Civil List

(Indian Administrative Service)

Allotment Year

Appendix D
LIST OF IAS OFFICERS ON CENTRAL DEPUTATION
As on 01.01.2016
Sl.No.Name of the OfficerD.O.S.
Allotment Year 1977
1Pradeep Kumar Sinha (UP)31.07.2015
Allotment Year 1980
2Narendra Kumar Sinha (BH)31.05.2018
3Naini Jayaseelan (UT)31.01.2017
4Smita Chugh (JH)31.03.2018
5Kapil Dev Tripathi (AM)30.06.2018
6Prabhudayal Meena (MP)31.07.2017
Allotment Year 1981
7Anuj Kumar Bishnoi (UP)31.05.2017
8Anil Swarup (UP)30.06.2018
9Rajiv Kumar I (UP)30.06.2018
10Bhanu Pratap Sharma (BH)30.06.2017
11Balvender Kumar (UP)28.02.2017
12Arun Jha (BH)31.08.2018
13Rakesh Srivastava (RJ)31.03.2019
14Rajiv Yadav (AM)31.01.2018
15Rita A Teaotia (GJ)31.07.2018
16Hasmukh Adhia (GJ)30.11.2018
17Anoop Kumar Srivastava (AM)31.08.2018
18Rajiv Nayan Choubey (TN)31.01.2019
19Devendra Chaudhary (UP)31.05.2018
20Ameising Luikham (MN)31.12.2018
Allotment Year 1982
21Girish Shankar (BH)31.08.2017
22Aruna Sharma (MP)31.08.2018
23Rajiv Gauba (JH)31.08.2019
24Shobhana K Pattanayak (KN)30.09.2018
25J S Deepak (UP)31.07.2018
26Aruna Sundararajan (KL)31.07.2019
27Neeraj Kumar Gupta (UP)30.04.2018
28Sanjay Mitra (WB)31.05.2019
29Amitabh Verma (BH)30.09.2019
30Avinash K Srivastava (UP)31.01.2020
31Amarjit Singh (GJ)30.11.2017
32G Latha Krishna Rau (KN)30.04.2018
33Rashmi Verma (BH)30.11.2018
34Jitendra Shankar Mathur (MP)31.01.2018
35Raghav Chandra (MP)31.10.2018
36Navin Verma (BH)28.02.2019
37Susheel Kumar (UP)30.04.2018
38Dinesh Singh (UP)30.06.2018
39Ramesh Abhishek (BH)31.07.2019
40Ajay Narayan Jha (MN)31.01.2019
41Ajay Mittal (HP)28.02.2018
42Amarendra Kumar Dubey (KL)31.12.2018
43Snehlata Shrivastava (MP)30.09.2017
44Prabhas Kumar Jha (UP)30.04.2018
45Leena Nair (TN)30.06.2018
46Jai Priye Prakash (AM)31.05.2019
47M Sathiyavathy (UT)31.05.2018
Allotment Year 1983
48Subhash Chandra Garg (RJ)31.10.2020
49Rajeev Kapoor (UP)31.12.2018
50Chandra Kishore Mishra (BH)31.05.2020
51Amarjeet Sinha (BH)31.12.2019
52Yudhvir Singh Malik (HY)31.03.2019
53Upma Chawdhry (HP)31.12.2019
54R Sridharan (KN)30.09.2017
55Nutan Guha Biswas (UT)31.07.2018
56Bharathi Sivaswami Sihag (HP)31.12.2018
57Jitendra Kumar Dadoo (UT)31.12.2017
58K P Krishnan (KN)31.12.2019
59Asha Ram Sihag (HP)31.12.2019
60Preeti Sudan (AP)30.04.2020
61Bijay Kumar Tripathi (JH)31.08.2019
62Seema Bahuguna (RJ)30.09.2019
63Arun Kumar (AM)31.03.2018
64Binoy Kumar (TG)31.05.2020
65Bhaskar Khulbe (WB)31.03.2019
66Sanjeevanee Kutty (MH)30.04.2020
67Injeti Srinivas (OR)31.05.2020
68Jatinder Bir Singh (AM)31.12.2017
69Ambuj Sharma (TN)31.12.2018
70Sunil Kumar Singh (BH)31.05.2019
71Raghvendra Singh (WB)30.06.2019
72Gopal Krishna (WB)30.04.2020
73Jagdish Prasad Meena (AM)31.08.2018
74Yeshi Tsering (AM)31.03.2019
Allotment Year 1984
75Anant Kumar Singh (UP)31.03.2019
76Deepak Kumar (BH)29.02.2020
77Durga Shanker Mishra (UP)31.12.2021
78Arun Kumar Panda (OR)30.04.2020
79Ravi Kant (BH)30.06.2021
80Arvind Mehta (HP)30.11.2020
81Reena Ray (UT)31.03.2021
82Malini V Shankar (MH)31.12.2018
83Udai Pratap Singh (JH)30.09.2018
84Vijaya Shrivastava (MP)31.10.2018
85Alok Shrivastava (MP)30.06.2020
86Pritam Singh (RJ)30.04.2020
87Rajeev Kumar (JH)29.02.2020
88Anand Kumar (KL)31.08.2021
89Rashmi Shukla Sharma (MP)31.10.2019
90Nilam Sawhney (AP)30.06.2020
91A. B. P. Pandey (MH)28.02.2021
92Ashok M R Dalawai (OR)30.06.2018
93T Jacob (TN)31.05.2018
94Subhas Sharma (BH)31.08.2019
95Ajay Prakash Sawhney (AP)28.02.2022
96Ajay Kumar Bhalla (AM)30.11.2020
97Jalaj Shrivastava (UT)28.02.2021
98Nikhilesh Jha (MN)28.02.2018
99Jaideep Govind (MP)30.09.2020
100Ajoy Kumar (BH)30.09.2020
101Ruolkhumlien Buhril (TN)31.07.2020
Allotment Year 1985
102Surina Rajan (HY)31.08.2019
103Arun Goel (PB)31.12.2022
104Sameer Sharma (AP)30.11.2021
105Arun Goyal (UT)31.08.2019
106Badri Narain Sharma (RJ)31.07.2019
107R Subrahmanyam (AP)31.08.2022
108Ajay Kumar (KL)31.10.2022
109N Sivasailam (KN)30.04.2020
110Kiran Soni Gupta (RJ)30.06.2020
111Pushpa Subramanyam (TG)31.01.2022
112Krishan Ballabh Agarwal (JK)31.01.2019
113Upendra Prasad Singh (OR)31.10.2022
114Pradeep Singh Kharola (KN)30.09.2021
115Anup Wadhawan (UD)30.06.2021
116Amita Prasad (KN)31.01.2022
117Inder Jit Singh (KL)31.08.2021
118Sumanta Chaudhuri (WB)31.01.2021
119Chhabilendra Roul (PB)31.12.2020
120Surendra Nath Tripathi (OR)31.01.2020
121Sanjeev Gupta (HP)30.09.2021
122Sailesh (AM)30.09.2021
123Veena Ish (AP)31.05.2019
124A Santhosh Mathew (BH)28.02.2021
125J Rama Krishna Rao (BH)28.02.2019
126Madhukar Gupta (RJ)30.09.2020
127Sanjay Bhatia (MH)31.07.2020
128Anil Shrivastava (MP)31.03.2019
129Yogendra Tripathy (KN)31.01.2022
130Pradeep Kumar Mohanty (UP)31.01.2018
131Atanu Chakraborty (GJ)30.04.2020
132Saraswati Prasad (AM)31.12.2020
133Sumeet Jerath (AM)31.08.2021
134Usha Sharma (RJ)30.06.2023
135Heera Lal Samariya (TG)30.09.2020
136Kalpana Mittal Baruah (PB)30.11.2020
137Rabindra Panwar (BH)30.04.2020
138N Baijendra Kumar (CG)31.07.2020
139Girish Chandra Murmu (GJ)30.11.2019
140Kumar Sanjay Krishna (AM)31.10.2020
141Ramnganing Muivah (MN)29.02.2020
Allotment Year 1986
142Yaduvendra Mathur (RJ)30.11.2019
143Anshu Prakash (UT)30.09.2021
144Devinder Kumar Bhalla (NL)30.09.2018
145Anil Kumar Jain (MP)31.10.2022
146Alok Shukla (CG)31.05.2020
147S.P. Singh Parihar (MP)31.01.2020
148Alok Tandon (UP)30.09.2022
149Abhay Tripathi (AP)31.07.2021
150Utpal Kumar Singh (UD)31.07.2020
151Rakesh Kumar Vats (WB)30.06.2019
152Alok Vardhan Chaturvedi (BH)30.09.2019
153Kshatrapati Shivaji (MH)31.03.2021
154Guruprasad Mohapatra (GJ)30.04.2022
155Jayashree Mukherjee (MH)30.09.2022
156Pramod Kumar Das (MP)30.06.2021
157Balwinder Singh Bhullar (UP)31.05.2019
158Atul Chaturvedi (AM)31.07.2022
159Satbir Silas Bedi (UT)30.11.2021
160Sanjeeva Kumar (AM)30.09.2021
161Umesh Sinha (UP)31.12.2019
162Arun Mishra (WB)30.06.2022
163Prabhat Kumar Sarangi (UP)30.04.2022
164Suresh Kumar (JK)31.05.2019
165Usurupati Venkateswarlu (TR)30.11.2019
166Bipin Bihari Mallick (MH)29.02.2020
Allotment Year 1987
167Nagendra Nath Sinha (JH)31.07.2024
168Arun Singhal (UP)30.04.2025
169Avanish K Awasthi (UP)31.08.2022
170V P Joy (KL)30.06.2023
171Sunil Kumar (UP)31.10.2023
172Rajiv Ranjan Mishra (TG)31.12.2021
173Jyoti Arora (HY)31.10.2021
174Sudhanshu Panday (JK)31.10.2022
175Raj Kumar (GJ)31.01.2025
176Barun Mitra (MN)31.03.2022
177B Anand (TN)31.08.2022
178B V R Subrahmanyam (CG)30.09.2022
179Ram Subhag Singh (HP)31.07.2023
180Praveen Kumar (TN)30.06.2021
181Rajiv Arora (HY)31.07.2022
182Manoj Jhalani (MP)31.12.2022
183Vasudha Mishra (TG)28.02.2023
184Leena Nandan (UP)31.12.2024
185Jivesh Nandan (UP)31.10.2021
186Nikunja K Sundaray (OR)31.03.2023
187Pravir Krishna (MP)31.12.2021
188Rajesh Bhushan (BH)31.07.2023
189Rameshwar Prasad Gupta (GJ)31.12.2021
190Pradeep Kumar (KL)31.12.2020
191Sanjiv Kumar Mittal (UP)31.08.2023
192Bimbadhar Pradhan (BH)31.03.2022
193Sanjay Kumar Singh (MP)31.12.2022
194T K Manojkumar (KL)31.10.2021
195Rajesh Kr Chaturvedi (MP)30.06.2022
196Arun Kumar Yadav (SK)30.04.2023
197Ajay Tirkey (MP)31.12.2023
198B H Anil Kumar (KN)31.07.2022
199S Shiva Kumar (BH)31.07.2019
Allotment Year 1988
200Alok Kumar I (UP)30.06.2023
201Tarun Bajaj (HY)30.11.2022
202Rajesh Kumar (MN)30.06.2022
203T K Jose (KL)30.06.2022
204Apurva Chandra (MH)30.09.2024
205Rajiv Bansal (NL)31.08.2023
206Ravneet Kaur (PB)31.10.2023
207Ali Raza Rizvi (HP)31.07.2024
208Anita Karwal (GJ)30.11.2022
209Arun Kumar Mehta (JK)30.11.2023
210S Radha Chauhan (UP)30.06.2024
211Bhagwan Shankar (SK)30.06.2022
212T V S N Prasad (HY)31.10.2024
213Arvind Kumar Sharma (GJ)31.07.2022
214M V S Rami Reddy (UP)30.04.2022
215K Rajeswara Rao (TR)30.06.2022
216Praveen Garg (MP)31.10.2021
217Manoj Kumar (HP)31.10.2021
218Sukhbir Singh Sandhu (UD)31.07.2023
219Parag Gupta (OR)31.01.2022
220Jatindra Nath Swain (TN)30.06.2023
221Manoj Kumar Singh (UP)31.07.2025
222Sanjay A Chahande (MH)31.05.2022
223I Rani Kumudini (TG)30.06.2023
224Dharam Pal (UT)31.10.2023
225Shailendra Singh (MP)31.12.2022
226Alka Tiwari (JH)30.09.2025
227S. K. Dev Verman (MN)31.01.2023
228Anil Sant (UP)28.02.2019
Allotment Year 1989
229Shashi Prakash Goyal (UP)31.01.2027
230Govind Mohan (SK)30.09.2025
231Atal Dulloo (JK)31.10.2026
232Devesh Chaturvedi (UP)28.02.2026
233K Rajaraman (TN)31.10.2023
234Rohit Kumar Singh (RJ)31.03.2024
235Umang Narula (JK)30.06.2025
236Anurag Jain (MP)31.08.2025
237Paban Kumar Borthakur (AM)31.12.2023
238Rajesh Aggarwal (MH)30.11.2026
239Lok Ranjan (TR)31.01.2024
240Vivek Joshi (HY)31.05.2026
241Sandeep Saxena (TN)30.04.2026
242Devendra Kumar Singh (KL)30.06.2023
243Shubhra Singh (RJ)31.01.2026
244Dimple Verma (UP)30.09.2022
245Maninder Singh (AM)31.07.2023
246Rajesh Kumar Singh (KL)30.11.2024
247Katikithala Srinivas (GJ)31.07.2027
248Anita Praveen (TN)30.11.2024
249Sunil Barthwal (BH)30.09.2025
250Rajeev Ranjan (MP)31.12.2023
251Prashant Trivedi (UP)30.06.2023
252Arun Kumar (HY)28.02.2023
253Baldev Harpal Singh (MH)31.07.2022
254Sanjay R Bhoosreddy (UP)30.06.2023
255Shiv Das Meena (TN)31.10.2024
256Dharmendra (UT)30.09.2025
257K Sanjay Murthy (HP)31.12.2024
Allotment Year 1990
258Alkesh Kumar Sharma (KL)31.08.2023
259Bhupinder Singh Bhalla (UT)30.09.2024
260Raj Kumar Goyal (JK)31.08.2025
261Manoj Ahuja (OR)31.12.2024
262Pankaj Jain (AM)31.12.2025
263V Venu (KL)31.08.2024
264Sarada G Muraleedharan (KL)30.04.2025
265Kalpana Awasthi (UP)31.03.2024
266Arti Ahuja (OR)29.02.2024
267Vijoy Kumar Singh (PB)30.11.2024
268Deepak Kumar (UP)31.10.2026
269Sanjay Kumar Rakesh (TR)30.11.2027
270Atul Kumar Tiwari (KN)30.06.2025
271Ravi Shankar Prasad (AM)31.08.2024
272Syedain Abbasi (AM)31.01.2027
273Alka Upadhyaya (MP)31.05.2026
274Anurag Agarwal (PB)31.03.2026
275Pankaj Rag (MP)31.10.2024
276Alok Kumar (TR)31.07.2025
277Vivek Bhardwaj (WB)31.07.2026
278Anil Udhavrao Diggikar (MH)31.05.2026
279K Moses Chalai (MN)31.01.2028
280Manisha Panwar (UD)31.03.2027
281Samir Kumar Biswas (MH)31.03.2022
Allotment Year 1991
282Sudhansh Pant (RJ)28.02.2027
283A Jayathilak (KL)30.06.2026
284V Thiruppugazh (GJ)30.06.2021
285Ishita Roy (KL)31.03.2026
286S Gopalakrishnan (TN)31.03.2029
287Pramod Kumar Tiwari (AM)31.10.2025
288Vandana Gurnani (KN)31.07.2026
289Rajit Punhani (BH)30.06.2027
290Jan E Alam (NL)31.07.2025
291Amit Yadav (UT)30.11.2025
292Rachna Shah (KL)30.11.2027
293Manish Kumar Gupta (UT)31.07.2027
294Satya Brata Sahu (OR)30.06.2027
295Supriya Sahu (TN)31.07.2028
296V. Vidyavathi (KN)30.11.2027
297Rajesh Kumar Singh (UP)30.06.2027
298Vijayendra (AM)31.03.2023
299Sanjay Rastogi (OR)31.01.2027
300S Kumarswamy (UT)31.05.2019
Allotment Year 1992
301Arunish Chawla (BH)31.07.2028
302Rajeev Verma (UT)31.12.2026
303Sanjeev Kaushik (KL)30.04.2029
304Neeraj Mittal (TN)31.12.2027
305Narendra Bhooshan (UP)31.03.2029
306Ashish Kumar Bhutani (AM)30.09.2027
307Om Prakash Gupta (MH)31.08.2026
308Sanjay Jaju (TG)28.02.2029
309Shashi Ranjan Kumar (TR)30.04.2024
310Rakesh Ranjan (MN)31.08.2026
311Rakesh Kumar (UD)30.06.2024
312Anurag Srivastava (UP)30.06.2027
313Anand Bardhan (UD)30.06.2027
314Bishwanath Sinha (KL)30.09.2028
315Vumlunmang Vualnam (MN)31.07.2028
316Hukum Singh Meena (BH)31.05.2023
317Ravi Manubhai Parmar (BH)30.11.2024
318Sanjiv Kumar (UT)31.08.2025
Allotment Year 1993
319Amit Agrawal (CG)30.06.2030
320Sandeep Pondrik (BH)31.10.2028
321Deepti Umashankar (HY)31.07.2030
322Kamlesh Kumar Pant (HP)31.12.2030
323Amardeep Singh Bhatia (NL)30.11.2027
324Rajiv Aggarwal (UP)31.05.2029
325Alok Kumar Ii (UP)28.02.2030
326Dheeraj Gupta (JK)31.08.2027
327Manohar Agnani (MP)31.08.2024
328Uday Singh Kumawat (BH)31.08.2028
329Prashant Goyal (UT)31.07.2027
330Mihir Kumar Singh (BH)31.01.2028
331Veena Kumari Meena (UP)30.06.2027
332Surendra Singh (JH)30.06.2024
333Kailash Chand Samaria (AM)30.11.2029
334Ramesh Kumar Ganta (PB)31.08.2023
335B Kishore (AP)30.11.2018
336K Damayanthi (AP)30.06.2020
Allotment Year 1994
337Srivatsa Krishna (KN)30.09.2028
338Navin Kumar Choudhary (JK)31.08.2029
339Anuradha Thakur (HP)30.04.2030
340Rajesh Agarwal (MN)31.01.2030
341Rajesh Kumar Sinha (KL)31.03.2026
342Santosh Kumar Sarangi (OR)30.06.2030
343Nidhi Chhibber (CG)30.06.2029
344Sudeep Jain (TN)31.05.2029
345Vennecaganti Radha (MH)31.05.2028
346Praveen Prakash (AP)30.06.2031
347A. P. Das Joshi (AM)30.06.2028
348Rajeev Chandra Joshi (AM)30.09.2030
349Niraj Verma (AM)31.07.2029
350Aparajita Sarangi (OR)31.10.2029
351Alok Shekhar (PB)30.04.2030
352Sonia Sethi Bali (MH)31.07.2029
353Piyush Goyal (NL)30.06.2032
354Sanjay Garg (KL)31.10.2030
355Manoj Kr Pingua (CG)31.08.2029
Allotment Year 1995
356Ashutosh Jindal (TR)31.12.2031
357Bharat Harbanslal Khera (HP)31.01.2032
358Abhishek Singh (NL)30.06.2031
359M Ariz Ahammed (AM)31.08.2028
360Sachin Sinha (MP)30.09.2032
361Sushil Kumar Lohani (OR)31.01.2032
362B Kalyan Chakravarthy (AM)31.07.2027
363Mustafa Mohammad (UP)31.08.2028
364Sanjay Kumar (TG)31.12.2031
365G Jayalakshmi (AP)31.08.2029
366Archana Varma (AM)28.02.2030
367Shakil P Ahamed (AM)30.11.2026
368Rajeev Singh Thakur (RJ)30.06.2029
369Dilip Kumar (PB)30.11.2029
370Rawther Dawood Nazeem (HP)31.12.2028
371B Rajender (BH)30.06.2027
372Anil Kumar Singh (UT)30.04.2029
373Sanjay Prasad (UP)31.05.2031
374Hitesh Kr S Makwana (TN)30.04.2026
375Amrit Abhijat (UP)30.06.2028
Allotment Year 1996
376Anand Kishor (BH)30.11.2031
377Ritesh Kumar Singh (KN)31.07.2033
378V Shashank Shekhar (NL)31.05.2033
379Nitishwar Kumar (UP)31.08.2031
380Maneesh Garg (HP)30.06.2032
381Arabinda Kr Padhee (OR)31.08.2029
382Rupinder Singh (MH)31.12.2031
383Lav Aggarwal (AP)29.02.2032
384M Devaraj (UP)31.05.2030
385Usha Padhee (OR)31.05.2029
386Suman Billa (KL)31.12.2030
387Vipin Kumar (BH)31.07.2029
388Jitendra Kumar Sinha (TR)30.09.2030
389Dinesh Kumar (RJ)29.02.2032
390Rajeev Topno (GJ)31.05.2034
Allotment Year 1997
391Santosh Kumar Mall (BH)31.08.2033
392Peeyush Kumar (AP)30.09.2033
393Rajneesh (HP)30.11.2033
394Subhasish Panda (HP)31.10.2028
395Manish Singh (MP)31.03.2031
396Manoj Kumar Dwivedi (JK)31.07.2032
397Ashish Vachhani (TN)31.07.2030
398Asheesh Sharma (MH)31.12.2031
399Rabindra Kumar Agarwal (KL)31.01.2029
400S Selvakumar (KN)31.07.2028
401M K Shanmuga Sundaram (UP)28.02.2029
402Sanjeev Hans (BH)31.10.2033
403K S Srinivas (KL)31.01.2025
404A N Safeena (BH)31.05.2028
405P Krishnamurthy (UT)31.08.2026
406Ramesh Kr. Sudhanshu (UD)31.03.2030
407Lalrinliana Fanai (UD)31.05.2030
Allotment Year 1998
408Nikunj Kumar Srivastava (MP)31.01.2033
409Puneet Agarwal (TR)31.07.2034
410Manish Thakur (AM)29.02.2036
411Suresh Kumar Vashisth (OR)31.12.2032
412Saurabh Vijay (MH)28.02.2035
413Gyanendra D Tripathi (AM)31.07.2031
414Gyanesh Bharti (UT)31.12.2033
415R Ramakrishnan (NL)28.02.2025
Allotment Year 1999
416V Sheshadari (TG)30.04.2033
417Syed Ali Murtaza Rizvi (TG)30.09.2035
418Brajendra Navnit (TN)31.10.2034
419Amandeep Garg (HP)31.10.2034
420Navdeep Rinwa (UP)31.01.2033
421Sanyukta Samaddar (UP)31.08.2035
422Ravinder (UP)31.07.2033
423N Gulzar (AP)31.05.2034
424Ashish Chatterjee (TN)28.02.2033
425Arun Kumar Sinha (MN)30.09.2033
426E Ramesh Kumar (MP)30.04.2031
427Sudhir Kumar (UT)31.12.2034
428Ashok Kumar Singh (KL)31.08.2029
Allotment Year 2000
429Sorabh Babu (UP)30.11.2036
430S Suresh Kumar (AP)31.05.2032
431D Anandan (SK)29.02.2036
432Diwakar Nath Misra (AM)31.07.2034
433Anand Singh (KL)31.12.2033
434N Saravana Kumar (BH)31.07.2033
435Abhijit Sinha (NL)30.11.2034
436Kumar Rahul (PB)31.01.2033
437Niranjan Kr. Sudhansu (MH)31.07.2035
438Madhup Vyas (UT)31.10.2034
439Anil Raj Kumar (UP)31.12.2019
Allotment Year 2001
440Vijayalakshmi P Bidari (MH)31.07.2037
441Sridhar Chiruvolu (BH)31.03.2032
442Shrikar Keshav Pardeshi (MH)31.08.2033
443Lokhande P Sitaram (UT)30.11.2033
444Navneet Mohan Kothari (MP)30.09.2037
445Jujjavarapu Balaji (AM)31.08.2033
446Santhanagopalan R. (OR)30.06.2028
447Priyank Bharti (PB)31.08.2034
Allotment Year 2002
448Dinesh Arora (KL)31.12.2036
449Saurabh Gaur (AP)30.11.2039
450Sigy Thomas Vaidhyan (TN)28.02.2038
451C Sudharsan Reddy (TG)31.07.2032
452Praveen N Gedam (MH)31.10.2037
453Prithvi Raj (RJ)31.08.2034
454Sameer Verma (UP)30.09.2032
455Debjani Chakrabarti (OR)30.09.2033
456M Imkongla Jamir (KN)30.11.2034
457Saurabh Jain (KL)30.09.2037
458Vikas Anand (UT)31.01.2035
459Senthil Pandian C (UP)31.12.2034
460Saravanan M (BH)30.06.2031
461Gyanendra Kr Srivastava (HP)31.10.2021
Allotment Year 2003
462Ankur Garg (UT)30.06.2040
463Aswathy S (OR)31.05.2037
464Nandini Paliwal (UT)29.02.2036
465Mayur Maheshwari (UP)31.07.2036
466Bandana Preyashi (BH)28.02.2034
467Amit Singla (UT)31.08.2038
468Abhishek Chandra (TR)30.11.2035
469Jayant Narlikar (AM)31.08.2038
Allotment Year 2004
470Palka Sahni (BH)31.10.2041
471Anamika Singh (UP)31.03.2038
472Raghuraj M R (MP)31.05.2039
473Priyanka Basu Ingty (HP)30.04.2033
474Brijesh Pandey (TR)30.06.2037
475Anshul Mishra (TN)30.06.2037
476B V R C. Purushottam (UD)30.06.2037
477Pingale Vijay Maruti (TN)31.05.2036
478S. P. Gotmare (AM)31.12.2037
479Ravikumar N G (UP)31.05.2037
480Kundan Kumar (BH)31.07.2035
481Vijay Vishwas Pant (UP)31.01.2039
482C Paulrasu (HP)31.05.2038
483Amit Kataria (CG)31.10.2039
484Abhay Kumar Singh (BH)30.09.2037
485C G Rajini Kaanthan (HY)31.05.2039
486Devesh Deval (MN)29.02.2036
487Phool Chand Meena (HY)28.02.2035
488John Kingsly A R (MP)31.05.2034
Allotment Year 2005
489Niharika Rai (UT)31.08.2041
490Meera Mohanty (HP)31.08.2037
491Ritesh Chauhan (HP)31.01.2043
492Manish Kumar (BH)30.09.2035
493Vijay Kumar Bidhuri (UT)31.08.2039
494Ashish Kumar (TN)31.01.2040
495Vipul Bansal (KN)31.07.2037
496N Yuvaraj (AP)31.07.2036
497Pawan Kumar Sain (UT)30.11.2040
498M Raju (JK)31.10.2037
499M Janaki (AP)30.09.2035
500Thulasi Maddineni (KN)30.06.2041
501More Ashish Madhaorao (UT)31.08.2040
502M. Harekrishna (MN)31.12.2024
503Amitabh Avasthi (HP)31.07.2023
504D.N. Singh (UT)31.03.2021
Allotment Year 2006
505Prerna Puri (UT)28.02.2041
506Kavitha Padmanabhan (AM)28.02.2041
507Hanish Chhabra (TN)31.12.2040
508Manoj Kumar Sahoo (UT)31.08.2039
509Ajay Yadav (TN)30.06.2038
510Ajit Kumar (KL)30.11.2037
511Ritu Aggarwal (PB)31.07.2028
512Shailesh Kumar (BH)31.05.2017
513Umesh Kumar (BH)31.01.2017
514Shyama Nand Jha (BH)28.02.2017
515Gopal K Paramhans (BH)31.12.2017
516Birendra Kumar (BH)30.06.2018
517Gajanan Mishra (BH)31.12.2017
Allotment Year 2007
518Vyasan R (NL)31.07.2038
519Udit Prakash (UT)31.12.2043
Allotment Year 2008
520Khushboo G Chowdhary (KN)31.10.2043
521K. D. Budhdhabhatti (BH)31.05.2040
522Ramandeep Chowdhary (KN)30.09.2040
523Sibi Chakkravarthy M (MP)30.11.2040
Allotment Year 2009
524Krishna Mohan Uppu (UT)31.12.2041
525Sanjay R. Bhavsar (GJ)31.07.2023
Allotment Year 2010
526Durga Sakthi Nagpal (UP)30.06.2045
527Ashwani Kumar (AM)30.04.2043
528Shah Hardik Satishchandra (GJ)31.07.2033
Allotment Year 2011
529Kashish Mittal (UT)31.07.2049
Allotment Year 2012
530K Kalicharan Sudamrao (TG)31.07.2037
Allotment Year 2013
531Syed Sehrish Asgar (PB)31.05.2046
Allotment Year 2014
532Nipun Jindal (HP)31.01.2045
  Jump to Top   Print this page
Main Menu
Search Menu
Appendices Menu