.06.1981
2630Rashmi Siddharth Zagade (TN)04.12.1980
2631Ranjana (UD)12.01.1981
2632Asheesh Singh (MP)29.11.1984
2633Vishwanath (WB)02.11.1982
2634Rachana Patil (BH)17.08.1981
2635Preeti Meena (TG)19.01.1979
2636Rajeev Ranjan (JH)10.08.1982
2637Nitish Kumar (UP)05.01.1982
2638Karma R Bonpo (SK)30.08.1978
2639Vishwa Mohan Sharma (RJ)27.02.1978
2640Bhawani Singh Khagrawat (UP)02.04.1985
2641Kapil Meena (SK)10.07.1983
2642Md Sadique Alam (OR)26.11.1976
2643Harichandana Dasari (TG)31.08.1984
2644Mahatme Sandeep Namdeo (TR)07.06.1984
2645Abu Imran (JH)24.05.1983
2646Robert Singh Kshetrinayum (MN)13.03.1984
2647Avaneesh Kumar Singh (BH)01.07.1984
2648Animesh Kumar Parashar (BH)01.03.1982
2649Raj Kumar (BH)01.03.1978
2650Mansi Nimbhal (OR)31.01.1983
2651Ashwani Kumar (AM)08.04.1983
2652Prem Ch. Chaudhary (OR)01.07.1982
2653Arti Lal (UT)02.01.1981
2654Arvind Kumar Mina (WB)04.03.1978
2655Niraj Kumar (JK)25.07.1980
2656Krishna Bajpai (KN)29.09.1983
2657Himanshu Kumar Rai (KL)10.07.1972
2658Karuna Kumari (AM)22.11.1976
2659Kumar Rajeev Ranjan (JK)20.12.1977
Allotment Year 2011
2660S Divyadharshini (TN)21.05.1987
2661Sweta Mohanty (TG)09.02.1984
2662Abhiram G Sankar (KN)20.11.1987
2663Pulkit Khare (UP)09.02.1984
2664Ravi Dhawan (UT)29.08.1987
2665M Arvind (TN)28.05.1983
2666Ajay Prakash (GJ)15.06.1985
2667Alok Ranjan Ghosh (BH)03.12.1980
2668Amit Khatri (HY)01.01.1987
2669K V N Chakradhara Babu (AP)18.08.1983
2670Anirudh Sravan P (KN)25.09.1985
2671Vinay Pratap Singh (HY)05.12.1987
2672Rahul Ashok Rekhawar (MH)20.01.1984
2673Shruti (PB)26.04.1985
2674Sindhu B (KN)04.07.1986
2675Pommala Sunil Kumar (KN)04.02.1981
2676Gokul G R (KL)06.10.1988
2677Hephsiba Rani Korlapati (KN)17.01.1987
2678Aditya Dahiya (HY)22.12.1987
2679K Vijayakarthikeyan (TN)08.01.1986
2680Kurma Rao M (KN)11.04.1980
2681Chandrasekhar Sakhamuri (TN)04.06.1981
2682V Jaya C Bhanu Reddy (TN)14.02.1986
2683V S Choudary Kolasani (MP)30.08.1982
2684Hari Narayanan M (AP)26.10.1985
2685Ragapriya R (KN)01.02.1986
2686R Menaka (UT)20.08.1982
2687Deepa S. Mudhol (MH)27.11.1985
2688Mantri Govinda Rao (TN)15.06.1984
2689Arindam Dakua (OR)25.06.1984
2690Haulianlal Guite (RJ)09.09.1987
2691Shiv Sahay Awasthi (UP)20.05.1984
2692Tariq Thomas (UT)12.07.1984
2693Rahul Kumar (BH)06.03.1987
2694Mahendra Kumar (BH)05.05.1987
2695Shivangi Swarnkar (RJ)28.08.1985
2696Sourabh Zamsingh Pardhi (GJ)23.06.1986
2697Lalit Jain (HP)19.03.1983
2698Aayush Sanjeev Oak (GJ)16.11.1985
2699Isha Khosla (UT)31.01.1985
2700Patil Prashant Jeevan (TG)16.06.1982
2701Amit Kishore (UP)14.01.1982
2702Mithilesh Mishra (BH)01.01.1982
2703Ravi Jha (UT)24.01.1986
2704Aneesh Sekhar S (TN)17.02.1986
2705Himanshu Sharma (BH)01.05.1983
2706Ruchika Chauhan (MP)20.12.1984
2707Gaurav Singh Rajawat (UT)25.06.1986
2708Shweta Teotia (AP)01.04.1984
2709P Siva Sankar (MH)02.06.1981
2710P Madhusudhan Reddy (TN)09.08.1984
2711Mannan Akhtar (UP)27.02.1986
2712Saurabh Kumar Suman (MP)15.02.1985
2713Lathkar Shrikesh Balajirao (AP)07.08.1984
2714Kashish Mittal (UT)29.07.1989
2715Mir Mohammed Ali (KL)19.02.1987
2716Rahul Kumar Sinha (JH)22.12.1983
2717Ashish Kumar Srivastava (UD)01.08.1982
2718Nitin Singh Bhadauria (UD)18.09.1982
2719Vijayakumar J (MP)29.01.1979
2720Pankaj Dixit (BH)01.01.1981
2721Kunal Silku (UP)30.09.1984
2722Pooja Jain (UT)23.10.1985
2723Rugved Milind Thakur (HP)22.06.1983
2724Shirsat Kapil Ashok (BH)09.06.1982
2725Samarth Verma (OR)15.10.1987
2726Harjinder Singh (MP)10.05.1981
2727Lakshmanan S (AM)26.10.1980
2728Abhijeet V. Chaudhari (MH)10.05.1984
2729Astik Kumar Pandey (MH)02.07.1985
2730Amit Kumar Singh (UP)17.08.1983
2731Navneet Singh Chahal (UP)14.05.1984
2732Rai Mahimapat Ray (JH)10.10.1985
2733Nileshkumar M. Kshirsagar (CG)29.01.1984
2734Apneet Riyait (PB)01.08.1983
2735Vishak G (UP)16.04.1987
2736Deepti Uppal (JK)15.08.1984
2737Reghu G (OR)25.02.1981
2738Aravind Mallappa Bangari (UP)30.03.1981
2739Aravind Kumar M K (PB)19.12.1983
2740Rishirendra Kumar (UP)04.11.1982
2741Abhishek Singh (UP)22.02.1983
2742Ashish Thakare (OR)14.04.1984
2743Neha Marvya Singh (MP)22.08.1986
2744Sharat B (KN)19.05.1976
2745Rajesh Kankipati (GJ)23.03.1986
2746B Vijay Datta (MP)29.05.1984
2747Anugraha P (MP)29.12.1986
2748Karthikeyan S (KL)11.09.1982
2749Nakate Shivprasad Madan (RJ)01.06.1986
2750Deepak Soni (CG)01.01.1985
2751Chhavi Ranjan (JH)19.12.1981
2752Abhimanyu Kumar (RJ)06.07.1986
2753Sandesh Nayak (RJ)12.05.1986
2754B Srinivasan (PB)27.03.1989
2755Parthiban P (UT)15.07.1983
2756Bhupinder Kumar (JK)12.12.1986
2757Danish Ashraf (UT)21.02.1987
2758Bhagwati Prasad Kalal (RJ)26.10.1986
2759K S Chakravarthy (OR)23.02.1981
2760Mahendra Bahadur Singh (UP)10.01.1983
2761Ravindra Kumar (SK)10.04.1981
2762Anupama Jorwal (RJ)26.03.1980
2763Sandeep Kumar Singh (UT)05.08.1987
2764Deore Nilesh Ramchandra (BH)13.12.1985
2765Vijaykumar S. Bhavikatti (HY)03.05.1985
2766Nikhil Nirmal (WB)11.07.1986
2767Manish Kumar Verma (UP)24.08.1984
2768Chandan Kumar (CG)17.01.1985
2769Thiyagarajan S M (BH)20.12.1984
2770Bhoskar Vilas Sandeepan (CG)01.06.1978
2771Roshni Aparanji Korati (AM)03.04.1984
2772Anant Lal Gyani (AM)01.03.1981
2773Bhure S. Narendra (CG)12.09.1984
2774Ramesh Kumar (JK)10.08.1979
2775Adil Khan (AM)11.12.1979
2776Sibhi Chakravarthy Sadhu (AM)18.08.1981
2777Jeevan Babu K (KL)14.01.1981
2778Raval Hamendra Kumar (TR)18.08.1984
2779Mohammed Ali Shihab A (NL)15.03.1980
2780Deepap Priya P (WB)24.09.1984
2781Rajesh S (NL)21.12.1984
2782Hungyo Worshang (MN)25.03.1983
2783M. Devender Singh (MH)09.02.1983
2784Kumar Saurabh Raj (PB)25.12.1978
2785Andra Vamsi (UP)13.08.1985
2786Anjaneyulu Dodde (JH)06.06.1984
2787Girish Dayalan (PB)11.04.1981
2788S Arun Prasad (WB)27.07.1985
2789Manjunath Bhajantri (JH)05.06.1979
2790Sushil Khodwekar (MH)28.01.1979
2791U Swaroop (WB)21.07.1984
2792Rajeshwari B (JH)28.01.1985
2793Arun Km Kembhavi (AM)19.07.1985
2794Sujal Jayantibhai Mayatra (GJ)13.01.1986
2795Uma Sankar S (WB)08.02.1982
2796Mohit Bundas (MP)05.06.1984
2797Waghmare Prasad Krishna (JH)06.07.1986
2798Vivek Bhatia (HP)29.10.1985
2799Sanjay Meena (MH)12.07.1983
2800Mitali Namchoon (UT)18.04.1980
2801Deepak Meena (UP)15.07.1986
2802Surendra Kumar Meena (WB)13.10.1986
2803Amit Meena (KL)22.02.1985
2804Killu Siva Kumar Naidu (TG)29.02.1984
2805K Radhika Aiyar (WB)10.08.1987
2806Krishna Karunesh (UP)29.11.1981
2807Sanjeev Kumar Jha (CG)04.01.1976
Allotment Year 2012
2808Shena Aggarwal (PB)03.04.1987
2809Rukmani Riar (RJ)12.06.1987
2810Prince Dhawan (UT)22.06.1989
2811Mangesh Kumar (UD)08.06.1986
2812S Gopala Sundara Raj (TN)10.12.1984
2813Himanshu Gupta (RJ)16.10.1987
2814Harshika Singh (MP)29.11.1986
2815D Krishna Bhaskar (TG)21.06.1984
2816Amrutesh K. Aurangabadkar (GJ)29.06.1989
2817Neeraj Kumar Singh (MP)23.08.1989
2818Sanyam Aggarwal (PB)06.09.1987
2819Namit Mehta (RJ)24.02.1985
2820Mukesh Pandey (BH)12.11.1987
2821Pankaj Jain (MP)21.01.1983
2822Raveesh Gupta (UP)01.07.1986
2823Om Prakash Kasera (RJ)05.10.1982
2824Nitika Pawar (UT)25.09.1988
2825Vineet Kumar (PB)06.12.1982
2826Mallikarjuna A (AP)25.06.1980
2827Vikram Jindal (RJ)27.05.1986
2828Neha Prakash (UP)14.06.1983
2829Syed Abid Rasheed Shah (JK)22.10.1981
2830Ujjwal Kumar (UP)24.05.1984
2831Rahul Nadh A R (TN)02.01.1988
2832Ajay Katesaria (MP)11.08.1981
2833Sharma Prashant (UP)27.09.1987
2834Ravindra Laxman Binwade (MH)22.08.1982
2835Yashu Rustagi (UP)07.03.1983
2836Amit Arora (GJ)10.12.1986
2837Nidhi Nivedita (MP)03.10.1986
2838Vishnu V (TN)08.04.1986
2839Anupam Saha (OR)06.05.1985
2840Chandra Mohan Thakur (MP)03.01.1983
2841Avichal Chaturvedi (RJ)01.11.1983
2842Sundareshbabu M (KN)23.12.1985
2843Ravi Shankar Shukla (JH)06.02.1986
2844Krishnanunni H (TN)10.09.1987
2845Kaushal Kumar (BH)15.06.1985
2846Sidharth Sihag (RJ)20.01.1987
2847Nooh P B (KL)29.05.1979
2848Vijay Rama Raju V (AP)22.09.1985
2849Rohit Singh (MP)04.12.1985
2850Vikram Singh Malik (UT)23.05.1985
2851Debapriya Bardhan (TR)02.02.1986
2852Swarochisha Somavanshi (MP)24.12.1984
2853Dhirendra Khadgata (HY)29.11.1981
2854Surabhi Malik (PB)22.06.1986
2855Priyanka Soni (HY)10.01.1988
2856Pavan Kumar Malapati (KN)03.09.2012
2857Vishal Gupta (GJ)07.01.1989
2858Deepak Singla (MH)16.11.1985
2859Laxminarayan Mishra (MH)29.09.1986
2860Senthil Raj K (TN)09.03.1985
2861Sanjeev Kumar (BH)05.02.1983
2862Kannan Gopinathan (UT)12.12.1985
2863Nikhil Pavan Kalyan (OR)18.04.1984
2864Manish Agarwal (OR)19.12.1984
2865Himanshu Gupta (UT)17.01.1987
2866Harleen Kaur (UT)25.09.1984
2867Sandeep Singh (JH)04.05.1984
2868Annies Kanmani Joy (KN)23.04.1985
2869G S Sameeran (TN)25.01.1986
2870Shantanu Goel (MH)12.06.1982
2871Shiv Anant Tayal (CG)27.10.1986
2872Abhishek Kumar Tiwary (WB)19.04.1984
2873Ritesh Kumar Agrawal (CG)13.11.1983
2874Shekhar Singh (MH)28.10.1986
2875Charulata Somal (KN)07.03.1988
2876Amna Tasneem (HY)04.12.1978
2877Swati Srivastava (UD)23.08.1987
2878Vineet Bhardwaj (OR)19.09.1984
2879Ravinder Kumar (JK)12.01.1982
2880Alagu Varsini V S (TG)24.03.1983
2881Santanu Kumar Agrahari (JH)10.09.1982
2882Pawan Kadyan (WB)28.04.1986
2883Vibhu Goel (WB)20.06.1984
2884Shaleen (HY)13.05.1986
2885Amit Singh Bansal (UP)27.10.1980
2886Ranbir Sharma (CG)07.09.1981
2887Piyush Singla (JK)01.11.1986
2888Rajat Bansal (CG)25.07.1988
2889Priyanka Singla (WB)26.01.1985
2890Kunal Prakash Khemnar (MH)15.10.1984
2891Ajay Singh Tomer (HY)24.08.1982
2892Ghanshyam Dass (AM)30.09.1986
2893Suhas S (KL)09.03.1988
2894Rajanvir Singh Kapur (WB)28.12.1985
2895Pallav Gopal Jha (AM)14.07.1985
2896Chandra Vijay Singh (UP)10.05.1986
2897Navjot Khosa (KL)13.06.1983
2898Bijin Krishna (WB)18.04.1983
2899Neha Arora (JH)01.10.1985
2900Sanjeev Singh (UP)05.06.1981
2901Rakesh Kumar K (KN)10.03.1983
2902Balamurali D (KL)06.12.1985
2903Praveen Singh Adhayach (MP)23.04.1987
2904Sonal Swaroop (UT)07.10.1985
2905Ramachandran R (KN)10.06.1986
2906Praveen Kumar Laxkar (UP)01.07.1982
2907Prasanna Venkatesh V (AP)04.07.1988
2908Kundan Kumar (BH)25.12.1981
2909Ankit Kumar Agrawal (UP)20.08.1986
2910Suralkar Vikas Kishor (KN)17.05.1987
2911Aribam R. Sharma (MH)01.03.1984
2912Rajeevgandhi Hanumanthu (TG)16.06.1987
2913Anurag Verma (MP)07.05.1983
2914Nidhi Choudhari (MH)11.05.1984
2915Oinam Sarankumar Singh (AM)03.02.1985
2916C Indhumathy (UP)01.10.1984
2917Nitesh Patil (KN)01.10.1986
2918R V Karnan (TG)30.09.1984
2919Pratibha Pal (MP)15.04.1988
2920Fating Rahul Haridas (MP)24.03.1985
2921Seeram Sambasiva Rao (KL)12.10.1985
2922Satyendra Singh Dursawat (UT)04.10.1981
2923Rakesh Kumar Prajapati (HP)19.01.1987
2924Inayat Khan (BH)17.05.1987
2925Arvind Kumar Verma (BH)05.03.1983
2926Ashish Kumar Chauhan (UD)16.07.1979
2927Richa Verma (HP)10.09.1986
2928Aarthi M (TN)22.04.1985
2929Keshav Hingonia (PB)27.08.1986
2930Vibha Chahal (UP)19.08.1983
2931Ponnambalam S (WB)10.03.1985
2932Sunil Kumar Yadav (BH)01.01.1978
2933Chaudhari Abhijit Vijay (UT)20.01.1986
2934Surendra Kumar Meena (OR)03.07.1980
2935K Kalicharan Sudamrao (TG)03.07.1977
2936Amit Kumar (BH)25.04.1982
2937Shinde Deepak Arjun (UT)01.06.1987
2938Ragul K (SK)18.09.1986
2939Amar Kushawha (TN)15.08.1985
2940Abhijeet Singh (CG)14.06.1986
2941Adeela Abdulla (KL)04.11.1985
2942Nagalakshmi S (AP)26.09.1989
2943Gaurangbhai Makwana (GJ)27.10.1985
2944Shanavas C (NL)08.11.1988
2945Kulwant Singh (PB)03.08.1976
2946Manvendra Pratap Singh (AM)22.07.1983
2947Rajeev Ranjan Meena (MP)01.01.1980
2948Bakki Karthikeyan (MP)09.08.1985
2949Sridhar P N (TN)01.08.1982
2950Mohd Aijaz (JK)10.03.1984
2951K Vijaykumar Jogdande (UD)12.01.1982
2952Abhishek Singh (UP)02.02.1983
2953Gholap Ramesh Gorakh (JH)30.04.1988
2954Jasjit Kaur (UP)14.10.1984
2955Deepak Arya (MP)08.02.1984
2956Nongmaithem Bandana Devi (MN)16.10.1987
2957Arun Kumar (UP)08.08.1984
2958Rajesh Meena (BH)15.08.1987
2959Bhuvnesh Pratap Singh (JH)22.07.1983
2960Tushar Dalpatbhai Sumera (GJ)13.11.1982
2961A Dineshkumar (UP)25.07.1977
2962Arava Gopi Krishna (UT)01.07.1983
2963Naveen S L (UT)25.03.1982
2964T K Shibu (UP)21.06.1981
2965Harikesh Meena (HP)14.08.1981
2966Girisha P S (AP)12.10.1984
2967Ashish Bhargava (MP)14.02.1980
2968Sanjiv Kumar Besra (JH)22.12.1978
2969Rajarshi Mitra (WB)24.11.1983
2970Pushpendra Kumar Meena (CG)05.03.1988
2971K Thavaseelan (NL)17.09.1985
2972Brahmneet Kaur (TR)13.08.1985
2973Poma Tudu (OR)25.10.1979
2974Manazir Jeelani Samoon (NL)08.11.1986
2975M J Pradip Chandren (MN)23.09.1985
2976Bhagyashree B. Banayat (NL)18.03.1978
Allotment Year 2013
2977Haritha V Kumar (KL)21.11.1985
2978Sriram V (KL)28.11.1986
2979Stuti Charan (GJ)27.10.1985
2980Alby John Varghese (TN)04.05.1988
2981Ruchika Katyal (UT)06.03.1987
2982Arun Thamburaj A (TN)15.04.1986
2983T Prabhushankar (TN)11.06.1983
2984Vandana (UD)04.04.1989
2985Chandni Singh (UP)06.09.1989
2986Ashish Gupta (RJ)14.03.1983
2987Mayur Dixit (UD)12.03.1987
2988Raghvendra Singh (BH)01.07.1984
2989Rahul Singh (UT)19.09.1982
2990Debasweta Banik (HP)16.11.1990
2991Kaustabh C. Diwegaonkar (MH)14.08.1988
2992K Shashanka (TG)25.05.1985
2993Ankita Chakravarty (UT)17.07.1988
2994Apurva Dubey (UP)23.09.1988
2995Priyanka Niranjan (UP)01.10.1984
2996Raj Kamal Yadav (UP)28.12.1986
2997Harpreet Singh Sudan (PB)16.05.1986
2998Syed Sehrish Asgar (PB)01.06.1986
2999Aswathi S (KN)24.08.1986
3000Dharmendra Kumar (BH)04.02.1987
3001Ajit (UT)25.02.1983
3002Yogendra Singh (BH)10.04.1987
3003Agre Kshipra Suryakantrao (GJ)01.01.1900
3004Avinash Menon Rajendran (KN)11.03.1984
3005Naveen Aggarwal (UT)09.07.1987
3006Rajendra K V (KN)01.05.1985
3007Vijaya K (AP)09.04.1980
3008Nathmal Didel (RJ)10.08.1990
3009Sonia Meena (MP)14.05.1989
3010Gayathri Krishnan B (TN)09.02.1985
3011Selvamani R (KN)04.02.1986
3012Shailaza Sharma (BH)19.05.1981
3013Manish Kumar (GJ)05.07.1984
3014Showkat Ahmad Parray (PB)07.03.1985
3015Namrata Gandhi (CG)01.02.1989
3016Aryaka Akhoury (UP)14.12.1985
3017Srijana G (TG)24.04.1985
3018Amanbir Singh Bains (MP)22.11.1988
3019Mullai Muhilan M P (KN)04.08.1986
3020Pattanshetti Ravi Subash (AP)14.04.1985
3021Harsh Dikshit (MP)01.04.1986
3022Rishi Garg (MP)13.11.1985
3023Rajani Singh (MP)13.12.1985
3024Nitin Singhania (WB)14.02.1986
3025Deepa Agrawal (UP)22.02.1987
3026Somesh Mishra (MP)30.12.1986
3027Kana Ram (RJ)01.07.1986
3028J Meghanatha Reddy (TN)14.03.1987
3029Vineeth S (TN)12.05.1983
3030Aman Gupta (UT)06.10.1983
3031Parth Gupta (HY)29.06.1987
3032Kumari Sangeeta Tetarwal (HY)08.04.1986
3033Priyank Mishra (MP)11.05.1989
3034Namrata Vrishni (RJ)03.07.1985
3035K. Manjulakshmi (MH)10.02.1986
3036Anjali Sehrawat (UT)20.11.1982
3037Suraj Kumar (JH)26.12.1987
3038Akanksha Ranjan (JH)18.04.1989
3039Mayank Agrawal (MP)02.05.1988
3040Divya Mittal (UP)23.11.1983
3041Girish Kumar Mishra (MP)25.09.1984
3042Navdeep Shukla (BH)11.04.1984
3043Satyendra Kumar (UP)30.04.1987
3044Ajeet Vasant (CG)20.01.1987
3045Raghav Sharma (HP)12.11.1986
3046Anuj Singh (UP)11.05.1988
3047Ramesh Ranjan (UP)18.02.1987
3048Snehal R (KN)26.10.1984
3049Tapasya Raghav (UT)09.01.1988
3050Vikas Kundal (JK)03.01.1987
3051Kriti Garg (UT)03.11.1988
3052Shubham Saxena (OR)20.03.1983
3053Shruti Ojha (TG)08.12.1989
3054Anup Kumar Singh (MP)14.05.1987
3055Shreya P Singh (TN)11.04.1987
3056Monisha Banerjee (OR)29.06.1983
3057Avny Lavasa (JK)30.04.1985
3058J. Keerthi (AM)30.03.1989
3059Gopalakrishnan K (KL)22.06.1980
3060Gangataran D. (MH)18.04.1983
3061Adwait Kumar Singh (TG)07.10.1988
3062Subrat Kumar Sen (BH)25.10.1988
3063Himanshu Shukla (AP)30.06.1986
3064Khursheed Ali Qadri (WB)15.10.1982
3065Aditya Kumar Anand (JH)10.05.1986
3066Jafar Malik (KL)10.02.1989
3067Joshi Mrunmai Shashank (KL)10.06.1990
3068Narasimhugari T L Reddy (KL)01.07.1989
3069Nishant Kumar Yadav (HY)13.05.1990
3070Kritika Batra (AP)14.01.1989
3071Anshul Garg (JK)22.12.1988
3072Amit Prakash Yadav (GJ)01.03.1987
3073Nawal Kishor Choudhary (BH)04.11.1979
3074Rajat Nanda (WB)27.08.1985
3075Nidhi (WB)31.03.1990
3076M Bharani Kumaar (SK)19.10.1986
3077Anshul Gupta (WB)15.04.1985
3078Kesavan R (UT)06.05.1980
3079Harshita Mathur (UP)18.09.1988
3080Abhijit Rajendra Raut (MH)10.01.1988
3081Kailash Karthik N (AM)29.03.1983
3082Preeti Goyal (WB)20.06.1985
3083Panicker Harishanker (WB)09.02.1988
3084Arun T. (UT)23.02.1984
3085S. Ramamoorthy (MH)09.08.1980
3086Zeeshan Qamer (JH)04.12.1980
3087Nirgude Yogesh Babanrao (GJ)04.02.1984
3088Sagili Shan Mohan (AP)17.07.1990
3089Madhusmita Sahoo (OR)30.04.1986
3090Ajay Kumar (HY)26.10.1983
3091Shanmugarajan S. (MH)16.06.1987
3092Sathish Kumar S (MP)26.09.1987
3093Pradeep Dahiya (HY)01.11.1984
3094S Krishna Chaitanya (MP)06.10.1981
3095Mrityunjay Kumar Baranwal (JH)27.01.1984
3096Frank Noble A (MP)18.06.1985
3097Kritika Kulhari (HP)30.08.1988
3098Sanjeev Ranjan (UP)02.10.1981
3099Kulange Vijay Amruta (OR)12.09.1976
3100Jitendra Gupta (BH)15.08.1982
3101Gaurav Kumar Singh (CG)01.01.1984
3102Shashi Ranjan (JH)07.02.1984
3103Neilenthang Telien (MN)26.05.1985
3104Shama Parveen (WB)04.04.1983
3105Umamaheswari R (UP)08.04.1989
3106Balasubramanian T (WB)02.11.1980
3107Ramkumar S (AM)19.09.1987
3108Amrith S P (TN)28.03.1988
3109Reena Niranjan (WB)02.03.1984
3110Mayuri Vasu (WB)24.11.1986
3111Shailesh (TR)23.06.1979
3112Vinit Nandanwar (CG)24.02.1984
3113Avinash Kumar (UP)05.07.1983
3114Sachin Jaiswal (NL)10.11.1990
3115Smitha Mol M S (TR)25.06.1985
3116Kiran Kumari Pasi (JH)26.01.1982
3117Samuel Paul N (NL)23.08.1985
3118Dinesh Kumar A S (AP)29.08.1982
3119Krishna Kumar (MN)23.10.1981
3120Shivam Verma (NL)14.08.1985
3121Hemant Kumar (NL)28.04.1985
3122Lakshmisha G (AP)05.06.1984
3123Alok Ranjan (RJ)26.12.1985
3124Deepak Kumar Meena (MH)11.11.1987
3125Chandrakala J U (TN)06.07.1982
3126Isawanda Laloo (AM)16.02.1986
3127Anand Sharma (BH)06.07.1987
3128Aditya Negi (HP)26.05.1986
3129Gosavi Harshit Pruthwiraj (GJ)08.01.1985
3130Arun Mahesh Babu (GJ)30.08.1984
3131Vineet Kumar (UD)13.01.1984
3132Siva Sankar Lotheti (TG)18.05.1981
3133Sandeep G R (MP)14.12.1983
3134Hemraj Bairwa (HP)23.10.1986
3135Indrajeet S. Chandrawal (CG)10.11.1979
3136Jagdish Sonkar (CG)30.12.1980
3137Chandrashekhar Nayaka L (KN)04.08.1988
3138Vishesh Sarangal (PB)19.12.1984
3139Gawande P Keshaorao (RJ)09.12.1980
3140Ranjita (BH)20.08.1980
3141Richa (PB)11.07.1986
3142Ansh Deep (RJ)16.08.1989
3143Rajendra Bharud (MH)07.01.1988
3144Tshering Y Bhutia (WB)31.12.1989
3145Gavali Parag Harshad (OR)22.09.1984
3146Sunil Kumar Verma (UP)15.09.1984
3147Jeevan B (AM)04.10.1984
3148Jaspreet Kaur (MN)05.10.1985
3149Ravindra Kumar Mander (UP)27.12.1988
3150Venkat Raja (KN)22.02.1988
3151Rajendra Kumar Katara (CG)07.07.1981
3152Arvind Kumar Poswal (RJ)09.03.1986
3153Ngikya Gohain (RJ)12.07.1984
3154Pawar Narsing Sambhaji (AM)20.05.1982
Allotment Year 2014
3155Gaurav Agrawal (RJ)15.08.1984
3156Munish Sharma (HY)01.01.1986
3157Rachit Raj (GJ)20.09.1989
3158Akshay Tripathi (UP)08.07.1987
3159Bharti Dixit (RJ)04.09.1987
3160Sakshi Sawhney (PB)01.09.2014
3161Chanchal Rana (OR)23.11.1988
3162Johny Tom Varghese (TN)22.09.1986
3163Divyanshu Jha (JH)10.12.1989
3164Medha Roopam (UP)21.10.1990
3165Shubham Chaudhary (RJ)25.08.1986
3166Neha Jain (UP)24.07.1987
3167Avi Prasad (MP)09.04.1986
3168Vipin Vithoba Itankar (MH)01.10.1984
3169Ashish Vashishth (MP)21.01.1988
3170Chinmayee Gopal (RJ)17.08.1984
3171Faiz Aq Ahmed Mumtaz (JH)29.03.1987
3172Roman Saini (MP)27.07.1991
3173Komal Mittal (PB)22.02.1989
3174Saket Malviya (MP)03.01.1987
3175Prashasti Pareek (GJ)15.08.1986
3176Sheetla Patle (MP)29.05.1988
3177Prabhav Joshi (GJ)19.06.1989
3178Gurudatta Hegde (KN)04.12.1987
3179Abid Hussain Sadiq (HP)01.04.1979
3180Himanshu Aggarwal (PB)06.04.1988
3181Nipun Jindal (HP)17.01.1985
3182Krittika Jyotsna (AP)20.03.1986
3183Baranwal Varunkumar Jagdish (GJ)05.10.1990
3184Tanvi Hooda (MP)19.09.1985
3185Bhavya Mittal (MP)29.05.1990
3186Manisha Khatri (MH)20.01.1989
3187Nancy Sahay (JH)05.04.1989
3188Rishav Gupta (MP)12.10.1988
3189Varun Ranjan (JH)04.06.1987
3190Nalini Atul (KN)30.09.1986
3191Gaurang Rathi (UP)13.01.1987
3192Suresh Kumar Ola (RJ)05.07.1988
3193Arindam Chaudhary (HP)10.11.1987
3194Jalaj Sharma (MH)08.08.1987
3195Richa Prakash Choudhary (CG)08.01.1989
3196Jeyaseelan V P (TN)05.12.1986
3197Udita Singh (BH)04.12.1989
3198Aditya Singh (MP)03.08.1990
3199Divya S Iyer (KL)16.10.1984
3200Pavneet Kaur (MH)01.07.1987
3201Nima Arora (MH)29.01.1989
3202Avanish Kumar Rai (UP)25.07.1989
3203Rahul Pandey (UP)08.06.1986
3204Manish Bansal (UP)14.01.1990
3205Ashutosh Garg (HP)12.05.1990
3206Amit Kumar Pandey (BH)25.08.1985
3207Vineet Tomar (UD)02.04.1987
3208Deepak Jacob (TN)01.06.1987
3209Sushant Gaurav (JH)08.06.1985
3210Isha Duhan (UP)19.02.1990
3211Shashank Shubhankar (BH)11.09.1991
3212Aanchal Sood (MH)01.07.1990
3213Prem Ranjan Singh (UP)01.07.1985
3214Akash P (TN)18.07.1991
3215Prashant Kumar Mishra (KN)14.11.1987
3216Roshan Kushwaha (BH)03.09.1987
3217Swadha Dev (OR)24.03.1987
3218Rituraj Raghuvanshi (CG)01.12.1986
3219Lokesh Kumar Ramchandra Jangid (MP)16.02.1986
3220Karthikeyan K P (TN)18.02.1986
3221Sandeep Kumar Jha (AP)25.09.1985
3222Manuj Goyal (UD)12.07.1986
3223Angel Bhati (KL)27.11.1989
3224Archana Verma (UP)17.09.1987
3225Saloni Sidana (AP)01.02.1989
3226Sikta Patnaik (AP)24.08.1987
3227Riju Bafna (MP)28.09.1988
3228Aditya Prakash (BH)04.02.1987
3229Md Musharraf Ali Faruqui (AP)30.07.1988
3230Sumit Kumar (AP)15.02.1987
3231Divya Prabhu G R J (KN)03.06.1986
3232Kshitij Singhal (OR)25.10.1988
3233Vijay Chandrakant Rathod (MH)10.06.1988
3234Chakravarti Singh Rathore (OR)19.03.1988
3235Kritika Sharma (WB)18.05.1990
3236Abhilasha Kumari Sharma (BH)26.01.1989
3237Anbamuthan M P (AM)19.09.1985
3238Kundan Kumar (CG)09.07.1984
3239Sana Akhtar (WB)24.11.1990
3240Ankit Asthana (MP)09.08.1987
3241Ravi Ranjan (UP)26.09.1989
3242Bhanwar Lal (RJ)02.09.1987
3243Neha Meena (MP)13.12.1986
3244Krishna Aditya S (AP)04.10.1985
3245Awanish Kumar (UT)01.08.1986
3246Chithra S (KL)09.03.1987
3247Jincy R William (GJ)25.04.1989
3248Vikram (HY)02.01.1990
3249Santosh Kumar Roy (UT)01.08.1982
3250Mantada Raja Dayanidhi (MH)23.08.1989
3251Arun Kumar Vishwakarma (MP)15.04.1988
3252Anish Yadav (HY)01.03.1988
3253Soumya (UT)11.05.1990
3254Gautham V P (AP)11.04.1991
3255Vetriselvi K (AP)17.01.1989
3256Unice Rishin Ismail (WB)23.05.1988
3257Bhupesh Chaudhary (UT)08.09.1982
3258Rani Nagar (HY)19.12.1981
3259Peeyush Samariya (RJ)23.07.1985
3260Ruhee Dugg (PB)10.03.1988
3261Ajay Dahiya (GJ)30.09.1985
3262Manoj Kumar (HY)20.12.1985
3263Monica Priyadarshini (UT)08.01.1988
3264Kinny Singh (UT)12.02.1986
3265Chandrasekar S (KL)03.07.1983
3266Praveen Chaudhary (GJ)01.09.1989
3267Prem Kumar V R (KL)18.07.1988
3268Abhishek Anand (UP)17.03.1990
3269S Jayavardhan (CG)04.12.1978
3270Killi Chandra Sekhar (TN)16.05.1983
3271Preeti Yadav (PB)30.09.1989
3272Shiraz Daneshyar (WB)21.06.1984
3273Arvind V (GJ)26.05.1985
3274Kuldeep Chaudhary (JH)26.11.1990
3275Shashanka Ala (OR)11.10.1988
3276Amrit Singh (PB)23.12.1985
3277Shashi Ranjan (JH)25.01.1989
3278Amol Jagannath Yedage (MH)28.04.1990
3279Yeddula Vijay (OR)05.08.1981
3280Ashish Kumar (GJ)25.04.1982
3281Aditi Chaudhary (WB)27.01.1985
3282Mridul Chowdhary (UP)16.08.1986
3283Prerna Sharma (AM)15.01.1990
3284Bikram Kairi (AM)08.01.1985
3285Lakshmi Priya M S (AM)19.08.1985
3286Bhor Singh Yadav (JH)01.07.1983
3287Funde Nikhil Tikaram (UP)22.04.1989
3288Siyad N (WB)02.12.1989
3289Doifode Sagar Dattatray (JK)04.07.1986
3290Shilpa Nag C T (KN)10.03.1984
3291Nagesh Kumar B (TR)01.06.1987
3292Cheshta Yadav (UT)17.12.1988
3293Monika Gupta (HY)09.04.1989
3294Swetika Sachan (UT)22.05.1987
3295Pawan Yadav (MN)28.07.1984
3296Rahul Yadav (JK)18.04.1988
3297Afsana Perween (KL)22.02.1988
3298Ravinder Singh (MN)18.03.1991
3299Sachin Rana (UT)06.03.1984
3300Jitendra Jorwal (PB)28.07.1988
3301Vishwasree B (TR)06.05.1983
3302Govekar Mayur Ratilal (TR)30.06.1990
3303Ashish Modi (NL)27.08.1987
3304Dhaval Jain (WB)08.01.1989
3305Sarita Yadav (NL)26.02.1985
3306Dileep Kumar Yadav (NL)08.11.1985
3307Siddharth Shankar Swain (OR)25.06.1989
3308Pradeep Kumar M (TN)03.12.1984
3309Kumar Ramnikant (NL)01.04.1985
3310Mahendra Kumar Meena (UP)19.11.1984
3311Sandeep Kumar (UP)14.10.1986
3312Jaspreet Singh (PB)22.01.1985
3313Nishant Kumar (AP)15.07.1990
3314Suneel Anchipaka (UT)27.03.1983
3315Kontham Sudhir (WB)05.07.1984
3316Raghunandan Murthy (KN)09.05.1982
3317Ranavasiya Anil Km. Ramjibhai (GJ)29.04.1987
3318Rahul Kumar Arya (WB)14.12.1979
3319Grace Lalrindiki Pachuau (TN)14.04.1986
3320Ankit Kumar Singh (AM)21.10.1986
3321Sadnek Singh (AM)14.12.1978
3322Prithviraj B P (MH)08.04.1982
3323Kuldeep Sharma (CG)15.04.1988
3324Sravan Kumar Jatavath (TN)25.05.1989
3325Rohit Meena (KL)21.09.1991
3326Yash Pal Meena (BH)04.07.1982
3327Amrit Vikas Topno (CG)06.04.1988
3328Owais Ahmed (JK)10.07.1988
3329Qummer Ul Z Choudhary (RJ)11.03.1987
3330Shyam Bihari Meena (BH)02.11.1980
3331Saurabh Jorawal (BH)09.06.1987
Allotment Year 2015
3332Megha Nidhi Dahal (AM)07.05.1987
3333Swapnil Tembe (AM)30.01.1987
3334Shantanu Sharma (AM)13.09.1991
3335Rohan Kumar Jha (AM)13.11.1988
3336P Vijaya Bhaskar Reddy (AM)25.05.1985
3337Hivare Nisarg Gautam (AM)09.08.1990
3338Sumit Sattawan (AM)10.02.1987
3339Suchin K V (AM)08.01.1988
3340C M Saikanth Varma (AP)01.06.1989
3341Balaji D K (AP)07.01.1990
3342M N Harendhira Prasad (AP)20.07.1984
3343Muttimbaku Abhishikth Kishore (AP)03.09.1992
3344Vinod Kumar V (AP)16.12.1989
3345Suharsha Bhagat (BH)27.03.1987
3346Bhavesh Mishra (BH)05.01.1991
3347Aman Samir (BH)05.02.1987
3348Sawan Kumar (BH)02.02.1989
3349Sajjan R (BH)03.03.1987
3350Mohite Tushar Shantaram (BH)15.07.1982
3351Prashanthkumar Ch (BH)21.07.1985
3352J Priyadharshini (BH)03.09.1991
3353Ghanshyam Meena (BH)05.04.1989
3354Manesh Kumar Meena (BH)09.03.1986
3355Prabhat Malik (CG)28.03.1990
3356Vijay Dayaram K (CG)08.11.1987
3357D Rahul Venkat (CG)12.04.1986
3358Haris S (CG)06.11.1987
3359Nupur Rashi Panna (CG)05.12.1984
3360Ananya Das (GJ)17.07.1990
3361Neha (GJ)21.03.1989
3362Dhameliya Anilbhai Tulashibhai (GJ)25.05.1986
3363Neha Kumari (GJ)01.01.1900
3364Patel Mihir Pravinkumar (GJ)24.07.1990
3365Deepshikha Sharma (GJ)12.01.1992
3366Patel Rajendrakumar Mahendrabh (GJ)23.08.1985
3367Lalit Narayan Singh Sandu (GJ)07.11.1984
3368Arpit Sagar (GJ)18.06.1983
3369Rahul Hooda (HP)12.08.1982
3370Apoorv Devgan (HP)20.03.1988
3371Mukesh Repaswal (HP)28.12.1991
3372Priyanka Verma (HP)20.12.1985
3373Nidhi Gupta (HY)13.08.1987
3374Mohd Imran Raza (HY)25.11.1984
3375Uttam Singh (HY)20.01.1987
3376Preeti (HY)13.10.1991
3377Madhvi Mishra (JH)15.01.1987
3378Ananya Mittal (JH)17.03.1990
3379Aditya Ranjan (JH)06.06.1987
3380Ramniwas Yadav (JH)06.05.1981
3381Jadhav Vijaya Narayanrao (JH)06.11.1979
3382R Ronita (JH)25.03.1989
3383Naman Priyesh Lakra (JH)12.06.1988
3384Baseer Ul Haq (JK)10.04.1982
3385Sachin Kumar Vaishy (JK)18.07.1992
3386Prashant Panwar (JK)12.01.1985
3387Ch Mohd Yasin (JK)25.08.1990
3388Renu Raj (KL)21.05.1987
3389Asha Ajith (KL)26.06.1989
3390V R K Teja Mylavarapu (KL)02.04.1988
3391Geromic George (KL)04.06.1989
3392Umesh N S K (KL)13.01.1991
3393Inbasekar K (KL)04.05.1988
3394Nitish K (KN)07.06.1989
3395Lakshmikanth Reddy G (KN)25.12.1987
3396B Fouzia Taranum (KN)19.09.1986
3397Mohammad Roshan (KN)17.01.1989
3398Gargi Jain (KN)30.11.1989
3399Bhoobalan T (KN)24.11.1987
3400Raja P (KN)18.01.1983
3401K Lakshmi Priya (KN)10.09.1990
3402Susheela B (KN)30.05.1979
3403Aman Mittal (MH)19.10.1991
3404Ayush Prasad (MH)14.08.1988
3405Vanmathi C (MH)03.06.1989
3406Ombase Sachin Chhaganlal (MH)05.06.1985
3407Vinay Gowda G C (MH)25.06.1989
3408Buveneswari S (MH)29.12.1989
3409Kumbhar Ajit Balaso (MH)19.12.1987
3410Kardile Rahul Kashinath (MH)21.03.1984
3411Ashwin S (MN)06.01.1990
3412Lalithambigai K (MN)08.04.1989
3413Mayanglambam Rajkumar Singh (MN)01.07.1992
3414Sanskriti Jain (MP)14.02.1989
3415Harsh Singh (MP)09.04.1985
3416Aditi Garg (MP)15.12.1983
3417Harshal Pancholi (MP)23.09.1989
3418Rani Bansal (MP)14.07.1989
3419Ritu Raj (MP)01.02.1990
3420Mrinal Meena (MP)18.03.1990
3421Balaguru K (MP)27.07.1987
3422J Reebha (MP)01.05.1992
3423Arpit Verma (MP)18.05.1987
3424Parth Jaiswal (MP)10.11.1991
3425Raushan Kumar Singh (MP)02.07.1985
3426Himanshu Chandra (MP)17.03.1991
3427Anjali Yadav (NL)26.05.1985
3428Reny Wilfred (NL)17.12.1983
3429Ajit Kumar Ranjan (NL)25.03.1988
3430Mekala Chaitanya Prasad (NL)08.03.1988
3431Muhammed Abdaal Akhtar (OR)08.08.1991
3432Lingraj Panda (OR)20.04.1989
3433Aboli Sunil Naravane (OR)22.06.1990
3434Shilpa Sharma (OR)15.08.1986
3435Parul Patawari (OR)13.10.1987
3436Sakthya Krishnan K P (OR)06.02.1991
3437Amrit Ruturaj (OR)10.05.1992
3438Abhijeet Kaplish (PB)16.01.1990
3439Aditya Uppal (PB)28.03.1988
3440Paramvir Singh (PB)27.06.1989
3441Sandeep Kumar (PB)25.10.1979
3442Palavi (PB)18.01.1985
3443Lok Bandhu (RJ)27.02.1989
3444Neelabh Saxena (RJ)11.08.1984
3445Nishant Jain (RJ)30.10.1986
3446Khushaal Yadav (RJ)29.11.1990
3447Sourabh Swami (RJ)01.12.1989
3448Pooja Kumari Parth (RJ)26.08.1992
3449Inderjeet Yadav (RJ)21.08.1985
3450Anjali Rajoria (RJ)10.09.1985
3451Nikhare Tushar Gajanan (SK)15.11.1985
3452Gowtham Potru (TG)21.08.1989
3453Pamela Satpathy (TG)27.08.1987
3454Anuraag Jayanti (TG)04.08.1990
3455Rahul Raj P S (TG)27.11.1987
3456Charusree T (TN)25.12.1990
3457Mercy Ramya I S (TN)01.06.1987
3458Arunraj S (TN)25.09.1992
3459Prasanth M S (TN)03.08.1988
3460Raja Gopal Sunkara (TN)11.04.1990
3461Kranthi Kumar Pati (TN)14.06.1990
3462Priyanka B (TN)22.12.1984
3463Vishnu Chandran B (TN)17.11.1988
3464Sarayu K M (TN)03.05.1992
3465Kamal Kishore A K (TN)25.04.1984
3466Ghuncha Sanobar (TR)06.09.1988
3467Saju Vaheed A (TR)01.05.1986
3468Sudhakar Shinde (TR)12.04.1985
3469Himanshu Khurana (UD)05.06.1992
3470Abhishek Ruhela (UD)05.05.1988
3471Nitika Khandelwal (UD)22.07.1987
3472Ashish Kumar (UP)12.03.1989
3473Arvind Singh (UP)26.02.1983
3474Ajay Kumar Dwivedi (UP)04.07.1984
3475Pavan Agarwal (UP)29.07.1987
3476Anunaya Jha (UP)11.04.1990
3477Pranay Singh (UP)27.06.1989
3478Thameem Ansariya A (UP)31.12.1988
3479Vigneshwari V (UP)05.02.1990
3480Mahender Singh Tawar (UP)03.06.1988
3481Rajender Pensiya (UP)10.08.1983
3482Alok Yadav (UP)10.05.1990
3483Rajaganapathy R (UP)01.10.1984
3484Madhusudan Hulgi (UP)04.06.1986
3485Duli Amandeep (UP)08.12.1990
3486Jogindra Singh (UP)17.04.1989
3487Asmita Lal (UP)17.12.1989
3488Nisha (UP)08.10.1986
3489Shivasharanappa G N (UP)31.12.1989
3490Arvind Kumar Chauhan (UP)10.07.1983
3491Ira Singhal (UT)31.08.1983
3492Vandana Rao (UT)02.09.1990
3493Arjun Sharma (UT)03.10.1988
3494Saurabh Mishra (UT)02.09.1982
3495Veditha Reddy (UT)23.12.1991
3496Shashank Mani Tripathi (UT)26.09.1987
3497Aashika Jain (UT)21.11.1991
3498Purva Garg (UT)18.04.1989
3499Vikranth Raja A (UT)18.07.1990
3500Bhanu Prabha (UT)22.07.1987
3501Ankita Anand (UT)03.01.1990
3502Manish Mishra (WB)21.08.1984
3503Raju Mishra (WB)02.10.1989
3504Akanksha Bhaskar (WB)13.07.1990
3505Tushar Singla (WB)03.06.1990
3506Smrutiranjan Mohanty (WB)09.08.1989
3507Lakshmi Bhavya Tanneeru (WB)08.08.1990
3508Shevale Abhijit Tukaram (WB)31.05.1988
3509Kuhuk Bhushan (WB)24.08.1990
3510Dhivya L (WB)29.08.1989
3511Srikanth Palli (WB)26.06.1988
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu